Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 24.1.2021
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Periodické revize elektroinstalace, hromosvodů, trafostanic 480 000 Kč 25.01.21
TDS a výkon KBOZP 350 000 Kč 25.01.21
Revize UTZ elektrických a el. spotřebičů neuvedena 25.01.21
Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu neuvedena 25.01.21
Nákup 120 ks plovacích vest neuvedena 25.01.21
Provádění revizí, čištění a kontrola spalinových cest neuvedena 25.01.21
Dodávky osobních ochranných pracovních pomůcek neuvedena 26.01.21
Ochranné pomůcky 3 000 Kč 26.01.21
Nákup hasicích přístrojů  neuvedena 26.01.21
Nákup hasicích přístrojů  neuvedena 26.01.21
Výběr fyzické ostrahy pro objekty 10 000 000 Kč 27.01.21
Nákup respirátorů FFP3 500 000 Kč 27.01.21
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 100 000 Kč 27.01.21
Servis bezpečnostních systémů SLA, EPS, PZTS, C4  300 000 Kč 27.01.21
Dodávky kombinéz jednodílných letních  5 100 000 Kč 28.01.21
Dodávka komplexního zařízení péče o hadice neuvedena 28.01.21
Koordinátor BOZP neuvedena 28.01.21
Dodávka 16 ks zásahových dozimetrů neuvedena 28.01.21
Nitrilové rukavice  46 000 Kč 28.01.21
Dodávky jednorázového rouškování neuvedena 29.01.21
Koordinátor BOZP  neuvedena 29.01.21
Servisní činnosti bezpečnostních systémů  1 500 000 Kč 29.01.21
Roční kontroly, servisní práce a opravy výškové techniky Camiva  neuvedena 29.01.21
Dodávka OOPP neuvedena 29.01.21
Porevizní opravy požárních zařízení  2 000 000 Kč 30.01.21
Rekonstrukce EPS neuvedena 31.01.21
Poskytnutí 15 ks sanitních vozidel na základě dlouhodobého pronájmu neuvedena 01.02.21
Servisní podpora technologického systému SHZ 6 100 000 Kč 01.02.21
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 01.02.21
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 01.02.21
TDS a výkon KBOZP 100 000 Kč 01.02.21
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních oděvů neuvedena 01.02.21
Koordinátor BOZP neuvedena 01.02.21
Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému 550 000 Kč 01.02.21
TDI A BOZP 80 000 Kč 01.02.21
TDI A BOZP 75 000 Kč 01.02.21
TDI A BOZP 75 000 Kč 01.02.21
Ověření a kalibrace alkotesterů neuvedena 01.02.21
Servis alkoholtesterů Dräger neuvedena 01.02.21
Červené reflexní oděvy neuvedena 01.02.21
Dodávky pokrývek hlavy a jejich doplňků ke stejnokrojům 5 600 000 Kč 02.02.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  neuvedena 02.02.21
Nákup ochranných oděvů a obuvi  neuvedena 02.02.21
Zdravotní obuv z usně 60 000 Kč 02.02.21
Koordinátor BOZP neuvedena 03.02.21
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  neuvedena 04.02.21
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  neuvedena 05.02.21
Ochranné prostředky – respirátory FFP 2 a FFP3 1 700 000 Kč 05.02.21
Dodávky služebních kalhot neuvedena 08.02.21
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  neuvedena 08.02.21
Varovný systém pro obec 700 000 Kč 08.02.21
Koordinátor BOZP 1 200 000 Kč 08.02.21
Koordinátor BOZP 120 000 Kč 08.02.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  2 000 000 Kč 08.02.21
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 08.02.21
Zajištění revizí elektrického zařízení a hromosvodů neuvedena 08.02.21
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  neuvedena 09.02.21
Filtrační polomaska (respirátor) třídy FFP2 neuvedena 09.02.21
Koordinátor BOZP 300 000 Kč 09.02.21
OOPP - dodávka pracovních rukavic neuvedena 09.02.21
OOPP - dodávka pracovních oděvů neuvedena 09.02.21
OOPP - dodávka pracovní obuvi neuvedena 09.02.21
OOPP - dodávka pracovních oděvů pro práci s motorovou pilou a křovinořezem neuvedena 09.02.21
OOPP - dodávka pracovních holínek neuvedena 09.02.21
Revize elektroinstalací a elektrospotřebičů 500 000 Kč 09.02.21
Přilba protiúderová s ochrannou maskou 67 000 000 Kč 10.02.21
Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP neuvedena 10.02.21
Zajištění ostrahy a ochrany neuvedena 15.02.21
Fyzická ostraha areálů 15 120 000 Kč 17.02.21
TDS a koordinátor BOZP 55 000 Kč 22.02.21
Dodávky služebních svetrů neuvedena 23.02.21
Dodávka softshellových bund neuvedena 26.02.21
Fyzická ostraha pracovišť neuvedena 01.03.21
Kontejner hadicový speciální  1 650 000 Kč 08.03.21
Pořízení 1 ks nového kontejnerového povodňového modulu 5 500 000 Kč 15.03.21
Kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody 1 320 000 Kč 16.03.21

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Dodávka OOPP neuvedena 29.01.21 24.1.21
Nákup ochranných oděvů a obuvi  neuvedena 02.02.21 24.1.21
Zdravotní obuv z usně 60 000 Kč 02.02.21 24.1.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  2 000 000 Kč 08.02.21 24.1.21
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 08.02.21 24.1.21
Zajištění revizí elektrického zařízení a hromosvodů neuvedena 08.02.21 24.1.21
Revize elektroinstalací a elektrospotřebičů 500 000 Kč 09.02.21 24.1.21
Nitrilové rukavice  46 000 Kč 28.01.21 21.1.21
Roční kontroly, servisní práce a opravy výškové techniky Camiva  neuvedena 29.01.21 21.1.21
Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému 550 000 Kč 01.02.21 21.1.21
TDI A BOZP 80 000 Kč 01.02.21 21.1.21
TDI A BOZP 75 000 Kč 01.02.21 21.1.21
TDI A BOZP 75 000 Kč 01.02.21 21.1.21
Ověření a kalibrace alkotesterů neuvedena 01.02.21 21.1.21
Servis alkoholtesterů Dräger neuvedena 01.02.21 21.1.21
Červené reflexní oděvy neuvedena 01.02.21 21.1.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  neuvedena 02.02.21 21.1.21
Ochranné prostředky – respirátory FFP 2 a FFP3 1 700 000 Kč 05.02.21 21.1.21
Koordinátor BOZP 1 200 000 Kč 08.02.21 21.1.21
Koordinátor BOZP 120 000 Kč 08.02.21 21.1.21
Koordinátor BOZP 300 000 Kč 09.02.21 21.1.21
OOPP - dodávka pracovních rukavic neuvedena 09.02.21 21.1.21
OOPP - dodávka pracovních oděvů neuvedena 09.02.21 21.1.21
OOPP - dodávka pracovní obuvi neuvedena 09.02.21 21.1.21
OOPP - dodávka pracovních oděvů pro práci s motorovou pilou a křovinořezem neuvedena 09.02.21 21.1.21
OOPP - dodávka pracovních holínek neuvedena 09.02.21 21.1.21
Fyzická ostraha pracovišť neuvedena 01.03.21 21.1.21
Kontejner hadicový speciální  1 650 000 Kč 08.03.21 21.1.21
Ochranné pomůcky 3 000 Kč 26.01.21 19.1.21
Nákup hasicích přístrojů  neuvedena 26.01.21 19.1.21
Nákup hasicích přístrojů  neuvedena 26.01.21 19.1.21
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 100 000 Kč 27.01.21 19.1.21
Servis bezpečnostních systémů SLA, EPS, PZTS, C4  300 000 Kč 27.01.21 19.1.21
Koordinátor BOZP neuvedena 28.01.21 19.1.21
Dodávka 16 ks zásahových dozimetrů neuvedena 28.01.21 19.1.21
Koordinátor BOZP neuvedena 01.02.21 19.1.21
Koordinátor BOZP neuvedena 03.02.21 19.1.21
Provádění revizí, čištění a kontrola spalinových cest neuvedena 25.01.21 18.1.21
Dodávky osobních ochranných pracovních pomůcek neuvedena 26.01.21 18.1.21
Nákup respirátorů FFP3 500 000 Kč 27.01.21 18.1.21
Servisní činnosti bezpečnostních systémů  1 500 000 Kč 29.01.21 18.1.21
Porevizní opravy požárních zařízení  2 000 000 Kč 30.01.21 18.1.21
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 01.02.21 18.1.21
TDS a výkon KBOZP 100 000 Kč 01.02.21 18.1.21
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních oděvů neuvedena 01.02.21 18.1.21
Varovný systém pro obec 700 000 Kč 08.02.21 18.1.21
Zajištění ostrahy a ochrany neuvedena 15.02.21 18.1.21
Dodávka softshellových bund neuvedena 26.02.21 18.1.21
Pořízení 1 ks nového kontejnerového povodňového modulu 5 500 000 Kč 15.03.21 18.1.21
Revize UTZ elektrických a el. spotřebičů neuvedena 25.01.21 13.1.21
Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu neuvedena 25.01.21 13.1.21
Nákup 120 ks plovacích vest neuvedena 25.01.21 13.1.21
Koordinátor BOZP  neuvedena 29.01.21 13.1.21
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 01.02.21 13.1.21
Fyzická ostraha areálů 15 120 000 Kč 17.02.21 13.1.21
Periodické revize elektroinstalace, hromosvodů, trafostanic 480 000 Kč 25.01.21 7.1.21
TDS a výkon KBOZP 350 000 Kč 25.01.21 7.1.21
Dodávka komplexního zařízení péče o hadice neuvedena 28.01.21 7.1.21
Filtrační polomaska (respirátor) třídy FFP2 neuvedena 09.02.21 7.1.21
Dodávky jednorázového rouškování neuvedena 29.01.21 5.1.21
Poskytnutí 15 ks sanitních vozidel na základě dlouhodobého pronájmu neuvedena 01.02.21 5.1.21
Servisní podpora technologického systému SHZ 6 100 000 Kč 01.02.21 5.1.21
Výběr fyzické ostrahy pro objekty 10 000 000 Kč 27.01.21 31.12.20
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  neuvedena 04.02.21 31.12.20
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  neuvedena 05.02.21 31.12.20
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  neuvedena 08.02.21 31.12.20
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  neuvedena 09.02.21 31.12.20
Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP neuvedena 10.02.21 29.12.20
Dodávky pokrývek hlavy a jejich doplňků ke stejnokrojům 5 600 000 Kč 02.02.21 27.12.20
Dodávky služebních svetrů neuvedena 23.02.21 27.12.20
Dodávky kombinéz jednodílných letních  5 100 000 Kč 28.01.21 23.12.20
Kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody 1 320 000 Kč 16.03.21 17.12.20
TDS a koordinátor BOZP 55 000 Kč 22.02.21 15.12.20
Dodávky služebních kalhot neuvedena 08.02.21 13.12.20
Rekonstrukce EPS neuvedena 31.01.21 10.12.20
Přilba protiúderová s ochrannou maskou 67 000 000 Kč 10.02.21 8.12.20