Poptávky - otevřené zakázky - předběžná oznámení

Datum: 23.1.2019
Informativní seznam zakázek, u kterých je stále možné předložit nabídku a předběžných oznámení. Kompletní informace vč. kontaktů jsou k dispozici (zasílány mailem) pouze klientům s placenou službou "Plus" (300,- Kč/měsíc, v 1. roce registrace jako "Plus Start" za 100,- Kč/měsíc).

Podle termínu podání nabídek

Název Hodnota Otevřena do
Výkon funkce koordinátora BOZP 500 000 Kč 24.01.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 24.01.19
Revize hasících přístrojů a hydrantů 5 000 Kč 24.01.19
Revize tlakových nádob stabilních neuvedena 25.01.19
Přilby pro technické zásahy a hašení požárů neuvedena 25.01.19
Tričko bílé pracovní - 300 ks neuvedena 25.01.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 28.01.19
Dodávka pěnidla neuvedena 28.01.19
Zajištění služeb ostrahy a recepce neuvedena 28.01.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 28.01.19
Poskytování recepční a bezpečnostní služby neuvedena 29.01.19
Dodávky pracovních oděvů 1 500 000 Kč 29.01.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 90 000 Kč 29.01.19
Hasičské vybavení neuvedena 29.01.19
Dodávka OOPP 280 000 Kč 29.01.19
Dýchací přístroje neuvedena 29.01.19
Nákup 1 ks automobilu se zvedací plošinou neuvedena 30.01.19
Dodávka 15.600 párů pracovních rukavic neuvedena 30.01.19
Realizace bezpečnostních opatření neuvedena 31.01.19
Renovace EPS neuvedena 31.01.19
Dodávka  služebního vozidla městské policie 550 000 Kč 31.01.19
Akumulátory pro RDST neuvedena 31.01.19
Ochranné pracovní pomůcky neuvedena 31.01.19
Zajištění ostrahy, poskytování recepčních služeb a monitoringu objektů neuvedena 01.02.19
Nákup 2 ks převozních sanitek 3 000 000 Kč 01.02.19
Nákup 2 ks sanitních vozů neuvedena 01.02.19
Provedení revizí a tlakových zkoušek hasicích přístrojů  neuvedena 01.02.19
Koordinátor BOZP neuvedena 01.02.19
Revize a servis plicních automatik neuvedena 01.02.19
Rozšíření systému kontroly vstupu neuvedena 01.02.19
Jednorázové oděvy pro operační sály 7 900 000 Kč 04.02.19
Kamery pro CCTV neuvedena 04.02.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 04.02.19
Koordinátor BOZP neuvedena 04.02.19
Koordinátor BOZP neuvedena 04.02.19
Dopdávka 2 ks výjezdových vozidel neuvedena 05.02.19
Fyzická ostraha a recepční služba neuvedena 05.02.19
Měřidlo povrchové kontaminace radioaktivní látkou neuvedena 05.02.19
Dodávka elektrohydraulického vyprošťovacího zařízení 550 000 Kč 06.02.19
Dodávka 2ks zásahových vozidel  2 450 000 Kč 06.02.19
Ocelová pouta s pouzdrem neuvedena 06.02.19
Fyzická ostraha objektů a obsluha pultu centrální ochrany neuvedena 06.02.19
Pořízení 1 ks DA 850 000 Kč 06.02.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 08.02.19
Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy 6 800 000 Kč 11.02.19
Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí 4 200 000 Kč 11.02.19
Ochranné pracovní prostředky (oděvy) 5 400 000 Kč 11.02.19
Vyšetřovací a operační rukavice neuvedena 11.02.19
Pořízení 1 ks CAS 4 500 000 Kč 11.02.19
Fyzická ostraha objektů 13 500 000 Kč 12.02.19
Dodávky sanitních vozidel neuvedena 12.02.19
Dodávky automobilů osobních silničních policejních neuvedena 12.02.19
Koordinátor BOZP 175 000 Kč 12.02.19
Pořízení 1 ks CAS 6 000 000 Kč 13.02.19
Poskytování služeb fyzické ostrahy 9 800 000 Kč 14.02.19
Supervize sanačních prací včetně zajištění koordinátora BOZP neuvedena 14.02.19
Kurz Nové předpisy a povinnosti v BOZP neuvedena 15.02.19
Operační pláště neuvedena 15.02.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 18.02.19
Koordinátor BOZP neuvedena 18.02.19
Oprava protipožárních prostupů a dveří, instalace automatického práškového hasebního systému 20 000 000 Kč 18.02.19
Kruz "Požární ochrana-nové a aktualizované obecně platné předpisy" neuvedena 20.02.19
Uzavření rámcové dohody na dodávky obuvi 57 000 000 Kč 21.02.19
Zajištění odborných revizních činností elektrorozvodů neuvedena 25.02.19
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks 68 000 000 Kč 11.03.19
Technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 3 650 000 Kč 20.03.19
Dodávky žlutých reflexních vest 8 800 000 Kč 28.03.19
Dodávky rukavic kombinovaných středních a svrchních neuvedena 28.03.19
Dodávka loďě s příslušenstvím a přívěsem 2 500 000 Kč Předběžné oznámení
Dodávka 1 ks CAS 20 v provedení technickém neuvedena Předběžné oznámení
Dodávka 1 ks požárního kontejnerového nosiče s hydraulickým jeřábem neuvedena Předběžné oznámení

Podle termínu rozeslání

Název Hodnota Otevřena do Rozesláno
Akumulátory pro RDST neuvedena 31.01.19 23.1.19
Ochranné pracovní pomůcky neuvedena 31.01.19 23.1.19
Koordinátor BOZP neuvedena 01.02.19 23.1.19
Revize a servis plicních automatik neuvedena 01.02.19 23.1.19
Rozšíření systému kontroly vstupu neuvedena 01.02.19 23.1.19
Kamery pro CCTV neuvedena 04.02.19 23.1.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 04.02.19 23.1.19
Koordinátor BOZP neuvedena 04.02.19 23.1.19
Koordinátor BOZP neuvedena 04.02.19 23.1.19
Měřidlo povrchové kontaminace radioaktivní látkou neuvedena 05.02.19 23.1.19
Ocelová pouta s pouzdrem neuvedena 06.02.19 23.1.19
Fyzická ostraha objektů a obsluha pultu centrální ochrany neuvedena 06.02.19 23.1.19
Pořízení 1 ks DA 850 000 Kč 06.02.19 23.1.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 08.02.19 23.1.19
Pořízení 1 ks CAS 4 500 000 Kč 11.02.19 23.1.19
Koordinátor BOZP 175 000 Kč 12.02.19 23.1.19
Supervize sanačních prací včetně zajištění koordinátora BOZP neuvedena 14.02.19 23.1.19
Koordinátor BOZP neuvedena 18.02.19 23.1.19
Oprava protipožárních prostupů a dveří, instalace automatického práškového hasebního systému 20 000 000 Kč 18.02.19 23.1.19
Dýchací přístroje neuvedena 29.01.19 21.1.19
Dodávka 15.600 párů pracovních rukavic neuvedena 30.01.19 21.1.19
Provedení revizí a tlakových zkoušek hasicích přístrojů  neuvedena 01.02.19 21.1.19
Dodávka 2ks zásahových vozidel  2 450 000 Kč 06.02.19 21.1.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 18.02.19 21.1.19
Přilby pro technické zásahy a hašení požárů neuvedena 25.01.19 17.1.19
Tričko bílé pracovní - 300 ks neuvedena 25.01.19 17.1.19
Dodávka pěnidla neuvedena 28.01.19 17.1.19
Zajištění služeb ostrahy a recepce neuvedena 28.01.19 17.1.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 28.01.19 17.1.19
Hasičské vybavení neuvedena 29.01.19 17.1.19
Dodávka OOPP 280 000 Kč 29.01.19 17.1.19
Nákup 1 ks automobilu se zvedací plošinou neuvedena 30.01.19 17.1.19
Dodávka  služebního vozidla městské policie 550 000 Kč 31.01.19 17.1.19
Zajištění ostrahy, poskytování recepčních služeb a monitoringu objektů neuvedena 01.02.19 17.1.19
Nákup 2 ks převozních sanitek 3 000 000 Kč 01.02.19 17.1.19
Nákup 2 ks sanitních vozů neuvedena 01.02.19 17.1.19
Fyzická ostraha a recepční služba neuvedena 05.02.19 17.1.19
Kruz "Požární ochrana-nové a aktualizované obecně platné předpisy" neuvedena 20.02.19 17.1.19
Dodávka 1 ks CAS 20 v provedení technickém neuvedena Předběžné oznámení 17.1.19
Dodávka 1 ks požárního kontejnerového nosiče s hydraulickým jeřábem neuvedena Předběžné oznámení 17.1.19
Revize hasících přístrojů a hydrantů 5 000 Kč 24.01.19 15.1.19
Revize tlakových nádob stabilních neuvedena 25.01.19 15.1.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 28.01.19 15.1.19
Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí 4 200 000 Kč 11.02.19 15.1.19
Ochranné pracovní prostředky (oděvy) 5 400 000 Kč 11.02.19 15.1.19
Vyšetřovací a operační rukavice neuvedena 11.02.19 15.1.19
Fyzická ostraha objektů 13 500 000 Kč 12.02.19 15.1.19
Dodávky automobilů osobních silničních policejních neuvedena 12.02.19 15.1.19
Pořízení 1 ks CAS 6 000 000 Kč 13.02.19 15.1.19
Poskytování služeb fyzické ostrahy 9 800 000 Kč 14.02.19 15.1.19
Kurz Nové předpisy a povinnosti v BOZP neuvedena 15.02.19 15.1.19
Operační pláště neuvedena 15.02.19 15.1.19
Zajištění odborných revizních činností elektrorozvodů neuvedena 25.02.19 15.1.19
Dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks 68 000 000 Kč 11.03.19 15.1.19
Dodávky rukavic kombinovaných středních a svrchních neuvedena 28.03.19 15.1.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP 90 000 Kč 29.01.19 10.1.19
Renovace EPS neuvedena 31.01.19 10.1.19
Dodávka elektrohydraulického vyprošťovacího zařízení 550 000 Kč 06.02.19 10.1.19
Dodávky sanitních vozidel neuvedena 12.02.19 10.1.19
Jednorázové oděvy pro operační sály 7 900 000 Kč 04.02.19 8.1.19
Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy 6 800 000 Kč 11.02.19 8.1.19
Uzavření rámcové dohody na dodávky obuvi 57 000 000 Kč 21.02.19 8.1.19
Technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 3 650 000 Kč 20.03.19 8.1.19
Dodávka loďě s příslušenstvím a přívěsem 2 500 000 Kč Předběžné oznámení 8.1.19
Výkon funkce koordinátora BOZP 500 000 Kč 24.01.19 4.1.19
Výkon TDI a koordinátora BOZP neuvedena 24.01.19 4.1.19
Dopdávka 2 ks výjezdových vozidel neuvedena 05.02.19 4.1.19
Dodávky žlutých reflexních vest 8 800 000 Kč 28.03.19 1.1.19
Dodávky pracovních oděvů 1 500 000 Kč 29.01.19 4.12.18
Realizace bezpečnostních opatření neuvedena 31.01.19 6.11.18
Poskytování recepční a bezpečnostní služby neuvedena 29.01.19 16.9.18