Certifikace, zkušebnictví a výzkum

Filtrovat podle   
Strana 1 z 1
Celkem 9 záznamů
APOLD SECURITY s.r.o.

Bezpečnostní agentura, ochrana majetku a osob, fyzická i elektronická ostraha objektů, přeprava peněz, kamerové systémy (CCTV), elektronické zabezpečovací systémy (EZS), elektronické protipožární systémy (EPS), bezpečnostní, tepelněizolační a protisluneční folie.

DNV Czech Republic s.r.o.

certifikace systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001:1999

EMPLA AG, spol. s r.o.

autorizované měření emisí, imisí, pachových látek, azbestu, hluku, vibrací, pracovního prostředí, rozbor vody, analýzy půd, odpadů, materiálů, testy ekotoxicity

GComp spol. s r.o.

Elektronická školení BOZP - bezpečnosti práce - jsou určena pro pracovníky v administrativě. Pořádat školení bezpečnosti práce ukládá zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Školení tvoří výkladová část, certifikační test a potvrzení o absolvování.

INECO průmyslová ekologie s.r.o.

akreditovaná měření pracovního prostředí, prašnost, chemické látky, mikroklimatické podmínky, hluk, vibrace

Josef Hoferica

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

LABTECH s.r.o.

akreditovaná chemická zkušební laboratoř - konzultace, odběr a rozbor vzorků, analýza, poradenství, měření hluku a vibrací, hlučnost, pracovní ovzduší, prašnost, chemické látky

PAVUS, a.s.

činnost autorizované osoby AO 216 a certifikačních orgánů pro výrobky a systémy jakosti, technická normalizace, zkoušení požárně technických vlastností konstrukcí a hmot, expertizní činnost

ZEKA plus,s.r.o.

služby v oblasti bezpečnosti a ochrany, zdraví při práci a požární ochrany, prodej a servis požární techniky a věcných prostředků

Strana 1 z 1
Celkem 9 záznamů