Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 24.5.2020
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Detektory - chemické analyzátory neuvedena 25.05.20
Dodávka sanitních vozidel 14 400 000 Kč 25.05.20
TDS a koordinátor BOZP 380 000 Kč 25.05.20
Dodávka 1ks TA 3 500 000 Kč 25.05.20
Dodávka 5 ks sanitních automobilů typu "C" 13 600 000 Kč 25.05.20
Dodávka 1 ks sanitního vozidla pro systém RENDES-VOUS 1 160 000 Kč 25.05.20
Dodávka 5 ks sanitních automobilů typu "B" 2 200 000 Kč 25.05.20
Dodávky parek neuvedena 25.05.20
Revize elektro neuvedena 25.05.20
Rekonstrukce a rozšíření systému EZS včetně rozšíření o EPS neuvedena 25.05.20
Spodní prádlo pro hasiče neuvedena 25.05.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 25.05.20
Komplexní poskytování služeb v oblasti BOZP a PO 1 500 000 Kč 25.05.20
Ochranná maska a filtr neuvedena 25.05.20
Profesní oděvy a obuv neuvedena 25.05.20
Ochranné brýle neuvedena 25.05.20
Revize hasicích přístrojů a hydrantů 500 000 Kč 25.05.20
Provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů a hydrantů neuvedena 25.05.20
Nákup hasicích přístrojů neuvedena 25.05.20
Mobilní elektrocentrály neuvedena 25.05.20
Nákup materiálu pro zajištění ochrany životního prostředí - sorbenty, rohože apod. neuvedena 25.05.20
Opravu stanů neuvedena 25.05.20
Provádění revizí elektrického nářadí, spotřebičů, …,. neuvedena 25.05.20
Prostředky požární ochrany neuvedena 25.05.20
Provádění periodických kontrol plynového SHZ a EPS 500 000 Kč 25.05.20
Dodávka 1ks CAS 5 750 000 Kč 26.05.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS neuvedena 26.05.20
Nákup ochranných pomůcek neuvedena 26.05.20
Provedení údržeb a ročních revizí hasicích přístrojů neuvedena 26.05.20
Oprava požárního automobilu T-815-7 CAS-30 neuvedena 26.05.20
Zdravotní obuv z usně neuvedena 26.05.20
Revize elektrospotřebičů neuvedena 26.05.20
Zajištění ostahy nemovitostí 3 600 000 Kč 27.05.20
Dodávka 1ks CAS 6 200 000 Kč 27.05.20
Dodávka 1ks DA 900 000 Kč 27.05.20
Dodávka 1ks CAS neuvedena 27.05.20
Rekonstrukce stacionárního hasicího zařízení neuvedena 27.05.20
Dodávky a instalace EPS neuvedena 27.05.20
Dodávky a instalace PZTS neuvedena 27.05.20
Zabezpečení servisní činnosti zařízení PZTS, EPS a CCTV 100 000 Kč 27.05.20
Měřící a diagnistické přístroje pro dýchací techniku 1 050 000 Kč 27.05.20
Lezecký materiál - celotělové postroje, karabiny, popruhy neuvedena 27.05.20
Detektory plynů neuvedena 27.05.20
Nákup alkohol testerů neuvedena 27.05.20
Zabezpečení servisní činnosti zařízení PZTS, EPS a CCTV 100 000 Kč 27.05.20
Zajištění BOZP a PO 1 100 000 Kč 28.05.20
Výkon TDS a koordinátora BOZP 300 000 Kč 28.05.20
Zajištění koordinátora BOZP 320 000 Kč 28.05.20
Dodávka kamerového systému 350 000 Kč 28.05.20
Pouta jednorázová neuvedena 28.05.20
Zajištění koordinátora BOZP 330 000 Kč 28.05.20
Nákup rukavic neuvedena 28.05.20
Dodávky paralyzérů a příslušenství 16 000 000 Kč 29.05.20
Dodávka 1ks CAS 6 000 000 Kč 29.05.20
Dodávka 1ks CAS 5 800 000 Kč 29.05.20
Dodávka 1ks CAS 7 350 000 Kč 29.05.20
Nákup respirátorů neuvedena 29.05.20
Lezecké vybavení neuvedena 29.05.20
Bezpečnostní schránky neuvedena 29.05.20
Dodávka 1ks DA neuvedena 01.06.20
Preventivní periodické prohlídky a opravy EZS neuvedena 01.06.20
Odstranění závad požární ochrany 340 000 Kč 01.06.20
Výkon TDS a koordinátora BOZP 400 000 Kč 01.06.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 01.06.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 01.06.20
Poskytování komplexních služeb BOZP a PO neuvedena 01.06.20
Zaměstnanecké oděvy neuvedena 01.06.20
Nákup jednorázových kombinéz neuvedena 01.06.20
Jednorázové roušky a respirátory neuvedena 01.06.20
Nákup jednorázových návštěvnických pláštů neuvedena 01.06.20
Dodávka 1ks DA 900 000 Kč 02.06.20
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 300 000 Kč 02.06.20
Výkon TDS a koordinátora BOZP neuvedena 02.06.20
Ochranný návštěvnický plášť neuvedena 02.06.20
Dodávka 1ks CAS 5 500 000 Kč 02.06.20
Provádění revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí neuvedena 02.06.20
Zásahové oděvy 2 000 000 Kč 02.06.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 02.06.20
Oprava stanů neuvedena 02.06.20
Nákup ekologického materiálu zabezpečujícího ochranu životního prostředí 150 000 Kč 02.06.20
Materiál OŽP neuvedena 02.06.20
Nákup univerzálních nafukovacích člunů neuvedena 02.06.20
Údržba a revize dýchacích přístrojů neuvedena 02.06.20
Horolezecký materiál neuvedena 02.06.20
Výkon TDS a koordinátora BOZP neuvedena 03.06.20
Zajištění strážní služby, recepční služby a obsluhy PbÚ neuvedena 04.06.20
Pořízení EZS a EPS 700 000 Kč 04.06.20
Dodávka 1ks CAS 6 000 000 Kč 04.06.20
Dodávka 1ks CAS 5 650 000 Kč 04.06.20
Zajištění TDI a koordinátora BOZP neuvedena 04.06.20
Zajištění ostrahy areálu neuvedena 05.06.20
Dodávka 1 kusu sanitního vozidla neuvedena 05.06.20
Revize hromosvodů neuvedena 05.06.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 05.06.20
Dodávky štítů středních s osvětlením NIJ III A 2 000 000 Kč 08.06.20
Údržba a servis systémů technické ochrany a EPS neuvedena 08.06.20
Dodávky osobních vozidel v policejním provedení  neuvedena 08.06.20
Dodávka 1ks CAS 5 700 000 Kč 08.06.20
Dodávka 1ks CAS 6 800 000 Kč 08.06.20
Dodávka 1ks CAS 5 800 000 Kč 08.06.20
Zajištění ostrahy areálu neuvedena 08.06.20
Dodávka osobního vozidla se sanitní nástavbou 1 200 000 Kč 08.06.20
Zajištění TDI a koordinátora BOZP neuvedena 08.06.20
Přístupový systém 1 900 000 Kč 08.06.20
Dodávka 1ks CAS 6 500 000 Kč 09.06.20
Zajištění ostrahy objektu neuvedena 09.06.20
Dodávka sanitních vozidel neuvedena 09.06.20
Zajištění strážní služby, recepční služby a obsluhy PbÚ neuvedena 10.06.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 10.06.20
Zajištění bezpečnostních služeb  7 800 000 Kč 10.06.20
Kamerový systém 16 000 000 Kč 10.06.20
Zajištění ostrahy objektu neuvedena 10.06.20
Ostraha objektu 10 000 000 Kč 11.06.20
Údržba a servis systémů technické ochrany a systémů EPS neuvedena 11.06.20
Dodávka 1ks CAS 5 800 000 Kč 12.06.20
Kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody 1 000 000 Kč 12.06.20
Nákup sanitních vozidel neuvedena 12.06.20
Nákup sanitních vozidel neuvedena 12.06.20
Dodávky balistických vest pro skryté nošení neuvedena 15.06.20
Dodávka 1ks CAS 6 200 000 Kč 15.06.20
Dodávka 1 ks technického vyprošťovacího automobilu  9 000 000 Kč 15.06.20
TDS a koordinátor BOZP 920 000 Kč 16.06.20
Dodávka 1ks CAS neuvedena 16.06.20
Ostraha objektů  12 600 000 Kč 17.06.20
Dodávka 1ks CAS 6 500 000 Kč 17.06.20
Dodávka 1ks CAS 6 100 000 Kč 19.06.20
Poskytování fyzické a technické ostrahy objektů a areálů 24 000 000 Kč 19.06.20
Dodávka 1ks CAS 5 700 000 Kč 19.06.20
Dodávka 1 ks technického automobilu neuvedena 19.06.20
Dodávky polokošilí 134 000 000 Kč 22.06.20
Dodávky zimního maskovacího převleku neuvedena 23.06.20
Zajištění bezpečnostních služeb 10 150 000 Kč 23.06.20
Nákup kynologických vozidel 2 500 000 Kč 24.06.20
Kalhoty pracovní bílé neuvedena 26.06.20
Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA / generátorové soustrojí – 4 ks 24 000 000 Kč 30.06.20
Přilba ochranná balistická NIJ IIIA (PP)  70 000 000 Kč 30.06.20
Zabezpečení revizí a prohlídek systémů technické ochrany a EPS neuvedena 14.07.20
Dodávky polokošilí  neuvedena 22.07.20
Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků  19 500 000 Kč 24.07.20
Výstroj pro strážníky neuvedena 29.07.20

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Nákup jednorázových návštěvnických pláštů neuvedena 01.06.20 24.5.20
Údržba a revize dýchacích přístrojů neuvedena 02.06.20 24.5.20
Horolezecký materiál neuvedena 02.06.20 24.5.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 05.06.20 24.5.20
Přístupový systém 1 900 000 Kč 08.06.20 24.5.20
Poskytování fyzické a technické ostrahy objektů a areálů 24 000 000 Kč 19.06.20 24.5.20
Dodávka 1ks CAS 5 700 000 Kč 19.06.20 24.5.20
Dodávka 1 ks technického automobilu neuvedena 19.06.20 24.5.20
Zabezpečení servisní činnosti zařízení PZTS, EPS a CCTV 100 000 Kč 27.05.20 21.5.20
Nákup respirátorů neuvedena 29.05.20 21.5.20
Lezecké vybavení neuvedena 29.05.20 21.5.20
Bezpečnostní schránky neuvedena 29.05.20 21.5.20
Zaměstnanecké oděvy neuvedena 01.06.20 21.5.20
Nákup jednorázových kombinéz neuvedena 01.06.20 21.5.20
Jednorázové roušky a respirátory neuvedena 01.06.20 21.5.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 02.06.20 21.5.20
Oprava stanů neuvedena 02.06.20 21.5.20
Nákup ekologického materiálu zabezpečujícího ochranu životního prostředí 150 000 Kč 02.06.20 21.5.20
Materiál OŽP neuvedena 02.06.20 21.5.20
Nákup univerzálních nafukovacích člunů neuvedena 02.06.20 21.5.20
Zajištění TDI a koordinátora BOZP neuvedena 04.06.20 21.5.20
Dodávka 1 kusu sanitního vozidla neuvedena 05.06.20 21.5.20
Revize hromosvodů neuvedena 05.06.20 21.5.20
Zajištění TDI a koordinátora BOZP neuvedena 08.06.20 21.5.20
Dodávka sanitních vozidel neuvedena 09.06.20 21.5.20
Zajištění ostrahy objektu neuvedena 10.06.20 21.5.20
Dodávka 1ks CAS 6 100 000 Kč 19.06.20 21.5.20
Zajištění bezpečnostních služeb 10 150 000 Kč 23.06.20 21.5.20
Zabezpečení revizí a prohlídek systémů technické ochrany a EPS neuvedena 14.07.20 21.5.20
Lezecký materiál - celotělové postroje, karabiny, popruhy neuvedena 27.05.20 19.5.20
Detektory plynů neuvedena 27.05.20 19.5.20
Nákup alkohol testerů neuvedena 27.05.20 19.5.20
Pouta jednorázová neuvedena 28.05.20 19.5.20
Zajištění koordinátora BOZP 330 000 Kč 28.05.20 19.5.20
Nákup rukavic neuvedena 28.05.20 19.5.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 01.06.20 19.5.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 01.06.20 19.5.20
Poskytování komplexních služeb BOZP a PO neuvedena 01.06.20 19.5.20
Provádění revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí neuvedena 02.06.20 19.5.20
Zásahové oděvy 2 000 000 Kč 02.06.20 19.5.20
Výkon TDS a koordinátora BOZP neuvedena 03.06.20 19.5.20
Zajištění ostrahy areálu neuvedena 05.06.20 19.5.20
Dodávka osobního vozidla se sanitní nástavbou 1 200 000 Kč 08.06.20 19.5.20
Dodávka 1 ks technického vyprošťovacího automobilu  9 000 000 Kč 15.06.20 19.5.20
Dodávka 1ks CAS 6 500 000 Kč 17.06.20 19.5.20
Nákup kynologických vozidel 2 500 000 Kč 24.06.20 19.5.20
Přilba ochranná balistická NIJ IIIA (PP)  70 000 000 Kč 30.06.20 19.5.20
Dodávky polokošilí  neuvedena 22.07.20 19.5.20
Prostředky požární ochrany neuvedena 25.05.20 17.5.20
Provádění periodických kontrol plynového SHZ a EPS 500 000 Kč 25.05.20 17.5.20
Zdravotní obuv z usně neuvedena 26.05.20 17.5.20
Revize elektrospotřebičů neuvedena 26.05.20 17.5.20
Měřící a diagnistické přístroje pro dýchací techniku 1 050 000 Kč 27.05.20 17.5.20
Zajištění koordinátora BOZP 320 000 Kč 28.05.20 17.5.20
Dodávka kamerového systému 350 000 Kč 28.05.20 17.5.20
Dodávka 1ks CAS 5 500 000 Kč 02.06.20 17.5.20
Dodávka 1ks CAS 6 200 000 Kč 15.06.20 17.5.20
Dodávka 1ks CAS neuvedena 16.06.20 17.5.20
Ochranná maska a filtr neuvedena 25.05.20 14.5.20
Profesní oděvy a obuv neuvedena 25.05.20 14.5.20
Ochranné brýle neuvedena 25.05.20 14.5.20
Revize hasicích přístrojů a hydrantů 500 000 Kč 25.05.20 14.5.20
Provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů a hydrantů neuvedena 25.05.20 14.5.20
Nákup hasicích přístrojů neuvedena 25.05.20 14.5.20
Mobilní elektrocentrály neuvedena 25.05.20 14.5.20
Nákup materiálu pro zajištění ochrany životního prostředí - sorbenty, rohože apod. neuvedena 25.05.20 14.5.20
Opravu stanů neuvedena 25.05.20 14.5.20
Provádění revizí elektrického nářadí, spotřebičů, …,. neuvedena 25.05.20 14.5.20
Nákup ochranných pomůcek neuvedena 26.05.20 14.5.20
Provedení údržeb a ročních revizí hasicích přístrojů neuvedena 26.05.20 14.5.20
Oprava požárního automobilu T-815-7 CAS-30 neuvedena 26.05.20 14.5.20
Dodávky a instalace EPS neuvedena 27.05.20 14.5.20
Dodávky a instalace PZTS neuvedena 27.05.20 14.5.20
Zabezpečení servisní činnosti zařízení PZTS, EPS a CCTV 100 000 Kč 27.05.20 14.5.20
Zajištění BOZP a PO 1 100 000 Kč 28.05.20 14.5.20
Výkon TDS a koordinátora BOZP 300 000 Kč 28.05.20 14.5.20
Preventivní periodické prohlídky a opravy EZS neuvedena 01.06.20 14.5.20
Odstranění závad požární ochrany 340 000 Kč 01.06.20 14.5.20
Výkon TDS a koordinátora BOZP 400 000 Kč 01.06.20 14.5.20
Výkon TDS a koordinátora BOZP neuvedena 02.06.20 14.5.20
Ochranný návštěvnický plášť neuvedena 02.06.20 14.5.20
Údržba a servis systémů technické ochrany a systémů EPS neuvedena 11.06.20 14.5.20
Nákup sanitních vozidel neuvedena 12.06.20 14.5.20
Nákup sanitních vozidel neuvedena 12.06.20 14.5.20
Spodní prádlo pro hasiče neuvedena 25.05.20 12.5.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 25.05.20 12.5.20
Komplexní poskytování služeb v oblasti BOZP a PO 1 500 000 Kč 25.05.20 12.5.20
Dodávka 1ks DA 900 000 Kč 02.06.20 12.5.20
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 300 000 Kč 02.06.20 12.5.20
Dodávka 1ks CAS 5 700 000 Kč 08.06.20 12.5.20
Dodávka 1ks CAS 6 800 000 Kč 08.06.20 12.5.20
Dodávka 1ks CAS 5 800 000 Kč 08.06.20 12.5.20
Zajištění ostrahy areálu neuvedena 08.06.20 12.5.20
Dodávka 1ks CAS 6 500 000 Kč 09.06.20 12.5.20
Zajištění ostrahy objektu neuvedena 09.06.20 12.5.20
Zajištění bezpečnostních služeb  7 800 000 Kč 10.06.20 12.5.20
Kamerový systém 16 000 000 Kč 10.06.20 12.5.20
Ostraha objektu 10 000 000 Kč 11.06.20 12.5.20
Kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody 1 000 000 Kč 12.06.20 12.5.20
Ostraha objektů  12 600 000 Kč 17.06.20 12.5.20
Dodávky polokošilí 134 000 000 Kč 22.06.20 12.5.20
Rekonstrukce a rozšíření systému EZS včetně rozšíření o EPS neuvedena 25.05.20 7.5.20
Dodávka 1ks CAS neuvedena 27.05.20 7.5.20
Rekonstrukce stacionárního hasicího zařízení neuvedena 27.05.20 7.5.20
Dodávka 1ks DA neuvedena 01.06.20 7.5.20
Dodávka 1ks CAS 5 650 000 Kč 04.06.20 7.5.20
Dodávky osobních vozidel v policejním provedení  neuvedena 08.06.20 7.5.20
Zajištění koordinátora BOZP neuvedena 10.06.20 7.5.20
Výstroj pro strážníky neuvedena 29.07.20 7.5.20
Revize elektro neuvedena 25.05.20 5.5.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS neuvedena 26.05.20 5.5.20
Dodávka 1ks DA 900 000 Kč 27.05.20 5.5.20
Dodávka 1ks CAS 5 800 000 Kč 29.05.20 5.5.20
Dodávka 1ks CAS 7 350 000 Kč 29.05.20 5.5.20
Dodávka 1ks CAS 6 000 000 Kč 04.06.20 5.5.20
Dodávka 1ks CAS 5 800 000 Kč 12.06.20 5.5.20
Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA / generátorové soustrojí – 4 ks 24 000 000 Kč 30.06.20 5.5.20
Dodávky parek neuvedena 25.05.20 28.4.20
Dodávka 1ks CAS 5 750 000 Kč 26.05.20 28.4.20
Dodávka 1ks CAS 6 200 000 Kč 27.05.20 28.4.20
Dodávky štítů středních s osvětlením NIJ III A 2 000 000 Kč 08.06.20 28.4.20
Údržba a servis systémů technické ochrany a EPS neuvedena 08.06.20 28.4.20
Dodávky zimního maskovacího převleku neuvedena 23.06.20 28.4.20
TDS a koordinátor BOZP 380 000 Kč 25.05.20 26.4.20
Dodávka 1ks TA 3 500 000 Kč 25.05.20 26.4.20
Dodávka 5 ks sanitních automobilů typu "C" 13 600 000 Kč 25.05.20 26.4.20
Dodávka 1 ks sanitního vozidla pro systém RENDES-VOUS 1 160 000 Kč 25.05.20 26.4.20
Dodávka 5 ks sanitních automobilů typu "B" 2 200 000 Kč 25.05.20 26.4.20
Zajištění ostahy nemovitostí 3 600 000 Kč 27.05.20 26.4.20
Pořízení EZS a EPS 700 000 Kč 04.06.20 26.4.20
Zajištění strážní služby, recepční služby a obsluhy PbÚ neuvedena 10.06.20 26.4.20
Dodávka sanitních vozidel 14 400 000 Kč 25.05.20 21.4.20
Dodávka 1ks CAS 6 000 000 Kč 29.05.20 21.4.20
Zajištění strážní služby, recepční služby a obsluhy PbÚ neuvedena 04.06.20 21.4.20
TDS a koordinátor BOZP 920 000 Kč 16.06.20 21.4.20
Detektory - chemické analyzátory neuvedena 25.05.20 18.4.20
Dodávky balistických vest pro skryté nošení neuvedena 15.06.20 21.3.20
Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků  19 500 000 Kč 24.07.20 11.3.20
Dodávky paralyzérů a příslušenství 16 000 000 Kč 29.05.20 3.3.20
Kalhoty pracovní bílé neuvedena 26.06.20 18.2.20