Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 24.3.2019
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Dodávka 30.000 párů polobotek 29 000 000 Kč 25.03.19
Dodávka modulárního ochranného kompletu 40 000 000 Kč 25.03.19
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob 3 560 000 Kč 25.03.19
Strážní služba neuvedena 25.03.19
Zodolněné velitelsko průzkumné vozidlo neuvedena 25.03.19
Výstavba protipožárních příček neuvedena 25.03.19
Dodávka 1 ks DA 950 000 Kč 25.03.19
Nákup lezeckého materiálu neuvedena 25.03.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 25.03.19
Koordinátor BOZP 300 000 Kč 25.03.19
Provádění revizí a kontrol požárních ucpávek neuvedena 25.03.19
Pořízení 2 ks technických automobilů  neuvedena 26.03.19
Dodávky operačních a vyšetřovacích rukavic neuvedena 26.03.19
Nákup doplňků ochranného oděvu neuvedena 26.03.19
Servisní služby spojené s provozem EZS a CCTV neuvedena 26.03.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 26.03.19
Periodické a mimořádné revize elektroinstalace  neuvedena 26.03.19
Nákup skříněk na uložení hasících přístrojů a hasičských přístrojů neuvedena 26.03.19
Zabezpečení ostrahy 950 000 Kč 26.03.19
Dodávka 31 párů celogumových bílých holin neuvedena 26.03.19
Dodávka (výměna) dvou protipožárních interiérových dveří včetně jejich montáže neuvedena 26.03.19
Bezpečnostní kamery 130 000 Kč 26.03.19
Nákup autolékárniček neuvedena 26.03.19
Dodávka 1 ks těžkého terénního vyprošťovacího automobilu 15 300 000 Kč 27.03.19
Pořízení 1 ks CAS neuvedena 27.03.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP neuvedena 27.03.19
Dodávka 1 ks DA 1 000 000 Kč 27.03.19
Dodávka 1 ks DA 1 500 000 Kč 27.03.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP 100 000 Kč 27.03.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 27.03.19
Koordinátor BOZP neuvedena 27.03.19
Provedení elektro revizí neuvedena 27.03.19
Servis a opravy dýchací techniky neuvedena 27.03.19
Pravidelný roční servis dýchací a diagnostické techniky Dräger Safety 950 000 Kč 27.03.19
Revize elektrospotřebičů neuvedena 27.03.19
Kontrola spalinových neuvedena 27.03.19
Nákup služby kontrola, tlakové zkoušky, opravy a likvidace hasicích přístrojů 400 000 Kč 27.03.19
Dodávky žlutých reflexních vest 8 800 000 Kč 28.03.19
Dodávky rukavic kombinovaných středních a svrchních neuvedena 28.03.19
Dodávky čepic neuvedena 28.03.19
Požární kontejnerový nosič 4 300 000 Kč 28.03.19
Pravidelné elektrické revize koncových prvků JSVV neuvedena 28.03.19
Kompletní servis k alkoholtesterům Dräger 230 000 Kč 28.03.19
Bezpečnostní kamery 130 000 Kč 28.03.19
Dodávka 2 termokamer vč. příslušenství a souvisejících služeb 80 000 Kč 29.3.19
Ostraha objektu a recepční služby neuvedena 29.03.19
Dodávky OOPP 3 500 000 Kč 29.03.19
Zajištění odborně způsobilé osoby pro BOZP neuvedena 29.03.19
Dodávka skříňové nástavby sanitního vozu neuvedena 29.03.19
Koordinátor BOZP 150 000 Kč 29.03.19
Ostraha objektu a recepční služby neuvedena 29.03.19
Nákup bezpečnostních značek a značení neuvedena 29.03.19
Nákup bezpečnostního značení pracovišť a vozidel a samolepek neuvedena 29.03.19
Nákup zásahových oděvů neuvedena 29.03.19
Kamery CCTV Geovision neuvedena 29.03.19
Servis a opravy nafukovacích stanů TPE 6004-4 neuvedena 31.03.19
Rekonstrukce EPS a EZS neuvedena 01.04.19
Dodávka modulárního ochranného kompletu 40 000 000 Kč 01.04.19
Dodávka zásahových požárních automobilů - nosičů kontejnerů neuvedena 01.04.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP 5 600 000 Kč 01.04.19
Revize elektrických spotřebičů neuvedena 01.04.19
Poskytovaní bezpečnostních služeb neuvedena 01.04.19
Nákup chemických světel neuvedena 01.04.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP neuvedena 01.04.19
Provedení odborných revizí a pravidelných prohlídek EZS neuvedena 01.04.19
Nákup požární zásahové hadice C 52 neuvedena 01.04.19
Sorbenty, sorpční tkaniny, obaly neuvedena 01.04.19
Dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP)  94 000 000 Kč 02.04.19
Pořízení 1 ks CAS 8 300 000 Kč 02.04.19
Zajištění servisu, kontrol a oprav HP a hydrantů neuvedena 02.04.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP neuvedena 02.04.19
Rekonstrukce systémů EPS a DHP neuvedena 02.04.19
Koordinátor BOZP 150 000 Kč 02.04.19
Potápěčská výstroj neuvedena 02.04.19
Nákup střeleckých ochranných brýlí   neuvedena 02.04.19
Nákup náustků Dräger 6810 neuvedena 02.04.19
Blůza speciální pod balistickou ochranu neuvedena 03.04.19
Nákup bezpečnostních tabulek, pokynů a štítků neuvedena 03.04.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP 800 000 Kč 03.04.19
Dodávka 1 ks DA 900 000 Kč 03.04.19
Nákup baterií do radiostanic neuvedena 03.04.19
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek neuvedena 04.04.19
Výměna požárních dveří 370 000 Kč 05.04.19
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály neuvedena 05.04.19
Modernizace systému detekce plynů  neuvedena 05.04.19
Revize PZTS a CCTV neuvedena 05.04.19
Dodávka 1 ks DA 750 000 Kč 05.04.19
Přestavba vozidla Ford Tranzit na speciální zásahový požární automobil neuvedena 05.04.19
Koordinátor BOZP neuvedena 05.04.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 08.04.19
Oděv pro osádky vrtulníků neuvedena 09.04.19
Dodávka 1 ks DA 2 800 000 Kč 09.04.19
Dodávka 21 ks nových velkokapacitních stanů pro 14 osob, včetně příslušenství a vybavení 21 000 000 Kč 10.04.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 10.04.19
Dodávka 1 ks DA 1 000 000 Kč 11.04.19
Instalace protipožárních bezpečnostních řešení - EPS, AHZ, GHZ a protipožární nátěry krovů 5 700 000 Kč 12.04.19
Dodávka celkem 11 kusů terénních čtyřkolek s pásy v provedení záchranné vozidlo 6 200 000 Kč 15.04.19
Dodávka celkem 21 kusů sněžných skútrů v provedení záchranné vozidlo 11 600 000 Kč 15.04.19
Dodávka celkem 3 kusy víceúčelových těžkých terénních vozidel v provedení záchranné vozidlo 5 800 000 Kč 15.04.19
Dodávka celkem 6 kusů víceúčelových terénních osobních vozidel v provedení záchranné vozidlo 10 000 000 Kč 15.04.19
Rukavice operační 2 500 000 Kč 15.04.19
Fyzická ostraha na pracovištích neuvedena 15.04.19
Poskytovatel služeb BOZP neuvedena 15.04.19
Dodání sanitního vozidla 2 650 000 Kč 16.04.19
Ostraha objektu neuvedena 17.04.19
Dodávky bund stejnokrojových 11 500 000 Kč 17.04.19
Dodávky výstražných oděvů 11 000 000 Kč 17.04.19
Dodávka 8 ks sanitních vozidel typu B 23 000 000 Kč 17.04.19
Dodávka 1 ks nového velkokapacitního vozidla pro mimořádné události 6 200 000 Kč 18.04.19
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks 68 000 000 Kč 23.04.19
Dodávky polobotek perforovaných 29 000 000 Kč 23.04.19
Dýchací technika neuvedena 23.04.19
Dodávky čepice pletené  3 700 000 Kč 24.04.19
Pořízení sanitních vozidel  neuvedena 24.04.19
Dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA 94 000 000 Kč 25.04.19
Dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA 94 000 000 Kč 29.04.19
Revize a servis požárního uzávěru 300 000 Kč 31.05.19
Pořízení OOPP 19 500 000 Kč 03.06.19
Dodávka loďě s příslušenstvím a přívěsem 2 500 000 Kč Předběžné oznámení
Dodávka 1 ks CAS 20 v provedení technickém neuvedena Předběžné oznámení
Dodávka 1 ks požárního kontejnerového nosiče s hydraulickým jeřábem neuvedena Předběžné oznámení
Pořízení 1 ks CAS 6 750 000 Kč Předběžné oznámení
Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany  45 000 000 Kč Předběžné oznámení

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Nákup střeleckých ochranných brýlí   neuvedena 02.04.19 24.3.19
Nákup náustků Dräger 6810 neuvedena 02.04.19 24.3.19
Nákup baterií do radiostanic neuvedena 03.04.19 24.3.19
Koordinátor BOZP 150 000 Kč 29.03.19 21.3.19
Ostraha objektu a recepční služby neuvedena 29.03.19 21.3.19
Nákup bezpečnostních značek a značení neuvedena 29.03.19 21.3.19
Nákup bezpečnostního značení pracovišť a vozidel a samolepek neuvedena 29.03.19 21.3.19
Nákup zásahových oděvů neuvedena 29.03.19 21.3.19
Kamery CCTV Geovision neuvedena 29.03.19 21.3.19
Provedení odborných revizí a pravidelných prohlídek EZS neuvedena 01.04.19 21.3.19
Nákup požární zásahové hadice C 52 neuvedena 01.04.19 21.3.19
Sorbenty, sorpční tkaniny, obaly neuvedena 01.04.19 21.3.19
Koordinátor BOZP 150 000 Kč 02.04.19 21.3.19
Potápěčská výstroj neuvedena 02.04.19 21.3.19
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek neuvedena 04.04.19 21.3.19
Dodávka 1 ks DA 750 000 Kč 05.04.19 21.3.19
Přestavba vozidla Ford Tranzit na speciální zásahový požární automobil neuvedena 05.04.19 21.3.19
Koordinátor BOZP neuvedena 05.04.19 21.3.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 08.04.19 21.3.19
Poskytovatel služeb BOZP neuvedena 15.04.19 21.3.19
Dýchací technika neuvedena 23.04.19 21.3.19
Pořízení sanitních vozidel  neuvedena 24.04.19 21.3.19
Provádění revizí a kontrol požárních ucpávek neuvedena 25.03.19 19.3.19
Nákup autolékárniček neuvedena 26.03.19 19.3.19
Revize elektrospotřebičů neuvedena 27.03.19 19.3.19
Kontrola spalinových neuvedena 27.03.19 19.3.19
Nákup služby kontrola, tlakové zkoušky, opravy a likvidace hasicích přístrojů 400 000 Kč 27.03.19 19.3.19
Pravidelné elektrické revize koncových prvků JSVV neuvedena 28.03.19 19.3.19
Kompletní servis k alkoholtesterům Dräger 230 000 Kč 28.03.19 19.3.19
Bezpečnostní kamery 130 000 Kč 28.03.19 19.3.19
Dodávka skříňové nástavby sanitního vozu neuvedena 29.03.19 19.3.19
Servis a opravy nafukovacích stanů TPE 6004-4 neuvedena 31.03.19 19.3.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP neuvedena 01.04.19 19.3.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP 800 000 Kč 03.04.19 19.3.19
Dodávka 1 ks DA 900 000 Kč 03.04.19 19.3.19
Revize PZTS a CCTV neuvedena 05.04.19 19.3.19
Dodávka 1 ks DA 2 800 000 Kč 09.04.19 19.3.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 10.04.19 19.3.19
Dodání sanitního vozidla 2 650 000 Kč 16.04.19 19.3.19
Dodávka 8 ks sanitních vozidel typu B 23 000 000 Kč 17.04.19 19.3.19
Zabezpečení ostrahy 950 000 Kč 26.03.19 17.3.19
Dodávka 31 párů celogumových bílých holin neuvedena 26.03.19 17.3.19
Dodávka (výměna) dvou protipožárních interiérových dveří včetně jejich montáže neuvedena 26.03.19 17.3.19
Bezpečnostní kamery 130 000 Kč 26.03.19 17.3.19
Provedení elektro revizí neuvedena 27.03.19 17.3.19
Servis a opravy dýchací techniky neuvedena 27.03.19 17.3.19
Pravidelný roční servis dýchací a diagnostické techniky Dräger Safety 950 000 Kč 27.03.19 17.3.19
Zajištění odborně způsobilé osoby pro BOZP neuvedena 29.03.19 17.3.19
Nákup chemických světel neuvedena 01.04.19 17.3.19
Ostraha objektu neuvedena 17.04.19 17.3.19
Dodávky bund stejnokrojových 11 500 000 Kč 17.04.19 17.3.19
Dodávky výstražných oděvů 11 000 000 Kč 17.04.19 17.3.19
Dodávky čepice pletené  3 700 000 Kč 24.04.19 17.3.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 25.03.19 14.3.19
Koordinátor BOZP 300 000 Kč 25.03.19 14.3.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 26.03.19 14.3.19
Periodické a mimořádné revize elektroinstalace  neuvedena 26.03.19 14.3.19
Nákup skříněk na uložení hasících přístrojů a hasičských přístrojů neuvedena 26.03.19 14.3.19
Dodávka 1 ks DA neuvedena 27.03.19 14.3.19
Koordinátor BOZP neuvedena 27.03.19 14.3.19
Požární kontejnerový nosič 4 300 000 Kč 28.03.19 14.3.19
Dodávky OOPP 3 500 000 Kč 29.03.19 14.3.19
Zajištění servisu, kontrol a oprav HP a hydrantů neuvedena 02.04.19 14.3.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP neuvedena 02.04.19 14.3.19
Rekonstrukce systémů EPS a DHP neuvedena 02.04.19 14.3.19
Rukavice operační 2 500 000 Kč 15.04.19 14.3.19
Fyzická ostraha na pracovištích neuvedena 15.04.19 14.3.19
Pořízení OOPP 19 500 000 Kč 03.06.19 14.3.19
Nákup lezeckého materiálu neuvedena 25.03.19 12.3.19
Dodávky operačních a vyšetřovacích rukavic neuvedena 26.03.19 12.3.19
Nákup doplňků ochranného oděvu neuvedena 26.03.19 12.3.19
Servisní služby spojené s provozem EZS a CCTV neuvedena 26.03.19 12.3.19
Dodávka 1 ks DA 1 000 000 Kč 27.03.19 12.3.19
Dodávka 1 ks DA 1 500 000 Kč 27.03.19 12.3.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP 100 000 Kč 27.03.19 12.3.19
Revize elektrických spotřebičů neuvedena 01.04.19 12.3.19
Poskytovaní bezpečnostních služeb neuvedena 01.04.19 12.3.19
Nákup bezpečnostních tabulek, pokynů a štítků neuvedena 03.04.19 12.3.19
Dodávka 1 ks DA 1 000 000 Kč 11.04.19 12.3.19
Dodávka celkem 11 kusů terénních čtyřkolek s pásy v provedení záchranné vozidlo 6 200 000 Kč 15.04.19 12.3.19
Dodávka celkem 21 kusů sněžných skútrů v provedení záchranné vozidlo 11 600 000 Kč 15.04.19 12.3.19
Dodávka celkem 3 kusy víceúčelových těžkých terénních vozidel v provedení záchranné vozidlo 5 800 000 Kč 15.04.19 12.3.19
Dodávka celkem 6 kusů víceúčelových terénních osobních vozidel v provedení záchranné vozidlo 10 000 000 Kč 15.04.19 12.3.19
Dodávka 1 ks nového velkokapacitního vozidla pro mimořádné události 6 200 000 Kč 18.04.19 12.3.19
Dodávka 1 ks DA 950 000 Kč 25.03.19 10.3.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP neuvedena 27.03.19 10.3.19
Ostraha objektu a recepční služby neuvedena 29.03.19 10.3.19
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP 5 600 000 Kč 01.04.19 10.3.19
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály neuvedena 05.04.19 10.3.19
Modernizace systému detekce plynů  neuvedena 05.04.19 10.3.19
Dodávky polobotek perforovaných 29 000 000 Kč 23.04.19 10.3.19
Výstavba protipožárních příček neuvedena 25.03.19 7.3.19
Výměna požárních dveří 370 000 Kč 05.04.19 7.3.19
Dodávky čepic neuvedena 28.03.19 6.3.19
Dodávka zásahových požárních automobilů - nosičů kontejnerů neuvedena 01.04.19 6.3.19
Instalace protipožárních bezpečnostních řešení - EPS, AHZ, GHZ a protipožární nátěry krovů 5 700 000 Kč 12.04.19 6.3.19
Dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA 94 000 000 Kč 29.04.19 6.3.19
Dodávka 2 termokamer vč. příslušenství a souvisejících služeb 80 000 Kč 29.3.19 3.3.19
Revize a servis požárního uzávěru 300 000 Kč 31.05.19 28.2.19
Pořízení 1 ks CAS 8 300 000 Kč 02.04.19 26.2.19
Strážní služba neuvedena 25.03.19 24.2.19
Zodolněné velitelsko průzkumné vozidlo neuvedena 25.03.19 24.2.19
Pořízení 2 ks technických automobilů  neuvedena 26.03.19 24.2.19
Pořízení 1 ks CAS neuvedena 27.03.19 24.2.19
Rekonstrukce EPS a EZS neuvedena 01.04.19 24.2.19
Dodávka modulárního ochranného kompletu 40 000 000 Kč 01.04.19 24.2.19
Blůza speciální pod balistickou ochranu neuvedena 03.04.19 24.2.19
Dodávka 21 ks nových velkokapacitních stanů pro 14 osob, včetně příslušenství a vybavení 21 000 000 Kč 10.04.19 24.2.19
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks 68 000 000 Kč 23.04.19 24.2.19
Dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA 94 000 000 Kč 25.04.19 24.2.19
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob 3 560 000 Kč 25.03.19 19.2.19
Dodávka 1 ks těžkého terénního vyprošťovacího automobilu 15 300 000 Kč 27.03.19 19.2.19
Pořízení 1 ks CAS 6 750 000 Kč Předběžné oznámení 19.2.19
Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany  45 000 000 Kč Předběžné oznámení 19.2.19
Dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP)  94 000 000 Kč 02.04.19 5.2.19
Oděv pro osádky vrtulníků neuvedena 09.04.19 29.1.19
Dodávka 30.000 párů polobotek 29 000 000 Kč 25.03.19 27.1.19
Dodávka modulárního ochranného kompletu 40 000 000 Kč 25.03.19 27.1.19
Dodávka 1 ks CAS 20 v provedení technickém neuvedena Předběžné oznámení 17.1.19
Dodávka 1 ks požárního kontejnerového nosiče s hydraulickým jeřábem neuvedena Předběžné oznámení 17.1.19
Dodávky rukavic kombinovaných středních a svrchních neuvedena 28.03.19 15.1.19
Dodávka loďě s příslušenstvím a přívěsem 2 500 000 Kč Předběžné oznámení 8.1.19
Dodávky žlutých reflexních vest 8 800 000 Kč 28.03.19 1.1.19