Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 25.1.2020
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Dodávka pracovního celoročního oblečení 14 000 000 Kč 27.01.20
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS 160 000 Kč 27.01.20
Zajištění dodávky 40 ks sanitních vozidel  neuvedena 27.01.20
Provedení pravidelných revizí elektro-rozvodů neuvedena 27.01.20
Služby TDS a koordinátora BOZP 870 000 Kč 27.01.20
Služby TDS a koordinátora BOZP neuvedena 27.01.20
Povádění pravidelných kontrol, provozních revizí a oprav protipožárních klapek 270 000 Kč 27.01.20
Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP neuvedena 27.01.20
Poskytování bezpečnostních služeb neuvedena 28.01.20
Koordinátor BOZP neuvedena 28.01.20
Koordinátor BOZP neuvedena 28.01.20
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 28.01.20
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 28.01.20
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 28.01.20
Dodávka OOPP neuvedena 28.01.20
Koordinátor BOZP neuvedena 28.01.20
Koordinátor BOZP neuvedena 28.01.20
Služby TDS a koordinátora BOZP neuvedena 28.01.20
Pronájem, praní a údržba kuchařských pracovních oděvů neuvedena 28.01.20
Provedení revizí elektrospotřebičů neuvedena 28.01.20
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů neuvedena 29.01.20
Výstavba fyzické ochrany skladu  neuvedena 29.01.20
Služby TDS a koordinátora BOZP neuvedena 29.01.20
Služby TDS a koordinátora BOZP neuvedena 29.01.20
Služby TDS a koordinátora BOZP neuvedena 29.01.20
Dodávky pracovní obuvi neuvedena 29.01.20
Nákup ochranných rukavic neuvedena 29.01.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 975 000 Kč 29.01.20
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS a klimatizací neuvedena 29.01.20
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 30.01.20
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek 700 000 Kč 30.01.20
Revize elektrických spotřebičů a pracovních strojů neuvedena 30.01.20
Pořízení 1 ks CAS neuvedena 31.01.20
Ostraha neuvedena 31.01.20
Dodávka malého plavidla s vlastním strojním pohonem neuvedena 31.01.20
Poskytování bezpečnostních služeb 64 000 000 Kč 31.01.20
Kompletní zajištění fyzické ostrahy objektů neuvedena 31.01.20
Požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu 1 900 000 Kč 31.01.20
Koordinátor BOZP neuvedena 31.01.20
Výměna 4ks hydrantových ventilů neuvedena 31.01.20
Koordinátor BOZP neuvedena 31.01.20
Preventivní periodické prohlídky a opravy EZS neuvedena 31.01.20
Sada na hašení lesních požárů neuvedena 31.01.20
Zajištění ostrahy a ochrany majetku 47 000 000 Kč 03.02.20
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků neuvedena 03.02.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 03.02.20
Zásahové oděvy I pro hasiče neuvedena 03.02.20
Kamerový systém pracovišť neuvedena 03.02.20
Revize elektrických zařízení 165 000 Kč 03.02.20
Koordinátor BOZP 120 000 Kč 03.02.20
Profesní oděvy a obuv neuvedena 03.02.20
Zajištění servisu, oprav a revizí zařízení EPS, EZS, CCTV a místního rozhlasu neuvedena 04.02.20
Provádění revizí, kontrol a oprav potápěčské techniky neuvedena 04.02.20
Dodávky ochranných pomůcek neuvedena 05.02.20
Koordinátor BOZP neuvedena 05.02.20
Dodání zabezpečovacího systému 58 000 Kč 05.02.20
Ostraha areálu  neuvedena 06.02.20
Metodika kontroly nebezpečných nebo neznámých potenciálně nebezpečných látek neuvedena 06.02.20
Ostraha areálu neuvedena 06.02.20
Pořízení  služebního automobilu městské policie neuvedena 06.02.20
Průběžné dodávky jednorázových rukavic  7 800 000 Kč 07.02.20
Kurz pro požární techniky - požární bezpečnost staveb neuvedena 07.02.20
Rekonstrukce elektronických zabezpečovacích systémů neuvedena 07.02.20
Kamerový systém neuvedena 07.02.20
Funkční prádlo neuvedena 07.02.20
Pořízení prostředků pro dekontaminaci neuvedena 07.02.20
Celoroční pracovní oblečení 14 000 000 Kč 10.02.20
Dodání sanitního vozidla 2 400 000 Kč 10.02.20
Koordinátor BOZP 175 000 Kč 10.02.20
Oprava nafukovacího stanu HF 46 neuvedena 10.02.20
Technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP neuvedena 10.02.20
Strážní a recepční služby neuvedena 11.02.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 11.02.20
Technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP 100 000 Kč 11.02.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 12.02.20
Dodání osobních automobilů velitelských v policejní úpravě neuvedena 12.02.20
Dodávka a montáž varovného a informačního protipovodňového systému 2 200 000 Kč 12.02.20
Poskytování bezpečnostních služeb 3 500 000 Kč 12.02.20
Dodávky služební obuvi 134 000 000 Kč 17.02.20
Rukavice ohnivzdorné - 818 párů  neuvedena 17.02.20
Rekonstrukce systému EPS neuvedena 17.02.20
Dodávky jednorázových vyšetřovacích rukavic 6 700 000 Kč 17.02.20
Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30 neuvedena 17.02.20
Dodávka a montáž varovného a informačního protipovodňového systému neuvedena 17.02.20
Rekonstrukce systému EPS neuvedena 17.02.20
Dodávka bezpečnostní infrastruktury 7 100 000 Kč 18.02.20
Ostraha areálu 700 000 Kč 18.02.20
Dodávky bund reflexních neuvedena 19.02.20
Nákup funkčních triček  19 800 000 Kč 20.02.20
Dodávka detektorů 18 000 000 Kč 20.02.20
Kontejner kombinovaný hasící neuvedena 20.02.20
Technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP 2 700 000 Kč 21.02.20
Dodávky výstroje pro městskou policii  11 400 000 Kč 24.02.20
Nákup 14.000 ks čepic - lodiček  3 100 000 Kč 25.02.20
Dodávka 12 ks sanitních vozidel  neuvedena 26.02.20
Kukla ohnivzdorná 450 000 Kč 28.02.20
Dodávky pracovních služebních stejnokrojů neuvedena 03.03.20
Dodávka pánských a dámských letních kalhot 8 500 000 Kč 03.03.20
Dodávky pracovního oblečení 19 900 000 Kč 16.03.20
Zajištění služeb, údržby a obnovy požárně bezpečnostních systémů - EPS neuvedena Předběžná tržní konzultace 
Dodávka 1 kusu sanitního vozidla  2 900 000 Kč Předběžné ozn.
Dodávka 2 kusů sanitních vozidel 2 100 000 Kč Předběžné ozn.
Zajištění ostrahy objektů neuvedena Předběžné oznámení
Dodávky balistických vest pro skryté nošení 14 000 000 Kč Předběžné oznámení
Dodávka protiúderových přileb 1 800 000 Kč Předběžné oznámení

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP 100 000 Kč 11.02.20 25.1.20
Koordinátor BOZP 120 000 Kč 03.02.20 25.1.20
Profesní oděvy a obuv neuvedena 03.02.20 25.1.20
Provádění revizí, kontrol a oprav potápěčské techniky neuvedena 04.02.20 25.1.20
Koordinátor BOZP neuvedena 05.02.20 25.1.20
Dodání zabezpečovacího systému 58 000 Kč 05.02.20 25.1.20
Pořízení prostředků pro dekontaminaci neuvedena 07.02.20 25.1.20
Technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP neuvedena 10.02.20 25.1.20
Poskytování bezpečnostních služeb 3 500 000 Kč 12.02.20 25.1.20
Dodávka a montáž varovného a informačního protipovodňového systému neuvedena 17.02.20 25.1.20
Rekonstrukce systému EPS neuvedena 17.02.20 25.1.20
Kontejner kombinovaný hasící neuvedena 20.02.20 25.1.20
Technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP 2 700 000 Kč 21.02.20 25.1.20
Dodávky výstroje pro městskou policii  11 400 000 Kč 24.02.20 25.1.20
Dodávka 12 ks sanitních vozidel  neuvedena 26.02.20 25.1.20
Dodávka pánských a dámských letních kalhot 8 500 000 Kč 03.03.20 25.1.20
Provedení revizí elektrospotřebičů neuvedena 28.01.20 22.1.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 975 000 Kč 29.01.20 22.1.20
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS a klimatizací neuvedena 29.01.20 22.1.20
Revize elektrických spotřebičů a pracovních strojů neuvedena 30.01.20 22.1.20
Koordinátor BOZP neuvedena 31.01.20 22.1.20
Preventivní periodické prohlídky a opravy EZS neuvedena 31.01.20 22.1.20
Sada na hašení lesních požárů neuvedena 31.01.20 22.1.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 03.02.20 22.1.20
Zásahové oděvy I pro hasiče neuvedena 03.02.20 22.1.20
Kamerový systém pracovišť neuvedena 03.02.20 22.1.20
Revize elektrických zařízení 165 000 Kč 03.02.20 22.1.20
Pořízení  služebního automobilu městské policie neuvedena 06.02.20 22.1.20
Kamerový systém neuvedena 07.02.20 22.1.20
Funkční prádlo neuvedena 07.02.20 22.1.20
Oprava nafukovacího stanu HF 46 neuvedena 10.02.20 22.1.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 11.02.20 22.1.20
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP neuvedena 12.02.20 22.1.20
Dodání osobních automobilů velitelských v policejní úpravě neuvedena 12.02.20 22.1.20
Dodávka a montáž varovného a informačního protipovodňového systému 2 200 000 Kč 12.02.20 22.1.20
Ostraha areálu 700 000 Kč 18.02.20 22.1.20
Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP neuvedena 27.01.20 20.1.20
Pronájem, praní a údržba kuchařských pracovních oděvů neuvedena 28.01.20 20.1.20
Dodávky pracovní obuvi neuvedena 29.01.20 20.1.20
Nákup ochranných rukavic neuvedena 29.01.20 20.1.20
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek 700 000 Kč 30.01.20 20.1.20
Koordinátor BOZP neuvedena 31.01.20 20.1.20
Výměna 4ks hydrantových ventilů neuvedena 31.01.20 20.1.20
Ostraha areálu neuvedena 06.02.20 20.1.20
Dodávky jednorázových vyšetřovacích rukavic 6 700 000 Kč 17.02.20 20.1.20
Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30 neuvedena 17.02.20 20.1.20
Dodávka bezpečnostní infrastruktury 7 100 000 Kč 18.02.20 20.1.20
Kukla ohnivzdorná 450 000 Kč 28.02.20 20.1.20
Služby TDS a koordinátora BOZP 870 000 Kč 27.01.20 16.1.20
Služby TDS a koordinátora BOZP neuvedena 27.01.20 16.1.20
Povádění pravidelných kontrol, provozních revizí a oprav protipožárních klapek 270 000 Kč 27.01.20 16.1.20
Koordinátor BOZP neuvedena 28.01.20 16.1.20
Koordinátor BOZP neuvedena 28.01.20 16.1.20
Služby TDS a koordinátora BOZP neuvedena 28.01.20 16.1.20
Služby TDS a koordinátora BOZP neuvedena 29.01.20 16.1.20
Služby TDS a koordinátora BOZP neuvedena 29.01.20 16.1.20
Služby TDS a koordinátora BOZP neuvedena 29.01.20 16.1.20
Požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu 1 900 000 Kč 31.01.20 16.1.20
Ostraha areálu  neuvedena 06.02.20 16.1.20
Metodika kontroly nebezpečných nebo neznámých potenciálně nebezpečných látek neuvedena 06.02.20 16.1.20
Rekonstrukce elektronických zabezpečovacích systémů neuvedena 07.02.20 16.1.20
Koordinátor BOZP 175 000 Kč 10.02.20 16.1.20
Provedení pravidelných revizí elektro-rozvodů neuvedena 27.01.20 14.1.20
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 28.01.20 14.1.20
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 28.01.20 14.1.20
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 28.01.20 14.1.20
Dodávka OOPP neuvedena 28.01.20 14.1.20
Zajištění výkonu koordinátora BOZP neuvedena 30.01.20 14.1.20
Kompletní zajištění fyzické ostrahy objektů neuvedena 31.01.20 14.1.20
Zajištění servisu, oprav a revizí zařízení EPS, EZS, CCTV a místního rozhlasu neuvedena 04.02.20 14.1.20
Dodávky ochranných pomůcek neuvedena 05.02.20 14.1.20
Strážní a recepční služby neuvedena 11.02.20 14.1.20
Rukavice ohnivzdorné - 818 párů  neuvedena 17.02.20 14.1.20
Rekonstrukce systému EPS neuvedena 17.02.20 14.1.20
Dodávka detektorů 18 000 000 Kč 20.02.20 14.1.20
Dodávky pracovního oblečení 19 900 000 Kč 16.03.20 14.1.20
Koordinátor BOZP neuvedena 28.01.20 12.1.20
Poskytování bezpečnostních služeb 64 000 000 Kč 31.01.20 12.1.20
Celoroční pracovní oblečení 14 000 000 Kč 10.02.20 12.1.20
Dodání sanitního vozidla 2 400 000 Kč 10.02.20 12.1.20
Koordinátor BOZP neuvedena 28.01.20 9.1.20
Výstavba fyzické ochrany skladu  neuvedena 29.01.20 9.1.20
Průběžné dodávky jednorázových rukavic  7 800 000 Kč 07.02.20 9.1.20
Kurz pro požární techniky - požární bezpečnost staveb neuvedena 07.02.20 9.1.20
Nákup 14.000 ks čepic - lodiček  3 100 000 Kč 25.02.20 7.1.20
Dodávka 1 kusu sanitního vozidla  2 900 000 Kč Předběžné ozn. 7.1.20
Dodávka 2 kusů sanitních vozidel 2 100 000 Kč Předběžné ozn. 7.1.20
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů neuvedena 29.01.20 4.1.20
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků neuvedena 03.02.20 4.1.20
Dodávky pracovních služebních stejnokrojů neuvedena 03.03.20 4.1.20
Zajištění dodávky 40 ks sanitních vozidel  neuvedena 27.01.20 31.12.19
Poskytování bezpečnostních služeb neuvedena 28.01.20 25.12.19
Ostraha neuvedena 31.01.20 25.12.19
Dodávka malého plavidla s vlastním strojním pohonem neuvedena 31.01.20 25.12.19
Zajištění ostrahy a ochrany majetku 47 000 000 Kč 03.02.20 25.12.19
Dodávky balistických vest pro skryté nošení 14 000 000 Kč Předběžné oznámení 25.12.19
Dodávka protiúderových přileb 1 800 000 Kč Předběžné oznámení 25.12.19
Pořízení 1 ks CAS neuvedena 31.01.20 21.12.19
Dodávky služební obuvi 134 000 000 Kč 17.02.20 21.12.19
Dodávky bund reflexních neuvedena 19.02.20 21.12.19
Dodávka pracovního celoročního oblečení 14 000 000 Kč 27.01.20 18.12.19
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS 160 000 Kč 27.01.20 18.12.19
Nákup funkčních triček  19 800 000 Kč 20.02.20 18.12.19
Zajištění ostrahy objektů neuvedena Předběžné oznámení 10.12.19
Zajištění služeb, údržby a obnovy požárně bezpečnostních systémů - EPS neuvedena Předběžná tržní konzultace  3.12.19