Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 31.3.2023
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 03.04.23
Výstavba EPS 1 400 000 Kč 03.04.23
Speciální vybavení pro hasiče neuvedena 03.04.23
Hasící přístroje neuvedena 03.04.23
Výkon servisní činnosti na SHZ, SCHZ, PHZ a PCHZ neuvedena 04.04.23
Zajištění strážní a recepční služby neuvedena 04.04.23
Střelecké brýle a náhradní skla neuvedena 04.04.23
Koordinátor BOZP neuvedena 04.04.23
Zdravotní obuv z usně 800 000 Kč 04.04.23
Oprava   CAS 32 TATRA 815 PR2 neuvedena 05.04.23
Vvýkon činnosti TDI, BOZP a GEO 900 000 Kč 05.04.23
Koordinátor BOZP neuvedena 05.04.23
Odvětrání chráněné únikové cesty neuvedena 05.04.23
Oprava akusticko-požárních vrat neuvedena 05.04.23
Revize elektroinstalace a hromosvodů neuvedena 05.04.23
Servis SHZ neuvedena 05.04.23
Výměna protipožárních dveří 350 000 Kč 05.04.23
Brýle střelecké neuvedena 05.04.23
Oprava elektronického zabezpečovacího systému (EZS) neuvedena 05.04.23
Výstroj pro hasiče neuvedena 06.04.23
Nákup zdravotních oděvů a obuvi neuvedena 06.04.23
Revize a zkoušky elektrických spotřebičů neuvedena 06.04.23
Provedení periodické kontroly, tlakové zkoušky, opravy hasicích přístrojů a ekologické likvidace neuvedena 06.04.23
Kalibrace alkohol testerů, výměna senzorů a nákup spotřebního materiálu neuvedena 06.04.23
Zřízení kamerového systému neuvedena 06.04.23
Nákup nácvičných oděvů neuvedena 06.04.23
Revize elektroinstalací neuvedena 06.04.23
Multifunkční detektor s příslušenstvím neuvedena 06.04.23
Lezecký materiál neuvedena 10.04.23
Protipovodňová opatření 6 050 000 Kč 11.04.23
Zabezpečení dodávek (šití) oděvů pro zaměstnance 1 200 000 Kč 11.04.23
TDS + BOZP 1 950 000 Kč 11.04.23
Záruční revize a technické prohlídky systému technické ochrany a elektrické požární instalace neuvedena 11.04.23
Služby BOZP a PO neuvedena 11.04.23
Nákup sanitního vozidla neuvedena 11.04.23
Nákup pracovní výstroje pro VHJ neuvedena 11.04.23
Rukavice butylkaučukové neuvedena 11.04.23
Nákup osobních ochranných pomůcek neuvedena 11.04.23
Dodávka zdravotní obuvi otevřené neuvedena 11.04.23
Nákup lezeckého vybavení neuvedena 11.04.23
Pořízení CAS neuvedena 12.04.23
Dodávka 2 ks sanitních vozidel 3 400 000 Kč 12.04.23
Výkon technického dozoru investora a BOZP 700 000 Kč 12.04.23
Rukavice zásahové neuvedena 12.04.23
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 850 000 Kč 12.04.23
Koordinátor BOZP neuvedena 12.04.23
TDS/KBOZP neuvedena 12.04.23
Revize hasicích přístrojů neuvedena 12.04.23
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 13.04.23
TDS a koordinátor BOZP 250 000 Kč 13.04.23
Zajištění elektro revizí neuvedena 13.04.23
Revize elektroinstalace 3 400 000 Kč 14.04.23
Nákup chrániče sluchu neuvedena 14.04.23
Noční dozor areálu 2 000 000 Kč 14.04.23
Zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany 1 500 000 Kč 17.04.23
Nákup sanitního vozidla neuvedena 17.04.23
Digitalizace a modernizace systémů CCTV a PTZS neuvedena 18.04.23
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 18.04.23
Oprava protipožárních vrat neuvedena 18.04.23
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 18.04.23
Zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP neuvedena 19.04.23
Koordinátor BOZP neuvedena 20.04.23
Koordinátor BOZP 615 000 Kč 20.04.23
Revize elektroinstalace neuvedena 21.04.23
Dodávky výstražných oděvů 11 000 000 Kč 27.04.23
Dodání sanitních vozidel 15 000 000 Kč 02.05.23
Dodávka rouškovacích setů 1 850 000 Kč 05.05.23
Výměna protipožárních dveří 390 000 Kč 05.05.23
Požární přívěs pro hašení 900 000 Kč 31.05.23
Obal na stejnokroj a Pláštěnka pro HS neuvedena 14.06.23

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Nákup nácvičných oděvů neuvedena 06.04.23 31.3.23
Revize elektroinstalací neuvedena 06.04.23 31.3.23
Multifunkční detektor s příslušenstvím neuvedena 06.04.23 31.3.23
Lezecký materiál neuvedena 10.04.23 31.3.23
Rukavice butylkaučukové neuvedena 11.04.23 31.3.23
Nákup osobních ochranných pomůcek neuvedena 11.04.23 31.3.23
Dodávka zdravotní obuvi otevřené neuvedena 11.04.23 31.3.23
Nákup lezeckého vybavení neuvedena 11.04.23 31.3.23
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 850 000 Kč 12.04.23 31.3.23
Koordinátor BOZP neuvedena 12.04.23 31.3.23
TDS/KBOZP neuvedena 12.04.23 31.3.23
Revize hasicích přístrojů neuvedena 12.04.23 31.3.23
TDS a koordinátor BOZP 250 000 Kč 13.04.23 31.3.23
Zajištění elektro revizí neuvedena 13.04.23 31.3.23
Nákup chrániče sluchu neuvedena 14.04.23 31.3.23
Noční dozor areálu 2 000 000 Kč 14.04.23 31.3.23
Zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany 1 500 000 Kč 17.04.23 31.3.23
Nákup sanitního vozidla neuvedena 17.04.23 31.3.23
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 18.04.23 31.3.23
Zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP neuvedena 19.04.23 31.3.23
Koordinátor BOZP neuvedena 20.04.23 31.3.23
Koordinátor BOZP 615 000 Kč 20.04.23 31.3.23
Dodání sanitních vozidel 15 000 000 Kč 02.05.23 31.3.23
Hasící přístroje neuvedena 03.04.23 28.3.23
Zdravotní obuv z usně 800 000 Kč 04.04.23 28.3.23
Brýle střelecké neuvedena 05.04.23 28.3.23
Oprava elektronického zabezpečovacího systému (EZS) neuvedena 05.04.23 28.3.23
Revize a zkoušky elektrických spotřebičů neuvedena 06.04.23 28.3.23
Provedení periodické kontroly, tlakové zkoušky, opravy hasicích přístrojů a ekologické likvidace neuvedena 06.04.23 28.3.23
Kalibrace alkohol testerů, výměna senzorů a nákup spotřebního materiálu neuvedena 06.04.23 28.3.23
Zřízení kamerového systému neuvedena 06.04.23 28.3.23
Záruční revize a technické prohlídky systému technické ochrany a elektrické požární instalace neuvedena 11.04.23 28.3.23
Služby BOZP a PO neuvedena 11.04.23 28.3.23
Nákup sanitního vozidla neuvedena 11.04.23 28.3.23
Nákup pracovní výstroje pro VHJ neuvedena 11.04.23 28.3.23
Výkon technického dozoru investora a BOZP 700 000 Kč 12.04.23 28.3.23
Rukavice zásahové neuvedena 12.04.23 28.3.23
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 13.04.23 28.3.23
Revize elektroinstalace 3 400 000 Kč 14.04.23 28.3.23
Oprava protipožárních vrat neuvedena 18.04.23 28.3.23
Výměna protipožárních dveří 390 000 Kč 05.05.23 28.3.23
Obal na stejnokroj a Pláštěnka pro HS neuvedena 14.06.23 28.3.23
Speciální vybavení pro hasiče neuvedena 03.04.23 23.3.23
Střelecké brýle a náhradní skla neuvedena 04.04.23 23.3.23
Koordinátor BOZP neuvedena 04.04.23 23.3.23
Revize elektroinstalace a hromosvodů neuvedena 05.04.23 23.3.23
Servis SHZ neuvedena 05.04.23 23.3.23
Výměna protipožárních dveří 350 000 Kč 05.04.23 23.3.23
Výstroj pro hasiče neuvedena 06.04.23 23.3.23
Nákup zdravotních oděvů a obuvi neuvedena 06.04.23 23.3.23
TDS + BOZP 1 950 000 Kč 11.04.23 23.3.23
Dodávka 2 ks sanitních vozidel 3 400 000 Kč 12.04.23 23.3.23
Revize elektroinstalace neuvedena 21.04.23 23.3.23
Dodávky výstražných oděvů 11 000 000 Kč 27.04.23 23.3.23
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 03.04.23 21.3.23
Výstavba EPS 1 400 000 Kč 03.04.23 21.3.23
Zajištění strážní a recepční služby neuvedena 04.04.23 21.3.23
Vvýkon činnosti TDI, BOZP a GEO 900 000 Kč 05.04.23 21.3.23
Koordinátor BOZP neuvedena 05.04.23 21.3.23
Odvětrání chráněné únikové cesty neuvedena 05.04.23 21.3.23
Oprava akusticko-požárních vrat neuvedena 05.04.23 21.3.23
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 18.04.23 21.3.23
Oprava   CAS 32 TATRA 815 PR2 neuvedena 05.04.23 16.3.23
Zabezpečení dodávek (šití) oděvů pro zaměstnance 1 200 000 Kč 11.04.23 16.3.23
Digitalizace a modernizace systémů CCTV a PTZS neuvedena 18.04.23 14.3.23
Protipovodňová opatření 6 050 000 Kč 11.04.23 9.3.23
Výkon servisní činnosti na SHZ, SCHZ, PHZ a PCHZ neuvedena 04.04.23 28.2.23
Pořízení CAS neuvedena 12.04.23 28.2.23
Požární přívěs pro hašení 900 000 Kč 31.05.23 27.2.23
Dodávka rouškovacích setů 1 850 000 Kč 05.05.23 9.2.23