Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 7.4.2020
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Nákup alkoholtesterů + jednorázových náústků neuvedena 08.04.20
Dodávky polokošil 26 700 000 Kč 09.04.20
Ostraha areálu a zajištění dispečerskcých služeb elektronických bezpečnostvních systémů neuvedena 09.04.20
Ostraha areálu a zajištění dispečerskcých služeb neuvedena 09.04.20
Fyzická ostraha osob a majetku 7 000 000 Kč 09.04.20
Činnost koordinátora BOZP  250 000 Kč 09.04.20
TDS a koordinátor BOZP neuvedena 09.04.20
Ochranný oděv pro hasiče  2 000 000 Kč 09.04.20
Nákup ochranných pracovních oděvů a obuvi neuvedena 09.04.20
Jednorázové roušky/ústenky neuvedena 09.04.20
Nákup OOPP neuvedena 09.04.20
Dodávka 1 ks DA neuvedena 10.04.20
Průběžné dodávky parek 5 400 000 Kč 13.04.20
Ostraha objektů 4 800 000 Kč 13.04.20
Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci 1 240 000 Kč 13.04.20
Dodávka sanitních vozidel 24 400 000 Kč 14.04.20
OOPP neuvedena 14.04.20
Dodávka 3 ks nových vozidel rychlé lékařské pomoci 5 400 000 Kč 14.04.20
Dodávka sanitního vozidla 1 600 000 Kč 14.04.20
Výměna výplní požárních světlíků neuvedena 14.04.20
Dodávka 1 ks DA neuvedena 14.04.20
Náhradní díly ke stanům S65 neuvedena 14.04.20
Zajištění recepční, informátorské a bezpečnostní služby 1 700 000 Kč 14.04.20
Nákup lezeckého vybavení neuvedena 14.04.20
Poskytování bezpečnostních služeb neuvedena 15.04.20
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP 215 000 Kč 15.04.20
Náhlavní soupravy a příslušenství neuvedena 15.04.20
TDI a koordinátor BOZP  neuvedena 15.04.20
Dodávka 1 ks DA 900 000 Kč 16.04.20
Záměna požárních čerpadel 250CVEV neuvedena 16.04.20
ND k nafukovacímu stanu TPE 6004-4 neuvedena 16.04.20
Činnost koordinátora BOZP  neuvedena 17.04.20
Opravy a revize dýchacích přístrojů neuvedena 17.04.20
Respirátory, roušky, rukavice neuvedena 17.04.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP 80 000 Kč 17.04.20
Tvorba bezpečnostních plánů včetně bezpečnostních procedur ve školách a školských zařízeních 1 300 000 Kč 17.04.20
Pláštěnka reflexní neuvedena 20.04.20
Dodávka 1 ks DA neuvedena 20.04.20
Dodávka 2 ks DA 1 900 000 Kč 20.04.20
Bezpečnostní značení neuvedena 20.04.20
Nákup jednorázových ochranných roušek neuvedena 20.04.20
Ochranné pomůcky neuvedena 20.04.20
Vesta reflexní neuvedena 20.04.20
Opava - rozšíření bezpečnostního systému neuvedena 20.04.20
Práškové hasící přístroje neuvedena 20.04.20
TDI a koordinátor BOZP  220 000 Kč 20.04.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 20.04.20
Dodávky svetrů neuvedena 21.04.20
Nákup a dodávka oděvů pro zaměstnance neuvedena 21.04.20
Pořízení 60 ks osobních detektorů oxidu uhelnatého neuvedena 21.04.20
Pláštěnka reflexní neuvedena 22.04.20
TDI a koordinátor BOZP  150 000 Kč 22.04.20
Dodávka 1 ks DA 825 000 Kč 22.04.20
Dodávka 1ks DA 1 300 000 Kč 22.04.20
TDI a koordinátor BOZP  150 000 Kč 22.04.20
Zásahový oděv neuvedena 23.04.20
TDI a koordinátor BOZP  neuvedena 23.04.20
Nákup a dodávka osobních ochranných pracovních prostředků  44 200 000 Kč 24.04.20
Pořízení 1 ks CAS 7 350 000 Kč 24.04.20
Ostraha areálu a zajištění dispečerských služeb EZS neuvedena 24.04.20
Dodávky výstroje pro motocyklové hlídky 1 600 000 Kč 24.04.20
Dodávka 1 ks CAS 5 700 000 Kč 24.04.20
Bezpečnostní služby – fyzická ostraha objektů neuvedena 24.04.20
Dodávka 2ks DA 3 900 000 Kč 24.04.20
Dodávky služební letní obuvi 4 600 000 Kč 27.04.20
Realizace varovných protipovodňových opatření 6 700 000 Kč 27.04.20
TDI a koordinátor BOZP  375 000 Kč 27.04.20
TDI a koordinátor BOZP  825 000 Kč 27.04.20
Dodávka 1 ks CAS 6 200 000 Kč 27.04.20
Vybavení kriminalistických techniků 86 000 000 Kč 27.04.20
Ostraha areálu 7 000 000 Kč 27.04.20
Protipovodňový varovný a informační systém města neuvedena 27.04.20
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 28.04.20
Provádění revizí, kontrol a oprav požárních ucpávek a požárních uzávěrů 6 000 000 Kč 30.04.20
Pořízení a instalace bezpečnostních kamer 65 000 Kč 30.04.20
Zabezpečení ostrahy 10 500 000 Kč 04.05.20
Dodávka 2 ks sanitních vozidel neuvedena 04.05.20
Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb neuvedena 04.05.20
Revize elektrických instalací, spotřebičů a vybraných zdravotnických prostředků 5 000 000 Kč 04.05.20
Pořízení požární techniky neuvedena 05.05.20
Dodávka 1 ks CAS 5 700 000 Kč 05.05.20
Servis věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 1 500 000 Kč 06.05.20
TDI a koordinátor BOZP  16 000 000 Kč 06.05.20
Rukavice služební celoroční neuvedena 07.05.20
Koordinátor BOZP 15 000 000 Kč 15.05.20
Dodávky ohnivzdorných kombinéz 17 850 000 Kč 20.05.20
Dodávka 1ks DA 900 000 Kč 21.05.20
Dodávky paralyzérů a příslušenství 16 000 000 Kč 29.05.20
Dodávky balistických vest pro skryté nošení neuvedena 15.06.20
Kalhoty pracovní bílé neuvedena 26.06.20
Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků  19 500 000 Kč 24.07.20

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
ND k nafukovacímu stanu TPE 6004-4 neuvedena 16.04.20 7.4.20
Respirátory, roušky, rukavice neuvedena 17.04.20 7.4.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP 80 000 Kč 17.04.20 7.4.20
Tvorba bezpečnostních plánů včetně bezpečnostních procedur ve školách a školských zařízeních 1 300 000 Kč 17.04.20 7.4.20
Bezpečnostní značení neuvedena 20.04.20 7.4.20
Nákup jednorázových ochranných roušek neuvedena 20.04.20 7.4.20
Ochranné pomůcky neuvedena 20.04.20 7.4.20
Vesta reflexní neuvedena 20.04.20 7.4.20
Opava - rozšíření bezpečnostního systému neuvedena 20.04.20 7.4.20
Práškové hasící přístroje neuvedena 20.04.20 7.4.20
TDI a koordinátor BOZP  220 000 Kč 20.04.20 7.4.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP neuvedena 20.04.20 7.4.20
Pořízení 60 ks osobních detektorů oxidu uhelnatého neuvedena 21.04.20 7.4.20
Dodávka 1ks DA 1 300 000 Kč 22.04.20 7.4.20
TDI a koordinátor BOZP  150 000 Kč 22.04.20 7.4.20
TDI a koordinátor BOZP  neuvedena 23.04.20 7.4.20
Dodávka 2ks DA 3 900 000 Kč 24.04.20 7.4.20
Protipovodňový varovný a informační systém města neuvedena 27.04.20 7.4.20
Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb neuvedena 04.05.20 7.4.20
Revize elektrických instalací, spotřebičů a vybraných zdravotnických prostředků 5 000 000 Kč 04.05.20 7.4.20
Servis věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 1 500 000 Kč 06.05.20 7.4.20
TDI a koordinátor BOZP  16 000 000 Kč 06.05.20 7.4.20
Dodávka 1ks DA 900 000 Kč 21.05.20 7.4.20
Náhradní díly ke stanům S65 neuvedena 14.04.20 2.4.20
Zajištění recepční, informátorské a bezpečnostní služby 1 700 000 Kč 14.04.20 2.4.20
Nákup lezeckého vybavení neuvedena 14.04.20 2.4.20
Dodávka 2 ks DA 1 900 000 Kč 20.04.20 2.4.20
TDI a koordinátor BOZP  150 000 Kč 22.04.20 2.4.20
Dodávka 1 ks DA 825 000 Kč 22.04.20 2.4.20
Zásahový oděv neuvedena 23.04.20 2.4.20
Pořízení a instalace bezpečnostních kamer 65 000 Kč 30.04.20 2.4.20
Rukavice služební celoroční neuvedena 07.05.20 2.4.20
Koordinátor BOZP 15 000 000 Kč 15.05.20 2.4.20
Jednorázové roušky/ústenky neuvedena 09.04.20 31.3.20
Nákup OOPP neuvedena 09.04.20 31.3.20
Dodávka 1 ks DA neuvedena 14.04.20 31.3.20
Činnost koordinátora BOZP  neuvedena 17.04.20 31.3.20
Opravy a revize dýchacích přístrojů neuvedena 17.04.20 31.3.20
Dodávka 1 ks DA neuvedena 20.04.20 31.3.20
Nákup alkoholtesterů + jednorázových náústků neuvedena 08.04.20 30.3.20
Nákup ochranných pracovních oděvů a obuvi neuvedena 09.04.20 30.3.20
TDI a koordinátor BOZP  neuvedena 15.04.20 30.3.20
Dodávka 1 ks CAS 5 700 000 Kč 24.04.20 30.3.20
Bezpečnostní služby – fyzická ostraha objektů neuvedena 24.04.20 30.3.20
TDI a koordinátor BOZP  375 000 Kč 27.04.20 30.3.20
TDI a koordinátor BOZP  825 000 Kč 27.04.20 30.3.20
Dodávka 1 ks CAS 6 200 000 Kč 27.04.20 30.3.20
Vybavení kriminalistických techniků 86 000 000 Kč 27.04.20 30.3.20
Ostraha areálu 7 000 000 Kč 27.04.20 30.3.20
Dodávka 1 ks CAS neuvedena 28.04.20 30.3.20
Zabezpečení ostrahy 10 500 000 Kč 04.05.20 30.3.20
Dodávka 2 ks sanitních vozidel neuvedena 04.05.20 30.3.20
Dodávka 1 ks CAS 5 700 000 Kč 05.05.20 30.3.20
Dodávky ohnivzdorných kombinéz 17 850 000 Kč 20.05.20 30.3.20
TDS a koordinátor BOZP neuvedena 09.04.20 26.3.20
Ochranný oděv pro hasiče  2 000 000 Kč 09.04.20 26.3.20
Výměna výplní požárních světlíků neuvedena 14.04.20 26.3.20
Nákup a dodávka oděvů pro zaměstnance neuvedena 21.04.20 26.3.20
Provádění revizí, kontrol a oprav požárních ucpávek a požárních uzávěrů 6 000 000 Kč 30.04.20 26.3.20
Činnost koordinátora BOZP  250 000 Kč 09.04.20 24.3.20
Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci 1 240 000 Kč 13.04.20 24.3.20
Dodávky výstroje pro motocyklové hlídky 1 600 000 Kč 24.04.20 24.3.20
Dodávky služební letní obuvi 4 600 000 Kč 27.04.20 24.3.20
Realizace varovných protipovodňových opatření 6 700 000 Kč 27.04.20 24.3.20
Pořízení požární techniky neuvedena 05.05.20 24.3.20
Dodávka 3 ks nových vozidel rychlé lékařské pomoci 5 400 000 Kč 14.04.20 21.3.20
Dodávka sanitního vozidla 1 600 000 Kč 14.04.20 21.3.20
Záměna požárních čerpadel 250CVEV neuvedena 16.04.20 21.3.20
Pláštěnka reflexní neuvedena 22.04.20 21.3.20
Pořízení 1 ks CAS 7 350 000 Kč 24.04.20 21.3.20
Ostraha areálu a zajištění dispečerských služeb EZS neuvedena 24.04.20 21.3.20
Dodávky balistických vest pro skryté nošení neuvedena 15.06.20 21.3.20
Náhlavní soupravy a příslušenství neuvedena 15.04.20 15.3.20
Dodávka 1 ks DA 900 000 Kč 16.04.20 15.3.20
Dodávky svetrů neuvedena 21.04.20 15.3.20
Dodávka sanitních vozidel 24 400 000 Kč 14.04.20 12.3.20
OOPP neuvedena 14.04.20 12.3.20
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP 215 000 Kč 15.04.20 12.3.20
Pláštěnka reflexní neuvedena 20.04.20 12.3.20
Fyzická ostraha osob a majetku 7 000 000 Kč 09.04.20 11.3.20
Dodávka 1 ks DA neuvedena 10.04.20 11.3.20
Ostraha objektů 4 800 000 Kč 13.04.20 11.3.20
Poskytování bezpečnostních služeb neuvedena 15.04.20 11.3.20
Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků  19 500 000 Kč 24.07.20 11.3.20
Ostraha areálu a zajištění dispečerskcých služeb neuvedena 09.04.20 5.3.20
Ostraha areálu a zajištění dispečerskcých služeb elektronických bezpečnostvních systémů neuvedena 09.04.20 3.3.20
Dodávky paralyzérů a příslušenství 16 000 000 Kč 29.05.20 3.3.20
Dodávky polokošil 26 700 000 Kč 09.04.20 28.2.20
Nákup a dodávka osobních ochranných pracovních prostředků  44 200 000 Kč 24.04.20 26.2.20
Průběžné dodávky parek 5 400 000 Kč 13.04.20 18.2.20
Kalhoty pracovní bílé neuvedena 26.06.20 18.2.20