Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 15.7.2018
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Dodávka 1 ks DA neuvedena 16.07.18
Dodávka OOPP 4 150 000 Kč 16.07.18
Pořízení 1 ks CAS 8 300 000 Kč 16.07.18
Nákup bezpečnostního, požárního značení a hasicích přístrojů neuvedena 16.07.18
Nákup alkoholtesterů neuvedena 16.07.18
Náhradní díly a servis technických prostředků Dräger 2 350 000 Kč 16.07.18
Výkon TDS a koordinátora BOZP neuvedena 16.07.18
Zajištění BOZP a PO neuvedena 16.07.18
Nákup výstroje pro hasičskou jednotku neuvedena 16.07.18
Dodávka 1 ks sanitního vozidla 850 000 Kč 16.07.18
Výkon TDS a koordinátora BOZP 200 000 Kč 16.07.18
Poskytování servisních a revizních prací  na instalovaném systému CCTV 21 000 000 Kč 17.07.18
Kontroly provozuschopnosti požárních dveří včetně jejich servisu a oprav neuvedena 17.07.18
Dodávka 16 ks sanitních vozidel 22 500 000 Kč 17.07.18
Dodávka zásahové obuvi neuvedena 17.07.18
Poskytování servisních služeb CCTV, PZTS a systému PERIDECT neuvedena 17.07.18
Pořízení 1 ks CAS 5 000 000 Kč 17.07.18
Dodání velkokapacitního stanu včetně příslušenství neuvedena 17.07.18
Nákup kombinéz neuvedena 17.07.18
Ruční trunková radiostanice včetně příslušenství a software neuvedena 17.07.18
Oprava AZ 30 CAMIVA 1 400 000 Kč 17.07.18
Dodávky OOPP pro hasiče 2018-2022 neuvedena 18.07.18
Pořízení 1 ks CAS 5 600 000 Kč 18.07.18
Zajištění strážní služby 7 000 000 Kč 18.07.18
Pořízení 1 ks CAS 5 600 000 Kč 18.07.18
Dodávky a zajištění servisu hasicích přístrojů, včetně jejich ekologické likvidace neuvedena 18.07.18
Dodávka pracovních stejnokrojů 2 000 000 Kč 18.07.18
Oděvy pro servírky šité na míru neuvedena 18.07.18
Nákup jistících sedacích úvazků neuvedena 18.07.18
Dodávka 2 ks velitelských automobilů 3 600 000 Kč 19.07.18
Rozšíření MKDS 360 000 Kč 19.07.18
Výkon TDS a koordinátora BOZP 250 000 Kč 19.07.18
Obušky a příslušenství 1 000 000 Kč 19.07.18
Nákup radiostanic TPH700 a příslušenství 2 000 000 Kč 19.07.18
Výkon TDS a koordinátora BOZP 4 500 000 Kč 19.07.18
Nákup elektronického zabezpečovacího systému neuvedena 19.07.18
Servis a opravy odsávacích jednotek Nederman 1 000 000 Kč 19.07.18
Oprava EZS centrálních pultů neuvedena 19.07.18
Nákup plovoucích čerpadel neuvedena 19.07.18
Kontrola a revize nepřipevněných elektrických spotřebičů neuvedena 19.07.18
Pořízení 1 ks CAS 6 000 000 Kč 20.07.18
Nákup hasících přístrojů a hasících dek neuvedena 20.07.18
Vesta balistická ochranná lehká skrytá speciální NIJ IIIA – 122 souprav 600 000 Kč 20.07.18
Dodávka 2 kusů sanitních vozidel 2 000 000 Kč 20.07.18
Nákup 8 ks protichemických ochranných obleků 630 000 Kč 20.07.18
Revize trafostanic vysokého napětí neuvedena 20.07.18
Ochranné obličejové masky neuvedena 23.07.18
Služební terénní stejnokroje  7 500 000 Kč 23.07.18
Pořízení 1 ks CAS 6 500 000 Kč 23.07.18
Pořízení 1 ks CAS 6 500 000 Kč 23.07.18
Rekonstrukce EZS,EPS a CCTV neuvedena 23.07.18
Bezpečnostní dveře 2 600 000 Kč 23.07.18
Nákup 2 ks dopravních automobilů neuvedena 23.07.18
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém neuvedena 23.07.18
Doplnění EPS o požární sirény neuvedena 23.07.18
Doplněk zásahového oděvu 450 000 Kč 23.07.18
Dodávka a montáž nových protipožárních dveří EI30DP3 - C s obložkovou zárubní EI30 1 800 000 Kč 23.07.18
Nákup náhradních dílů na nafukovací stan a nafukovací halu neuvedena 23.07.18
Pepřový a tréninkový sprej se svítilnou neuvedena 23.07.18
Oprava vyprošťovacího zařízení HOLMATRO neuvedena 23.07.18
Dodávky automobilů pro přepravu služebních psů neuvedena 24.07.18
Poskytování bezpečnostních služeb 24 000 000 Kč 24.07.18
Zajištění strážní služby neuvedena 24.07.18
Vybudování varovného a vyrozumívacího systému 3 800 000 Kč 24.07.18
Dodávka CB radiostanic včetně příslušenství  neuvedena 24.07.18
Nákup osobních ochranných oděvů pro hasiče neuvedena 24.07.18
Dodání  1 890 000 ks jednorázových vyšetřovacích rukavic 1 300 000 Kč 24.07.18
Rámcová dohoda na dodávky akumulátorů do analogových RDST neuvedena 24.07.18
Rámcová dohoda na dodávku akumulátorů pro roky 2018-2021 neuvedena 24.07.18
Nákup hasicích přístrojů neuvedena 24.07.18
Ochranné pomůcky pro svářeče neuvedena 24.07.18
Nákup OOPP neuvedena 24.07.18
Pořízení 1 ks CAS 6 200 000 Kč 25.07.18
VÝSTAVBA KAMEROVÉHO SYSTÉMU 31 000 000 Kč 25.07.18
Výkon funkce koordinátora BOZP 400 000 Kč 25.07.18
Dodávka 2 ks sanitních vozů 2 000 000 Kč 25.07.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 600 000 Kč 25.07.18
Dodávky jednorázového oblečení pro nemocnici neuvedena 25.07.18
Servis a revize plicních automatik ATOMIC neuvedena 25.07.18
Baterie pro profesionální radiostanice MOTOROLA neuvedena 25.07.18
Baterie pro Radiostanice Matra MC 9620 Smart/Easy neuvedena 25.07.18
Vybavení pro potápění neuvedena 25.07.18
Zajištění dodávek zařízení pro stopovou detekci výbušnin neuvedena 25.07.18
Nákup OOPP 2 000 000 Kč 25.07.18
Fyzická ostraha majetku a osob 35 000 000 Kč 26.07.18
Nákup baterií a nabíjecích adaptérů do radiostanic neuvedena 26.07.18
Dodávka funkčních trik a spodků pro hasiče neuvedena 26.07.18
Rekonstrukce centrální technologie a monitoringu CCTV 3 000 000 Kč 26.07.18
Dodání 2 kusů velitelských automobilů se zvýšenou průchodností terénem 2 650 000 Kč 26.07.18
Kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky hasících přístrojů neuvedena 26.07.18
Dodávka zásahové obuvi 1 600 000 Kč 26.07.18
Vesta balistická ochranná NIJ IIIA/IV neuvedena 27.07.18
Zajištění dodávek hasičské výstroje, výzbroje a chemie neuvedena 27.07.18
Pořízení OOPP neuvedena 27.07.18
Dodávka dvou sad hydraulického vyprošťovacího zařízení  1 000 000 Kč 27.07.18
Dodávka pracovních oděvů - montérky neuvedena 28.07.18
Dodávky polokošilí neuvedena 30.07.18
Modernizace varovného a informačního systému 6 400 000 Kč 30.07.18
Modernizace varovného a informačního systému 6 350 000 Kč 30.07.18
Nákup taktické obuvi pro výsadkáře neuvedena 30.07.18
Elektronické zabezpečovací systémy 750 000 Kč 30.07.18
Výkon TDS a koordinatora BOZP neuvedena 31.07.18
Pořízení přenosných osvětlovacích systémů 60 000 Kč 01.08.18
Pořízení speciálních nástrojů určených pro nouzové otevírání uzavřených prostor 70 000 Kč 01.08.18
Pořízení 250 ks ochranných brýlí neuvedena 01.08.18
Pořízení 3 ks CAS 11 600 000 Kč 06.08.18
Poskytování komplexních služeb BOZP a PO 350 000 Kč 06.08.18
Nosič panelů balistických 400 000 Kč 07.08.18
Panel balistický TBO5CZ 750 000 Kč 07.08.18
Vesta balistická skrytá NIJ IIIA neuvedena 07.08.18
Dodávky zimních kalhot 3 300 000 Kč 07.08.18
Vesta balistická skrytá NIJ IIIA neuvedena 07.08.18
Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky 750 000 Kč 07.08.18
Dodávka 100 ks ručních radiostanic 2 900 000 Kč 07.08.18
Dodávky košil a halenek neuvedena 08.08.18
Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů neuvedena 08.08.18
Rámcová dohoda na dodávky 753 párů rukavic neuvedena 08.08.18
Ddávka 8 ks sanitních vozů typu B 18 200 000 Kč 09.08.18
Obnova MKDS 200 000 Kč 13.08.18
Ostraha areálu 9 000 000 Kč 13.08.18
Rámcová dohoda na dodávky hasicích přístrojů neuvedena 13.08.18
Kamerový systém s montáží neuvedena 14.08.18
Rozvoj městského kamerového dohlížecího systému 8 300 000 Kč 14.08.18
Dodávky automobilů pro přepravu služebních psů  neuvedena 16.08.18
Dodávka izolačních vzduchových dýchacích přístrojů 3 800 000 Kč 20.08.18
Dodávka OOPP 4 400 000 Kč 24.08.18
Nákup čepic 2 000 000 Kč 30.08.18
Rekonstrukce elektrické požární signalizace 12 000 000 Kč 30.08.18
Dodávka sanitních vozů 17 500 000 Kč 03.09.18
Dodávky rukavic neuvedena 04.09.18
Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV 2 000 000 Kč 04.09.18
Dodávky součástek stejnokrojů neuvedena 06.11.18

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Nákup hasicích přístrojů neuvedena 24.07.18 15.7.18
Ochranné pomůcky pro svářeče neuvedena 24.07.18 15.7.18
Nákup OOPP neuvedena 24.07.18 15.7.18
Zajištění dodávek zařízení pro stopovou detekci výbušnin neuvedena 25.07.18 15.7.18
Nákup OOPP 2 000 000 Kč 25.07.18 15.7.18
Kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky hasících přístrojů neuvedena 26.07.18 15.7.18
Dodávka zásahové obuvi 1 600 000 Kč 26.07.18 15.7.18
Dodávka dvou sad hydraulického vyprošťovacího zařízení  1 000 000 Kč 27.07.18 15.7.18
Rámcová dohoda na dodávky 753 párů rukavic neuvedena 08.08.18 15.7.18
Rekonstrukce elektrické požární signalizace 12 000 000 Kč 30.08.18 15.7.18
Dodávka sanitních vozů 17 500 000 Kč 03.09.18 15.7.18
Nákup 8 ks protichemických ochranných obleků 630 000 Kč 20.07.18 12.7.18
Revize trafostanic vysokého napětí neuvedena 20.07.18 12.7.18
Doplněk zásahového oděvu 450 000 Kč 23.07.18 12.7.18
Dodávka a montáž nových protipožárních dveří EI30DP3 - C s obložkovou zárubní EI30 1 800 000 Kč 23.07.18 12.7.18
Nákup náhradních dílů na nafukovací stan a nafukovací halu neuvedena 23.07.18 12.7.18
Pepřový a tréninkový sprej se svítilnou neuvedena 23.07.18 12.7.18
Oprava vyprošťovacího zařízení HOLMATRO neuvedena 23.07.18 12.7.18
Nákup osobních ochranných oděvů pro hasiče neuvedena 24.07.18 12.7.18
Dodání  1 890 000 ks jednorázových vyšetřovacích rukavic 1 300 000 Kč 24.07.18 12.7.18
Rámcová dohoda na dodávky akumulátorů do analogových RDST neuvedena 24.07.18 12.7.18
Rámcová dohoda na dodávku akumulátorů pro roky 2018-2021 neuvedena 24.07.18 12.7.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 600 000 Kč 25.07.18 12.7.18
Dodávky jednorázového oblečení pro nemocnici neuvedena 25.07.18 12.7.18
Servis a revize plicních automatik ATOMIC neuvedena 25.07.18 12.7.18
Baterie pro profesionální radiostanice MOTOROLA neuvedena 25.07.18 12.7.18
Baterie pro Radiostanice Matra MC 9620 Smart/Easy neuvedena 25.07.18 12.7.18
Vybavení pro potápění neuvedena 25.07.18 12.7.18
Pořízení OOPP neuvedena 27.07.18 12.7.18
Nákup taktické obuvi pro výsadkáře neuvedena 30.07.18 12.7.18
Elektronické zabezpečovací systémy 750 000 Kč 30.07.18 12.7.18
Výkon TDS a koordinatora BOZP neuvedena 31.07.18 12.7.18
Poskytování komplexních služeb BOZP a PO 350 000 Kč 06.08.18 12.7.18
Dodávka 100 ks ručních radiostanic 2 900 000 Kč 07.08.18 12.7.18
Rámcová dohoda na dodávky hasicích přístrojů neuvedena 13.08.18 12.7.18
Dodávka izolačních vzduchových dýchacích přístrojů 3 800 000 Kč 20.08.18 12.7.18
Nákup čepic 2 000 000 Kč 30.08.18 12.7.18
Servis a opravy odsávacích jednotek Nederman 1 000 000 Kč 19.07.18 10.7.18
Oprava EZS centrálních pultů neuvedena 19.07.18 10.7.18
Nákup plovoucích čerpadel neuvedena 19.07.18 10.7.18
Kontrola a revize nepřipevněných elektrických spotřebičů neuvedena 19.07.18 10.7.18
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém neuvedena 23.07.18 10.7.18
Doplnění EPS o požární sirény neuvedena 23.07.18 10.7.18
Dodávka CB radiostanic včetně příslušenství  neuvedena 24.07.18 10.7.18
Rekonstrukce centrální technologie a monitoringu CCTV 3 000 000 Kč 26.07.18 10.7.18
Dodání 2 kusů velitelských automobilů se zvýšenou průchodností terénem 2 650 000 Kč 26.07.18 10.7.18
Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky 750 000 Kč 07.08.18 10.7.18
Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů neuvedena 08.08.18 10.7.18
Ostraha areálu 9 000 000 Kč 13.08.18 10.7.18
Rozvoj městského kamerového dohlížecího systému 8 300 000 Kč 14.08.18 10.7.18
Dodávka OOPP 4 400 000 Kč 24.08.18 10.7.18
Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV 2 000 000 Kč 04.09.18 10.7.18
Dodávka 1 ks sanitního vozidla 850 000 Kč 16.07.18 8.7.18
Výkon TDS a koordinátora BOZP 200 000 Kč 16.07.18 8.7.18
Ruční trunková radiostanice včetně příslušenství a software neuvedena 17.07.18 8.7.18
Oprava AZ 30 CAMIVA 1 400 000 Kč 17.07.18 8.7.18
Dodávka pracovních stejnokrojů 2 000 000 Kč 18.07.18 8.7.18
Oděvy pro servírky šité na míru neuvedena 18.07.18 8.7.18
Nákup jistících sedacích úvazků neuvedena 18.07.18 8.7.18
Nákup elektronického zabezpečovacího systému neuvedena 19.07.18 8.7.18
Nákup 2 ks dopravních automobilů neuvedena 23.07.18 8.7.18
Dodávka 2 ks sanitních vozů 2 000 000 Kč 25.07.18 8.7.18
Dodávka funkčních trik a spodků pro hasiče neuvedena 26.07.18 8.7.18
Vesta balistická skrytá NIJ IIIA neuvedena 07.08.18 8.7.18
Nákup výstroje pro hasičskou jednotku neuvedena 16.07.18 3.7.18
Dodání velkokapacitního stanu včetně příslušenství neuvedena 17.07.18 3.7.18
Nákup kombinéz neuvedena 17.07.18 3.7.18
Dodávky a zajištění servisu hasicích přístrojů, včetně jejich ekologické likvidace neuvedena 18.07.18 3.7.18
Vybudování varovného a vyrozumívacího systému 3 800 000 Kč 24.07.18 3.7.18
Nákup baterií a nabíjecích adaptérů do radiostanic neuvedena 26.07.18 3.7.18
Zajištění dodávek hasičské výstroje, výzbroje a chemie neuvedena 27.07.18 3.7.18
Modernizace varovného a informačního systému 6 350 000 Kč 30.07.18 3.7.18
Ddávka 8 ks sanitních vozů typu B 18 200 000 Kč 09.08.18 3.7.18
Dodávky rukavic neuvedena 04.09.18 3.7.18
Výkon TDS a koordinátora BOZP neuvedena 16.07.18 30.6.18
Zajištění BOZP a PO neuvedena 16.07.18 30.6.18
Výkon TDS a koordinátora BOZP 4 500 000 Kč 19.07.18 30.6.18
Bezpečnostní dveře 2 600 000 Kč 23.07.18 30.6.18
Pořízení přenosných osvětlovacích systémů 60 000 Kč 01.08.18 30.6.18
Pořízení speciálních nástrojů určených pro nouzové otevírání uzavřených prostor 70 000 Kč 01.08.18 30.6.18
Pořízení 250 ks ochranných brýlí neuvedena 01.08.18 30.6.18
Kamerový systém s montáží neuvedena 14.08.18 30.6.18
Nákup alkoholtesterů neuvedena 16.07.18 28.6.18
Náhradní díly a servis technických prostředků Dräger 2 350 000 Kč 16.07.18 28.6.18
Pořízení 1 ks CAS 5 000 000 Kč 17.07.18 28.6.18
Pořízení 1 ks CAS 5 600 000 Kč 18.07.18 28.6.18
Rozšíření MKDS 360 000 Kč 19.07.18 28.6.18
Výkon TDS a koordinátora BOZP 250 000 Kč 19.07.18 28.6.18
Obušky a příslušenství 1 000 000 Kč 19.07.18 28.6.18
Nákup radiostanic TPH700 a příslušenství 2 000 000 Kč 19.07.18 28.6.18
Dodávka 2 kusů sanitních vozidel 2 000 000 Kč 20.07.18 28.6.18
Zajištění strážní služby neuvedena 24.07.18 28.6.18
Výkon funkce koordinátora BOZP 400 000 Kč 25.07.18 28.6.18
Vesta balistická ochranná NIJ IIIA/IV neuvedena 27.07.18 28.6.18
Modernizace varovného a informačního systému 6 400 000 Kč 30.07.18 28.6.18
Pořízení 3 ks CAS 11 600 000 Kč 06.08.18 28.6.18
Dodávky zimních kalhot 3 300 000 Kč 07.08.18 28.6.18
Pořízení 1 ks CAS 6 500 000 Kč 23.07.18 26.6.18
Rekonstrukce EZS,EPS a CCTV neuvedena 23.07.18 26.6.18
Nosič panelů balistických 400 000 Kč 07.08.18 26.6.18
Panel balistický TBO5CZ 750 000 Kč 07.08.18 26.6.18
Vesta balistická skrytá NIJ IIIA neuvedena 07.08.18 26.6.18
Obnova MKDS 200 000 Kč 13.08.18 26.6.18
Dodávky automobilů pro přepravu služebních psů  neuvedena 16.08.18 26.6.18
Vesta balistická ochranná lehká skrytá speciální NIJ IIIA – 122 souprav 600 000 Kč 20.07.18 24.6.18
Pořízení 1 ks CAS 6 500 000 Kč 23.07.18 24.6.18
VÝSTAVBA KAMEROVÉHO SYSTÉMU 31 000 000 Kč 25.07.18 24.6.18
Fyzická ostraha majetku a osob 35 000 000 Kč 26.07.18 24.6.18
Dodávky polokošilí neuvedena 30.07.18 24.6.18
Nákup bezpečnostního, požárního značení a hasicích přístrojů neuvedena 16.07.18 20.6.18
Dodávka 16 ks sanitních vozidel 22 500 000 Kč 17.07.18 20.6.18
Dodávka zásahové obuvi neuvedena 17.07.18 20.6.18
Poskytování servisních služeb CCTV, PZTS a systému PERIDECT neuvedena 17.07.18 20.6.18
Dodávka 2 ks velitelských automobilů 3 600 000 Kč 19.07.18 20.6.18
Pořízení 1 ks CAS 6 000 000 Kč 20.07.18 20.6.18
Nákup hasících přístrojů a hasících dek neuvedena 20.07.18 20.6.18
Poskytování bezpečnostních služeb 24 000 000 Kč 24.07.18 20.6.18
Pořízení 1 ks CAS 6 200 000 Kč 25.07.18 20.6.18
Dodávka pracovních oděvů - montérky neuvedena 28.07.18 20.6.18
Dodávky košil a halenek neuvedena 08.08.18 20.6.18
Kontroly provozuschopnosti požárních dveří včetně jejich servisu a oprav neuvedena 17.07.18 14.6.18
Pořízení 1 ks CAS 5 600 000 Kč 18.07.18 12.6.18
Zajištění strážní služby 7 000 000 Kč 18.07.18 12.6.18
Služební terénní stejnokroje  7 500 000 Kč 23.07.18 12.6.18
Pořízení 1 ks CAS 8 300 000 Kč 16.07.18 10.6.18
Poskytování servisních a revizních prací  na instalovaném systému CCTV 21 000 000 Kč 17.07.18 10.6.18
Dodávky automobilů pro přepravu služebních psů neuvedena 24.07.18 5.6.18
Dodávka OOPP 4 150 000 Kč 16.07.18 1.6.18
Dodávky součástek stejnokrojů neuvedena 06.11.18 28.5.18
Dodávky OOPP pro hasiče 2018-2022 neuvedena 18.07.18 24.5.18
Dodávka 1 ks DA neuvedena 16.07.18 22.5.18
Ochranné obličejové masky neuvedena 23.07.18 3.5.18