Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 2.10.2022
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 03.10.22
Nákup vest balistických speciálních neuvedena 03.10.22
Městský kamerový dohlížecí systém – pronájem 4 800 000 Kč 03.10.22
Dodávka a montáž elektrické požární signalizace 1 900 000 Kč 03.10.22
OOPP pro práci s nebezpečnými chemickými látkami 100 000 Kč 03.10.22
Výkon koordinátora BOZP neuvedena 03.10.22
Rozšíření kamerového systému neuvedena 03.10.22
Výkon KOO BOZP 415 000 Kč 03.10.22
Nákup zdravotnických rukavic a jednorázových pomůcek neuvedena 03.10.22
Osobní ochranné pracovní prostředky neuvedena 03.10.22
Nákup bezpečnostního značení  neuvedena 03.10.22
Chemicá světla neuvedena 03.10.22
Pořízení svítících tyčinek neuvedena 03.10.22
Čepice zimní speciální neuvedena 04.10.22
Operační rukavice bezlatexové neuvedena 04.10.22
Revize elektrospotřebičů neuvedena 04.10.22
Nákup respirátorů neuvedena 04.10.22
Roční kontrola ručních hasicích přístrojů neuvedena 04.10.22
Ochranné prostředky a pomůcky neuvedena 04.10.22
Pracovní obuv neuvedena 04.10.22
Ochranné pomůcky - oděvy, obuv neuvedena 04.10.22
Koordinátor BOZP neuvedena 04.10.22
Zpracování projektové dokumentace na modernizaci EZS a CCTV neuvedena 04.10.22
Rukavice nitril 5 500 Kč 04.10.22
Dodávka pracovních ochranných brýlí neuvedena 05.10.22
Osobní ochranné pracovní pomůcky neuvedena 05.10.22
Opakované dodávky ochranných oděvů, pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek 1 500 000 Kč 05.10.22
EPS + napojení na centrální pult HZS 2 000 000 Kč 05.10.22
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 05.10.22
Revize, kontroly a opravy protipožárních klapek a větrání neuvedena 05.10.22
Velitelský automobil 1 000 000 Kč 05.10.22
Revize hromosvodů neuvedena 05.10.22
Výkon TDI a koordinátora BOZP 240 000 Kč 06.10.22
Provedení běžných oprav a servisních prací na účelové nástavbě speciálního požárního automobilu RZA neuvedena 06.10.22
Provedení běžných oprav 3 ks cisternových stříkaček T-815 CAS 32 neuvedena 06.10.22
Přenosné radiostanice neuvedena 06.10.22
Revize, opravy a likvidace HP neuvedena 06.10.22
Pracovní oblečení a obuv pro lékařský a zdravotnický personál neuvedena 07.10.22
Nákup pracovních oděvů  neuvedena 07.10.22
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků – oděv, prádlo , obuv a  pracovní rukavice neuvedena 07.10.22
Zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany neuvedena 07.10.22
Ostraha 5 200 000 Kč 07.10.22
Nafukovací stany neuvedena 07.10.22
Nákup střeleckých sluchátek neuvedena 07.10.22
Nákup ochranné přilby neuvedena 07.10.22
Sada hydraulického vyprošťovacího zařízení neuvedena 07.10.22
Dodávka a instalace EPS 1 900 000 Kč 07.10.22
Zabezpečení revizní a kontrolní činnosti na zařízeních EPS a PBZ 1 600 000 Kč 07.10.22
Zajištění jednorázových pout a nožů neuvedena 07.10.22
TDS + koordinátor BOZP 300 000 Kč 07.10.22
Noční recepce a ostraha neuvedena 10.10.22
Technický dozor stavby a BOZP 315 000 Kč 10.10.22
Servis na PZTS, EKV a CCTV neuvedena 10.10.22
Dodávka pracovní obuvi neuvedena 10.10.22
Tlakové požární hadice neuvedena 10.10.22
Oprava požárního automobilu T-815 CAS-32 neuvedena 10.10.22
Dodávky oděvů neuvedena 11.10.22
Kontrola vzduchotechniky a požárních klapek neuvedena 11.10.22
Výkon koordinátora BOZP neuvedena 11.10.22
Periodické revize elektroinstalace a hromosvodů neuvedena 11.10.22
Výkon technického dozoru investora a BOZP neuvedena 12.10.22
Technický dozor investora a koordinátor BOZP neuvedena 12.10.22
Poskytování hlídacích a bezpečnostních služeb 6 800 000 Kč 13.10.22
Kontrola požárně bezpečnostního zařízení neuvedena 13.10.22
Oprava a údržba EZS a EPS neuvedena 13.10.22
Koordinátor BOZP 2 000 000 Kč 13.10.22
Dodávka 2 kusů velitelských automobilů 2 450 000 Kč 13.10.22
Dodávka a montáž varovného a informačního protipovodňového systému neuvedena 13.10.22
Požární ucpávky neuvedena 13.10.22
Technický dozor investora a koordinátor BOZP 190 000 Kč 13.10.22
Nákup termokamer 550 000 Kč 13.10.22
Sada hydraulického nářadí k vyprošťování osob neuvedena 13.10.22
Pracovní oblečení a ochranné pomůcky 2 100 000 Kč 14.10.22
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 14.10.22
Lavinové sety neuvedena 14.10.22
Cisternová automobilová stříkačka 6 650 000 Kč 17.10.22
Obuv pro zdravotníky neuvedena 17.10.22
Rozšíření MKDS 2 900 000 Kč 17.10.22
Ostraha budovy 3 000 000 Kč 18.10.22
Dodávky uniforem neuvedena 24.10.22
Cisternová automobilová stříkačka 6 500 000 Kč 28.10.22

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
TDS + koordinátor BOZP 300 000 Kč 07.10.22 2.10.22
Dodávka pracovní obuvi neuvedena 10.10.22 2.10.22
Tlakové požární hadice neuvedena 10.10.22 2.10.22
Oprava požárního automobilu T-815 CAS-32 neuvedena 10.10.22 2.10.22
Výkon koordinátora BOZP neuvedena 11.10.22 2.10.22
Periodické revize elektroinstalace a hromosvodů neuvedena 11.10.22 2.10.22
Technický dozor investora a koordinátor BOZP neuvedena 12.10.22 2.10.22
Nákup termokamer 550 000 Kč 13.10.22 2.10.22
Sada hydraulického nářadí k vyprošťování osob neuvedena 13.10.22 2.10.22
Lavinové sety neuvedena 14.10.22 2.10.22
Obuv pro zdravotníky neuvedena 17.10.22 2.10.22
Rozšíření MKDS 2 900 000 Kč 17.10.22 2.10.22
Ostraha budovy 3 000 000 Kč 18.10.22 2.10.22
Dodávky uniforem neuvedena 24.10.22 2.10.22
Rukavice nitril 5 500 Kč 04.10.22 28.9.22
Provedení běžných oprav a servisních prací na účelové nástavbě speciálního požárního automobilu RZA neuvedena 06.10.22 28.9.22
Provedení běžných oprav 3 ks cisternových stříkaček T-815 CAS 32 neuvedena 06.10.22 28.9.22
Přenosné radiostanice neuvedena 06.10.22 28.9.22
Revize, opravy a likvidace HP neuvedena 06.10.22 28.9.22
Nákup střeleckých sluchátek neuvedena 07.10.22 28.9.22
Nákup ochranné přilby neuvedena 07.10.22 28.9.22
Sada hydraulického vyprošťovacího zařízení neuvedena 07.10.22 28.9.22
Dodávka a instalace EPS 1 900 000 Kč 07.10.22 28.9.22
Zabezpečení revizní a kontrolní činnosti na zařízeních EPS a PBZ 1 600 000 Kč 07.10.22 28.9.22
Zajištění jednorázových pout a nožů neuvedena 07.10.22 28.9.22
Technický dozor stavby a BOZP 315 000 Kč 10.10.22 28.9.22
Servis na PZTS, EKV a CCTV neuvedena 10.10.22 28.9.22
Dodávky oděvů neuvedena 11.10.22 28.9.22
Kontrola vzduchotechniky a požárních klapek neuvedena 11.10.22 28.9.22
Výkon technického dozoru investora a BOZP neuvedena 12.10.22 28.9.22
Požární ucpávky neuvedena 13.10.22 28.9.22
Technický dozor investora a koordinátor BOZP 190 000 Kč 13.10.22 28.9.22
Cisternová automobilová stříkačka 6 500 000 Kč 28.10.22 28.9.22
Nákup zdravotnických rukavic a jednorázových pomůcek neuvedena 03.10.22 23.9.22
Osobní ochranné pracovní prostředky neuvedena 03.10.22 23.9.22
Nákup bezpečnostního značení  neuvedena 03.10.22 23.9.22
Chemicá světla neuvedena 03.10.22 23.9.22
Pořízení svítících tyčinek neuvedena 03.10.22 23.9.22
Roční kontrola ručních hasicích přístrojů neuvedena 04.10.22 23.9.22
Ochranné prostředky a pomůcky neuvedena 04.10.22 23.9.22
Pracovní obuv neuvedena 04.10.22 23.9.22
Ochranné pomůcky - oděvy, obuv neuvedena 04.10.22 23.9.22
Koordinátor BOZP neuvedena 04.10.22 23.9.22
Zpracování projektové dokumentace na modernizaci EZS a CCTV neuvedena 04.10.22 23.9.22
Osobní ochranné pracovní pomůcky neuvedena 05.10.22 23.9.22
Opakované dodávky ochranných oděvů, pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek 1 500 000 Kč 05.10.22 23.9.22
EPS + napojení na centrální pult HZS 2 000 000 Kč 05.10.22 23.9.22
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 05.10.22 23.9.22
Revize, kontroly a opravy protipožárních klapek a větrání neuvedena 05.10.22 23.9.22
Velitelský automobil 1 000 000 Kč 05.10.22 23.9.22
Revize hromosvodů neuvedena 05.10.22 23.9.22
Výkon TDI a koordinátora BOZP 240 000 Kč 06.10.22 23.9.22
Pracovní oblečení a obuv pro lékařský a zdravotnický personál neuvedena 07.10.22 23.9.22
Nákup pracovních oděvů  neuvedena 07.10.22 23.9.22
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků – oděv, prádlo , obuv a  pracovní rukavice neuvedena 07.10.22 23.9.22
Zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany neuvedena 07.10.22 23.9.22
Ostraha 5 200 000 Kč 07.10.22 23.9.22
Nafukovací stany neuvedena 07.10.22 23.9.22
Noční recepce a ostraha neuvedena 10.10.22 23.9.22
Kontrola požárně bezpečnostního zařízení neuvedena 13.10.22 23.9.22
Oprava a údržba EZS a EPS neuvedena 13.10.22 23.9.22
Koordinátor BOZP 2 000 000 Kč 13.10.22 23.9.22
Dodávka 2 kusů velitelských automobilů 2 450 000 Kč 13.10.22 23.9.22
Dodávka a montáž varovného a informačního protipovodňového systému neuvedena 13.10.22 23.9.22
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 14.10.22 23.9.22
Rozšíření kamerového systému neuvedena 03.10.22 16.9.22
Výkon KOO BOZP 415 000 Kč 03.10.22 16.9.22
Nákup respirátorů neuvedena 04.10.22 16.9.22
OOPP pro práci s nebezpečnými chemickými látkami 100 000 Kč 03.10.22 15.9.22
Výkon koordinátora BOZP neuvedena 03.10.22 15.9.22
Dodávka pracovních ochranných brýlí neuvedena 05.10.22 15.9.22
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 03.10.22 14.9.22
Nákup vest balistických speciálních neuvedena 03.10.22 14.9.22
Městský kamerový dohlížecí systém – pronájem 4 800 000 Kč 03.10.22 14.9.22
Dodávka a montáž elektrické požární signalizace 1 900 000 Kč 03.10.22 14.9.22
Revize elektrospotřebičů neuvedena 04.10.22 14.9.22
Cisternová automobilová stříkačka 6 650 000 Kč 17.10.22 14.9.22
Poskytování hlídacích a bezpečnostních služeb 6 800 000 Kč 13.10.22 8.9.22
Operační rukavice bezlatexové neuvedena 04.10.22 4.9.22
Pracovní oblečení a ochranné pomůcky 2 100 000 Kč 14.10.22 1.9.22
Čepice zimní speciální neuvedena 04.10.22 21.7.22