Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 16.11.2019
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Cisternové automobilové stříkačky 17 800 000 Kč 18.11.19
Pořízení 1 ks DA 1 400 000 Kč 18.11.19
Zajištění činností koordinátora BOZP 750 000 Kč 18.11.19
Dodání a implementace docházkového systému 650 000 Kč 18.11.19
Služby na úseku PO a BOZP neuvedena 18.11.19
Reflexní pásky neuvedena 19.11.19
Zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy 9 200 000 Kč 19.11.19
Zodolněné velitelsko průzkumné vozidlo neuvedena 19.11.19
Dodání člunu a přepravního vozíku pro JSDH  neuvedena 19.11.19
Provedení TU č.1 na T-815/7 CAS30 neuvedena 19.11.19
Zajištění ostrahy nemovitostí neuvedena 20.11.19
Pravidelné preventivní prohlídky ZOTK + OO 400 000 Kč 20.11.19
Zajištění TDS a BOZP stavební akce 350 000 Kč 20.11.19
Pořízení 1 ks DA neuvedena 20.11.19
Revize el. spotřebičů a el. zařízení neuvedena 20.11.19
Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrických pracovních strojů neuvedena 20.11.19
RTG zástěry 33 000 Kč 20.11.19
Dodávka prvků EZS 150 000 Kč 20.11.19
Vyprošťovací páčidla neuvedena 20.11.19
Revize elektrozařízení 5 500 000 Kč 21.11.19
Rekonstrukce kamerového systému vč. jeho rozšíření 2 000 000 Kč 21.11.19
Realizace varovných protipovodňových opatření 8 200 000 Kč 22.11.19
Příslušenství pro radiostanice 2 250 000 Kč 22.11.19
Zajištění TDS a BOZP stavební akce neuvedena 22.11.19
Provedení kontroly, údržby a oprav hasicích přístrojů neuvedena 22.11.19
Dodání 1 kusu vozidla vedoucího zásahu 790 000 Kč 22.11.19
Modernizace kamerových systémů 81 000 Kč 22.11.19
Dodávky OOPP neuvedena 22.11.19
Revize elektrických spotřebičů a prodlužovacích přívodů 15 000 Kč 22.11.19
Kontrola, oprava a údržba prostředků požární ochrany neuvedena 22.11.19
Dodávka 2 kusů cvičných kontejnerů ISO 1CC - trenažerů s vybavením pro výcvik neuvedena 25.11.19
Půběžné dodávky jednorázových ochranných obličejových masek neuvedena 25.11.19
Nákup vest balistických skrytých TBO 2CZ/TON II  neuvedena 25.11.19
Realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému 2 100 000 Kč 25.11.19
Realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému 2 300 000 Kč 25.11.19
Realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému 2 250 000 Kč 25.11.19
Dodávky OOPP pro členy výjezdových skupin neuvedena 25.11.19
Fyzická ostraha areálu neuvedena 25.11.19
Výkon TDS a koordinátor BOZP neuvedena 25.11.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 25.11.19
Fyzická ostraha areálu neuvedena 25.11.19
Čepice a klobouky neuvedena 26.11.19
Nákup dopravního automobilu 2 300 000 Kč 26.11.19
Dodávka kamerového systému neuvedena 26.11.19
Dodávka ochranných pracovních oděvů neuvedena 26.11.19
Poskytování služeb ostrahy neuvedena 26.11.19
Pravidelná revizi elektrické instalace 12 500 Kč 26.11.19
Služby recepce a ostrahy neuvedena 26.11.19
Ostraha objektu neuvedena 27.11.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 27.11.19
Nákup dopravního automobilu pro JSDH 3 350 000 Kč 27.11.19
Zabezpečení systémem SHZ neuvedena 27.11.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 950 000 Kč 27.11.19
Dodávka ochranných pracovních pomůcek a oděvů 200 000 Kč 28.11.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 750 000 Kč 28.11.19
Pancéřová vozidla 22 000 000 Kč 28.11.19
Koncová zařízení PEGAS II. 2 850 000 Kč 28.11.19
Dodávka kamerového systému - kamer 270 000 Kč 28.11.19
Protipovodňová opatření pro obec neuvedena 29.11.19
Elektrická zabezpečovací signalizace neuvedena 29.11.19
Dodávka kamerových systémů neuvedena 29.11.19
Revize elektrických spotřebičů neuvedena 29.11.19
Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO 350 000 Kč 02.12.19
Bezpečnostní služby a služby požární prevence neuvedena 02.12.19
Zajištění bezpečnostní ostrahy a monitoringu 4 700 000 Kč 03.12.19
Zajištění ostrahy objektů neuvedena 03.12.19
Nákup vybavení pro JSDHO neuvedena 03.12.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 2 000 000 Kč 03.12.19
Zajištění TDS a BOZP stavební akce 1 000 000 Kč 04.12.19
Technické zhodnocení dvou AV 14 na AV 20 II 8 250 000 Kč 04.12.19
Zajištění ostrahy objektu neuvedena 06.12.19
Zajištění požární bezpečnosti neuvedena 06.12.19
Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany 33 000 000 Kč 09.12.19
Výběr fyzické ostrahy pro objekty 18 500 000 Kč 09.12.19
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ 70 000 000 Kč 10.12.19
Dodávka 23 ks SOS hlásek 8 500 000 Kč 12.12.19
Dodávka 1 ks sanitního vozu rychlé zdravotnické pomoci 2 900 000 Kč 12.12.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 1 600 000 Kč 16.12.19
Dodávky stejnokrojových součástek 2020 - 2023 180 000 000 Kč 17.12.19
Rekonstrukce systému EPS  neuvedena 17.12.19
Rukavice služební zimní neuvedena 18.12.19
Jednorázové ochranné prostředky 6 700 000 Kč 19.12.19
Ochrana a ostraha objektů neuvedena 20.12.19
Kontejnerová elektrocentrála 30 kVA 3 400 000 Kč 06.01.20
Dodávky navlékacích nárameníků 7 400 000 Kč 07.01.20
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ 68 000 000 Kč 08.01.20
Dodávky OOPP  neuvedena 09.01.20
Bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektů, majetku a osob 140 000 000 Kč Předběžné oznámení
Strážní a recepční služby neuvedena Předběžné oznámení
Realizace varovných protipovodňových opatření 7 000 000 Kč Předběžné oznámení

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Fyzická ostraha areálu neuvedena 25.11.19 16.11.19
Služby recepce a ostrahy neuvedena 26.11.19 16.11.19
Dodávka kamerového systému - kamer 270 000 Kč 28.11.19 16.11.19
Revize elektrických spotřebičů neuvedena 29.11.19 16.11.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 2 000 000 Kč 03.12.19 16.11.19
Rukavice služební zimní neuvedena 18.12.19 16.11.19
Revize elektrických spotřebičů a prodlužovacích přívodů 15 000 Kč 22.11.19 14.11.19
Kontrola, oprava a údržba prostředků požární ochrany neuvedena 22.11.19 14.11.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 25.11.19 14.11.19
Dodávka ochranných pracovních oděvů neuvedena 26.11.19 14.11.19
Poskytování služeb ostrahy neuvedena 26.11.19 14.11.19
Pravidelná revizi elektrické instalace 12 500 Kč 26.11.19 14.11.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 950 000 Kč 27.11.19 14.11.19
Dodávka kamerových systémů neuvedena 29.11.19 14.11.19
Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO 350 000 Kč 02.12.19 14.11.19
Bezpečnostní služby a služby požární prevence neuvedena 02.12.19 14.11.19
Zajištění požární bezpečnosti neuvedena 06.12.19 14.11.19
Jednorázové ochranné prostředky 6 700 000 Kč 19.12.19 14.11.19
Ochrana a ostraha objektů neuvedena 20.12.19 14.11.19
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ 68 000 000 Kč 08.01.20 14.11.19
Dodávka prvků EZS 150 000 Kč 20.11.19 12.11.19
Vyprošťovací páčidla neuvedena 20.11.19 12.11.19
Modernizace kamerových systémů 81 000 Kč 22.11.19 12.11.19
Dodávky OOPP neuvedena 22.11.19 12.11.19
Fyzická ostraha areálu neuvedena 25.11.19 12.11.19
Výkon TDS a koordinátor BOZP neuvedena 25.11.19 12.11.19
Dodávka kamerového systému neuvedena 26.11.19 12.11.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 27.11.19 12.11.19
Nákup dopravního automobilu pro JSDH 3 350 000 Kč 27.11.19 12.11.19
Zabezpečení systémem SHZ neuvedena 27.11.19 12.11.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 750 000 Kč 28.11.19 12.11.19
Pancéřová vozidla 22 000 000 Kč 28.11.19 12.11.19
Koncová zařízení PEGAS II. 2 850 000 Kč 28.11.19 12.11.19
Protipovodňová opatření pro obec neuvedena 29.11.19 12.11.19
Elektrická zabezpečovací signalizace neuvedena 29.11.19 12.11.19
Nákup vybavení pro JSDHO neuvedena 03.12.19 12.11.19
Dodávka 23 ks SOS hlásek 8 500 000 Kč 12.12.19 12.11.19
Dodávka 1 ks sanitního vozu rychlé zdravotnické pomoci 2 900 000 Kč 12.12.19 12.11.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 1 600 000 Kč 16.12.19 12.11.19
Dodávky navlékacích nárameníků 7 400 000 Kč 07.01.20 12.11.19
Strážní a recepční služby neuvedena Předběžné oznámení 12.11.19
Realizace varovných protipovodňových opatření 7 000 000 Kč Předběžné oznámení 12.11.19
Služby na úseku PO a BOZP neuvedena 18.11.19 10.11.19
Dodání člunu a přepravního vozíku pro JSDH  neuvedena 19.11.19 10.11.19
Provedení TU č.1 na T-815/7 CAS30 neuvedena 19.11.19 10.11.19
Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrických pracovních strojů neuvedena 20.11.19 10.11.19
RTG zástěry 33 000 Kč 20.11.19 10.11.19
Zajištění TDS a BOZP stavební akce neuvedena 22.11.19 10.11.19
Provedení kontroly, údržby a oprav hasicích přístrojů neuvedena 22.11.19 10.11.19
Dodání 1 kusu vozidla vedoucího zásahu 790 000 Kč 22.11.19 10.11.19
Realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému 2 300 000 Kč 25.11.19 10.11.19
Realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému 2 250 000 Kč 25.11.19 10.11.19
Dodávky OOPP pro členy výjezdových skupin neuvedena 25.11.19 10.11.19
Nákup dopravního automobilu 2 300 000 Kč 26.11.19 10.11.19
Ostraha objektu neuvedena 27.11.19 10.11.19
Zajištění ostrahy objektu neuvedena 06.12.19 10.11.19
Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany 33 000 000 Kč 09.12.19 10.11.19
Výběr fyzické ostrahy pro objekty 18 500 000 Kč 09.12.19 10.11.19
Zajištění činností koordinátora BOZP 750 000 Kč 18.11.19 6.11.19
Dodání a implementace docházkového systému 650 000 Kč 18.11.19 6.11.19
Zajištění TDS a BOZP stavební akce 350 000 Kč 20.11.19 6.11.19
Pořízení 1 ks DA neuvedena 20.11.19 6.11.19
Revize el. spotřebičů a el. zařízení neuvedena 20.11.19 6.11.19
Rekonstrukce kamerového systému vč. jeho rozšíření 2 000 000 Kč 21.11.19 6.11.19
Příslušenství pro radiostanice 2 250 000 Kč 22.11.19 6.11.19
Realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému 2 100 000 Kč 25.11.19 6.11.19
Zajištění ostrahy objektů neuvedena 03.12.19 6.11.19
Zajištění TDS a BOZP stavební akce 1 000 000 Kč 04.12.19 6.11.19
Technické zhodnocení dvou AV 14 na AV 20 II 8 250 000 Kč 04.12.19 6.11.19
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ 70 000 000 Kč 10.12.19 6.11.19
Dodávky OOPP  neuvedena 09.01.20 6.11.19
Pořízení 1 ks DA 1 400 000 Kč 18.11.19 3.11.19
Revize elektrozařízení 5 500 000 Kč 21.11.19 3.11.19
Dodávka ochranných pracovních pomůcek a oděvů 200 000 Kč 28.11.19 3.11.19
Rekonstrukce systému EPS  neuvedena 17.12.19 30.10.19
Půběžné dodávky jednorázových ochranných obličejových masek neuvedena 25.11.19 28.10.19
Nákup vest balistických skrytých TBO 2CZ/TON II  neuvedena 25.11.19 28.10.19
Cisternové automobilové stříkačky 17 800 000 Kč 18.11.19 23.10.19
Zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy 9 200 000 Kč 19.11.19 23.10.19
Zodolněné velitelsko průzkumné vozidlo neuvedena 19.11.19 23.10.19
Realizace varovných protipovodňových opatření 8 200 000 Kč 22.11.19 23.10.19
Zajištění bezpečnostní ostrahy a monitoringu 4 700 000 Kč 03.12.19 23.10.19
Dodávky stejnokrojových součástek 2020 - 2023 180 000 000 Kč 17.12.19 23.10.19
Kontejnerová elektrocentrála 30 kVA 3 400 000 Kč 06.01.20 23.10.19
Bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektů, majetku a osob 140 000 000 Kč Předběžné oznámení 23.10.19
Zajištění ostrahy nemovitostí neuvedena 20.11.19 19.10.19
Pravidelné preventivní prohlídky ZOTK + OO 400 000 Kč 20.11.19 19.10.19
Dodávka 2 kusů cvičných kontejnerů ISO 1CC - trenažerů s vybavením pro výcvik neuvedena 25.11.19 19.10.19
Reflexní pásky neuvedena 19.11.19 1.10.19
Čepice a klobouky neuvedena 26.11.19 30.8.19