Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 18.7.2019
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Zajištění bezpečnostních služeb neuvedena 19.07.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 250 000 Kč 19.07.19
Lokální výstražný a varovný systém 1 100 000 Kč 19.07.19
Poskytování služeb fyzické ostrahy neuvedena 19.07.19
Dodávka 1 ks CAS 4 800 000 Kč 19.07.19
Dodávka 1 ks CAS 3 700 000 Kč 19.07.19
Dodání 8 ks rádiových terminálů PEGAS-MATRA včetně příslušenství neuvedena 19.07.19
Nákup OOPP neuvedena 19.07.19
Zajištění bezpečnostních služeb neuvedena 19.07.19
Nákup slzotvorných prostředků neuvedena 19.07.19
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 19.07.19
Zajištění bezpečnostních služeb neuvedena 21.07.19
Rámcová dohoda na dodávky svetrů 52 000 000 Kč 22.07.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 500 000 Kč 22.07.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 220 000 Kč 22.07.19
Pořízení sanitního vozidla RLP 3 300 000 Kč 22.07.19
Dodávka 1 ks CAS 5 500 000 Kč 22.07.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 22.07.19
Nákup ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách neuvedena 22.07.19
Nákup bezpečnostních značek neuvedena 22.07.19
Nákup  40 000 párů polobotek neuvedena 23.07.19
Dodávky štítů balistických - tašek NIJ IIIA neuvedena 23.07.19
Požární ochrana - kontrola a údržba neuvedena 23.07.19
Servis alkoholtestrů Dräger 330 000 Kč 23.07.19
Zabezpečení zákonných periodických revizí a kontrol elektrospotřebičů neuvedena 23.07.19
Příslušenství pro radiostanice MOTOROLA neuvedena 23.07.19
Dodávky baretů neuvedena 24.07.19
Poskytování bezpečnostní služeb neuvedena 24.07.19
Dodávka 1 ks CAS 6 600 000 Kč 24.07.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP 700 000 Kč 24.07.19
Dodávka 1 ks CAS 5 400 000 Kč 24.07.19
Instalace systému EPS neuvedena 24.07.19
Střelecké brýle a sluchátka neuvedena 24.07.19
Dodávka 1 ks DA 750 000 Kč 24.07.19
Oprava CAS 20 - M2T MAN 4x4 1 250 000 Kč 24.07.19
Výkon činnosti koordinátora BOZP 132 000 Kč 24.07.19
Oprava CAS 32 T 815  neuvedena 24.07.19
Brýle pro střelce neuvedena 24.07.19
Nákup ochranných pomůcek neuvedena 24.07.19
Baterie do radiostanic neuvedena 24.07.19
Dodávka zásahové obuvi 6 400 000 Kč 25.07.19
Polobotky v provedení sport ke stejnokroji neuvedena 25.07.19
Dodávka bezpečnostního stanoviště a detektoru kovů pro kontrolu zavazadel neuvedena 25.07.19
Poskytování bezpečnostní služeb neuvedena 25.07.19
OOPP pro práci s motorovou pilou neuvedena 25.07.19
Kontrola, oprava a údržba prostředků požární ochrany neuvedena 25.07.19
Zajištění bezpečnostních služeb  neuvedena 26.07.19
Ochranné obličejové masky neuvedena 26.07.19
Nákup neprořezných obleků, bot a rukavic neuvedena 26.07.19
Testy na detekci drog neuvedena 26.07.19
Nákup hasicích přístrojů neuvedena 26.07.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP 400 000 Kč 26.07.19
Nákup materiálu k zajištění požární ochrany neuvedena 26.07.19
Periodické revize elektroinstalace hromosvodů 650 000 Kč 26.07.19
Nákup materiálu pro zabezpečení ochrany životního prostředí a BOZP neuvedena 26.07.19
Dodávky bot 15 nízkých a vysokých neuvedena 29.07.19
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů neuvedena 29.07.19
Modernizace ústředny EZS neuvedena 29.07.19
Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815 790 000 Kč 29.07.19
Poskytování bezpečnostních a recepčních služeb 12 400 000 Kč 29.07.19
Dodávka dekontaminačních nádob neuvedena 29.07.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP neuvedena 29.07.19
Zabezpečení ochrany objektu prostřednictvím PCO neuvedena 29.07.19
Revize bleskosvodných zařízení neuvedena 29.07.19
Zajištění ostrahy objektů 32 000 000 Kč 30.07.19
Dodávka 1 ks DA s požárním přívěsem 1 000 000 Kč 30.07.19
Výkon činnosti koordinátora BOZP 480 000 Kč 30.07.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP 1 500 000 Kč 30.07.19
Výměna ústředny detekce plynu neuvedena 30.07.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP neuvedena 30.07.19
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 30.07.19
Dodávka 1 ks CAS 5 400 000 Kč 31.07.19
Dodávka 1 ks CAS 6 500 000 Kč 31.07.19
Dodávka  2 ks sanitních vozidel  neuvedena 31.07.19
Výměna požárních uzávěrů (dveří) 1 350 000 Kč 31.07.19
Pracovní oblečení a obuv pro zdravotnický personál neuvedena 31.07.19
Dodávka 1 ks sanitního vozidla 1 800 000 Kč 31.07.19
Kamerový systém kolektorové sítě 4 400 000 Kč 01.08.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 01.08.19
Dodávka 1 ks CAS 5 750 000 Kč 01.08.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP neuvedena 01.08.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 01.08.19
Dodávka 1 ks CAS 6 500 000 Kč 02.08.19
Dodávka sanitních vozidel 16 250 000 Kč 05.08.19
Dodávky svetrů neuvedena 05.08.19
Technický dozor investora a koordinátor BOZP 170 000 Kč 05.08.19
Dodávka 1 ks CAS 6 400 000 Kč 05.08.19
Dodávka 1 ks CAS 5 350 000 Kč 05.08.19
Dodávka speciálních rukavic neuvedena 05.08.19
Zajištění ostrahy objektů 29 500 000 Kč 05.08.19
Dodávka 1 ks CAS 4 800 000 Kč 05.08.19
Provádění revizí elektrického zařízení neuvedena 05.08.19
Dodávky pracovních oděvů a obuvi 650 000 Kč 05.08.19
Zřízení městského kamerového dohlížecího systému 1 250 000 Kč 05.08.19
Dodávka 1 ks CAS 5 400 000 Kč 05.08.19
Dodávka 1 ks CAS 7 400 000 Kč 06.08.19
Dodávka 1 ks CAS 7 400 000 Kč 06.08.19
Dodávka 1 ks CAS 7 400 000 Kč 06.08.19
Poskytování služeb fyzické ostrahy 20 000 000 Kč 06.08.19
Požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu 1 900 000 Kč 06.08.19
Výměna stávající EPS neuvedena 07.08.19
Ostraha objektů 15 500 000 Kč 08.08.19
ÚDRŽBA, SERVIS, REVIZE A ZKOUŠKY BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ neuvedena 09.08.19
Dodávka jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic neuvedena 09.08.19
Zabezpečení zákonných periodických revizí a kontrol elektrospotřebičů neuvedena 09.08.19
Dodávky koncových prvků varování v zónách havarijního plánování neuvedena 12.08.19
Dodávka technických automobilů 9 600 000 Kč 12.08.19
Rámcová dohoda na dodávku brigadýrek modrých neuvedena 13.08.19
Revize tlakových nádob stabilních neuvedena 13.08.19
Nákup bund kožených 1 300 000 Kč 14.08.19
Zabezpečení fyzické ostrahy osob a majetku 6 000 000 Kč 14.08.19
Dodávky výstražných zimních oděvů 11 800 000 Kč 15.08.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 11 000 000 Kč 21.08.19
Dodávky kombinéz 126 000 000 Kč 21.08.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 11 000 000 Kč 23.08.19
Dodávky rukavic kožených  neuvedena 27.08.19
Dodávky výstroje pro potřeby městské policie  neuvedena 02.09.19
Dodávky výstroje pro potřeby městské policie 24 000 000 Kč 03.09.19
Kontejner hadicový  5 000 000 Kč 04.09.19
Dodávky 100.000 ks kalhot letních pro muže i ženy v období let 2019 – 2022 49 000 000 Kč 09.09.19
Dodávky ochranných pracovních prostředků 10 500 000 Kč 11.09.19
Dodávka služebních stejnokrojů 10 500 000 Kč 12.09.19
Dodávky jarních bund neuvedena 16.09.19
Čepice služební neuvedena 17.09.19
Pracovní oděvy k práci v terénu neuvedena 30.09.19
Čepice a klobouky neuvedena 01.10.19
Stejnokroj večerní neuvedena 10.10.19
Dodávky košil a polotrik 120 000 000 Kč Předběžné ozn.

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Nákup materiálu pro zabezpečení ochrany životního prostředí a BOZP neuvedena 26.07.19 18.7.19
Revize bleskosvodných zařízení neuvedena 29.07.19 18.7.19
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 30.07.19 18.7.19
Dodávka 1 ks sanitního vozidla 1 800 000 Kč 31.07.19 18.7.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP neuvedena 01.08.19 18.7.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 01.08.19 18.7.19
Zřízení městského kamerového dohlížecího systému 1 250 000 Kč 05.08.19 18.7.19
Dodávka 1 ks CAS 5 400 000 Kč 05.08.19 18.7.19
Dodávky výstroje pro potřeby městské policie  neuvedena 02.09.19 18.7.19
Kontejner hadicový  5 000 000 Kč 04.09.19 18.7.19
Dodávky ochranných pracovních prostředků 10 500 000 Kč 11.09.19 18.7.19
Pracovní oděvy k práci v terénu neuvedena 30.09.19 18.7.19
Nákup ochranných pomůcek neuvedena 24.07.19 16.7.19
Baterie do radiostanic neuvedena 24.07.19 16.7.19
Kontrola, oprava a údržba prostředků požární ochrany neuvedena 25.07.19 16.7.19
Nákup materiálu k zajištění požární ochrany neuvedena 26.07.19 16.7.19
Periodické revize elektroinstalace hromosvodů 650 000 Kč 26.07.19 16.7.19
Dodávka dekontaminačních nádob neuvedena 29.07.19 16.7.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP neuvedena 29.07.19 16.7.19
Zabezpečení ochrany objektu prostřednictvím PCO neuvedena 29.07.19 16.7.19
Výměna ústředny detekce plynu neuvedena 30.07.19 16.7.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP neuvedena 30.07.19 16.7.19
Výměna požárních uzávěrů (dveří) 1 350 000 Kč 31.07.19 16.7.19
Pracovní oblečení a obuv pro zdravotnický personál neuvedena 31.07.19 16.7.19
Kamerový systém kolektorové sítě 4 400 000 Kč 01.08.19 16.7.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 01.08.19 16.7.19
Dodávka 1 ks CAS 5 750 000 Kč 01.08.19 16.7.19
Dodávky pracovních oděvů a obuvi 650 000 Kč 05.08.19 16.7.19
Požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu 1 900 000 Kč 06.08.19 16.7.19
Dodávka technických automobilů 9 600 000 Kč 12.08.19 16.7.19
Revize tlakových nádob stabilních neuvedena 13.08.19 16.7.19
Dodávky výstražných zimních oděvů 11 800 000 Kč 15.08.19 16.7.19
Dodávky košil a polotrik 120 000 000 Kč Předběžné ozn. 16.7.19
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 19.07.19 13.7.19
Nákup bezpečnostních značek neuvedena 22.07.19 13.7.19
Servis alkoholtestrů Dräger 330 000 Kč 23.07.19 13.7.19
Zabezpečení zákonných periodických revizí a kontrol elektrospotřebičů neuvedena 23.07.19 13.7.19
Příslušenství pro radiostanice MOTOROLA neuvedena 23.07.19 13.7.19
Výkon činnosti koordinátora BOZP 132 000 Kč 24.07.19 13.7.19
Oprava CAS 32 T 815  neuvedena 24.07.19 13.7.19
Brýle pro střelce neuvedena 24.07.19 13.7.19
OOPP pro práci s motorovou pilou neuvedena 25.07.19 13.7.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP 400 000 Kč 26.07.19 13.7.19
Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815 790 000 Kč 29.07.19 13.7.19
Poskytování bezpečnostních a recepčních služeb 12 400 000 Kč 29.07.19 13.7.19
Výkon činnosti koordinátora BOZP 480 000 Kč 30.07.19 13.7.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP 1 500 000 Kč 30.07.19 13.7.19
Dodávka  2 ks sanitních vozidel  neuvedena 31.07.19 13.7.19
Dodávka jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic neuvedena 09.08.19 13.7.19
Zabezpečení zákonných periodických revizí a kontrol elektrospotřebičů neuvedena 09.08.19 13.7.19
Dodávky koncových prvků varování v zónách havarijního plánování neuvedena 12.08.19 13.7.19
Nákup OOPP neuvedena 19.07.19 10.7.19
Zajištění bezpečnostních služeb neuvedena 19.07.19 10.7.19
Nákup slzotvorných prostředků neuvedena 19.07.19 10.7.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 22.07.19 10.7.19
Nákup ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách neuvedena 22.07.19 10.7.19
Požární ochrana - kontrola a údržba neuvedena 23.07.19 10.7.19
Střelecké brýle a sluchátka neuvedena 24.07.19 10.7.19
Dodávka 1 ks DA 750 000 Kč 24.07.19 10.7.19
Oprava CAS 20 - M2T MAN 4x4 1 250 000 Kč 24.07.19 10.7.19
Nákup neprořezných obleků, bot a rukavic neuvedena 26.07.19 10.7.19
Testy na detekci drog neuvedena 26.07.19 10.7.19
Nákup hasicích přístrojů neuvedena 26.07.19 10.7.19
Modernizace ústředny EZS neuvedena 29.07.19 10.7.19
Provádění revizí elektrického zařízení neuvedena 05.08.19 10.7.19
Dodávky 100.000 ks kalhot letních pro muže i ženy v období let 2019 – 2022 49 000 000 Kč 09.09.19 10.7.19
Stejnokroj večerní neuvedena 10.10.19 10.7.19
Dodání 8 ks rádiových terminálů PEGAS-MATRA včetně příslušenství neuvedena 19.07.19 8.7.19
Zajištění bezpečnostních služeb neuvedena 21.07.19 8.7.19
Instalace systému EPS neuvedena 24.07.19 8.7.19
Ochranné obličejové masky neuvedena 26.07.19 8.7.19
Dodávka 1 ks CAS 6 500 000 Kč 02.08.19 8.7.19
Dodávka speciálních rukavic neuvedena 05.08.19 8.7.19
Zajištění ostrahy objektů 29 500 000 Kč 05.08.19 8.7.19
Dodávka 1 ks CAS 4 800 000 Kč 05.08.19 8.7.19
ÚDRŽBA, SERVIS, REVIZE A ZKOUŠKY BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ neuvedena 09.08.19 8.7.19
Zabezpečení fyzické ostrahy osob a majetku 6 000 000 Kč 14.08.19 8.7.19
Dodávka služebních stejnokrojů 10 500 000 Kč 12.09.19 8.7.19
Dodávka 1 ks CAS 3 700 000 Kč 19.07.19 4.7.19
Dodávka 1 ks CAS 5 400 000 Kč 24.07.19 4.7.19
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů neuvedena 29.07.19 4.7.19
Dodávka 1 ks DA s požárním přívěsem 1 000 000 Kč 30.07.19 4.7.19
Dodávka 1 ks CAS 5 350 000 Kč 05.08.19 4.7.19
Dodávka 1 ks CAS 4 800 000 Kč 19.07.19 2.7.19
Dodávka 1 ks CAS 5 500 000 Kč 22.07.19 2.7.19
Dodávky štítů balistických - tašek NIJ IIIA neuvedena 23.07.19 2.7.19
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP 700 000 Kč 24.07.19 2.7.19
Poskytování bezpečnostní služeb neuvedena 25.07.19 2.7.19
Zajištění ostrahy objektů 32 000 000 Kč 30.07.19 2.7.19
Dodávka 1 ks CAS 6 500 000 Kč 31.07.19 2.7.19
Dodávka 1 ks CAS 6 400 000 Kč 05.08.19 2.7.19
Technický dozor investora a koordinátor BOZP 170 000 Kč 05.08.19 30.6.19
Výměna stávající EPS neuvedena 07.08.19 30.6.19
Lokální výstražný a varovný systém 1 100 000 Kč 19.07.19 27.6.19
Poskytování služeb fyzické ostrahy neuvedena 19.07.19 27.6.19
Pořízení sanitního vozidla RLP 3 300 000 Kč 22.07.19 27.6.19
Dodávka bezpečnostního stanoviště a detektoru kovů pro kontrolu zavazadel neuvedena 25.07.19 27.6.19
Dodávka sanitních vozidel 16 250 000 Kč 05.08.19 27.6.19
Dodávky svetrů neuvedena 05.08.19 27.6.19
Poskytování služeb fyzické ostrahy 20 000 000 Kč 06.08.19 27.6.19
Dodávky kombinéz 126 000 000 Kč 21.08.19 27.6.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 11 000 000 Kč 23.08.19 27.6.19
Dodávky rukavic kožených  neuvedena 27.08.19 27.6.19
Dodávky výstroje pro potřeby městské policie 24 000 000 Kč 03.09.19 27.6.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 220 000 Kč 22.07.19 25.6.19
Polobotky v provedení sport ke stejnokroji neuvedena 25.07.19 25.6.19
Ostraha objektů 15 500 000 Kč 08.08.19 25.6.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 11 000 000 Kč 21.08.19 25.6.19
Poskytování bezpečnostní služeb neuvedena 24.07.19 22.6.19
Dodávka 1 ks CAS 6 600 000 Kč 24.07.19 22.6.19
Dodávka 1 ks CAS 7 400 000 Kč 06.08.19 22.6.19
Čepice služební neuvedena 17.09.19 22.6.19
Dodávka zásahové obuvi 6 400 000 Kč 25.07.19 19.6.19
Zajištění bezpečnostních služeb  neuvedena 26.07.19 19.6.19
Dodávka 1 ks CAS 7 400 000 Kč 06.08.19 19.6.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 250 000 Kč 19.07.19 17.6.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 500 000 Kč 22.07.19 17.6.19
Dodávka 1 ks CAS 7 400 000 Kč 06.08.19 17.6.19
Dodávky jarních bund neuvedena 16.09.19 17.6.19
Čepice a klobouky neuvedena 01.10.19 17.6.19
Dodávka 1 ks CAS 5 400 000 Kč 31.07.19 11.6.19
Rámcová dohoda na dodávku brigadýrek modrých neuvedena 13.08.19 11.6.19
Rámcová dohoda na dodávky svetrů 52 000 000 Kč 22.07.19 7.6.19
Nákup  40 000 párů polobotek neuvedena 23.07.19 5.6.19
Zajištění bezpečnostních služeb neuvedena 19.07.19 31.5.19
Dodávky baretů neuvedena 24.07.19 31.5.19
Dodávky bot 15 nízkých a vysokých neuvedena 29.07.19 31.5.19
Nákup bund kožených 1 300 000 Kč 14.08.19 21.5.19