Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 2.12.2020
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Zajištění strážní a bezpečnostní služby 2 000 000 Kč 03.12.20
Revize elektro neuvedena 03.12.20
Provádění revizí elektrických zařízení neuvedena 03.12.20
Dodávka ochranných pracovních pomůcek 1 200 000 Kč 03.12.20
Kamerové systémy  neuvedena 03.12.20
Zajištění ostrahy 1 050 000 Kč 03.12.20
Rukavice 5 000 Kč 03.12.20
Dodávka rádiového systému 44 000 000 Kč 04.12.20
Dodávka halenek  neuvedena 04.12.20
Dodávky ochranných pracovních oděvů neuvedena 04.12.20
Vybudování EPS neuvedena 04.12.20
Dodávka respirátorů a ústenek neuvedena 04.12.20
Dodávka jednorázových plášťů neuvedena 04.12.20
Pořízení  komunikačních jednotek – náhlavních souprav do hasičských přileb neuvedena 04.12.20
Ostraha areálu  900 000 Kč 04.12.20
Nákup ochranných pomůcek - ústenky a jednorázové rukavice neuvedena 04.12.20
Dodávky košil pánských a dámských neuvedena 07.12.20
Dodávka zdravotnických prostředků neuvedena 07.12.20
Kontejner hasící kombinovaný neuvedena 07.12.20
TDS a koordinátora BOZP neuvedena 07.12.20
Koordinátor BOZP  1 700 000 Kč 07.12.20
Nákup balistických dek-breaching neuvedena 07.12.20
Nákup nitrilových jednorázových rukavic 450 000 Kč 07.12.20
Protipovodňový varovný a informační systém města I neuvedena 08.12.20
Protipovodňový varovný a informační systém města II neuvedena 08.12.20
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 4 000 000 08.12.20
Revize hromosvodů  neuvedena 08.12.20
Nákup respirátorů 300 000 Kč 08.12.20
Profesní oděvy a obuv neuvedena 08.12.20
Koordinátor BOZP  600 000 Kč 09.12.20
Dodávka 15 000 ks respirátorů třídy FFP 2 neuvedena 09.12.20
Dodání záchranářského vybavení  neuvedena 09.12.20
Zásahová obuv  neuvedena 09.12.20
Rozšíření stávajícího přístupového systému neuvedena 09.12.20
Podpora sledování pohybu osob a majetku neuvedena 09.12.20
Dodávky respirátorů 22 500 000 Kč 09.12.20
Dodávky ochranných pracovních prostředků 9 750 000 Kč 10.12.20
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany neuvedena 10.12.20
Protipovodňová opatření 2 600 000 Kč 10.12.20
TDI a koordinátor BOZP neuvedena 10.12.20
Dodávky lékárniček a jejich součástí neuvedena 10.12.20
Revize a servis EZS  80 000 Kč 10.12.20
Dodání 11 250 kg syntetického pěnidla pěnidlo  neuvedena 10.12.20
Provedení  kontroly, údržby a opravy, přenosných a pojízdných hasicích přístrojů  neuvedena 10.12.20
Dodávka respirátorů FFP2  neuvedena 10.12.20
Nákup kamerového systému 1 100 000 Kč 10.12.20
Dodávka 1ks CAS neuvedena 11.12.20
Protipovodňová opatření města 4 800 000 Kč 11.12.20
Revize tlakových nádob a plynových zařízení neuvedena 11.12.20
Dodávka PS II  neuvedena 11.12.20
Dodávka zásahových oděvů I  neuvedena 11.12.20
Revizní činnost elektrického zařízení neuvedena 11.12.20
Dodání taktických rukavic  neuvedena 11.12.20
Dodávky 150 kusů zásahového jednovrstvého oděvu  neuvedena 11.12.20
Dodávky 100 kusů zásahového vícevrstvého oděvu neuvedena 11.12.20
TDS a výkon koordinátora BOZP neuvedena 11.12.20
Zdravotní obuv z usně 25 000 Kč 11.12.20
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků neuvedena 11.12.20
Ostraha areálu  neuvedena 11.12.20
Taktické oblečení neuvedena 11.12.20
Služby ostrahy neuvedena 14.12.20
Dodávky respirátorů FFP3 bez výdechového ventilu neuvedena 14.12.20
TDI a koordinátor BOZP neuvedena 14.12.20
Koordinátor BOZP  neuvedena 14.12.20
Koordinátor BOZP  220 000 Kč 14.12.20
Dodávky ochranných obleků s kapucí 89 000 000 Kč 14.12.20
Dodávka uniforem neuvedena 14.12.20
Revize VN zařízení trafostanic  neuvedena 14.12.20
Zásahové dozimetry neuvedena 14.12.20
Provádění servisu a kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů neuvedena 15.12.20
Dodávka 1ks CAS 8 000 000 Kč 16.12.20
Výběr fyzické ostrahy pro objekty  neuvedena 16.12.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 16.12.20
Dodávka ochranných obleků 500 000 Kč 16.12.20
Respirátory třídy FFP2 NR D bez výdechového ventilku 400 000 Kč 16.12.20
Zdravotnické nitrilové jednorázové rukavice 500 000 Kč 16.12.20
Pořízení rychlého zásahového automobilu 2 300 000 Kč 16.12.20
Dodávky pánské a dámské obuvi neuvedena 16.12.20
Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP neuvedena 17.12.20
Dodávka a montáž posuvných automatických a požárních dveří neuvedena 17.12.20
Ostraha  neuvedena 17.12.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 17.12.20
Nákup trezorových skříní  neuvedena 17.12.20
Průběžné dodávky OOPP 3 900 000 Kč 17.12.20
Dodávky jednorázových osobních ochranných pomůcek neuvedena 18.12.20
Pořízení sanitního vozidla neuvedena 18.12.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 18.12.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 18.12.20
Dodávka požárního vozidla neuvedena 18.12.20
Oprava a rekonstrukce EPS neuvedena 18.12.20
TDS a koordinátora BOZP neuvedena 21.12.20
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 1 800 000 Kč 21.12.20
Dodávka 2 ks člunů neuvedena 21.12.20
Servis a instalace radiostanic, příslušenství a technologií Motorola neuvedena 30.12.20
TDI a koordinátor BOZP 5 800 000 Kč 04.01.21
Pořízení detektorů a přenosného analyzátoru nebezpečných látek 6 550 000 Kč 05.01.21
Oprava a servis vozidel CAS na podvozcích LIAZ, T 148, T 815 neuvedena 05.01.21
Dodávky výstražných oděvů zimních 10 450 000 Kč 05.01.21
Fyzická ostraha areálu  neuvedena 06.01.21
Nákup univerzálního nosiče panelů balistických a příslušenství univerzálního nosiče výstroje neuvedena 07.01.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP 1 600 000 Kč 07.01.21
Poskytování služeb ostrahy a dozoru 35 000 000 Kč 08.01.21

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Rozšíření stávajícího přístupového systému neuvedena 09.12.20 2.12.20
Podpora sledování pohybu osob a majetku neuvedena 09.12.20 2.12.20
Dodávky respirátorů 22 500 000 Kč 09.12.20 2.12.20
Provedení  kontroly, údržby a opravy, přenosných a pojízdných hasicích přístrojů  neuvedena 10.12.20 2.12.20
Dodávka respirátorů FFP2  neuvedena 10.12.20 2.12.20
Nákup kamerového systému 1 100 000 Kč 10.12.20 2.12.20
TDS a výkon koordinátora BOZP neuvedena 11.12.20 2.12.20
Zdravotní obuv z usně 25 000 Kč 11.12.20 2.12.20
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků neuvedena 11.12.20 2.12.20
Ostraha areálu  neuvedena 11.12.20 2.12.20
Taktické oblečení neuvedena 11.12.20 2.12.20
Dodávka uniforem neuvedena 14.12.20 2.12.20
Revize VN zařízení trafostanic  neuvedena 14.12.20 2.12.20
Zásahové dozimetry neuvedena 14.12.20 2.12.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 17.12.20 2.12.20
Nákup trezorových skříní  neuvedena 17.12.20 2.12.20
Průběžné dodávky OOPP 3 900 000 Kč 17.12.20 2.12.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 18.12.20 2.12.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 18.12.20 2.12.20
Dodávka požárního vozidla neuvedena 18.12.20 2.12.20
Oprava a rekonstrukce EPS neuvedena 18.12.20 2.12.20
Oprava a servis vozidel CAS na podvozcích LIAZ, T 148, T 815 neuvedena 05.01.21 2.12.20
Dodávky výstražných oděvů zimních 10 450 000 Kč 05.01.21 2.12.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP 1 600 000 Kč 07.01.21 2.12.20
Nákup ochranných pomůcek - ústenky a jednorázové rukavice neuvedena 04.12.20 30.11.20
Nákup nitrilových jednorázových rukavic 450 000 Kč 07.12.20 30.11.20
Nákup respirátorů 300 000 Kč 08.12.20 30.11.20
Profesní oděvy a obuv neuvedena 08.12.20 30.11.20
Koordinátor BOZP  600 000 Kč 09.12.20 30.11.20
Dodávka 15 000 ks respirátorů třídy FFP 2 neuvedena 09.12.20 30.11.20
Dodání záchranářského vybavení  neuvedena 09.12.20 30.11.20
Zásahová obuv  neuvedena 09.12.20 30.11.20
Dodání 11 250 kg syntetického pěnidla pěnidlo  neuvedena 10.12.20 30.11.20
Revizní činnost elektrického zařízení neuvedena 11.12.20 30.11.20
Dodání taktických rukavic  neuvedena 11.12.20 30.11.20
Dodávky 150 kusů zásahového jednovrstvého oděvu  neuvedena 11.12.20 30.11.20
Dodávky 100 kusů zásahového vícevrstvého oděvu neuvedena 11.12.20 30.11.20
Koordinátor BOZP  neuvedena 14.12.20 30.11.20
Koordinátor BOZP  220 000 Kč 14.12.20 30.11.20
Dodávky ochranných obleků s kapucí 89 000 000 Kč 14.12.20 30.11.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 16.12.20 30.11.20
Dodávka ochranných obleků 500 000 Kč 16.12.20 30.11.20
Respirátory třídy FFP2 NR D bez výdechového ventilku 400 000 Kč 16.12.20 30.11.20
Zdravotnické nitrilové jednorázové rukavice 500 000 Kč 16.12.20 30.11.20
Pořízení rychlého zásahového automobilu 2 300 000 Kč 16.12.20 30.11.20
Dodávky pánské a dámské obuvi neuvedena 16.12.20 30.11.20
Servis a instalace radiostanic, příslušenství a technologií Motorola neuvedena 30.12.20 30.11.20
Pořízení detektorů a přenosného analyzátoru nebezpečných látek 6 550 000 Kč 05.01.21 30.11.20
Fyzická ostraha areálu  neuvedena 06.01.21 30.11.20
Rukavice 5 000 Kč 03.12.20 26.11.20
Dodávka respirátorů a ústenek neuvedena 04.12.20 26.11.20
Dodávka jednorázových plášťů neuvedena 04.12.20 26.11.20
Pořízení  komunikačních jednotek – náhlavních souprav do hasičských přileb neuvedena 04.12.20 26.11.20
Ostraha areálu  900 000 Kč 04.12.20 26.11.20
Koordinátor BOZP  1 700 000 Kč 07.12.20 26.11.20
Nákup balistických dek-breaching neuvedena 07.12.20 26.11.20
Revize hromosvodů  neuvedena 08.12.20 26.11.20
Dodávky lékárniček a jejich součástí neuvedena 10.12.20 26.11.20
Revize a servis EZS  80 000 Kč 10.12.20 26.11.20
Dodávka PS II  neuvedena 11.12.20 26.11.20
Dodávka zásahových oděvů I  neuvedena 11.12.20 26.11.20
Dodávky respirátorů FFP3 bez výdechového ventilu neuvedena 14.12.20 26.11.20
TDI a koordinátor BOZP neuvedena 14.12.20 26.11.20
Poskytování služeb ostrahy a dozoru 35 000 000 Kč 08.01.21 26.11.20
Dodávka ochranných pracovních pomůcek 1 200 000 Kč 03.12.20 24.11.20
Kamerové systémy  neuvedena 03.12.20 24.11.20
Zajištění ostrahy 1 050 000 Kč 03.12.20 24.11.20
Protipovodňová opatření 2 600 000 Kč 10.12.20 24.11.20
TDI a koordinátor BOZP neuvedena 10.12.20 24.11.20
Revize tlakových nádob a plynových zařízení neuvedena 11.12.20 24.11.20
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 1 800 000 Kč 21.12.20 24.11.20
Dodávka 2 ks člunů neuvedena 21.12.20 24.11.20
TDI a koordinátor BOZP 5 800 000 Kč 04.01.21 24.11.20
Revize elektro neuvedena 03.12.20 19.11.20
Protipovodňový varovný a informační systém města I neuvedena 08.12.20 19.11.20
Protipovodňový varovný a informační systém města II neuvedena 08.12.20 19.11.20
Protipovodňová opatření města 4 800 000 Kč 11.12.20 19.11.20
Provádění servisu a kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů neuvedena 15.12.20 19.11.20
Dodávka 1ks CAS 8 000 000 Kč 16.12.20 19.11.20
Výběr fyzické ostrahy pro objekty  neuvedena 16.12.20 19.11.20
Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP neuvedena 17.12.20 19.11.20
Dodávka a montáž posuvných automatických a požárních dveří neuvedena 17.12.20 19.11.20
Ostraha  neuvedena 17.12.20 19.11.20
Dodávky jednorázových osobních ochranných pomůcek neuvedena 18.12.20 19.11.20
Pořízení sanitního vozidla neuvedena 18.12.20 19.11.20
Nákup univerzálního nosiče panelů balistických a příslušenství univerzálního nosiče výstroje neuvedena 07.01.21 19.11.20
Vybudování EPS neuvedena 04.12.20 15.11.20
Dodávka 1ks CAS neuvedena 11.12.20 15.11.20
TDS a koordinátora BOZP neuvedena 07.12.20 12.11.20
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany neuvedena 10.12.20 12.11.20
TDS a koordinátora BOZP neuvedena 21.12.20 12.11.20
Zajištění strážní a bezpečnostní služby 2 000 000 Kč 03.12.20 10.11.20
Kontejner hasící kombinovaný neuvedena 07.12.20 10.11.20
Služby ostrahy neuvedena 14.12.20 10.11.20
Dodávka zdravotnických prostředků neuvedena 07.12.20 8.11.20
Dodávka halenek  neuvedena 04.12.20 3.11.20
Dodávky ochranných pracovních oděvů neuvedena 04.12.20 3.11.20
Dodávky košil pánských a dámských neuvedena 07.12.20 1.11.20
Dodávka rádiového systému 44 000 000 Kč 04.12.20 25.10.20
Dodávky ochranných pracovních prostředků 9 750 000 Kč 10.12.20 13.10.20
Provádění revizí elektrických zařízení neuvedena 03.12.20 22.1.20
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 4 000 000 08.12.20 22.1.20