Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 15.9.2019
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Dodávky jarních bund neuvedena 16.09.19
Poskytování služeb fyzické ostrahy a zajištění provozu recepce 20 000 000 Kč 16.09.19
Dodávka 2 ks CAS 13 000 000 Kč 16.09.19
Dodávka 15 ks sanitních vozidel neuvedena 16.09.19
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 16.09.19
RDST Harris neuvedena 16.09.19
Oprava vozidla LIAZ CAS 25 neuvedena 16.09.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 250 000 Kč 16.09.19
Revize, zkoušky, opravy a vyřazeni hasicích přístrojů neuvedena 16.09.19
Nákup výstroje a ochranných prostředků neuvedena 16.09.19
Čepice služební neuvedena 17.09.19
Centralizace bezpečnostních služeb 52 000 000 Kč 17.09.19
Zajištění služeb TDI a BOZP neuvedena 17.09.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 3 100 000 Kč 17.09.19
Dodávka a instalace systému EPS a SHZ neuvedena 17.09.19
Provádění pozáručních oprav a pravidelných revizí PZTS neuvedena 17.09.19
Nákup hasičských svítilen neuvedena 17.09.19
Nákup teleskopických obušků a příslušenství neuvedena 17.09.19
Termokamery neuvedena 17.09.19
Nákup sluchátek neuvedena 17.09.19
Nákup testeru a detektoru neuvedena 17.09.19
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 18.09.19
Multidetektor plynů s příslušentsvím neuvedena 18.09.19
OOPP rukavice neuvedena 18.09.19
Zásahové vybavení pro hasiče neuvedena 18.09.19
Bezpečnostní značení neuvedena 18.09.19
Nákup materiálu na přezkoušení hasičů z fyzické výkonosti a materiálu pro požární sport neuvedena 18.09.19
Dodávka 1 ks CAS 7 200 000 Kč 19.09.19
Opakované dodávky pracovních oděvů a obuvi 1 650 000 Kč 19.09.19
Dodávka profesních oděvů a obuvi neuvedena 19.09.19
Nákup zdravotní obuvi neuvedena 19.09.19
Ochranné pracovní pomůcky neuvedena 19.09.19
Hasicí přístroje neuvedena 19.09.19
Nákup ochranných obleků neuvedena 19.09.19
Dodávky letních kalhot  49 000 000 Kč 20.09.19
Automobily velitelské 4x4 neuvedena 20.09.19
Elektrohydraulické vyprošťovací zařízení 2 400 000 Kč 20.09.19
Dodávka, instalace a montáž nové EPS vč. protipožárních dveří  neuvedena 20.09.19
Zabezpečení revizní a kontrolní činnosti na zařízeních EPS a PBZ 1 200 000 Kč 20.09.19
Hasící přístroje neuvedena 20.09.19
Kontrola hasicích přístrojů neuvedena 20.09.19
Dodávka 2 ks technických automobilů chemických/olejových s příslušenstvím 7 500 000 Kč 23.09.19
Dodávka 1 ks CAS 5 600 000 Kč 23.09.19
Koordinátor BOZP neuvedena 23.09.19
Poskytování bezpečnostních služeb neuvedena 23.09.19
Koordinátor BOZP neuvedena 23.09.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 200 000 Kč 23.09.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 290 000 Kč 23.09.19
Oprava T-815 CAS-32 neuvedena 23.09.19
Nákup pracovních oděvů a obuvi neuvedena 23.09.19
Nákup oděvů, obuvi a oděvních doplňků neuvedena 23.09.19
Pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady, přívěsy pro přepravu 1 400 000 Kč 23.09.19
Revize a prohlídky na systémech GHZ a EPS neuvedena 23.09.19
Nákup ochranných pracovních prostředků - prádlo, oděv, obuv neuvedena 24.09.19
 Sanitní automobily 41 300 000 Kč 24.09.19
Ostraha a provoz recepce areálu  9 600 000 Kč 24.09.19
Sady vyprošťovacího zařízení 2 250 000 Kč 24.09.19
Dodávka ručních a vozidlových radiostanic neuvedena 24.09.19
Dodání ochranných pracovních oděvů a pomůcek neuvedena 24.09.19
Nákup vest balistických NIJ IIIA 680 000 Kč 24.09.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 230 000 Kč 24.09.19
Rekonstrukce CAS32 T138 neuvedena 24.09.19
Průchozí detektor kovů  neuvedena 24.09.19
Alkotestery s příslušenstvím neuvedena 24.09.19
Periodická revize hasicích přístrojů a hydrantů 3 300 Kč 24.09.19
Dodávka 4 ks DA 4 000 000 Kč 25.09.19
Zajištění služeb TDI a BOZP neuvedena 25.09.19
Provádění fyzické ostrahy a ochrany majetku 13 500 000 Kč 26.09.19
Systémy technické ochrany objektu neuvedena 26.09.19
Balistické taktické nosiče neuvedena 26.09.19
Výstroj a výzbroj pro strážníky městské policie neuvedena 27.09.19
Dodávky jednotného pracovního oblečení neuvedena 27.09.19
Dodávka chirurgické rukavice neuvedena 27.09.19
Dodávka vyšetřovacích rukavic neuvedena 27.09.19
Pracovní oděvy k práci v terénu neuvedena 30.09.19
Dodávky bot kotníčkových 5 500 000 Kč 30.09.19
Dodávka 1 ks CAS 20 6 200 000 Kč 30.09.19
Zajištění strážní a bezpečnostní služby 23 500 000 Kč 30.09.19
Koordinátor BOZP neuvedena 30.09.19
Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany 50 000 000 Kč 30.09.19
Dodávka 1 ks DA 1 000 000 Kč 30.09.19
Dodávka OOPP 500 000 Kč 30.09.19
Ochranné pomůcky - rukavice, oděvy, obuv a přilba
 
neuvedena 30.09.19
Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi 4 700 000 Kč 30.09.19
Poskytování recepční a bezpečností služby neuvedena 30.09.19
Čepice a klobouky neuvedena 01.10.19
Dodávka 2 ks CAS 20 12 800 000 Kč 01.10.19
Supervize a koordinace BOZP neuvedena 01.10.19
ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU 1 050 000 Kč 01.10.19
Dodávka 1 ks sanitního vozidla pro posádky LZS 5 250 000 Kč 02.10.19
Posílení vybavení JSDH neuvedena 02.10.19
Poskytování a zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy a  recepčních služeb 10 000 000 Kč 03.10.19
Protipovodňová opatření - dodávka a montáž varovného a informačního systému 2 600 000 Kč 03.10.19
Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému neuvedena 03.10.19
Dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří 3 000 000 Kč 04.10.19
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner 5 000 000 Kč 07.10.19
Dodávka 4 ks DA 4 000 000 Kč 07.10.19
Dodání velitelského automobilu  neuvedena 07.10.19
Dodávky OOPP 2 500 000 Kč 08.10.19
Kamerový systém 3 900 000 Kč 09.10.19
Stejnokroj večerní neuvedena 10.10.19
Nákup zařízení na detekci radiace neuvedena 10.10.19
Kontroly požárně bezpečnostního zařízení 3 500 000 Kč 10.10.19
Nákup chemických a protiplynových automobilů 15 500 000 Kč 10.10.19
Dodávky pletených čepic 5 300 000 Kč 10.10.19
Speciální sanitní automobil 500 000 Kč 10.10.19
Modernizace městského kamerového a dohledového systému 11 750 000 Kč 11.10.19
Mobilní systém pro dekontaminaci velkých ploch zasažených CBRN látkami (21 ks) 5 800 000 Kč 14.10.19
Provádění revizí elektrických zařízení elektrických  včetně hromosvodů neuvedena 14.10.19
Fyzická ostraha objektu 14 700 000 Kč 14.10.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 400 000 Kč 14.10.19
Dodávky pracovních oděvů 31 000 000 Kč 15.10.19
Čepice neuvedena 22.10.19
Dodávka 1 ks CAS 5 800 000 Kč 23.10.19
Bunda 2008 černá neuvedena 29.10.19
Košile, bundokošile neuvedena 29.10.19
Služby recepce a ostrahy neuvedena 29.10.19
Kontejner technický 17 400 000 Kč 07.11.19
Elektrocentrála 88 kVA – kontejner (7 ks) 14 500 000 Kč 12.11.19
Čepice a klobouky neuvedena 26.11.19

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Průchozí detektor kovů  neuvedena 24.09.19 15.9.19
Alkotestery s příslušenstvím neuvedena 24.09.19 15.9.19
Periodická revize hasicích přístrojů a hydrantů 3 300 Kč 24.09.19 15.9.19
Dodávka vyšetřovacích rukavic neuvedena 27.09.19 15.9.19
Posílení vybavení JSDH neuvedena 02.10.19 15.9.19
Protipovodňová opatření - dodávka a montáž varovného a informačního systému 2 600 000 Kč 03.10.19 15.9.19
Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému neuvedena 03.10.19 15.9.19
Dodání velitelského automobilu  neuvedena 07.10.19 15.9.19
Dodávky OOPP 2 500 000 Kč 08.10.19 15.9.19
Fyzická ostraha objektu 14 700 000 Kč 14.10.19 15.9.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 400 000 Kč 14.10.19 15.9.19
Zabezpečení revizní a kontrolní činnosti na zařízeních EPS a PBZ 1 200 000 Kč 20.09.19 12.9.19
Hasící přístroje neuvedena 20.09.19 12.9.19
Kontrola hasicích přístrojů neuvedena 20.09.19 12.9.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 200 000 Kč 23.09.19 12.9.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 290 000 Kč 23.09.19 12.9.19
Oprava T-815 CAS-32 neuvedena 23.09.19 12.9.19
Nákup pracovních oděvů a obuvi neuvedena 23.09.19 12.9.19
Nákup oděvů, obuvi a oděvních doplňků neuvedena 23.09.19 12.9.19
Pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady, přívěsy pro přepravu 1 400 000 Kč 23.09.19 12.9.19
Revize a prohlídky na systémech GHZ a EPS neuvedena 23.09.19 12.9.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 230 000 Kč 24.09.19 12.9.19
Rekonstrukce CAS32 T138 neuvedena 24.09.19 12.9.19
Balistické taktické nosiče neuvedena 26.09.19 12.9.19
Výstroj a výzbroj pro strážníky městské policie neuvedena 27.09.19 12.9.19
Dodávky jednotného pracovního oblečení neuvedena 27.09.19 12.9.19
Dodávka chirurgické rukavice neuvedena 27.09.19 12.9.19
Dodávka OOPP 500 000 Kč 30.09.19 12.9.19
Ochranné pomůcky - rukavice, oděvy, obuv a přilba
 
neuvedena 30.09.19 12.9.19
Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi 4 700 000 Kč 30.09.19 12.9.19
Poskytování recepční a bezpečností služby neuvedena 30.09.19 12.9.19
ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU 1 050 000 Kč 01.10.19 12.9.19
Speciální sanitní automobil 500 000 Kč 10.10.19 12.9.19
Dodávka 1 ks CAS 5 800 000 Kč 23.10.19 12.9.19
Nákup výstroje a ochranných prostředků neuvedena 16.09.19 10.9.19
Nákup sluchátek neuvedena 17.09.19 10.9.19
Nákup testeru a detektoru neuvedena 17.09.19 10.9.19
OOPP rukavice neuvedena 18.09.19 10.9.19
Zásahové vybavení pro hasiče neuvedena 18.09.19 10.9.19
Bezpečnostní značení neuvedena 18.09.19 10.9.19
Nákup materiálu na přezkoušení hasičů z fyzické výkonosti a materiálu pro požární sport neuvedena 18.09.19 10.9.19
Dodávka profesních oděvů a obuvi neuvedena 19.09.19 10.9.19
Nákup zdravotní obuvi neuvedena 19.09.19 10.9.19
Ochranné pracovní pomůcky neuvedena 19.09.19 10.9.19
Hasicí přístroje neuvedena 19.09.19 10.9.19
Nákup ochranných obleků neuvedena 19.09.19 10.9.19
Dodávka, instalace a montáž nové EPS vč. protipožárních dveří  neuvedena 20.09.19 10.9.19
Dodání ochranných pracovních oděvů a pomůcek neuvedena 24.09.19 10.9.19
Nákup vest balistických NIJ IIIA 680 000 Kč 24.09.19 10.9.19
Zajištění služeb TDI a BOZP neuvedena 25.09.19 10.9.19
Systémy technické ochrany objektu neuvedena 26.09.19 10.9.19
Supervize a koordinace BOZP neuvedena 01.10.19 10.9.19
Kamerový systém 3 900 000 Kč 09.10.19 10.9.19
Kontroly požárně bezpečnostního zařízení 3 500 000 Kč 10.10.19 10.9.19
Nákup chemických a protiplynových automobilů 15 500 000 Kč 10.10.19 10.9.19
Dodávky pletených čepic 5 300 000 Kč 10.10.19 10.9.19
Modernizace městského kamerového a dohledového systému 11 750 000 Kč 11.10.19 10.9.19
Služby recepce a ostrahy neuvedena 29.10.19 10.9.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 250 000 Kč 16.09.19 8.9.19
Revize, zkoušky, opravy a vyřazeni hasicích přístrojů neuvedena 16.09.19 8.9.19
Nákup hasičských svítilen neuvedena 17.09.19 8.9.19
Nákup teleskopických obušků a příslušenství neuvedena 17.09.19 8.9.19
Termokamery neuvedena 17.09.19 8.9.19
Multidetektor plynů s příslušentsvím neuvedena 18.09.19 8.9.19
Koordinátor BOZP neuvedena 23.09.19 8.9.19
Dodávka ručních a vozidlových radiostanic neuvedena 24.09.19 8.9.19
Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany 50 000 000 Kč 30.09.19 8.9.19
Dodávka 1 ks DA 1 000 000 Kč 30.09.19 8.9.19
Provádění revizí elektrických zařízení elektrických  včetně hromosvodů neuvedena 14.10.19 8.9.19
RDST Harris neuvedena 16.09.19 5.9.19
Oprava vozidla LIAZ CAS 25 neuvedena 16.09.19 5.9.19
Provádění pozáručních oprav a pravidelných revizí PZTS neuvedena 17.09.19 5.9.19
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 18.09.19 5.9.19
Elektrohydraulické vyprošťovací zařízení 2 400 000 Kč 20.09.19 5.9.19
Koordinátor BOZP neuvedena 23.09.19 5.9.19
Poskytování bezpečnostních služeb neuvedena 23.09.19 5.9.19
Sady vyprošťovacího zařízení 2 250 000 Kč 24.09.19 5.9.19
Koordinátor BOZP neuvedena 30.09.19 5.9.19
Dodávka 1 ks sanitního vozidla pro posádky LZS 5 250 000 Kč 02.10.19 5.9.19
Poskytování a zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy a  recepčních služeb 10 000 000 Kč 03.10.19 5.9.19
Dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří 3 000 000 Kč 04.10.19 5.9.19
Dodávka 4 ks DA 4 000 000 Kč 07.10.19 5.9.19
Nákup zařízení na detekci radiace neuvedena 10.10.19 5.9.19
Mobilní systém pro dekontaminaci velkých ploch zasažených CBRN látkami (21 ks) 5 800 000 Kč 14.10.19 5.9.19
Čepice neuvedena 22.10.19 5.9.19
Kontejner technický 17 400 000 Kč 07.11.19 5.9.19
Elektrocentrála 88 kVA – kontejner (7 ks) 14 500 000 Kč 12.11.19 5.9.19
Zajištění služeb TDI a BOZP neuvedena 17.09.19 30.8.19
Zajištění služeb TDI a BOZP 3 100 000 Kč 17.09.19 30.8.19
Dodávka a instalace systému EPS a SHZ neuvedena 17.09.19 30.8.19
Opakované dodávky pracovních oděvů a obuvi 1 650 000 Kč 19.09.19 30.8.19
Nákup ochranných pracovních prostředků - prádlo, oděv, obuv neuvedena 24.09.19 30.8.19
 Sanitní automobily 41 300 000 Kč 24.09.19 30.8.19
Ostraha a provoz recepce areálu  9 600 000 Kč 24.09.19 30.8.19
Dodávka 4 ks DA 4 000 000 Kč 25.09.19 30.8.19
Zajištění strážní a bezpečnostní služby 23 500 000 Kč 30.09.19 30.8.19
Dodávka 2 ks CAS 20 12 800 000 Kč 01.10.19 30.8.19
Košile, bundokošile neuvedena 29.10.19 30.8.19
Čepice a klobouky neuvedena 26.11.19 30.8.19
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 16.09.19 23.8.19
Automobily velitelské 4x4 neuvedena 20.09.19 23.8.19
Dodávka 1 ks CAS 5 600 000 Kč 23.09.19 23.8.19
Dodávka 1 ks CAS 20 6 200 000 Kč 30.09.19 23.8.19
Dodávka 15 ks sanitních vozidel neuvedena 16.09.19 20.8.19
Centralizace bezpečnostních služeb 52 000 000 Kč 17.09.19 20.8.19
Dodávka 1 ks CAS 7 200 000 Kč 19.09.19 20.8.19
Dodávka 2 ks technických automobilů chemických/olejových s příslušenstvím 7 500 000 Kč 23.09.19 20.8.19
Dodávky bot kotníčkových 5 500 000 Kč 30.09.19 20.8.19
Dodávky pracovních oděvů 31 000 000 Kč 15.10.19 20.8.19
Provádění fyzické ostrahy a ochrany majetku 13 500 000 Kč 26.09.19 18.8.19
Dodávka 2 ks CAS 13 000 000 Kč 16.09.19 13.8.19
Bunda 2008 černá neuvedena 29.10.19 8.8.19
Poskytování služeb fyzické ostrahy a zajištění provozu recepce 20 000 000 Kč 16.09.19 6.8.19
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner 5 000 000 Kč 07.10.19 30.7.19
Dodávky letních kalhot  49 000 000 Kč 20.09.19 21.7.19
Pracovní oděvy k práci v terénu neuvedena 30.09.19 18.7.19
Stejnokroj večerní neuvedena 10.10.19 10.7.19
Čepice služební neuvedena 17.09.19 22.6.19
Dodávky jarních bund neuvedena 16.09.19 17.6.19
Čepice a klobouky neuvedena 01.10.19 17.6.19