Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 20.6.2021
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Dodávka 5 000 kusů vest balistických skrytých TBO 2CZ/TON II neuvedena 21.06.21
Dodávky triček černých 66 000 000 Kč 21.06.21
Dodávka 1 ks CAS 6 200 000 Kč 21.06.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 21.06.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 21.06.21
Dodávka 1 ks CAS 5 700 000 Kč 21.06.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 21.06.21
Technický automobil chemického průzkumu neuvedena 21.06.21
Dodávka 1 ks CAS 6 600 000 Kč 21.06.21
Nákup dopravního automobilu 1 250 000 Kč 21.06.21
Zásahový vícevrstvý oděv pro hasiče typ I. neuvedena 21.06.21
Návrh řešení  opravy požární klapky neuvedena 21.06.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP  240 000 Kč 21.06.21
Pracovní oděvy neuvedena 21.06.21
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 450 000 Kč 21.06.21
Dodávka 1 ks CAS 6 000 000 Kč 22.06.21
Provádění revizních činností 18 000 000 Kč 22.06.21
Ochranné pláště neuvedena 22.06.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  neuvedena 22.06.21
Nákup ochranných pracovních prostředků neuvedena 22.06.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  neuvedena 22.06.21
Ochranné štíty k RTG – sklopná stěna neuvedena 22.06.21
Dodávky ochranných oděvů, pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek 1 250 000 Kč 22.06.21
Elektronické mušlové chrániče sluchu neuvedena 22.06.21
Výměna ústředny EPS s příslušenstvím neuvedena 22.06.21
Dodávka 1 ks CAS 6 200 000 Kč 23.06.21
Rekonstrukce EPS a NO 9 200 000 Kč 23.06.21
Dodávka a montáž varovného a informačního protipovodňového systému 3 350 000 Kč 23.06.21
Pořízení sanitního vozidla neuvedena 23.06.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  neuvedena 23.06.21
Nákup ekologického materiálu neuvedena 23.06.21
Celotělový ochranný oděv 2 000 000 Kč 23.06.21
Dodávky roušek  neuvedena 23.06.21
Zajištění fyzické ostrahy areálu  neuvedena 23.06.21
Nitrilové rukavice  32 000 Kč 23.06.21
Dodávka 1 ks CAS 5 800 000 Kč 24.06.21
Dodávka osobních ochranných pracovních pomůcek 360 000 Kč 24.06.21
Zásahové oděvy I pro hasiče neuvedena 24.06.21
Zajištění komplexní ostrahy objektu neuvedena 24.06.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP 72 000 Kč 24.06.21
Dodávka 1 ks CAS 7 000 000 Kč 25.06.21
Dodání a montáž protipožárních dveří neuvedena 25.06.21
Dodávka OOPP neuvedena 25.06.21
Výkon TDS a BOZP neuvedena 25.06.21
Materiál pro potápěče neuvedena 25.06.21
Dodávky termokamer s příslušenstvím neuvedena 25.06.21
Dodávky ochranných pracovních prostředků 9 800 000 Kč 28.06.21
Výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP a výkonu požární ochrany neuvedena 28.06.21
Jednorázové ochranné prostředky - pláště neuvedena 28.06.21
Protipovodňová opatření 2 350 000 Kč 28.06.21
Rekonstrukce CAS Tatra 815 neuvedena 28.06.21
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP neuvedena 28.06.21
Nákup trezorů neuvedena 28.06.21
Profesionální termokamery s příslušenstvím pro hasiče neuvedena 28.06.21
Dodávky respirátorů FFP2 2 000 000 Kč 28.06.21
Hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasiče neuvedena 28.06.21
Prodloužení hadice vysokotlakého hasícího zařízení neuvedena 28.06.21
Dodávky výstražných oděvů zimních 21 000 000 Kč 29.06.21
Dodávka 1 ks CAS 7 000 000 Kč 29.06.21
Dodávka hasičských vozidel 8 200 000 Kč 29.06.21
Ochranné pomůcky neuvedena 29.06.21
Provedení pravidelných kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů neuvedena 29.06.21
Servisní prohlídky a revize elektrických záložních zdrojů  1 800 000 Kč 29.06.21
Dodávka 1 ks DA 830 000 Kč 29.06.21
Koordinátor BOZP neuvedena 29.06.21
Blůza pod balistickou ochranu neuvedena 30.06.21
Dodávka zimních bund modrých a reflexních neuvedena 30.06.21
Kurz - Požární ochrana - nové a aktualizované předpisy PO v ČR neuvedena 30.06.21
Pořízení osobních ochranných pracovních pomůcek neuvedena 30.06.21
Nákup sanitního vozidla 1 200 000 Kč 30.06.21
TDS a Koordinátor BOZP neuvedena 30.06.21
Nákup 3 ks sanitních vozidel 2021 4 600 000 Kč 30.06.21
Nákup jednorázových kombinéz 1 250 000 Kč 30.06.21
Ostraha objektů neuvedena 30.06.21
Koordinátor BOZP neuvedena 30.06.21
Chrániče kolen a loktů neuvedena 01.07.21
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  neuvedena 01.07.21
Dodávka 1 ks CAS 6 300 000 Kč 01.07.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 01.07.21
Hasičská výbava 55 000 000 Kč 01.07.21
Dodávky černých trik s krátkým rukávem neuvedena 01.07.21
Dodávky automobilů osobních silničních policejních pro dohled na dálnicích 162 000 000 Kč 01.07.21
Automobil zdravotní silniční - sanita neuvedena 01.07.21
Oprava protipožárních ucpávek neuvedena 01.07.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 02.07.21
Dodávka 1 ks CAS 6 400 000 Kč 02.07.21
Přenosné radiostanice KV, VKV neuvedena 02.07.21
Koordinátor BOZP neuvedena 02.07.21
Koordinátor BOZP neuvedena 02.07.21
Zajištění kontrol provozuschopnosti a zkoušek činnosti EPS, EZS a CCTV neuvedena 02.07.21
Infrastruktura radiokomunikační sítě neuvedena 02.07.21
Dodávky jednorázových ochranných osobních pracovních pomůcek 2 000 000 Kč 02.07.21
Vyšetřovací rukavice jednorázové neuvedena 07.07.21
Dodávka 1 ks CAS 6 600 000 Kč 07.07.21
Dodávka OOPP - obuvi 2 500 000 Kč 07.07.21
Nákup pracovních oděvů a obuvi 6 450 000 Kč 07.07.21
Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob - ochranné prostředky neuvedena 07.07.21
Nákup taktických doplňků k nosiči balistických plátů 440 000 Kč 07.07.21
Výměna protipožárních dveří neuvedena 07.07.21
Dodávka kamerového systému 200 000 Kč 08.07.21
Dodávka 1 ks DA 2 600 000 Kč 08.07.21
Rukavice speciální neuvedena 09.07.21
Dodávka 1 ks CAS 5 200 000 Kč 12.07.21
Dodávka 1 ks CAS 5 700 000 Kč 12.07.21
Pořízení sanitního vozidla RLP 3 300 000 Kč 12.07.21
Realizace varovných protipovodňových opatření  6 500 000 Kč 12.07.21
Poskytování recepčních služeb a služeb ostrahy a ochrany 7 000 000 Kč 12.07.21
Ostraha objektů neuvedena 12.07.21
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek 4 700 000 Kč 12.07.21
Tlakové zkoušky, roční zkoušky a opravy ručních hasících přístrojů neuvedena 12.07.21
Modernizace a rozšíření městského kamerového systému neuvedena 12.07.21
Dodávka 1 ks CAS 6 100 000 Kč 13.07.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  80 000 Kč 13.07.21
Dodávky vrchních bund stejnokroje 27 000 000 Kč 13.07.21
Dodávka 1 ks CAS 6 350 000 Kč 13.07.21
Ponožky zimní  22 500 000 Kč 14.07.21
Přístroj pro detekci chemických látek v ovzduší neuvedena 14.07.21
Osobní ochrané pomůcky - respirátory FFP2 a FFP3 a ochranné obleky neuvedena 14.07.21
Poskytování kontrolní a revizní činnosti elektrických zařízení neuvedena 14.07.21
Síťka obličejová - moskytiéra neuvedena 15.07.21
Dodávky jednorázových ochranných pomůcek – jednorázových nesterilních plášťů neuvedena 19.07.21
Jednorázové ochranné prostředky neuvedena 20.07.21
Kombinéza 2012 pro vojenské policisty černá 17 000 000 Kč 21.07.21
Nákup košil neuvedena 26.07.21
Stejnokroj letní 10 200 000 Kč 28.07.21
Dodávky stejnokrojů včetně doplňků 20 000 000 Kč 30.08.21

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Koordinátor BOZP neuvedena 29.06.21 20.6.21
Infrastruktura radiokomunikační sítě neuvedena 02.07.21 20.6.21
Dodávky jednorázových ochranných osobních pracovních pomůcek 2 000 000 Kč 02.07.21 20.6.21
Dodávka 1 ks DA 2 600 000 Kč 08.07.21 20.6.21
Poskytování kontrolní a revizní činnosti elektrických zařízení neuvedena 14.07.21 20.6.21
Nitrilové rukavice  32 000 Kč 23.06.21 17.6.21
Výkon TDS a koordinátora BOZP 72 000 Kč 24.06.21 17.6.21
Materiál pro potápěče neuvedena 25.06.21 17.6.21
Dodávky termokamer s příslušenstvím neuvedena 25.06.21 17.6.21
Profesionální termokamery s příslušenstvím pro hasiče neuvedena 28.06.21 17.6.21
Dodávky respirátorů FFP2 2 000 000 Kč 28.06.21 17.6.21
Hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasiče neuvedena 28.06.21 17.6.21
Prodloužení hadice vysokotlakého hasícího zařízení neuvedena 28.06.21 17.6.21
Dodávka 1 ks DA 830 000 Kč 29.06.21 17.6.21
Koordinátor BOZP neuvedena 30.06.21 17.6.21
Oprava protipožárních ucpávek neuvedena 01.07.21 17.6.21
Koordinátor BOZP neuvedena 02.07.21 17.6.21
Zajištění kontrol provozuschopnosti a zkoušek činnosti EPS, EZS a CCTV neuvedena 02.07.21 17.6.21
Výměna protipožárních dveří neuvedena 07.07.21 17.6.21
Tlakové zkoušky, roční zkoušky a opravy ručních hasících přístrojů neuvedena 12.07.21 17.6.21
Modernizace a rozšíření městského kamerového systému neuvedena 12.07.21 17.6.21
Dodávka 1 ks CAS 6 350 000 Kč 13.07.21 17.6.21
Dodávky jednorázových ochranných pomůcek – jednorázových nesterilních plášťů neuvedena 19.07.21 17.6.21
Nákup ekologického materiálu neuvedena 23.06.21 16.6.21
Celotělový ochranný oděv 2 000 000 Kč 23.06.21 16.6.21
Dodávky roušek  neuvedena 23.06.21 16.6.21
Zajištění fyzické ostrahy areálu  neuvedena 23.06.21 16.6.21
Zásahové oděvy I pro hasiče neuvedena 24.06.21 16.6.21
Zajištění komplexní ostrahy objektu neuvedena 24.06.21 16.6.21
Výkon TDS a BOZP neuvedena 25.06.21 16.6.21
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP neuvedena 28.06.21 16.6.21
Nákup trezorů neuvedena 28.06.21 16.6.21
Provedení pravidelných kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů neuvedena 29.06.21 16.6.21
Servisní prohlídky a revize elektrických záložních zdrojů  1 800 000 Kč 29.06.21 16.6.21
TDS a Koordinátor BOZP neuvedena 30.06.21 16.6.21
Nákup 3 ks sanitních vozidel 2021 4 600 000 Kč 30.06.21 16.6.21
Nákup jednorázových kombinéz 1 250 000 Kč 30.06.21 16.6.21
Ostraha objektů neuvedena 30.06.21 16.6.21
Koordinátor BOZP neuvedena 02.07.21 16.6.21
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek 4 700 000 Kč 12.07.21 16.6.21
Dodávky vrchních bund stejnokroje 27 000 000 Kč 13.07.21 16.6.21
Přístroj pro detekci chemických látek v ovzduší neuvedena 14.07.21 16.6.21
Osobní ochrané pomůcky - respirátory FFP2 a FFP3 a ochranné obleky neuvedena 14.07.21 16.6.21
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 450 000 Kč 21.06.21 13.6.21
Dodávky ochranných oděvů, pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek 1 250 000 Kč 22.06.21 13.6.21
Elektronické mušlové chrániče sluchu neuvedena 22.06.21 13.6.21
Výměna ústředny EPS s příslušenstvím neuvedena 22.06.21 13.6.21
Dodávka OOPP neuvedena 25.06.21 13.6.21
Ochranné pomůcky neuvedena 29.06.21 13.6.21
Nákup taktických doplňků k nosiči balistických plátů 440 000 Kč 07.07.21 13.6.21
Poskytování recepčních služeb a služeb ostrahy a ochrany 7 000 000 Kč 12.07.21 13.6.21
Ostraha objektů neuvedena 12.07.21 13.6.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP  240 000 Kč 21.06.21 10.6.21
Pracovní oděvy neuvedena 21.06.21 10.6.21
Ochranné štíty k RTG – sklopná stěna neuvedena 22.06.21 10.6.21
Dodávka osobních ochranných pracovních pomůcek 360 000 Kč 24.06.21 10.6.21
Dodání a montáž protipožárních dveří neuvedena 25.06.21 10.6.21
Rekonstrukce CAS Tatra 815 neuvedena 28.06.21 10.6.21
Kurz - Požární ochrana - nové a aktualizované předpisy PO v ČR neuvedena 30.06.21 10.6.21
Pořízení osobních ochranných pracovních pomůcek neuvedena 30.06.21 10.6.21
Nákup sanitního vozidla 1 200 000 Kč 30.06.21 10.6.21
Návrh řešení  opravy požární klapky neuvedena 21.06.21 8.6.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  neuvedena 23.06.21 8.6.21
Protipovodňová opatření 2 350 000 Kč 28.06.21 8.6.21
Dodávka 1 ks CAS 6 600 000 Kč 07.07.21 8.6.21
Dodávka OOPP - obuvi 2 500 000 Kč 07.07.21 8.6.21
Nákup pracovních oděvů a obuvi 6 450 000 Kč 07.07.21 8.6.21
Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob - ochranné prostředky neuvedena 07.07.21 8.6.21
Dodávka kamerového systému 200 000 Kč 08.07.21 8.6.21
Dodávka 1 ks CAS 5 200 000 Kč 12.07.21 8.6.21
Dodávka 1 ks CAS 5 700 000 Kč 12.07.21 8.6.21
Pořízení sanitního vozidla RLP 3 300 000 Kč 12.07.21 8.6.21
Realizace varovných protipovodňových opatření  6 500 000 Kč 12.07.21 8.6.21
Dodávka 1 ks CAS 6 100 000 Kč 13.07.21 8.6.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  80 000 Kč 13.07.21 8.6.21
Zásahový vícevrstvý oděv pro hasiče typ I. neuvedena 21.06.21 6.6.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  neuvedena 22.06.21 6.6.21
Pořízení sanitního vozidla neuvedena 23.06.21 6.6.21
Vyšetřovací rukavice jednorázové neuvedena 07.07.21 6.6.21
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS  neuvedena 22.06.21 4.6.21
Nákup ochranných pracovních prostředků neuvedena 22.06.21 4.6.21
Dodávka a montáž varovného a informačního protipovodňového systému 3 350 000 Kč 23.06.21 4.6.21
Automobil zdravotní silniční - sanita neuvedena 01.07.21 4.6.21
Přenosné radiostanice KV, VKV neuvedena 02.07.21 4.6.21
Dodávka 1 ks CAS 7 000 000 Kč 29.06.21 1.6.21
Dodávka hasičských vozidel 8 200 000 Kč 29.06.21 1.6.21
Dodávka 1 ks CAS 6 300 000 Kč 01.07.21 1.6.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 01.07.21 1.6.21
Hasičská výbava 55 000 000 Kč 01.07.21 1.6.21
Dodávky černých trik s krátkým rukávem neuvedena 01.07.21 1.6.21
Dodávky automobilů osobních silničních policejních pro dohled na dálnicích 162 000 000 Kč 01.07.21 1.6.21
Dodávka 1 ks CAS 6 400 000 Kč 02.07.21 1.6.21
Rekonstrukce EPS a NO 9 200 000 Kč 23.06.21 30.5.21
Jednorázové ochranné prostředky - pláště neuvedena 28.06.21 30.5.21
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  neuvedena 01.07.21 30.5.21
Jednorázové ochranné prostředky neuvedena 20.07.21 30.5.21
Nákup dopravního automobilu 1 250 000 Kč 21.06.21 28.5.21
Dodávky ochranných pracovních prostředků 9 800 000 Kč 28.06.21 28.5.21
Výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP a výkonu požární ochrany neuvedena 28.06.21 28.5.21
Dodávky výstražných oděvů zimních 21 000 000 Kč 29.06.21 28.5.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 21.06.21 25.5.21
Technický automobil chemického průzkumu neuvedena 21.06.21 25.5.21
Dodávka 1 ks CAS 6 600 000 Kč 21.06.21 25.5.21
Provádění revizních činností 18 000 000 Kč 22.06.21 25.5.21
Ochranné pláště neuvedena 22.06.21 25.5.21
Dodávka 1 ks CAS 6 200 000 Kč 23.06.21 25.5.21
Dodávka 1 ks CAS 5 800 000 Kč 24.06.21 25.5.21
Dodávka 1 ks CAS 7 000 000 Kč 25.06.21 25.5.21
Dodávka zimních bund modrých a reflexních neuvedena 30.06.21 25.5.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 21.06.21 23.5.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 21.06.21 23.5.21
Dodávka 1 ks CAS 5 700 000 Kč 21.06.21 23.5.21
Dodávka 1 ks CAS 6 000 000 Kč 22.06.21 23.5.21
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 02.07.21 23.5.21
Dodávka 1 ks CAS 6 200 000 Kč 21.06.21 19.5.21
Nákup košil neuvedena 26.07.21 13.5.21
Dodávky triček černých 66 000 000 Kč 21.06.21 11.5.21
Stejnokroj letní 10 200 000 Kč 28.07.21 11.5.21
Kombinéza 2012 pro vojenské policisty černá 17 000 000 Kč 21.07.21 9.5.21
Rukavice speciální neuvedena 09.07.21 6.5.21
Ponožky zimní  22 500 000 Kč 14.07.21 4.5.21
Síťka obličejová - moskytiéra neuvedena 15.07.21 4.5.21
Blůza pod balistickou ochranu neuvedena 30.06.21 2.5.21
Dodávka 5 000 kusů vest balistických skrytých TBO 2CZ/TON II neuvedena 21.06.21 20.4.21
Chrániče kolen a loktů neuvedena 01.07.21 11.4.21
Dodávky stejnokrojů včetně doplňků 20 000 000 Kč 30.08.21 2.3.21