Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 25.1.2023
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Servis klimatizačních jednotek, vzt a protipožárních klapek 580 000 Kč 26.01.23
Provedení revizí elektrických instalací neuvedena 26.01.23
Revize elektrických zařízení a hromosvodů 3 000 000 Kč 26.01.23
Provedení revizí elektrických instalací neuvedena 26.01.23
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků neuvedena 26.01.23
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS neuvedena 26.01.23
Hasicí přístroje neuvedena 26.01.23
Ověřování a kalibrace alkotesterů 20 000 Kč 26.01.23
Hasicí přístroje neuvedena 26.01.23
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 27.01.23
TDI + BOZP + UOZI neuvedena 27.01.23
Kontroly a opravy hasicích přístrojů a hydrantů neuvedena 30.01.23
Elektrická požární signalizace neuvedena 30.01.23
Služby TDI, BOZP 500 000 Kč 30.01.23
Výkon funkce technického dozoru stavby a koordinátora BOZP 1 300 000 Kč 30.01.23
TDS+BOZP 1 900 000 Kč 30.01.23
Provádění servisu, kontroly, revize systémů EPS a EZS a dodávek systémů EZS včetně proškolení zaměstnanců neuvedena 30.01.23
Servis a opravy PZTS a EPS neuvedena 30.01.23
Revize elektroinstalace, hromosvodů a trafostanic 300 000 Kč 30.01.23
Zásahový oděv I neuvedena 30.01.23
Revize elektroinstalací  neuvedena 31.01.23
TDS+BOZP 540 000 Kč 31.01.23
Dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem neuvedena 31.01.23
Nákup sanitního vozidla neuvedena 31.01.23
Hasicí přístroje a stojany na hasicí přístroje neuvedena 31.01.23
Dodávka jednorázových rukavic neuvedena 31.01.23
Dodávky ochranných jednorázových návštěvnických plášťů neuvedena 31.01.23
Výměna dveří za protipožární, protihlukové neuvedena 31.01.23
Nákup ochranné pracovní obuvi neuvedena 31.01.23
Zajišťování úkonů v oblasti BOZP a PO neuvedena 31.01.23
Instalace EPS – PD neuvedena 01.02.23
Multinabíječe pro radiostanice neuvedena 01.02.23
Výkon koordinátora BOZP neuvedena 02.02.23
Nákup střeleckých brýlí neuvedena 02.02.23
Nákup chemických světel neuvedena 02.02.23
Revize plicních automatik neuvedena 02.02.23
Chrániče sluchu neuvedena 02.02.23
Vyšetřovací rukavice NITRIL neuvedena 03.02.23
Ostraha majetku neuvedena 03.02.23
Servis bezpečnostních zařízení EZS, EPS, EKV, CCTV, STA neuvedena 03.02.23
Montáž požárních ucpávek neuvedena 03.02.23
Roční kontroly, servisní práce a opravy výškové techniky Camiva neuvedena 03.02.23
Výměna stávajících protipožárních dveří neuvedena 03.02.23
Dodávka požárních dveří 1 300 000 Kč 03.02.23
Rukavice vyšetřovací a operační jednorázové neuvedena 03.02.23
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 06.02.23
Koordinátor BOZP neuvedena 06.02.23
Zajištění služeb fyzické ostrahy areálu státního hradu a zámku 3 000 000 Kč 07.02.23
Dodávka ručních a vozidlových radiostanic neuvedena 07.02.23
Revize vnitřní a venkovní silnoproudé elektrické instalace a hromosvodů 430 000 Kč 07.02.23
Provádění kontrol provozuschopnosti PBZ neuvedena 07.02.23
Pravidelná revize elektrospotřebičů a drobného elektromateriálu neuvedena 08.02.23
OOPP - dodávka pracovních oděvů pro práci s motorovou pilou a křovinořezem neuvedena 08.02.23
OOPP - dodávka pracovních holínek neuvedena 08.02.23
OOPP - dodávka pracovní obuvi neuvedena 08.02.23
OOPP - dodávka pracovních rukavic neuvedena 08.02.23
OOPP - dodávka pracovních oděvů  neuvedena 08.02.23
TDS a výkon KBOZP 200 000 Kč 08.02.23
Protipovodňový varovný a informační systém 2 600 000 Kč 10.02.23
Koordinátor BOZP neuvedena 10.02.23
Kamerový dohledový systém 760 000 Kč 13.02.23
Fyzická ostraha pracoviště neuvedena 15.02.23
Čepice lodička 1 900 000 Kč 20.02.23
Smlouva na zajištění revizí elektrického zařízení a hromosvodů neuvedena 20.02.23
Dodávky čepic neuvedena 20.02.23
Nákup nepromokavých bund 600 000 Kč 21.02.23
Dodání sanitních vozidel 38 000 000 Kč 21.02.23
Dodávky akčních oděvů neuvedena 23.02.23
Kontroly požárních hydrantů neuvedena 24.02.23
Nákup pracovních uniforem neuvedena 25.02.23
Revize hromosvodů neuvedena 27.02.23
Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin 1 950 000 Kč 27.02.23
Dodávka zásahových a pracovních oděvů 12 900 000 Kč 08.03.23
Nákup slavnostních uniforem a uniforem čestné jednotky neuvedena 24.03.23

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Zajišťování úkonů v oblasti BOZP a PO neuvedena 31.01.23 25.1.23
Multinabíječe pro radiostanice neuvedena 01.02.23 25.1.23
Nákup střeleckých brýlí neuvedena 02.02.23 25.1.23
Nákup chemických světel neuvedena 02.02.23 25.1.23
Revize plicních automatik neuvedena 02.02.23 25.1.23
Chrániče sluchu neuvedena 02.02.23 25.1.23
Roční kontroly, servisní práce a opravy výškové techniky Camiva neuvedena 03.02.23 25.1.23
Výměna stávajících protipožárních dveří neuvedena 03.02.23 25.1.23
Dodávka požárních dveří 1 300 000 Kč 03.02.23 25.1.23
Rukavice vyšetřovací a operační jednorázové neuvedena 03.02.23 25.1.23
Koordinátor BOZP neuvedena 06.02.23 25.1.23
Dodávka ručních a vozidlových radiostanic neuvedena 07.02.23 25.1.23
Revize vnitřní a venkovní silnoproudé elektrické instalace a hromosvodů 430 000 Kč 07.02.23 25.1.23
Provádění kontrol provozuschopnosti PBZ neuvedena 07.02.23 25.1.23
Pravidelná revize elektrospotřebičů a drobného elektromateriálu neuvedena 08.02.23 25.1.23
OOPP - dodávka pracovních oděvů pro práci s motorovou pilou a křovinořezem neuvedena 08.02.23 25.1.23
OOPP - dodávka pracovních holínek neuvedena 08.02.23 25.1.23
OOPP - dodávka pracovní obuvi neuvedena 08.02.23 25.1.23
OOPP - dodávka pracovních rukavic neuvedena 08.02.23 25.1.23
OOPP - dodávka pracovních oděvů  neuvedena 08.02.23 25.1.23
TDS a výkon KBOZP 200 000 Kč 08.02.23 25.1.23
Koordinátor BOZP neuvedena 10.02.23 25.1.23
Fyzická ostraha pracoviště neuvedena 15.02.23 25.1.23
Smlouva na zajištění revizí elektrického zařízení a hromosvodů neuvedena 20.02.23 25.1.23
Dodávky čepic neuvedena 20.02.23 25.1.23
Nákup nepromokavých bund 600 000 Kč 21.02.23 25.1.23
Dodání sanitních vozidel 38 000 000 Kč 21.02.23 25.1.23
Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin 1 950 000 Kč 27.02.23 25.1.23
Hasicí přístroje neuvedena 26.01.23 21.1.23
TDI + BOZP + UOZI neuvedena 27.01.23 21.1.23
Provádění servisu, kontroly, revize systémů EPS a EZS a dodávek systémů EZS včetně proškolení zaměstnanců neuvedena 30.01.23 21.1.23
Servis a opravy PZTS a EPS neuvedena 30.01.23 21.1.23
Revize elektroinstalace, hromosvodů a trafostanic 300 000 Kč 30.01.23 21.1.23
Zásahový oděv I neuvedena 30.01.23 21.1.23
Hasicí přístroje a stojany na hasicí přístroje neuvedena 31.01.23 21.1.23
Dodávka jednorázových rukavic neuvedena 31.01.23 21.1.23
Dodávky ochranných jednorázových návštěvnických plášťů neuvedena 31.01.23 21.1.23
Výměna dveří za protipožární, protihlukové neuvedena 31.01.23 21.1.23
Nákup ochranné pracovní obuvi neuvedena 31.01.23 21.1.23
Instalace EPS – PD neuvedena 01.02.23 21.1.23
Výkon koordinátora BOZP neuvedena 02.02.23 21.1.23
Servis bezpečnostních zařízení EZS, EPS, EKV, CCTV, STA neuvedena 03.02.23 21.1.23
Montáž požárních ucpávek neuvedena 03.02.23 21.1.23
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 06.02.23 21.1.23
Zajištění služeb fyzické ostrahy areálu státního hradu a zámku 3 000 000 Kč 07.02.23 21.1.23
Protipovodňový varovný a informační systém 2 600 000 Kč 10.02.23 21.1.23
Kamerový dohledový systém 760 000 Kč 13.02.23 21.1.23
Kontroly požárních hydrantů neuvedena 24.02.23 21.1.23
Revize hromosvodů neuvedena 27.02.23 21.1.23
Hasicí přístroje neuvedena 26.01.23 17.1.23
Ověřování a kalibrace alkotesterů 20 000 Kč 26.01.23 17.1.23
TDS+BOZP 1 900 000 Kč 30.01.23 17.1.23
TDS+BOZP 540 000 Kč 31.01.23 17.1.23
Dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem neuvedena 31.01.23 17.1.23
Nákup sanitního vozidla neuvedena 31.01.23 17.1.23
Ostraha majetku neuvedena 03.02.23 17.1.23
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS neuvedena 26.01.23 15.1.23
Výkon funkce technického dozoru stavby a koordinátora BOZP 1 300 000 Kč 30.01.23 15.1.23
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků neuvedena 26.01.23 12.1.23
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 27.01.23 12.1.23
Provedení revizí elektrických instalací neuvedena 26.01.23 10.1.23
Elektrická požární signalizace neuvedena 30.01.23 10.1.23
Služby TDI, BOZP 500 000 Kč 30.01.23 10.1.23
Revize elektroinstalací  neuvedena 31.01.23 10.1.23
Dodávky akčních oděvů neuvedena 23.02.23 10.1.23
Provedení revizí elektrických instalací neuvedena 26.01.23 8.1.23
Revize elektrických zařízení a hromosvodů 3 000 000 Kč 26.01.23 8.1.23
Servis klimatizačních jednotek, vzt a protipožárních klapek 580 000 Kč 26.01.23 4.1.23
Vyšetřovací rukavice NITRIL neuvedena 03.02.23 4.1.23
Čepice lodička 1 900 000 Kč 20.02.23 30.12.22
Nákup slavnostních uniforem a uniforem čestné jednotky neuvedena 24.03.23 30.12.22
Kontroly a opravy hasicích přístrojů a hydrantů neuvedena 30.01.23 6.12.22
Nákup pracovních uniforem neuvedena 25.02.23 1.12.22
Dodávka zásahových a pracovních oděvů 12 900 000 Kč 08.03.23 26.10.22