Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 18.4.2021
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Uzavřený potápěčský okruh neuvedena 19.04.21
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks neuvedena 19.04.21
Respirátory třídy FFP2  neuvedena 19.04.21
Dodávka 1 ks protiplynového automobilu neuvedena 19.04.21
Zdroje a nabíječe na RDST HARRIS  neuvedena 19.04.21
Rozšíření varovného protipovodňového systému 2 400 000 Kč 19.04.21
Koordinátor BOZP 1 000 000 Kč 19.04.21
Nákup osobních ochranných prostředků – Ochranné obleky 5 400 000 Kč 19.04.21
Provádění revizí a kontrol systémů nouzového osvětlení neuvedena 19.04.21
Nákup respirátorů FFP2 neuvedena 19.04.21
Jednorázové ochranné obleky neuvedena 19.04.21
Jednorázové polychloroprenové zdravotnické rukavice neuvedena 19.04.21
Nákup jednorázových rukavic neuvedena 19.04.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  neuvedena 19.04.21
Provádění fyzické ostrahy a informační služby pro veřejnost neuvedena 20.04.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP 200 000 Kč 20.04.21
Nákup respirátorů FFP2 a FFP3  18 400 000 Kč 20.04.21
Nákup střeleckých rukavic neuvedena 20.04.21
Nákup potápěčského vybavení neuvedena 20.04.21
Zdravotní obuv neuvedena 20.04.21
Provedení BO CAS25 LIAZ neuvedena 20.04.21
Nákup respirátorů FFP2 neuvedena 20.04.21
Dodávka 2 ks sanitních vozidel 1 900 000 Kč 21.04.21
Koordinátor BOZP neuvedena 21.04.21
Realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému 3 350 000 Kč 21.04.21
Dodávka prostředků na ochranu dýchacích cest 200 000 Kč 21.04.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  neuvedena 21.04.21
Koordinátor BOZP  neuvedena 21.04.21
Nákup chráničů sluchu neuvedena 21.04.21
Speciální vybavení pro hasiče neuvedena 21.04.21
Lezecké a záchranné vybavení neuvedena 21.04.21
Dodávka prvků systémů EPS pro ústřednu LITES 240 000 Kč 21.04.21
Oprava automobilové plošiny AP 27-S2R: Tatra 1 000 000 Kč 21.04.21
Trezory neuvedena 21.04.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP 150 000 Kč 21.04.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP 120 000 Kč 21.04.21
Pořízení 1 ks technického automobilu neuvedena 22.04.21
Dodávka 1 ks DA neuvedena 22.04.21
Nákup zateplených rukavic neuvedena 22.04.21
Servis a instalace radiostanic, příslušenství a technologií Motorola neuvedena 22.04.21
Dodávky ochranných respirátorů FFP2 2 000 000 Kč 22.04.21
Pravidelné kontroly provozuschopnosti automatického hasicího systému neuvedena 22.04.21
TDI a BOZP 215 000 Kč 23.04.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  215 000 Kč 23.04.21
Nákup filtrů do lakýrnických masek  neuvedena 23.04.21
Dodávka 1 ks DA 1 200 000 Kč 23.04.21
Výkon činnosti TDS a KBOZP neuvedena 23.04.21
Jednorázové ochranné návštěvnické pláště neuvedena 23.04.21
Profesní oděvy a obuv neuvedena 23.04.21
Zajištění služeb externího technika BOZP a PO neuvedena 23.04.21
Nákup ochranných pomůcek pro pozemní letecký personál  neuvedena 23.04.21
Pořízení 2 ks nových požárních automobilových nosičů S2 kontejnerů 8 300 000 Kč 26.04.21
Revize tlakových nádob pro samočinná SSHZ-GHZ  190 000 Kč 26.04.21
Rozšíření varovného protipovodňového opatření 8 500 000 Kč 26.04.21
Nákup ochranných prostředků 8 100 000 Kč 26.04.21
Dodávky OOP pro práci na operačních sálech s využitím zdrojů ionizujícího záření  2 800 000 Kč 26.04.21
Nákup roušek, respirátorů FFP2, návleků na obuv, rukavic a ochranných pracovních oděvů neuvedena 26.04.21
Dodávka 1 ks  CAS 20/4000/240 neuvedena 26.04.21
Dodávky věcných prostředků požární ochrany neuvedena 26.04.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  750 000 Kč 26.04.21
Dodávka 1 ks sanitního vozu 2 900 000 Kč 26.04.21
Dodávka 1 ks DA 1 000 000 Kč 26.04.21
Poskytování služeb v oblasti ostrahy majetku  neuvedena 26.04.21
Dodávka 1 ks DA 950 000 Kč 26.04.21
Koordinátor BOZP  neuvedena 26.04.21
Požární ochrana, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 480 000 Kč 26.04.21
Ochranné pracovní prostředky neuvedena 26.04.21
Zdravotní pantofle , ochranné pracovní vesty neuvedena 26.04.21
Nákup prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou  2 000 000 Kč 26.04.21
Dodávky  respirátorů FFP2  neuvedena 26.04.21
Dodávka nano respirátorů  neuvedena 26.04.21
Nákup  respirátorů FFP2  neuvedena 26.04.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  660 000 Kč 26.04.21
Nákup radiostanic  1 350 000 Kč 26.04.21
Materiál k ochraně životního prostředí neuvedena 26.04.21
Jednorázové rouškování neuvedena 27.04.21
Dodávka 2 kusů terénních sanitek  neuvedena 27.04.21
Realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému 2 250 000 Kč 27.04.21
OOPP - dodávka pracovních holínek neuvedena 27.04.21
Kurz techniků PO a BP neuvedena 27.04.21
Světelná signalizační zařízení HZS neuvedena 27.04.21
Dodávka 1 ks DA 825 000 Kč 27.04.21
Dodávky vyšetřovacích jednorázových nitrilových rukavic bez pudru neuvedena 27.04.21
Provádění kontrol provozuschopnosti PBZ a opravy PBZ 4 000 000 Kč 27.04.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  neuvedena 27.04.21
Dodávka 1 ks technického automobilu 3 700 000 Kč 28.04.21
Ostraha objektů  neuvedena 28.04.21
Dodávka respirátorů  750 000 Kč 28.04.21
Ochranné pracovní prostředky a pomůcky neuvedena 28.04.21
Zajišťování ostrahy areálu neuvedena 28.04.21
Nákup ochranných pracovních oděvů neuvedena 28.04.21
Pořízení vybavení pro fyzickou přípravu příslušníků pro práci s dýchací technikou  2 200 000 Kč 29.04.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 29.04.21
Dodání dopravního automobilu 1 350 000 Kč 30.04.21
Koordinátor BOZP  neuvedena 30.04.21
Taktická zásahová výstroj neuvedena 30.04.21
Koordinátor BOZP  neuvedena 30.04.21
Dodávka 1 ks DA 1 150 000 Kč 30.04.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  8 750 000 Kč 03.05.21
Strážní služba a fyzická ostraha  11 600 000 Kč 03.05.21
Dodávka 1 ks DA 1 250 000 Kč 03.05.21
Dodávka 1 ks sanitního vozidla 1 350 000 Kč 03.05.21
Kontejner chemický neuvedena 04.05.21
Ostraha budov  5 000 000 Kč 06.05.21
Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci 1 250 000 Kč 06.05.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  neuvedena 06.05.21
Revize a opravy hasících přístrojů neuvedena 07.05.21
Dodávky pracovních oděvů 2 700 000 Kč 07.05.21
Dodávky pracovní obuvi 1 300 000 Kč 07.05.21
Pláštěnka reflexní neuvedena 07.05.21
Dodávky průchozích detektorů kovů 25 000 000 Kč 07.05.21
Výstavba primární zóny PZTS a CCTV 20 000 000 Kč 07.05.21
Opravy a údržby CAS - celkové opravy  neuvedena 10.05.21
Poskytování služeb fyzické ostrahy 30 500 000 Kč 10.05.21
Dodání sanitních vozidel 27 600 000 Kč 10.05.21
Dodávka jednorázových rukavic a dodávka osobních a ochranných prostředků 23 000 000 Kč 10.05.21
Dodávky vodních stříkačů 103 000 000 Kč 11.05.21
Činnost koordinátora BOZP neuvedena 11.05.21
Dodávky pracovních oděvů zimních 10 000 000 Kč 12.05.21
Výkon činnosti TDS a KBOZP 3 500 000 Kč 12.05.21
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks neuvedena 14.05.21
Nákup jednorázových respirátorů třídy FFP3 neuvedena 14.05.21
Analytický dekontaminačního modul ADM 2 29 000 000 Kč 17.05.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 17.05.21
Dodávka 1 ks CAS 6 700 000 Kč 17.05.21
Dodávka sanitních vozidel RZP 15 000 000 Kč 17.05.21
Provádění periodických revizí a kontrol 5 000 000 Kč 04.06.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  4 500 000 Kč 04.06.21
Dodávky prádla ohnivzdorného - spodků a trik neuvedena 08.06.21
Požární automobilový nosič S2 kontejnerů 8 300 000 Kč 09.06.21
Přenos signálu z ústředny elektrické požární signalizace neuvedena 19.06.21
Chrániče kolen a loktů neuvedena 01.07.21
Dodávky stejnokrojů včetně doplňků 20 000 000 Kč 30.08.21

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Pravidelné kontroly provozuschopnosti automatického hasicího systému neuvedena 22.04.21 18.4.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  neuvedena 27.04.21 18.4.21
Nákup ochranných pracovních oděvů neuvedena 28.04.21 18.4.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 29.04.21 18.4.21
Dodávka 1 ks DA 1 150 000 Kč 30.04.21 18.4.21
Dodávka 1 ks sanitního vozidla 1 350 000 Kč 03.05.21 18.4.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  neuvedena 06.05.21 18.4.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  4 500 000 Kč 04.06.21 18.4.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP 150 000 Kč 21.04.21 15.4.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP 120 000 Kč 21.04.21 15.4.21
Dodávky ochranných respirátorů FFP2 2 000 000 Kč 22.04.21 15.4.21
Nákup ochranných pomůcek pro pozemní letecký personál  neuvedena 23.04.21 15.4.21
Ochranné pracovní prostředky neuvedena 26.04.21 15.4.21
Zdravotní pantofle , ochranné pracovní vesty neuvedena 26.04.21 15.4.21
Nákup prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou  2 000 000 Kč 26.04.21 15.4.21
Dodávky  respirátorů FFP2  neuvedena 26.04.21 15.4.21
Dodávka nano respirátorů  neuvedena 26.04.21 15.4.21
Nákup  respirátorů FFP2  neuvedena 26.04.21 15.4.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  660 000 Kč 26.04.21 15.4.21
Nákup radiostanic  1 350 000 Kč 26.04.21 15.4.21
Materiál k ochraně životního prostředí neuvedena 26.04.21 15.4.21
Dodávka 1 ks DA 825 000 Kč 27.04.21 15.4.21
Dodávky vyšetřovacích jednorázových nitrilových rukavic bez pudru neuvedena 27.04.21 15.4.21
Provádění kontrol provozuschopnosti PBZ a opravy PBZ 4 000 000 Kč 27.04.21 15.4.21
Taktická zásahová výstroj neuvedena 30.04.21 15.4.21
Koordinátor BOZP  neuvedena 30.04.21 15.4.21
Dodávka 1 ks DA 1 250 000 Kč 03.05.21 15.4.21
Ostraha budov  5 000 000 Kč 06.05.21 15.4.21
Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci 1 250 000 Kč 06.05.21 15.4.21
Dodávky prádla ohnivzdorného - spodků a trik neuvedena 08.06.21 15.4.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  neuvedena 19.04.21 13.4.21
Nákup respirátorů FFP2 neuvedena 20.04.21 13.4.21
Koordinátor BOZP  neuvedena 21.04.21 13.4.21
Nákup chráničů sluchu neuvedena 21.04.21 13.4.21
Speciální vybavení pro hasiče neuvedena 21.04.21 13.4.21
Lezecké a záchranné vybavení neuvedena 21.04.21 13.4.21
Dodávka prvků systémů EPS pro ústřednu LITES 240 000 Kč 21.04.21 13.4.21
Oprava automobilové plošiny AP 27-S2R: Tatra 1 000 000 Kč 21.04.21 13.4.21
Trezory neuvedena 21.04.21 13.4.21
Dodávka 1 ks DA neuvedena 22.04.21 13.4.21
Nákup zateplených rukavic neuvedena 22.04.21 13.4.21
Servis a instalace radiostanic, příslušenství a technologií Motorola neuvedena 22.04.21 13.4.21
Výkon činnosti TDS a KBOZP neuvedena 23.04.21 13.4.21
Jednorázové ochranné návštěvnické pláště neuvedena 23.04.21 13.4.21
Profesní oděvy a obuv neuvedena 23.04.21 13.4.21
Zajištění služeb externího technika BOZP a PO neuvedena 23.04.21 13.4.21
Dodávka 1 ks DA 950 000 Kč 26.04.21 13.4.21
Koordinátor BOZP  neuvedena 26.04.21 13.4.21
Požární ochrana, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 480 000 Kč 26.04.21 13.4.21
Kurz techniků PO a BP neuvedena 27.04.21 13.4.21
Světelná signalizační zařízení HZS neuvedena 27.04.21 13.4.21
Dodávka respirátorů  750 000 Kč 28.04.21 13.4.21
Ochranné pracovní prostředky a pomůcky neuvedena 28.04.21 13.4.21
Zajišťování ostrahy areálu neuvedena 28.04.21 13.4.21
Pořízení vybavení pro fyzickou přípravu příslušníků pro práci s dýchací technikou  2 200 000 Kč 29.04.21 13.4.21
Koordinátor BOZP  neuvedena 30.04.21 13.4.21
Kontejner chemický neuvedena 04.05.21 13.4.21
Dodání sanitních vozidel 27 600 000 Kč 10.05.21 13.4.21
Dodávka jednorázových rukavic a dodávka osobních a ochranných prostředků 23 000 000 Kč 10.05.21 13.4.21
Činnost koordinátora BOZP neuvedena 11.05.21 13.4.21
Výkon činnosti TDS a KBOZP 3 500 000 Kč 12.05.21 13.4.21
Nákup jednorázových respirátorů třídy FFP3 neuvedena 14.05.21 13.4.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 17.05.21 13.4.21
Dodávka 1 ks CAS 6 700 000 Kč 17.05.21 13.4.21
Dodávka sanitních vozidel RZP 15 000 000 Kč 17.05.21 13.4.21
Nákup jednorázových rukavic neuvedena 19.04.21 11.4.21
Zdravotní obuv neuvedena 20.04.21 11.4.21
Provedení BO CAS25 LIAZ neuvedena 20.04.21 11.4.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  neuvedena 21.04.21 11.4.21
Nákup filtrů do lakýrnických masek  neuvedena 23.04.21 11.4.21
Dodávka 1 ks DA 1 200 000 Kč 23.04.21 11.4.21
Dodávka 1 ks sanitního vozu 2 900 000 Kč 26.04.21 11.4.21
Dodávka 1 ks DA 1 000 000 Kč 26.04.21 11.4.21
Poskytování služeb v oblasti ostrahy majetku  neuvedena 26.04.21 11.4.21
Ostraha objektů  neuvedena 28.04.21 11.4.21
Dodávky pracovních oděvů 2 700 000 Kč 07.05.21 11.4.21
Dodávky pracovní obuvi 1 300 000 Kč 07.05.21 11.4.21
Pláštěnka reflexní neuvedena 07.05.21 11.4.21
Dodávky průchozích detektorů kovů 25 000 000 Kč 07.05.21 11.4.21
Výstavba primární zóny PZTS a CCTV 20 000 000 Kč 07.05.21 11.4.21
Poskytování služeb fyzické ostrahy 30 500 000 Kč 10.05.21 11.4.21
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks neuvedena 14.05.21 11.4.21
Provádění periodických revizí a kontrol 5 000 000 Kč 04.06.21 11.4.21
Požární automobilový nosič S2 kontejnerů 8 300 000 Kč 09.06.21 11.4.21
Chrániče kolen a loktů neuvedena 01.07.21 11.4.21
Nákup respirátorů FFP2 neuvedena 19.04.21 7.4.21
Jednorázové ochranné obleky neuvedena 19.04.21 7.4.21
Jednorázové polychloroprenové zdravotnické rukavice neuvedena 19.04.21 7.4.21
Nákup respirátorů FFP2 a FFP3  18 400 000 Kč 20.04.21 7.4.21
Nákup střeleckých rukavic neuvedena 20.04.21 7.4.21
Nákup potápěčského vybavení neuvedena 20.04.21 7.4.21
Dodávka prostředků na ochranu dýchacích cest 200 000 Kč 21.04.21 7.4.21
Pořízení 1 ks technického automobilu neuvedena 22.04.21 7.4.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  215 000 Kč 23.04.21 7.4.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  750 000 Kč 26.04.21 7.4.21
OOPP - dodávka pracovních holínek neuvedena 27.04.21 7.4.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP  8 750 000 Kč 03.05.21 7.4.21
Strážní služba a fyzická ostraha  11 600 000 Kč 03.05.21 7.4.21
Dodávky pracovních oděvů zimních 10 000 000 Kč 12.05.21 7.4.21
Provádění revizí a kontrol systémů nouzového osvětlení neuvedena 19.04.21 1.4.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP 200 000 Kč 20.04.21 1.4.21
Koordinátor BOZP neuvedena 21.04.21 1.4.21
Realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému 3 350 000 Kč 21.04.21 1.4.21
Realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému 2 250 000 Kč 27.04.21 1.4.21
Nákup osobních ochranných prostředků – Ochranné obleky 5 400 000 Kč 19.04.21 30.3.21
Dodávka 2 ks sanitních vozidel 1 900 000 Kč 21.04.21 30.3.21
TDI a BOZP 215 000 Kč 23.04.21 30.3.21
Dodávka 1 ks  CAS 20/4000/240 neuvedena 26.04.21 30.3.21
Dodávky věcných prostředků požární ochrany neuvedena 26.04.21 30.3.21
Dodávka 2 kusů terénních sanitek  neuvedena 27.04.21 30.3.21
Koordinátor BOZP 1 000 000 Kč 19.04.21 28.3.21
Jednorázové rouškování neuvedena 27.04.21 28.3.21
Rozšíření varovného protipovodňového systému 2 400 000 Kč 19.04.21 25.3.21
Nákup roušek, respirátorů FFP2, návleků na obuv, rukavic a ochranných pracovních oděvů neuvedena 26.04.21 25.3.21
Dodání dopravního automobilu 1 350 000 Kč 30.04.21 25.3.21
Revize a opravy hasících přístrojů neuvedena 07.05.21 25.3.21
Dodávka 1 ks protiplynového automobilu neuvedena 19.04.21 23.3.21
Zdroje a nabíječe na RDST HARRIS  neuvedena 19.04.21 23.3.21
Provádění fyzické ostrahy a informační služby pro veřejnost neuvedena 20.04.21 23.3.21
Rozšíření varovného protipovodňového opatření 8 500 000 Kč 26.04.21 23.3.21
Nákup ochranných prostředků 8 100 000 Kč 26.04.21 23.3.21
Dodávky OOP pro práci na operačních sálech s využitím zdrojů ionizujícího záření  2 800 000 Kč 26.04.21 23.3.21
Dodávka 1 ks technického automobilu 3 700 000 Kč 28.04.21 23.3.21
Opravy a údržby CAS - celkové opravy  neuvedena 10.05.21 23.3.21
Dodávky vodních stříkačů 103 000 000 Kč 11.05.21 23.3.21
Analytický dekontaminačního modul ADM 2 29 000 000 Kč 17.05.21 23.3.21
Respirátory třídy FFP2  neuvedena 19.04.21 18.3.21
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks neuvedena 19.04.21 16.3.21
Přenos signálu z ústředny elektrické požární signalizace neuvedena 19.06.21 14.3.21
Uzavřený potápěčský okruh neuvedena 19.04.21 4.3.21
Revize tlakových nádob pro samočinná SSHZ-GHZ  190 000 Kč 26.04.21 2.3.21
Dodávky stejnokrojů včetně doplňků 20 000 000 Kč 30.08.21 2.3.21
Pořízení 2 ks nových požárních automobilových nosičů S2 kontejnerů 8 300 000 Kč 26.04.21 28.2.21