Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 15.3.2018
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Výkon TDS a koordinátora BOZP 300 000 Kč 16.03.18
Zajištění ostrahy a dispečinku neuvedena 16.03.18
Kontrola a údržba hasicích přístrojů 300 000 Kč 16.03.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP 250 000 Kč 16.03.18
Nákup materiálu k zabezpečení BOZP neuvedena 16.03.18
Dodávka nových zásahových oděvů 1 000 000 Kč 16.03.18
Koordinátor BOZP neuvedena 16.03.18
Obnova a rozšíření kamerových systémů neuvedena 16.03.18
Koordinátor BOZP neuvedena 18.03.18
Dodávka 3 ks technických automobilů chemických neuvedena 19.03.18
Dodávky služební obuvi  77 000 000 Kč 19.03.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 19.03.18
Věcné prostředky požární ochrany neuvedena 19.03.18
Rozšíření kamerového systému 350 000 Kč 19.03.18
Jednorázové rukavice  2 000 000 Kč 19.03.18
Nákup 3 ks termokamer 500 000 Kč 19.03.18
Revize elektrické instalace 60 000 Kč 19.03.18
Technický dozor a koordinátor BOZP  230 000 Kč 19.03.18
Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu 25 000 000 Kč 20.03.18
Protipovodňová opatření 6 250 000 Kč 20.03.18
Dodávka pracovních oděvů 2 600 000 Kč 20.03.18
Ostraha areálu neuvedena 20.03.18
Dodávka kamerového systému  4 100 000 Kč 20.03.18
Kontroly a čištění spalinových cest komínů 120 000 Kč 20.03.18
Nákup akumulátorů a baterií pro opravy radiostanic HARRIS neuvedena 20.03.18
Nákup náhradních dílů k radiostanicím Motorola neuvedena 20.03.18
Nákup 117 párů celokožených pracovních bot s ocelovou špicí neuvedena 20.03.18
Modernizace EPS 350 000 Kč 20.03.18
Potápěčský materiál neuvedena 20.03.18
Sanitní vůz se zástavbou a výjezdové vozidlo 3 000 000 Kč 21.03.18
Nákup náhradních dílů k radiovému systému HARRIS neuvedena 21.03.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 21.03.18
Nákup dámských pracovních bílých kalhot neuvedena 21.03.18
Ostraha areálu 500 000 Kč 21.03.18
Revize elektrických spotřebičů neuvedena 21.03.18
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi neuvedena 22.03.18
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi neuvedena 22.03.18
Zajištění ostrahy objektů 4 200 000 Kč 22.03.18
Dodání protichemických obleků neuvedena 22.03.18
Pořízení automobilu pro převoz osob se sníženou hybností neuvedena 22.03.18
Poskytování služeb fyzické ostrahy neuvedena 22.03.18
Koordinátor BOZP neuvedena 22.03.18
Dodávka lékárniček 40 000 Kč 22.03.18
Nákup ochranných pracovních oděvů a obuvi neuvedena 22.03.18
Porevizní opravy EZS neuvedena 22.03.18
Servisní služby PZTS (EZS, EPS, CCTV)  3 200 000 Kč 23.03.18
Koordinátor BOZP neuvedena 23.03.18
Pořízení 1 kusu nafukovacího stanu s příslušenstvím 150 000 Kč 23.03.18
Dodávka dekontaminačních nádob neuvedena 23.03.18
Nákup chemických světel neuvedena 23.03.18
Radiostanice vozidlové TPM 700 včetně GPS neuvedena 26.03.18
Zajištění pravidelných revizí vyhrazených plynových zařízení neuvedena 26.03.18
Revize požárních klapek a požárního větrání neuvedena 26.03.18
Zajištění pravidelných revizí požárních ucpávek neuvedena 26.03.18
Zajištění pravidelných revizí vyhrazených tlakových zařízení neuvedena 26.03.18
Zajištění pravidelných revizí zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů  neuvedena 26.03.18
Zajištění pravidelných revizí kotlů neuvedena 26.03.18
Zajištění pravidelných revizí záchytného systému proti pádu osob neuvedena 26.03.18
Zajištění pravidelných revizí vyhrazených zdvihacích zařízení (výtahů) neuvedena 26.03.18
Zajištění pravidelných revizí spalinových cest neuvedena 26.03.18
Koordinátor BOZP neuvedena 26.03.18
Koordinátor BOZP neuvedena 26.03.18
Dodávka 216 ks kombinéz neuvedena 27.03.18
Zajištění fyzické ostrahy objektu a informační služby pro veřejnost  12 600 000 Kč 27.03.18
Výkon dozoru TDI a BOZP 2 000 000 Kč 27.03.18
Výkon činností TDS a koordinátora BOZP 1 200 000 Kč 27.03.18
Servis a opravy diesel agregátů požárních čerpadel a záložních zdrojů el. energie neuvedena 27.03.18
Nákup pracovních ochranných oděvů pro kuchaře neuvedena 27.03.18
Koordinátor BOZP neuvedena 28.03.18
Revize,servis,opravy a náhrady požárních zařízení neuvedena 28.03.18
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče neuvedena 28.03.18
Servis a opravy EZS  neuvedena 28.03.18
Dodávka 1 ks  DA s požárním přívěsem  900 000 Kč 28.03.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 29.03.18
Dodávka 1 ks  DA  750 000 Kč 29.03.18
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi  2 850 000 Kč 29.03.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP 160 000 Kč 29.03.18
Dodání pracovního oblečení a obuvi neuvedena 29.03.18
Dodávka 11 ks štítů balistických těžkých s pojezdem a průzorem neuvedena 30.03.18
Revize elektrických instalací budov, hromosvodů, spotřebičů, ručního nářadí a pracovních strojů 350 000 Kč 30.03.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP 4 900 000 Kč 03.04.18
Zdravotnická výbava jednotlivce a záchranáře neuvedena 03.04.18
Ostraha objektu neuvedena 04.04.18
Dodávka 5 ks sanitních vozů 12 500 000 Kč 05.04.18
Oprava CAS 20 neuvedena 05.04.18
Vestavba do vozidla zajišťujícího přepravu osob pod vlivem návykových látek neuvedena 05.04.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP 950 000 Kč 06.04.18
Kontroly, údržba, opravy a náhrady hasicích přístrojů neuvedena 06.04.18
Dodávka 1 ks  CAS  6 200 000 Kč 09.04.18
Dodávka 1 ks  CAS  6 300 000 Kč 09.04.18
Dodávky oděvů pro kuchaře neuvedena 10.04.18
Dodávka 1 ks  CAS  6 500 000 Kč 10.04.18
Protipovodňový varovný a informační systém 7 000 000 Kč 10.04.18
Poskytování odborných činností v oblasti BOZP, PO, OŽP neuvedena 10.04.18
Rámcová dohoda na dodávky vest reflexních na období 2018-2021 neuvedena 12.04.18
Dodávka firemního oblečení 16 000 000 Kč 13.04.18
Dodávka  10 kusů sanitních vozidel RLP 21 000 000 Kč 16.04.18
Dodávka 1 ks  CAS  6 000 000 Kč 16.04.18
Koordinátor BOZP 200 000 Kč 17.04.18
Nákup 20 000 párů bot nízkých a 20 000 párů bot vysokých neuvedena 18.04.18
Dodávka 1 ks nafukovacího člunu se spalovacím motorem 50 000 Kč 19.04.18
Dodávka 1581 ks ohnivzdorných kombinéz 4 300 000 Kč 03.05.18
Dodávky OOPP v letech 2018-2023 neuvedena 31.05.18

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Obnova a rozšíření kamerových systémů neuvedena 16.03.18 15.3.18
Technický dozor a koordinátor BOZP  230 000 Kč 19.03.18 15.3.18
Koordinátor BOZP neuvedena 22.03.18 15.3.18
Dodávka lékárniček 40 000 Kč 22.03.18 15.3.18
Nákup ochranných pracovních oděvů a obuvi neuvedena 22.03.18 15.3.18
Porevizní opravy EZS neuvedena 22.03.18 15.3.18
Pořízení 1 kusu nafukovacího stanu s příslušenstvím 150 000 Kč 23.03.18 15.3.18
Dodávka dekontaminačních nádob neuvedena 23.03.18 15.3.18
Nákup chemických světel neuvedena 23.03.18 15.3.18
Koordinátor BOZP neuvedena 26.03.18 15.3.18
Koordinátor BOZP neuvedena 28.03.18 15.3.18
Revize,servis,opravy a náhrady požárních zařízení neuvedena 28.03.18 15.3.18
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče neuvedena 28.03.18 15.3.18
Servis a opravy EZS  neuvedena 28.03.18 15.3.18
Dodávka 1 ks  DA s požárním přívěsem  900 000 Kč 28.03.18 15.3.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP 160 000 Kč 29.03.18 15.3.18
Dodání pracovního oblečení a obuvi neuvedena 29.03.18 15.3.18
Ostraha objektu neuvedena 04.04.18 15.3.18
Vestavba do vozidla zajišťujícího přepravu osob pod vlivem návykových látek neuvedena 05.04.18 15.3.18
Kontroly, údržba, opravy a náhrady hasicích přístrojů neuvedena 06.04.18 15.3.18
Poskytování odborných činností v oblasti BOZP, PO, OŽP neuvedena 10.04.18 15.3.18
Koordinátor BOZP neuvedena 16.03.18 13.3.18
Koordinátor BOZP neuvedena 18.03.18 13.3.18
Potápěčský materiál neuvedena 20.03.18 13.3.18
Nákup dámských pracovních bílých kalhot neuvedena 21.03.18 13.3.18
Ostraha areálu 500 000 Kč 21.03.18 13.3.18
Revize elektrických spotřebičů neuvedena 21.03.18 13.3.18
Pořízení automobilu pro převoz osob se sníženou hybností neuvedena 22.03.18 13.3.18
Poskytování služeb fyzické ostrahy neuvedena 22.03.18 13.3.18
Koordinátor BOZP neuvedena 23.03.18 13.3.18
Koordinátor BOZP neuvedena 26.03.18 13.3.18
Nákup pracovních ochranných oděvů pro kuchaře neuvedena 27.03.18 13.3.18
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi  2 850 000 Kč 29.03.18 13.3.18
Revize elektrických instalací budov, hromosvodů, spotřebičů, ručního nářadí a pracovních strojů 350 000 Kč 30.03.18 13.3.18
Oprava CAS 20 neuvedena 05.04.18 13.3.18
Dodávka  10 kusů sanitních vozidel RLP 21 000 000 Kč 16.04.18 13.3.18
Dodávka 1 ks  CAS  6 000 000 Kč 16.04.18 13.3.18
Dodávka 1581 ks ohnivzdorných kombinéz 4 300 000 Kč 03.05.18 13.3.18
Dodávky OOPP v letech 2018-2023 neuvedena 31.05.18 13.3.18
Nákup 117 párů celokožených pracovních bot s ocelovou špicí neuvedena 20.03.18 11.3.18
Modernizace EPS 350 000 Kč 20.03.18 11.3.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 21.03.18 11.3.18
Zajištění pravidelných revizí vyhrazených plynových zařízení neuvedena 26.03.18 11.3.18
Revize požárních klapek a požárního větrání neuvedena 26.03.18 11.3.18
Zajištění pravidelných revizí požárních ucpávek neuvedena 26.03.18 11.3.18
Zajištění pravidelných revizí vyhrazených tlakových zařízení neuvedena 26.03.18 11.3.18
Zajištění pravidelných revizí zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů  neuvedena 26.03.18 11.3.18
Zajištění pravidelných revizí kotlů neuvedena 26.03.18 11.3.18
Zajištění pravidelných revizí záchytného systému proti pádu osob neuvedena 26.03.18 11.3.18
Zajištění pravidelných revizí vyhrazených zdvihacích zařízení (výtahů) neuvedena 26.03.18 11.3.18
Zajištění pravidelných revizí spalinových cest neuvedena 26.03.18 11.3.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 29.03.18 11.3.18
Dodávka 1 ks  DA  750 000 Kč 29.03.18 11.3.18
Rámcová dohoda na dodávky vest reflexních na období 2018-2021 neuvedena 12.04.18 11.3.18
Koordinátor BOZP 200 000 Kč 17.04.18 11.3.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP 250 000 Kč 16.03.18 9.3.18
Nákup materiálu k zabezpečení BOZP neuvedena 16.03.18 9.3.18
Dodávka nových zásahových oděvů 1 000 000 Kč 16.03.18 9.3.18
Nákup 3 ks termokamer 500 000 Kč 19.03.18 9.3.18
Revize elektrické instalace 60 000 Kč 19.03.18 9.3.18
Nákup akumulátorů a baterií pro opravy radiostanic HARRIS neuvedena 20.03.18 9.3.18
Nákup náhradních dílů k radiostanicím Motorola neuvedena 20.03.18 9.3.18
Nákup náhradních dílů k radiovému systému HARRIS neuvedena 21.03.18 9.3.18
Dodání protichemických obleků neuvedena 22.03.18 9.3.18
Radiostanice vozidlové TPM 700 včetně GPS neuvedena 26.03.18 9.3.18
Zdravotnická výbava jednotlivce a záchranáře neuvedena 03.04.18 9.3.18
Dodávka 1 ks  CAS  6 500 000 Kč 10.04.18 9.3.18
Protipovodňový varovný a informační systém 7 000 000 Kč 10.04.18 9.3.18
Dodávka 1 ks nafukovacího člunu se spalovacím motorem 50 000 Kč 19.04.18 9.3.18
Kontrola a údržba hasicích přístrojů 300 000 Kč 16.03.18 6.3.18
Rozšíření kamerového systému 350 000 Kč 19.03.18 6.3.18
Jednorázové rukavice  2 000 000 Kč 19.03.18 6.3.18
Kontroly a čištění spalinových cest komínů 120 000 Kč 20.03.18 6.3.18
Sanitní vůz se zástavbou a výjezdové vozidlo 3 000 000 Kč 21.03.18 6.3.18
Zajištění ostrahy objektů 4 200 000 Kč 22.03.18 6.3.18
Výkon činností TDS a koordinátora BOZP 1 200 000 Kč 27.03.18 6.3.18
Servis a opravy diesel agregátů požárních čerpadel a záložních zdrojů el. energie neuvedena 27.03.18 6.3.18
Dodávka 1 ks  CAS  6 300 000 Kč 09.04.18 6.3.18
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi neuvedena 22.03.18 4.3.18
Dodávka 5 ks sanitních vozů 12 500 000 Kč 05.04.18 4.3.18
Dodávka 1 ks  CAS  6 200 000 Kč 09.04.18 4.3.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 19.03.18 1.3.18
Věcné prostředky požární ochrany neuvedena 19.03.18 1.3.18
Dodávka kamerového systému  4 100 000 Kč 20.03.18 1.3.18
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi neuvedena 22.03.18 1.3.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP 4 900 000 Kč 03.04.18 1.3.18
Výkon TDI a koordinátora BOZP 950 000 Kč 06.04.18 1.3.18
Dodávky oděvů pro kuchaře neuvedena 10.04.18 1.3.18
Ostraha areálu neuvedena 20.03.18 27.2.18
Dodávka 216 ks kombinéz neuvedena 27.03.18 27.2.18
Zajištění fyzické ostrahy objektu a informační služby pro veřejnost  12 600 000 Kč 27.03.18 27.2.18
Výkon dozoru TDI a BOZP 2 000 000 Kč 27.03.18 27.2.18
Dodávka 11 ks štítů balistických těžkých s pojezdem a průzorem neuvedena 30.03.18 25.2.18
Nákup 20 000 párů bot nízkých a 20 000 párů bot vysokých neuvedena 18.04.18 25.2.18
Dodávky služební obuvi  77 000 000 Kč 19.03.18 22.2.18
Dodávka pracovních oděvů 2 600 000 Kč 20.03.18 20.2.18
Servisní služby PZTS (EZS, EPS, CCTV)  3 200 000 Kč 23.03.18 20.2.18
Zajištění ostrahy a dispečinku neuvedena 16.03.18 15.2.18
Dodávka 3 ks technických automobilů chemických neuvedena 19.03.18 15.2.18
Protipovodňová opatření 6 250 000 Kč 20.03.18 13.2.18
Výkon TDS a koordinátora BOZP 300 000 Kč 16.03.18 11.2.18
Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu 25 000 000 Kč 20.03.18 8.2.18
Dodávka firemního oblečení 16 000 000 Kč 13.04.18 6.2.18