Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 26.5.2022
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Servisní podpora pro koncová zařízení kamerového systému a úpravy systému CCTV, včetně dodávek nových zařízení neuvedena 27.05.22
Nákup výstroje MPO neuvedena 27.05.22
Pravidelné kontroly, zkoušky a opravy zdvihacích zařízení neuvedena 27.05.22
Postupné dodávky bezpečnostních skenerů umožňujících celotělovou kontrolu osob neuvedena 27.05.22
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 27.05.22
Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP neuvedena 27.05.22
Radiostanice komunikační sítě PEGAS 500 000 Kč 27.05.22
Nákup ochranných pracovních oděvů a obuvi neuvedena 27.05.22
Nákup pánských košil neuvedena 27.05.22
Ochranné prostředky a pomůcky neuvedena 27.05.22
Nákup materiálu - Hasiči - svítilna, přilba a samolepky neuvedena 27.05.22
Dodávka hadicového přístroje s řídícím panelem pro potápěče neuvedena 27.05.22
Nákup testerů na drogy neuvedena 30.05.22
Sanitní vozidlo ZZS neuvedena 30.05.22
Modernizace kamerového systému 2 050 000 Kč 30.05.22
Výkon činnosti TDS a BOZP neuvedena 30.05.22
Výměna textilních požárních uzávěrů neuvedena 30.05.22
Dopravní automobil neuvedena 30.05.22
Dodání osobních taktických svítilen s LED čipem neuvedena 30.05.22
Trika bílá seamless neuvedena 30.05.22
Nákup chemických světel neuvedena 30.05.22
Oděv operační jednorázový 160 000 Kč 30.05.22
Hasící přístroje neuvedena 30.05.22
Zajištění činnosti koordinátora BOZP neuvedena 31.05.22
Dodání pracovního oblečeni do nepříznivých venkovních podmínek neuvedena 31.05.22
Revize a technické prohlídky požárně-bezpečnostního zařízení neuvedena 31.05.22
Dodávka OOPP 400 000 Kč 31.05.22
Koordinátor BOZP neuvedena 31.05.22
Údržba, opravy a odstraňování závad EZS, EPS a ASHS 7 200 000 Kč 31.05.22
TDI a BOZP neuvedena 31.05.22
Revize silnoproudé elektroinstalace neuvedena 31.05.22
Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP neuvedena 31.05.22
Kompletní realizace PZTS a EKV neuvedena 01.06.22
Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení 5 400 000 Kč 01.06.22
Revize elektroinstalace a hromosvodů neuvedena 01.06.22
Obuv zásahová II (protipořezová) neuvedena 01.06.22
Balistické přilby neuvedena 01.06.22
Nákup nafukovacích plavidel pro přepravu a evakuaci osob, zvířat a majetku 1 750 000 Kč 01.06.22
Dodávka materiálu CCTV neuvedena 01.06.22
TDS + koordinátor BOZP 500 000 Kč 01.06.22
Pořízení sanitního vozidla ZZS – typ C neuvedena 02.06.22
Ostraha areálu neuvedena 02.06.22
Přenosná motorová stříkačka 400 000 Kč 02.06.22
Nákup chráničů sluchu 1 000 000 Kč 02.06.22
Zhotovení požárně bezpečnostního řešení neuvedena 02.06.22
Obuv zásahová I neuvedena 02.06.22
Kontrola ručních hasicích přístrojů neuvedena 02.06.22
Ochrana a ostraha objektů neuvedena 02.06.22
Dodávky sorpčních materiálů neuvedena 03.06.22
Rozšíření kamerového systému neuvedena 03.06.22
Zajištění ostrahy 1 700 000 Kč 03.06.22
Koordinátor BOZP neuvedena 03.06.22
Výstroj pro hasiče neuvedena 03.06.22
Opravy a revize dýchacích přístrojů Drager neuvedena 03.06.22
Nákup pracovních oděvů a obuvi neuvedena 03.06.22
Servis a oprava potápěčského vybavení neuvedena 03.06.22
Radiostanice pro ZZS 1 100 000 Kč 03.06.22
Dodávka velitelského automobilu a technického automobilu neuvedena 06.06.22
Dodávky hasičské výstroje, prostředků požární ochrany a chemie neuvedena 06.06.22
Výstavba kamerového systému neuvedena 06.06.22
Revize hasicích přístrojů a hydrantů 1 500 000 Kč 06.06.22
Protipožární dveře 1 000 000 Kč 06.06.22
Provedení oprav a revizí hasicích přístrojů neuvedena 06.06.22
Periodické tlakové zkoušky, opravy a roční zkoušky na 210ks ručních hasících přístrojů neuvedena 06.06.22
Nákup donucovacích prosředků a příslušenství neuvedena 06.06.22
Dodávka požárních dopravních automobilů 2 500 000 Kč 07.06.22
Dopravní automobil neuvedena 07.06.22
Dodávka a implementace Varovného informačního systému obyvatelstva neuvedena 07.06.22
Vyhotovení realizační dokumentace elektrické požární signalizace neuvedena 07.06.22
Poskytování komplexních služeb v oblasti BOZP a PO neuvedena 07.06.22
Protipožární dveře neuvedena 07.06.22
Nákup ochranných obleků typu RINGO neuvedena 07.06.22
Výměna protipožárních dvoukřídlých dveří neuvedena 07.06.22
Pořízení hasičského zásahového vozidla 3 700 000 Kč 08.06.22
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP 300 000 Kč 08.06.22
Duální detektor kovů neuvedena 08.06.22
TDS + koordinátor BOZP 920 000 Kč 08.06.22
Dekontaminační autokláv neuvedena 08.06.22
Nákup 1 ks CAS 20 6 600 000 Kč 09.06.22
Služby TDS a výkon koordinátora BOZP neuvedena 09.06.22
Revize a technické prohlídky bezpečnostních systémů střežení neuvedena 09.06.22
Dodávka 1 ks CAS 5 700 000 Kč 13.06.22
Dodání speciálního vozidla ZZS 7 000 000 Kč 13.06.22
Sanitní vozidlo 4 800 000 Kč 13.06.22
Stavební dozor a koordinátor BOZP neuvedena 13.06.22
Cisternová automobilová stříkačka neuvedena 13.06.22
Vybudování požární signalizace neuvedena 15.06.22
Pořízení nové CAS 7 500 000 Kč 15.06.22
Hasicí přístroje neuvedena 17.06.22
Nákup hasících přístrojů s revizí neuvedena 17.06.22
Cisternová automobilová stříkačka 7 000 000 Kč 20.06.22
Cisternová automobilová stříkačka 7 400 000 Kč 20.06.22
Nákup velkokapacitní CAS 30 7 900 000 Kč 21.06.22
Nákup balistických panelů TBO 5 CZ 2 000 000 Kč 21.06.22
Přilba balistická NIJ IIIA lehká neuvedena 21.06.22
Nákup termoprádla neuvedena 22.06.22
Nášivka rukávová neuvedena 28.06.22
Dodávka jednorázového rouškování neuvedena 04.08.22

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Ochrana a ostraha objektů neuvedena 02.06.22 26.5.22
Výstroj pro hasiče neuvedena 03.06.22 26.5.22
Opravy a revize dýchacích přístrojů Drager neuvedena 03.06.22 26.5.22
Nákup pracovních oděvů a obuvi neuvedena 03.06.22 26.5.22
Servis a oprava potápěčského vybavení neuvedena 03.06.22 26.5.22
Radiostanice pro ZZS 1 100 000 Kč 03.06.22 26.5.22
Provedení oprav a revizí hasicích přístrojů neuvedena 06.06.22 26.5.22
Periodické tlakové zkoušky, opravy a roční zkoušky na 210ks ručních hasících přístrojů neuvedena 06.06.22 26.5.22
Nákup donucovacích prosředků a příslušenství neuvedena 06.06.22 26.5.22
Výměna protipožárních dvoukřídlých dveří neuvedena 07.06.22 26.5.22
TDS + koordinátor BOZP 920 000 Kč 08.06.22 26.5.22
Dekontaminační autokláv neuvedena 08.06.22 26.5.22
Stavební dozor a koordinátor BOZP neuvedena 13.06.22 26.5.22
Cisternová automobilová stříkačka neuvedena 13.06.22 26.5.22
Přilba balistická NIJ IIIA lehká neuvedena 21.06.22 26.5.22
Nákup termoprádla neuvedena 22.06.22 26.5.22
Nášivka rukávová neuvedena 28.06.22 26.5.22
Dodávka hadicového přístroje s řídícím panelem pro potápěče neuvedena 27.05.22 24.5.22
TDS + koordinátor BOZP 500 000 Kč 01.06.22 24.5.22
Kontrola ručních hasicích přístrojů neuvedena 02.06.22 24.5.22
Protipožární dveře 1 000 000 Kč 06.06.22 24.5.22
Protipožární dveře neuvedena 07.06.22 24.5.22
Nákup ochranných obleků typu RINGO neuvedena 07.06.22 24.5.22
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP 300 000 Kč 08.06.22 24.5.22
Duální detektor kovů neuvedena 08.06.22 24.5.22
Služby TDS a výkon koordinátora BOZP neuvedena 09.06.22 24.5.22
Revize a technické prohlídky bezpečnostních systémů střežení neuvedena 09.06.22 24.5.22
Nákup balistických panelů TBO 5 CZ 2 000 000 Kč 21.06.22 24.5.22
Hasící přístroje neuvedena 30.05.22 22.5.22
Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP neuvedena 31.05.22 22.5.22
Nákup nafukovacích plavidel pro přepravu a evakuaci osob, zvířat a majetku 1 750 000 Kč 01.06.22 22.5.22
Dodávka materiálu CCTV neuvedena 01.06.22 22.5.22
Zhotovení požárně bezpečnostního řešení neuvedena 02.06.22 22.5.22
Obuv zásahová I neuvedena 02.06.22 22.5.22
Zajištění ostrahy 1 700 000 Kč 03.06.22 22.5.22
Koordinátor BOZP neuvedena 03.06.22 22.5.22
Poskytování komplexních služeb v oblasti BOZP a PO neuvedena 07.06.22 22.5.22
Nákup velkokapacitní CAS 30 7 900 000 Kč 21.06.22 22.5.22
Nákup pánských košil neuvedena 27.05.22 19.5.22
Ochranné prostředky a pomůcky neuvedena 27.05.22 19.5.22
Nákup materiálu - Hasiči - svítilna, přilba a samolepky neuvedena 27.05.22 19.5.22
Dopravní automobil neuvedena 30.05.22 19.5.22
Dodání osobních taktických svítilen s LED čipem neuvedena 30.05.22 19.5.22
Trika bílá seamless neuvedena 30.05.22 19.5.22
Nákup chemických světel neuvedena 30.05.22 19.5.22
Oděv operační jednorázový 160 000 Kč 30.05.22 19.5.22
Údržba, opravy a odstraňování závad EZS, EPS a ASHS 7 200 000 Kč 31.05.22 19.5.22
TDI a BOZP neuvedena 31.05.22 19.5.22
Revize silnoproudé elektroinstalace neuvedena 31.05.22 19.5.22
Obuv zásahová II (protipořezová) neuvedena 01.06.22 19.5.22
Balistické přilby neuvedena 01.06.22 19.5.22
Přenosná motorová stříkačka 400 000 Kč 02.06.22 19.5.22
Nákup chráničů sluchu 1 000 000 Kč 02.06.22 19.5.22
Rozšíření kamerového systému neuvedena 03.06.22 19.5.22
Výstavba kamerového systému neuvedena 06.06.22 19.5.22
Revize hasicích přístrojů a hydrantů 1 500 000 Kč 06.06.22 19.5.22
Dopravní automobil neuvedena 07.06.22 19.5.22
Dodávka a implementace Varovného informačního systému obyvatelstva neuvedena 07.06.22 19.5.22
Vyhotovení realizační dokumentace elektrické požární signalizace neuvedena 07.06.22 19.5.22
Pořízení hasičského zásahového vozidla 3 700 000 Kč 08.06.22 19.5.22
Cisternová automobilová stříkačka 7 000 000 Kč 20.06.22 19.5.22
Cisternová automobilová stříkačka 7 400 000 Kč 20.06.22 19.5.22
Nákup ochranných pracovních oděvů a obuvi neuvedena 27.05.22 18.5.22
Výměna textilních požárních uzávěrů neuvedena 30.05.22 18.5.22
Dodávka OOPP 400 000 Kč 31.05.22 18.5.22
Koordinátor BOZP neuvedena 31.05.22 18.5.22
Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení 5 400 000 Kč 01.06.22 18.5.22
Revize elektroinstalace a hromosvodů neuvedena 01.06.22 18.5.22
Ostraha areálu neuvedena 02.06.22 18.5.22
Dodávka požárních dopravních automobilů 2 500 000 Kč 07.06.22 18.5.22
Postupné dodávky bezpečnostních skenerů umožňujících celotělovou kontrolu osob neuvedena 27.05.22 16.5.22
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 27.05.22 16.5.22
Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP neuvedena 27.05.22 16.5.22
Radiostanice komunikační sítě PEGAS 500 000 Kč 27.05.22 16.5.22
Výkon činnosti TDS a BOZP neuvedena 30.05.22 16.5.22
Dodání pracovního oblečeni do nepříznivých venkovních podmínek neuvedena 31.05.22 16.5.22
Revize a technické prohlídky požárně-bezpečnostního zařízení neuvedena 31.05.22 16.5.22
Pořízení sanitního vozidla ZZS – typ C neuvedena 02.06.22 16.5.22
Dodávky sorpčních materiálů neuvedena 03.06.22 16.5.22
Dodávky hasičské výstroje, prostředků požární ochrany a chemie neuvedena 06.06.22 16.5.22
Dodání speciálního vozidla ZZS 7 000 000 Kč 13.06.22 16.5.22
Sanitní vozidlo 4 800 000 Kč 13.06.22 16.5.22
Vybudování požární signalizace neuvedena 15.06.22 16.5.22
Pořízení nové CAS 7 500 000 Kč 15.06.22 16.5.22
Pravidelné kontroly, zkoušky a opravy zdvihacích zařízení neuvedena 27.05.22 12.5.22
Sanitní vozidlo ZZS neuvedena 30.05.22 12.5.22
Modernizace kamerového systému 2 050 000 Kč 30.05.22 12.5.22
Zajištění činnosti koordinátora BOZP neuvedena 31.05.22 12.5.22
Kompletní realizace PZTS a EKV neuvedena 01.06.22 12.5.22
Dodávka 1 ks CAS 5 700 000 Kč 13.06.22 12.5.22
Nákup výstroje MPO neuvedena 27.05.22 10.5.22
Hasicí přístroje neuvedena 17.06.22 8.5.22
Nákup hasících přístrojů s revizí neuvedena 17.06.22 8.5.22
Servisní podpora pro koncová zařízení kamerového systému a úpravy systému CCTV, včetně dodávek nových zařízení neuvedena 27.05.22 5.5.22
Nákup testerů na drogy neuvedena 30.05.22 5.5.22
Dodávka velitelského automobilu a technického automobilu neuvedena 06.06.22 5.5.22
Dodávka jednorázového rouškování neuvedena 04.08.22 5.5.22
Nákup 1 ks CAS 20 6 600 000 Kč 09.06.22 10.4.22