Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 15.11.2018
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Přenosné radiostanice 3 600 000 Kč 16.11.18
Revize a servis - poplachové, zabezpečující a tísňové systémy 800 000 Kč 16.11.18
Rozšíření městského kamerového dohledového systému neuvedena 16.11.18
Vyhřívaná potápěčská vesta neuvedena 16.11.18
Koordinátor BOZP 270 000 Kč 16.11.18
Revize elektrických spotřebičů neuvedena 16.11.18
Nákup prádla - OOPP – zdravotnické, kuchařské, pracovní oděvy a ložní prádlo  neuvedena 16.11.18
Dodávka 40.000 ks jednorázových halen  neuvedena 16.11.18
Nákup dýchací techniky neuvedena 16.11.18
Oprava systému EZS neuvedena 16.11.18
Dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení 7 700 000 Kč 19.11.18
Dodávka jednorázových rukavic  neuvedena 19.11.18
Dodávka OOPP 4 000 000 Kč 19.11.18
Poskytování služeb v oblasti BOZP a ŽP 400 000 Kč 19.11.18
Elektrické revize sdělovacího a zabezpečovacího zařízení neuvedena 19.11.18
Revize tlakových nádob a plynových zařízení neuvedena 19.11.18
Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky neuvedena 20.11.18
Servis, opravy a revize sirén neuvedena 20.11.18
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče neuvedena 20.11.18
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 20.11.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 220 000 Kč 20.11.18
Kontrola , oprava a údržba prostředků požární ochrany neuvedena 20.11.18
Celotělový ochranný oblek 80 000 Kč 20.11.18
Nákup pěnidla neuvedena 20.11.18
Nákup zimního funkčního prádla neuvedena 20.11.18
Ruční termovizní záznamové zařízení 1 100 000 Kč 21.11.18
Nákup prvků PZTS neuvedena 21.11.18
Nákup certifikovaného bezpečnostního trezoru neuvedena 21.11.18
Zdravotní obuv s vyměnitelnou vložkou neuvedena 21.11.18
Oprava a servisní prohlídka automobilového žebříku AZ 30 IVECO MAGIRUS 2 000 000 Kč 21.11.18
Dodávka, montáž a oživení kamerových systémů neuvedena 22.11.18
CCTV kamerové systémy neuvedena 22.11.18
Realizace kamerových systémů neuvedena 22.11.18
Dodání pracovního oblečení a obuvi neuvedena 22.11.18
Dodávka jednorázového rouškování neuvedena 22.11.18
Požárně bezpečnostní řešení stavby neuvedena 22.11.18
Rekonstrukce ústředny EZS neuvedena 22.11.18
Nákup svítilen 1 300 000 Kč 22.11.18
Nákup materiálu pro ochranu životního prostředí neuvedena 22.11.18
Dodávky zdravotnického vybavení a prostředků první pomoci 2 000 000 Kč 22.11.18
Modernizace detekčního systému plynů neuvedena 22.11.18
Zajištění údržby, revizí a servisních činností SHZ neuvedena 22.11.18
Dodávka OOPP neuvedena 22.11.18
Projektová a inženýrská činnost v oblasti systémů technické ochrany a elektrické požární signalizace a komplexní implementace, údržba a servis systémů technické ochrany a systémů neuvedena 23.11.18
Dodávka 22 ks  CAS 123 000 000 Kč 23.11.18
Dodávka 5 ks  CAS 30 000 000 Kč 23.11.18
Dodávka 8 ks  CAS 46 000 000 Kč 23.11.18
Náhrada stabilního hasícího halonového zařízení neuvedena 23.11.18
Vyšetřovací rukavice neuvedena 23.11.18
Kamerový systém CCTV neuvedena 23.11.18
Revize v oboru požární ochrany neuvedena 23.11.18
Speciální OOPP pro případ výskytu vysoce nebezpečných nemocí 350 000 Kč 23.11.18
Dodávka prámů 4 900 000 Kč 23.11.18
Modernizace systémů EPS a EZS 2 000 000 Kč 23.11.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 270 000 Kč 23.11.18
Dodání a úprava pracovního oblečení 750 000 Kč 23.11.18
Nákup jednorázových ochranných rukavic a jednorázových zástěr neuvedena 23.11.18
Kamerový systém CCTV 1 300 000 Kč 23.11.18
Dodávky rukavic 42 800 000 Kč 26.11.18
Dodávka a instalace systémů technického zabezpečení neuvedena 26.11.18
Kontroly a provozní revize tlakových nádob a plynových zařízení 300 000 Kč 26.11.18
Zabezpečení ostrahy areálu neuvedena 26.11.18
Údržba spalinových cest v 750 000 Kč 26.11.18
Dodávka profesních oděvů a obuvi  neuvedena 26.11.18
Revize přenosných spotřebičů neuvedena 26.11.18
Rekonstrukce ERO, EPS neuvedena 26.11.18
Dodávka 1 ks sanitního vozu ZDS ambulance typu A2 2 400 000 Kč 27.11.18
Pořízení protipovodňového vybavení neuvedena 27.11.18
Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO neuvedena 27.11.18
TDI a koordinátor BOZP neuvedena 27.11.18
Zajištění bezpečnostních a recepčních služeb 19 200 000 Kč 28.11.18
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob 17 600 000 Kč 28.11.18
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob 17 600 000 Kč 28.11.18
Zajištění ostrahy a recepční služby neuvedena 28.11.18
Jednorázové vyšetřovací rukavice neuvedena 28.11.18
Revize elektrických zařízení 1 200 000 Kč 28.11.18
Revize elektrických zařízení a spotřebičů 1 200 000 Kč 28.11.18
Zajištění výkonu služby bezpečnostního manažera neuvedena 28.11.18
Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO 400 000 Kč 28.11.18
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 28.11.18
Výměna protipožárních dveří neuvedena 28.11.18
Náhradní díly pro radiostanice PR 20 a RF 13 neuvedena 28.11.18
Provádění fyzické ostrahy areálu 24 700 000 Kč 29.11.18
Stanoviště dekontaminace osob 20 000 000 Kč 29.11.18
Supervizní činnost včetně koordinátora BOZP neuvedena 29.11.18
Dodávka 2 ks sanitních vozidel neuvedena 29.11.18
Služby TDI a výkon koordinátora BOZP 1 650 000 Kč 29.11.18
Vnitřní kamerový systém ve vozidlech MHD 40 000 000 Kč 29.11.18
Dodávka figurín pro nácvik manipulace s pacientem 280 000 Kč 30.11.18
Nákup zásahových dozimetrů neuvedena 30.11.18
Provádění revizí, kontrol a oprav hasicích zařízení 130 000 Kč 30.11.18
Dýchací přístroje pro VHJ 18 000 000 Kč 03.12.18
Vyšetřovací rukavice neuvedena 03.12.18
Dodávka 8 ks kamer CCTV Geovision neuvedena 03.12.18
Nákup modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic 9 000 000 Kč 05.12.18
Dodávka 1 ks  CAS 8 300 000 Kč 05.12.18
EZS a kamerový systém střežení neuvedena 07.12.18
Dodávka kamerového systému 8 400 000 Kč 07.12.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 2 - Vrchní oděv neuvedena 10.12.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 3 - Polokošile a trika s dlouhým rukávem neuvedena 10.12.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 4 - Oblečení pro ZOS neuvedena 10.12.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 5 - Čepice neuvedena 10.12.18
Ostraha areálu 6 000 000 Kč 10.12.18
Dodávka modulárního ochranného kompletu 40 000 000 Kč 10.12.18
TDI a koordinátor BOZP 14 000 000 Kč 10.12.18
Dodávky svetrů neuvedena 12.12.18
Zajištění ostrahy a recepčních služeb 5 500 000 Kč 12.12.18
Dodávka 1 ks  CAS 5 800 000 Kč 12.12.18
Dodávka 1 ks DA 6 400 000 Kč 14.12.18
Dodávka varovného informačního systému neuvedena 14.12.18
Dodávky měřících přístrojů alkoholu neuvedena 18.12.18
Fyzická ochrana skladů PHM a správa poplachových systémů 300 000 000 Kč 21.12.18
Dodávka sanitních vozidel 14 600 000 Kč 02.01.19
Oděv pracovní neuvedena 15.01.19
Realizace bezpečnostních opatření neuvedena 31.01.19
Poskytování recepční a bezpečnostní služby neuvedena 29.01.45
Technické zhodnocení dvou AV 14 na AV 20 8 250 000 Kč Předběžné ozn.

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Zajištění údržby, revizí a servisních činností SHZ neuvedena 22.11.18 15.11.18
Dodávka OOPP neuvedena 22.11.18 15.11.18
Dodání a úprava pracovního oblečení 750 000 Kč 23.11.18 15.11.18
Nákup jednorázových ochranných rukavic a jednorázových zástěr neuvedena 23.11.18 15.11.18
Kamerový systém CCTV 1 300 000 Kč 23.11.18 15.11.18
Dodávka profesních oděvů a obuvi  neuvedena 26.11.18 15.11.18
Revize přenosných spotřebičů neuvedena 26.11.18 15.11.18
Rekonstrukce ERO, EPS neuvedena 26.11.18 15.11.18
Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO neuvedena 27.11.18 15.11.18
TDI a koordinátor BOZP neuvedena 27.11.18 15.11.18
Revize elektrických zařízení a spotřebičů 1 200 000 Kč 28.11.18 15.11.18
Zajištění výkonu služby bezpečnostního manažera neuvedena 28.11.18 15.11.18
Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO 400 000 Kč 28.11.18 15.11.18
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 28.11.18 15.11.18
Výměna protipožárních dveří neuvedena 28.11.18 15.11.18
Náhradní díly pro radiostanice PR 20 a RF 13 neuvedena 28.11.18 15.11.18
Služby TDI a výkon koordinátora BOZP 1 650 000 Kč 29.11.18 15.11.18
Vnitřní kamerový systém ve vozidlech MHD 40 000 000 Kč 29.11.18 15.11.18
Provádění revizí, kontrol a oprav hasicích zařízení 130 000 Kč 30.11.18 15.11.18
Dodávka 8 ks kamer CCTV Geovision neuvedena 03.12.18 15.11.18
Dodávka varovného informačního systému neuvedena 14.12.18 15.11.18
Fyzická ochrana skladů PHM a správa poplachových systémů 300 000 000 Kč 21.12.18 15.11.18
Nákup zimního funkčního prádla neuvedena 20.11.18 13.11.18
Zdravotní obuv s vyměnitelnou vložkou neuvedena 21.11.18 13.11.18
Oprava a servisní prohlídka automobilového žebříku AZ 30 IVECO MAGIRUS 2 000 000 Kč 21.11.18 13.11.18
Rekonstrukce ústředny EZS neuvedena 22.11.18 13.11.18
Nákup svítilen 1 300 000 Kč 22.11.18 13.11.18
Nákup materiálu pro ochranu životního prostředí neuvedena 22.11.18 13.11.18
Dodávky zdravotnického vybavení a prostředků první pomoci 2 000 000 Kč 22.11.18 13.11.18
Modernizace detekčního systému plynů neuvedena 22.11.18 13.11.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 270 000 Kč 23.11.18 13.11.18
Dodávka 1 ks sanitního vozu ZDS ambulance typu A2 2 400 000 Kč 27.11.18 13.11.18
Pořízení protipovodňového vybavení neuvedena 27.11.18 13.11.18
Revize elektrických zařízení 1 200 000 Kč 28.11.18 13.11.18
Dodávka 2 ks sanitních vozidel neuvedena 29.11.18 13.11.18
Nákup zásahových dozimetrů neuvedena 30.11.18 13.11.18
Dodávky měřících přístrojů alkoholu neuvedena 18.12.18 13.11.18
Oděv pracovní neuvedena 15.01.19 13.11.18
Nákup pěnidla neuvedena 20.11.18 11.11.18
Nákup certifikovaného bezpečnostního trezoru neuvedena 21.11.18 11.11.18
Požárně bezpečnostní řešení stavby neuvedena 22.11.18 11.11.18
Speciální OOPP pro případ výskytu vysoce nebezpečných nemocí 350 000 Kč 23.11.18 11.11.18
Dodávka prámů 4 900 000 Kč 23.11.18 11.11.18
Modernizace systémů EPS a EZS 2 000 000 Kč 23.11.18 11.11.18
Údržba spalinových cest v 750 000 Kč 26.11.18 11.11.18
Jednorázové vyšetřovací rukavice neuvedena 28.11.18 11.11.18
Vyšetřovací rukavice neuvedena 03.12.18 11.11.18
Dodávka 1 ks  CAS 5 800 000 Kč 12.12.18 11.11.18
Dodávka 1 ks DA 6 400 000 Kč 14.12.18 11.11.18
Dodávka sanitních vozidel 14 600 000 Kč 02.01.19 11.11.18
Revize elektrických spotřebičů neuvedena 16.11.18 8.11.18
Nákup prádla - OOPP – zdravotnické, kuchařské, pracovní oděvy a ložní prádlo  neuvedena 16.11.18 8.11.18
Dodávka 40.000 ks jednorázových halen  neuvedena 16.11.18 8.11.18
Nákup dýchací techniky neuvedena 16.11.18 8.11.18
Oprava systému EZS neuvedena 16.11.18 8.11.18
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 20.11.18 8.11.18
Výkon činnosti koordinátora BOZP 220 000 Kč 20.11.18 8.11.18
Kontrola , oprava a údržba prostředků požární ochrany neuvedena 20.11.18 8.11.18
Celotělový ochranný oblek 80 000 Kč 20.11.18 8.11.18
Ruční termovizní záznamové zařízení 1 100 000 Kč 21.11.18 8.11.18
Nákup prvků PZTS neuvedena 21.11.18 8.11.18
CCTV kamerové systémy neuvedena 22.11.18 8.11.18
Realizace kamerových systémů neuvedena 22.11.18 8.11.18
Dodání pracovního oblečení a obuvi neuvedena 22.11.18 8.11.18
Dodávka jednorázového rouškování neuvedena 22.11.18 8.11.18
Kamerový systém CCTV neuvedena 23.11.18 8.11.18
Revize v oboru požární ochrany neuvedena 23.11.18 8.11.18
Zajištění ostrahy a recepční služby neuvedena 28.11.18 8.11.18
Supervizní činnost včetně koordinátora BOZP neuvedena 29.11.18 8.11.18
Dodávka kamerového systému 8 400 000 Kč 07.12.18 8.11.18
Zajištění ostrahy a recepčních služeb 5 500 000 Kč 12.12.18 8.11.18
Vyhřívaná potápěčská vesta neuvedena 16.11.18 6.11.18
Koordinátor BOZP 270 000 Kč 16.11.18 6.11.18
Elektrické revize sdělovacího a zabezpečovacího zařízení neuvedena 19.11.18 6.11.18
Revize tlakových nádob a plynových zařízení neuvedena 19.11.18 6.11.18
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče neuvedena 20.11.18 6.11.18
Dodávka, montáž a oživení kamerových systémů neuvedena 22.11.18 6.11.18
Vyšetřovací rukavice neuvedena 23.11.18 6.11.18
Kontroly a provozní revize tlakových nádob a plynových zařízení 300 000 Kč 26.11.18 6.11.18
Zabezpečení ostrahy areálu neuvedena 26.11.18 6.11.18
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob 17 600 000 Kč 28.11.18 6.11.18
Dodávka modulárního ochranného kompletu 40 000 000 Kč 10.12.18 6.11.18
TDI a koordinátor BOZP 14 000 000 Kč 10.12.18 6.11.18
Realizace bezpečnostních opatření neuvedena 31.01.19 6.11.18
Rozšíření městského kamerového dohledového systému neuvedena 16.11.18 4.11.18
Poskytování služeb v oblasti BOZP a ŽP 400 000 Kč 19.11.18 4.11.18
Servis, opravy a revize sirén neuvedena 20.11.18 4.11.18
Dodávka a instalace systémů technického zabezpečení neuvedena 26.11.18 1.11.18
Dodávka figurín pro nácvik manipulace s pacientem 280 000 Kč 30.11.18 1.11.18
Dodávka 1 ks  CAS 8 300 000 Kč 05.12.18 1.11.18
Přenosné radiostanice 3 600 000 Kč 16.11.18 30.10.18
Revize a servis - poplachové, zabezpečující a tísňové systémy 800 000 Kč 16.11.18 30.10.18
Dodávka OOPP 4 000 000 Kč 19.11.18 30.10.18
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob 17 600 000 Kč 28.11.18 30.10.18
Stanoviště dekontaminace osob 20 000 000 Kč 29.11.18 30.10.18
Dýchací přístroje pro VHJ 18 000 000 Kč 03.12.18 30.10.18
Nákup modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic 9 000 000 Kč 05.12.18 30.10.18
Provádění fyzické ostrahy areálu 24 700 000 Kč 29.11.18 27.10.18
Technické zhodnocení dvou AV 14 na AV 20 8 250 000 Kč Předběžné ozn. 27.10.18
Dodávka 22 ks  CAS 123 000 000 Kč 23.11.18 25.10.18
Dodávka 5 ks  CAS 30 000 000 Kč 23.11.18 25.10.18
Dodávka 8 ks  CAS 46 000 000 Kč 23.11.18 25.10.18
Náhrada stabilního hasícího halonového zařízení neuvedena 23.11.18 25.10.18
Zajištění bezpečnostních a recepčních služeb 19 200 000 Kč 28.11.18 25.10.18
Dodávky svetrů neuvedena 12.12.18 25.10.18
Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky neuvedena 20.11.18 19.10.18
Dodávky rukavic 42 800 000 Kč 26.11.18 19.10.18
Ostraha areálu 6 000 000 Kč 10.12.18 19.10.18
Dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení 7 700 000 Kč 19.11.18 16.10.18
Dodávka jednorázových rukavic  neuvedena 19.11.18 16.10.18
EZS a kamerový systém střežení neuvedena 07.12.18 16.9.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 2 - Vrchní oděv neuvedena 10.12.18 16.9.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 3 - Polokošile a trika s dlouhým rukávem neuvedena 10.12.18 16.9.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 4 - Oblečení pro ZOS neuvedena 10.12.18 16.9.18
Dodávka ochranných pracovních oděvů - část 5 - Čepice neuvedena 10.12.18 16.9.18
Poskytování recepční a bezpečnostní služby neuvedena 29.01.45 16.9.18
Projektová a inženýrská činnost v oblasti systémů technické ochrany a elektrické požární signalizace a komplexní implementace, údržba a servis systémů technické ochrany a systémů neuvedena 23.11.18 11.9.18