Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 6 z 11
Celkem 299 záznamů
Ing. Ivan Matějovský

Prevence rizik (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)-Znalecká činnost (soudní znalec v oboru BOZP)-Požární ochrana-Požární bezpečnost staveb- VZDĚLÁVÁNÍ-Rekvalifikace /Školení/Kurzy/ Semináře BEZPEČNOST PRÁCE / PREVENCE RIZIK (BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI) - komplexní zajištění BOZP - poradenství - zpracování dokumentace BOZP - školení zaměstnanců - prověrky stavu BOZP - audity stavu BOZP - vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců - kategorizace prací - koordinátor BOZP na staveništi ZNALECKÁ ČINNOST (ČINNOST SOUDNÍHO ZNALCE) - provádění znalecké činnosti a zpracování a zpracování znaleckých posudků pro obor bezpečnost práce- specializace bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lese a na pracovištích a činnostech obdobného charakteru (zákon 36/1967Sb., o znalcích a tlumočnících) POŽÁRNÍ OCHRANA - komplexní zajištění PO - poradenství - zpracování dokumentace PO - školení zaměstnanců - prověrky stavu PO - audity stavu PO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb VZDĚLÁVÁNÍ-Rekvalifikace /Školení/Kurzy/ Semináře - základní kurzy a periodické školení obsluh přenosných řetězových pil, křovinořezů, motorových vyžínačů, travních sekaček - zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce - zaměstnanců v oblasti požární ochrany

Ing. Ivo Štěpánek - BPPO servis

technicko-organizační a poradenská činnost v oblasti BOZP, PO a životního prostředí

Ing. Jan Janíček

služby v oblasti BOZP a požární ochrany, servis a opravy plynových zařízení, revize a školení v oblasti zdvihacích zařízení

Ing. Jan Valenta

Prodej, revize a servis hasicích přístrojů, požárních vodovodů, komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce.

Ing. Jaroslav Slavík

poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, služby koordinátora BOZP na stavbách

Ing. Jiří Hackenwald

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Ing. Jiří Polok

veškeré činnosti v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce pro malé a střední firmy

Ing. Marek Eich

Poskytování služeb a poradenství v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a odborné způsobilosti osob.

Ing. Marek Zeman

Poskytování poradenských a školících služeb v oblasti BOZP a PO. Prodej a odborná instalace bezpečnostních tabulek.

Ing. Pavel Chlup

Poskytování služeb v oblasti školení požární ochrany, bezpečnosti a zaškolování pracovníků.

Ing. Pavel KOLÁŘ (BEPO Ostrava)

Školení BOZP a PO on-line po celé ČR. Bezpečnost práce na míru, služby BOZP a PO komplexně. E-shop BOZP s produkty a službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Ing. Pavel Pekař - POPEPA

projektové zpracování požárně bezpečnostních řešení, dokumentace BOZP dle provozovaných činností včetně odborných konzultací

Ing. Pavel Suchoň

Poskytování revizí, oprav, prodej hasicích přístrojů, hydrantů a uzávěrů. Nabídka komplexních služeb v PO a BOZP.

Ing. Petr Dostál, s.r.o.

Bezpečnost práce, požární ochrana, kontroly, školicí činnost v oblasti BOZP a PO. Zpracování dokumentace, poradenská činnost.

Ing. Petr Szczypka

Nabídka poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany osobních údajů. Provádění školení, seminářů a kurzů.

Ing. Radek Pindur

technicko-organizační činnost v oblasti PO, BP a ekologie

Ing. Richard Heger

kompletní a profesionální služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

Ing. Tomáš Bičán

komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti i ochraně zdraví při práci - koordinátor BOZP na staveništi - - školení - hasící přístroje - požární značení

Ing. Vít Hofman

Nabídka služeb bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO). Nabízíme OUTSOURCING BOZP, PO, poradenství, identifikaci nebezpečí, analýzu rizik, hodnocení a řízení rizik, kategorizaci prací, školení, zpracování dokumentace BOZP, PO, poskytování OOPP, provádění kontrolní a auditní činnosti či řešení pracovních úrazů.

Ing. Vladimír Skácal

Zabýváme se bezpečností práce, požární ochranou a prevencí rizik v oblasti nakládání nebezpečných chemických látek a odpadů.

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 další Strana 6 z 11
Celkem 299 záznamů