Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 18.9.2018
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Zabezpečení serverovny SHZ neuvedena 19.09.18
Dodávka přístupového systému neuvedena 19.09.18
Projektová dokumentace modernizace zabezpečení skladového areálu 400 000 Kč 19.09.18
Ruční hasící přístroje - kompletní údržba neuvedena 19.09.18
Revize, tlakové zkoušky a opravy hasících přístrojů neuvedena 19.09.18
Protipovodňová opatření 1 300 000 Kč 19.09.18
Služby v oblasti  BOZP a PO neuvedena 19.09.18
Nákup sorpčních prostředků neuvedena 19.09.18
Hasící přístroj (pojízdný) neuvedena 19.09.18
Speciální vybavení hasičské jednotky neuvedena 19.09.18
Nákup osvětlovacích prostředků neuvedena 19.09.18
Nákup ringo obleků a kynologických potřeb 350 000 Kč 19.09.18
Hasící přístroje neuvedena 20.09.18
Dodávka 1 ks CAS a 1 ks DA neuvedena 20.09.18
Nákup vest balistických ochranných skrytých NIJ IIIA 2 000 000 Kč 20.09.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 900 000 Kč 20.09.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 930 000 Kč 20.09.18
Pořízení protipovodňového vybavení neuvedena 20.09.18
Dodávka OOPP neuvedena 20.09.18
Oprava požárnického automobilu DENNIS SABRE neuvedena 20.09.18
Náhradní díly k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení LUKAS 130 000 Kč 20.09.18
Nákup 293 ks přileb pro technické zásahy a hašení požárů v otevřeném terénu neuvedena 20.09.18
Dodávka, montáž a zprovoznění detekčních prostředků pro kontrolu osob a zavazadel  24 500 000 Kč 21.09.18
Figuríny pro nácvik vyprošťování a práce s pacientem 270 000 Kč 21.09.18
Dodávka, montáž a zprovoznění detekčních prostředků pro kontrolu osob a kontrolu zavazadel 24 500 000 Kč 21.09.18
Dodávka 1 ks DA neuvedena 21.09.18
Nákup ochranných pracovních pomůcek neuvedena 21.09.18
Panel balistický TBO5CZ 750 000 Kč 21.09.18
Autonomní požární a plynová detekce neuvedena 21.09.18
Pouzdra taktická stehenní na pistole CZ 75 900 000 Kč 21.09.18
Roční revize a tlakové zkoušky hasicích přístrojů neuvedena 21.09.18
Dodání  65 ks detektorů CO 290 000 Kč 21.09.18
Nákup OOPP neuvedena 21.09.18
Nákup zásahového stanu s nafukovací konstrukcí a příslušenstvím 250 000 Kč 21.09.18
Rámcová dohoda na dodávky 4.000 ks parek a 4.000 ks bund 1 500 000 000 Kč 24.09.18
Dodávka SHZ pro datové centrum neuvedena 24.09.18
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály 9 500 000 Kč 24.09.18
Kabinový rentgenový systém včetně příslušenství neuvedena 24.09.18
Nákup zdravotnického prádla neuvedena 24.09.18
Dodávka rentgenu pro detekční kontrolu zavazadel 2 000 000 Kč 24.09.18
Dodávka balistických vest neuvedena 24.09.18
Dodávka 100 kusů třívrstvých zásahových oděvů 1 450 000 Kč 24.09.18
Nákup RTG pro bezpečnostní kontrolu zásilek 650 000 Kč 24.09.18
Nákup 2 ks přívěsů pro přepravu člunů 300 000 Kč 24.09.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 90 000 Kč 24.09.18
Nákup OOPP neuvedena 24.09.18
Kompresory k nafukování stanů neuvedena 24.09.18
Nákup válců sluneční clony k nafukovacím stanům neuvedena 24.09.18
Nákup materiálu pro hasiče neuvedena 24.09.18
Revize elektro rozvodů 2018 1 000 000 Kč 24.09.18
Provádění revizí elektrických zařízení 9 500 000 25.09.18
Činnost TDS a koordinátora BOZP neuvedena 25.09.18
Dýmové a osvětlovací prostředky neuvedena 25.09.18
Dodávky OOPP 800 000 Kč 25.09.18
Dodání panelů balistických odolnosti TBO5CZ 1 150 000 Kč 25.09.18
Pouzdra stehnní na GLOCK 17 se světlem neuvedena 25.09.18
Nákup transportních nosítek neuvedena 25.09.18
Technické kontejnery třídy M neuvedena 25.09.18
Dovybavení lékárniček a autolékarniček neuvedena 25.09.18
Činnost TDS a koordinátora BOZP neuvedena 25.09.18
Dodávka 1 ks CAS 6 600 000 Kč 26.09.18
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály 3 250 000 Kč 26.09.18
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály - Část 1 - SOFT 6 250 000 Kč 26.09.18
Pouta jednorázová 650 000 Kč 26.09.18
Dodávky obuvi neuvedena 26.09.18
Rekonstrukce CAS 32 Tatra 815 neuvedena 26.09.18
Bezpečnostní kamery 250 000 Kč 26.09.18
Periodické zkoušky, údržba, opravy a ekologická likvidace hasících přístrojů neuvedena 26.09.18
Revize a servisní prohlídka zvedacích vaků na rok 2018 neuvedena 26.09.18
Nákup ochranných rukavic neuvedena 26.09.18
Kontrola, oprava a údržba prostředků požární ochrany neuvedena 26.09.18
Nákup dopravního bezpečnostního značení a zábran neuvedena 26.09.18
Opakované dodávky vyšetřovacích a operačních rukavic neuvedena 27.09.18
Bezpečnostní služby 10 500 000 Kč 27.09.18
RTG osobní ochranné pomůcky neuvedena 27.09.18
Dodávka záchranářských nožů s pouzdrem neuvedena 27.09.18
Činnost TDS a koordinátora BOZP neuvedena 27.09.18
Ostraha objektů neuvedena 27.09.18
Revize a servisní prohlídka zvedacích vaků neuvedena 27.09.18
Záchranný lodní kontejner neuvedena 27.09.18
Balistická hradla 400 000 Kč 27.09.18
Nákup bezpečnostního označení neuvedena 27.09.18
Testy na detekci drog neuvedena 27.09.18
Revize, opravy a výměna ručních hasicích přístrojů neuvedena 28.09.18
Dodávky polokošil 100 000 Kč 01.10.18
EPS v tunelech 12 000 000 Kč 01.10.18
Dodávka 5 kusů sanitních silničních vozidel kategorie M1 nebo M1G neuvedena 01.10.18
Dodávka bezpečnostního zařízení pro automatickou detekci skrytých předmětů neuvedena 01.10.18
Dodávky OOPP 3 300 000 Kč 01.10.18
Obměna zařízení Pegas G3 a nákup příslušenství 1 400 000 Kč 01.10.18
Výměna protipožárních dveří neuvedena 01.10.18
Protipovodňová opatření 2 400 000 Kč 01.10.18
Sady hydraulického nářadí k vyprošťování neuvedena 01.10.18
Dodávka elektrohydraulického vyprošťovacího zařízení neuvedena 01.10.18
Nákup OOPP pro hasiče neuvedena 01.10.18
Nákup lezeckého materiálu neuvedena 01.10.18
Dodávky OOPP neuvedena 02.10.18
Ostraha a kamerový dozor 2018-2020 6 800 000 Kč 03.10.18
Provádění revizí elektrických zařízení neuvedena 03.10.18
Zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb neuvedena 03.10.18
Dodávka 3 ks hasičských dopravních automobilů 2 650 000 Kč 03.10.18
Dopravní automobil s požárním přívěsem neuvedena 04.10.18
Činnost TDS a koordinátora BOZP 7 300 000 Kč 05.10.18
Nákup 2 ks CAS 20 a 1 ks CAS 30 s příslušenstvím 17 700 000 Kč 08.10.18
Zajištění služeb ostrahy 11 000 000 Kč 08.10.18
Realizace varovných protipovodňových opatření neuvedena 08.10.18
Dodávky pracovních antistatických oděvů neuvedena 08.10.18
Dodávka 5 kusů sanitních silničních vozidel kategorie M1 nebo M1G  neuvedena 09.10.18
Nákup rekonstruované CAS 2 700 000 Kč 09.10.18
Dodávka 2 sanitních vozidel neuvedena 09.10.18
Dodávka docházkového a přístupového systému 1 850 000 Kč 10.10.18
Dodávka čtyř kusů kontejnerů 6 300 000 Kč 10.10.18
Rámcová smlouva na dodávky bot 74 000 000 Kč 11.10.18
Výstroj pro strážníky městské policie 7 800 000 Kč 15.10.18
Dodávka 1 ks DA neuvedena 15.10.18
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály - Část 2 - STANDARD 3 250 000 Kč 15.10.18
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály - Část 1 - SOFT 6 250 000 Kč 15.10.18
Dodávky eskortních vozidel 66 000 000 Kč 15.10.18
Dodávka ručních a vozidlových terminálů  10 500 000 Kč 16.10.18
Elektro revize budov neuvedena 16.10.18
Poskytování ochranných bezpečnostních služeb 4 400 000 Kč 16.10.18
Dodávky výstrojních součástek stejnokroje neuvedena 17.10.18
Výstavba kamerového systému 31 000 000 Kč 17.10.18
Modernizace systému detekce plynů 34 000 000 Kč 18.10.18
Dodávka 1 ks CAS 6 400 000 Kč 22.10.18
Pořízení šesti souprav stanovišť pro dekontaminaci osob SDO-4 19 800 000 Kč 23.10.18
Dodávky pracovních oděvů neuvedena 25.10.18
Oděv k údržbě techniky neuvedena 25.10.18
Dodávky součástek stejnokrojů neuvedena 06.11.18
Nákup 3 ks přívěsů - mobilních kontejnerů 2 500 000 Kč 07.11.18
Projektová a inženýrská činnost v oblasti systémů technické ochrany a elektrické požární signalizace a komplexní implementace, údržba a servis systémů technické ochrany a systémů neuvedena 23.11.18
EZS a kamerový systém střežení neuvedena 07.12.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 2 - Vrchní oděv neuvedena 10.12.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 3 - Polokošile a trika s dlouhým rukávem neuvedena 10.12.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 4 - Oblečení pro ZOS neuvedena 10.12.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 5 - Čepice neuvedena 10.12.18
Poskytování recepční a bezpečnostní služby neuvedena 29.01.45

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Činnost TDS a koordinátora BOZP neuvedena 25.09.18 18.9.18
Revize a servisní prohlídka zvedacích vaků na rok 2018 neuvedena 26.09.18 18.9.18
Nákup ochranných rukavic neuvedena 26.09.18 18.9.18
Kontrola, oprava a údržba prostředků požární ochrany neuvedena 26.09.18 18.9.18
Nákup dopravního bezpečnostního značení a zábran neuvedena 26.09.18 18.9.18
Ostraha objektů neuvedena 27.09.18 18.9.18
Revize a servisní prohlídka zvedacích vaků neuvedena 27.09.18 18.9.18
Záchranný lodní kontejner neuvedena 27.09.18 18.9.18
Balistická hradla 400 000 Kč 27.09.18 18.9.18
Nákup bezpečnostního označení neuvedena 27.09.18 18.9.18
Testy na detekci drog neuvedena 27.09.18 18.9.18
Sady hydraulického nářadí k vyprošťování neuvedena 01.10.18 18.9.18
Dodávka elektrohydraulického vyprošťovacího zařízení neuvedena 01.10.18 18.9.18
Nákup OOPP pro hasiče neuvedena 01.10.18 18.9.18
Nákup lezeckého materiálu neuvedena 01.10.18 18.9.18
Dodávka 3 ks hasičských dopravních automobilů 2 650 000 Kč 03.10.18 18.9.18
Realizace varovných protipovodňových opatření neuvedena 08.10.18 18.9.18
Dodávky pracovních antistatických oděvů neuvedena 08.10.18 18.9.18
Nákup rekonstruované CAS 2 700 000 Kč 09.10.18 18.9.18
Dodávka 2 sanitních vozidel neuvedena 09.10.18 18.9.18
Dodávky eskortních vozidel 66 000 000 Kč 15.10.18 18.9.18
Poskytování ochranných bezpečnostních služeb 4 400 000 Kč 16.10.18 18.9.18
Dodání  65 ks detektorů CO 290 000 Kč 21.09.18 16.9.18
Nákup OOPP neuvedena 21.09.18 16.9.18
Nákup zásahového stanu s nafukovací konstrukcí a příslušenstvím 250 000 Kč 21.09.18 16.9.18
Nákup OOPP neuvedena 24.09.18 16.9.18
Kompresory k nafukování stanů neuvedena 24.09.18 16.9.18
Nákup válců sluneční clony k nafukovacím stanům neuvedena 24.09.18 16.9.18
Nákup materiálu pro hasiče neuvedena 24.09.18 16.9.18
Revize elektro rozvodů 2018 1 000 000 Kč 24.09.18 16.9.18
Technické kontejnery třídy M neuvedena 25.09.18 16.9.18
Dovybavení lékárniček a autolékarniček neuvedena 25.09.18 16.9.18
Bezpečnostní kamery 250 000 Kč 26.09.18 16.9.18
Periodické zkoušky, údržba, opravy a ekologická likvidace hasících přístrojů neuvedena 26.09.18 16.9.18
RTG osobní ochranné pomůcky neuvedena 27.09.18 16.9.18
Dodávka záchranářských nožů s pouzdrem neuvedena 27.09.18 16.9.18
Činnost TDS a koordinátora BOZP neuvedena 27.09.18 16.9.18
Protipovodňová opatření 2 400 000 Kč 01.10.18 16.9.18
Zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb neuvedena 03.10.18 16.9.18
Dodávka 5 kusů sanitních silničních vozidel kategorie M1 nebo M1G  neuvedena 09.10.18 16.9.18
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály - Část 2 - STANDARD 3 250 000 Kč 15.10.18 16.9.18
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály - Část 1 - SOFT 6 250 000 Kč 15.10.18 16.9.18
Výstavba kamerového systému 31 000 000 Kč 17.10.18 16.9.18
Dodávka 1 ks CAS 6 400 000 Kč 22.10.18 16.9.18
EZS a kamerový systém střežení neuvedena 07.12.18 16.9.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 2 - Vrchní oděv neuvedena 10.12.18 16.9.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 3 - Polokošile a trika s dlouhým rukávem neuvedena 10.12.18 16.9.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 4 - Oblečení pro ZOS neuvedena 10.12.18 16.9.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 5 - Čepice neuvedena 10.12.18 16.9.18
Poskytování recepční a bezpečnostní služby neuvedena 29.01.45 16.9.18
Nákup ringo obleků a kynologických potřeb 350 000 Kč 19.09.18 12.9.18
Nákup 2 ks přívěsů pro přepravu člunů 300 000 Kč 24.09.18 12.9.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 90 000 Kč 24.09.18 12.9.18
Pouzdra stehnní na GLOCK 17 se světlem neuvedena 25.09.18 12.9.18
Nákup transportních nosítek neuvedena 25.09.18 12.9.18
Rekonstrukce CAS 32 Tatra 815 neuvedena 26.09.18 12.9.18
Revize, opravy a výměna ručních hasicích přístrojů neuvedena 28.09.18 12.9.18
Dodávky OOPP 3 300 000 Kč 01.10.18 12.9.18
Obměna zařízení Pegas G3 a nákup příslušenství 1 400 000 Kč 01.10.18 12.9.18
Výměna protipožárních dveří neuvedena 01.10.18 12.9.18
Dodávky OOPP neuvedena 02.10.18 12.9.18
Dopravní automobil s požárním přívěsem neuvedena 04.10.18 12.9.18
Elektro revize budov neuvedena 16.10.18 12.9.18
Nákup sorpčních prostředků neuvedena 19.09.18 11.9.18
Hasící přístroj (pojízdný) neuvedena 19.09.18 11.9.18
Speciální vybavení hasičské jednotky neuvedena 19.09.18 11.9.18
Nákup osvětlovacích prostředků neuvedena 19.09.18 11.9.18
Dodávka OOPP neuvedena 20.09.18 11.9.18
Oprava požárnického automobilu DENNIS SABRE neuvedena 20.09.18 11.9.18
Náhradní díly k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení LUKAS 130 000 Kč 20.09.18 11.9.18
Nákup 293 ks přileb pro technické zásahy a hašení požárů v otevřeném terénu neuvedena 20.09.18 11.9.18
Pouzdra taktická stehenní na pistole CZ 75 900 000 Kč 21.09.18 11.9.18
Roční revize a tlakové zkoušky hasicích přístrojů neuvedena 21.09.18 11.9.18
Nákup RTG pro bezpečnostní kontrolu zásilek 650 000 Kč 24.09.18 11.9.18
Dodávky OOPP 800 000 Kč 25.09.18 11.9.18
Dodání panelů balistických odolnosti TBO5CZ 1 150 000 Kč 25.09.18 11.9.18
Provádění revizí elektrických zařízení neuvedena 03.10.18 11.9.18
Dodávka čtyř kusů kontejnerů 6 300 000 Kč 10.10.18 11.9.18
Dodávka 1 ks DA neuvedena 15.10.18 11.9.18
Projektová a inženýrská činnost v oblasti systémů technické ochrany a elektrické požární signalizace a komplexní implementace, údržba a servis systémů technické ochrany a systémů neuvedena 23.11.18 11.9.18
Protipovodňová opatření 1 300 000 Kč 19.09.18 9.9.18
Služby v oblasti  BOZP a PO neuvedena 19.09.18 9.9.18
Dodávka 100 kusů třívrstvých zásahových oděvů 1 450 000 Kč 24.09.18 9.9.18
Činnost TDS a koordinátora BOZP neuvedena 25.09.18 9.9.18
Dýmové a osvětlovací prostředky neuvedena 25.09.18 9.9.18
Revize, tlakové zkoušky a opravy hasících přístrojů neuvedena 19.09.18 6.9.18
Pořízení protipovodňového vybavení neuvedena 20.09.18 6.9.18
Nákup ochranných pracovních pomůcek neuvedena 21.09.18 6.9.18
Panel balistický TBO5CZ 750 000 Kč 21.09.18 6.9.18
Autonomní požární a plynová detekce neuvedena 21.09.18 6.9.18
Dodávka balistických vest neuvedena 24.09.18 6.9.18
Dodávky obuvi neuvedena 26.09.18 6.9.18
Zajištění služeb ostrahy 11 000 000 Kč 08.10.18 6.9.18
Výstroj pro strážníky městské policie 7 800 000 Kč 15.10.18 6.9.18
Dodávka ručních a vozidlových terminálů  10 500 000 Kč 16.10.18 6.9.18
Modernizace systému detekce plynů 34 000 000 Kč 18.10.18 6.9.18
Dodávka přístupového systému neuvedena 19.09.18 4.9.18
Projektová dokumentace modernizace zabezpečení skladového areálu 400 000 Kč 19.09.18 4.9.18
Ruční hasící přístroje - kompletní údržba neuvedena 19.09.18 4.9.18
Dodávka 1 ks DA neuvedena 21.09.18 4.9.18
Nákup zdravotnického prádla neuvedena 24.09.18 4.9.18
Dodávka rentgenu pro detekční kontrolu zavazadel 2 000 000 Kč 24.09.18 4.9.18
Pouta jednorázová 650 000 Kč 26.09.18 4.9.18
Ostraha a kamerový dozor 2018-2020 6 800 000 Kč 03.10.18 4.9.18
Činnost TDS a koordinátora BOZP 7 300 000 Kč 05.10.18 4.9.18
Dodávka docházkového a přístupového systému 1 850 000 Kč 10.10.18 4.9.18
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály - Část 1 - SOFT 6 250 000 Kč 26.09.18 1.9.18
Dodávka bezpečnostního zařízení pro automatickou detekci skrytých předmětů neuvedena 01.10.18 1.9.18
Nákup 2 ks CAS 20 a 1 ks CAS 30 s příslušenstvím 17 700 000 Kč 08.10.18 1.9.18
Nákup 3 ks přívěsů - mobilních kontejnerů 2 500 000 Kč 07.11.18 1.9.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 900 000 Kč 20.09.18 29.8.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 930 000 Kč 20.09.18 29.8.18
Dodávka, montáž a zprovoznění detekčních prostředků pro kontrolu osob a kontrolu zavazadel 24 500 000 Kč 21.09.18 29.8.18
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály 3 250 000 Kč 26.09.18 29.8.18
Oděv k údržbě techniky neuvedena 25.10.18 29.8.18
Nákup vest balistických ochranných skrytých NIJ IIIA 2 000 000 Kč 20.09.18 27.8.18
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály 9 500 000 Kč 24.09.18 27.8.18
Kabinový rentgenový systém včetně příslušenství neuvedena 24.09.18 27.8.18
Provádění revizí elektrických zařízení 9 500 000 25.09.18 27.8.18
EPS v tunelech 12 000 000 Kč 01.10.18 27.8.18
Dodávka 5 kusů sanitních silničních vozidel kategorie M1 nebo M1G neuvedena 01.10.18 27.8.18
Dodávky pracovních oděvů neuvedena 25.10.18 27.8.18
Zabezpečení serverovny SHZ neuvedena 19.09.18 23.8.18
Figuríny pro nácvik vyprošťování a práce s pacientem 270 000 Kč 21.09.18 23.8.18
Dodávka SHZ pro datové centrum neuvedena 24.09.18 23.8.18
Dodávka 1 ks CAS 6 600 000 Kč 26.09.18 23.8.18
Opakované dodávky vyšetřovacích a operačních rukavic neuvedena 27.09.18 23.8.18
Bezpečnostní služby 10 500 000 Kč 27.09.18 23.8.18
Dodávka 1 ks CAS a 1 ks DA neuvedena 20.09.18 21.8.18
Dodávky polokošil 100 000 Kč 01.10.18 21.8.18
Dodávky výstrojních součástek stejnokroje neuvedena 17.10.18 21.8.18
Pořízení šesti souprav stanovišť pro dekontaminaci osob SDO-4 19 800 000 Kč 23.10.18 19.8.18
Hasící přístroje neuvedena 20.09.18 10.8.18
Dodávka, montáž a zprovoznění detekčních prostředků pro kontrolu osob a zavazadel  24 500 000 Kč 21.09.18 10.8.18
Rámcová smlouva na dodávky bot 74 000 000 Kč 11.10.18 7.8.18
Rámcová dohoda na dodávky 4.000 ks parek a 4.000 ks bund 1 500 000 000 Kč 24.09.18 31.7.18
Dodávky součástek stejnokrojů neuvedena 06.11.18 28.5.18