Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 7 z 12
Celkem 299 záznamů
Ing. Vlastimil Trnečka

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a zdraví při práci. Dodávky hasicích přístrojů.

Ing. Zbigněv Stalmach-BHP Consult

konzultantská a poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ing. Zdeněk Semerád - Požární ochrana a BOZP

Provádíme revize, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantů. Požární služby a bezpečnost práce. Požární a bezpečnostní dokumentace. Školení požární ochrany a BOZP. Audity požární ochrany a BOZP.

IRERO s.r.o.

technicko-organizační činnost v oblasti PO a BOZP

Jana Formánková

komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Jana Křiklavová

dodávka služeb v oblasti BOZP a PO - zavedení systému managementu BOZP-OHSAS 18001, zpracování a vedení dokumentace, provádění školení a odborné přípravy, komplexní výkon odborně způsobilé osoby v BOZP a PO, spolupráce s orgány státního požárního dozoru, zprostředkování odborných školení a revizí vyhrazených technických zařízení

JANÍČEK - NAVRÁTIL s.r.o.

Zabýváme se službami v oblasti požární ochrany. Nabízíme prodej, servis a kontrolu hasicích přístrojů, požárních vodovodů i hlásičů a jiné.

Jan Skácal

OSVČ poskytujicí služby v oblasti BOZP a PO, Koordinator na stavenisti dle 309/2006 Sb., ...

Jaroslav Ceral

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany.

Jaroslav Krátký - SEPOZA s.r.o.

Zajišťujeme komplexní požární ochranu objektů a staveb. Kontroly, servis, opravy, revize. Prodáváme hasicí přístroje přenosné, pojízdné, práškové, sněhové, vodní, pěnové, hydranty. Provádíme požární ochranu, školení, požární dozor, bezpečnost práce.

JCA s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti BOZP, PO, životního prostředí a služby koordinátora BOZP.

J.Č. AQUATEST, s.r.o.

Prodej a revize hasicích přístrojů. Prodej požárního vybavení a hydrantových systémů na objednávku. Prodej ochranných skříní na hasicí přístroje.

JIPO - PB s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v požární ochraně. Zajišťujeme bezpečnostní dozor na stavbách.

Jiří Bláha

komplexní služby na úseku PO a BOZP

Jiří Franc

poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Jiří Huml - Servis hasicích přístrojů

kompletní servis v oblasti vybavení hasicími přístroji (dodání, rozmístění, montáž, revize, opravy) - nástěnné hydranty a ostatní vybavení rozvodů pro zásobování požární vodou - revize požárních požárních vodovodů a suchovodů – další služby v oblastech PO a B.O.Z.P. (preventivní kontroly, zpracování dokumentace, poradenská činnost)

Jiří Chval

Poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Jiří Lodr

PO, BOZP, požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, členění činností, dokumentace PO, školení, stanovení počtu PHP, preventivní požární prohlídky, kategorizace prací, analýza rizik, školení, pracovní úrazy, kontroly PHP a BOZP, revize.

Jiří Mečíř PROTIPOŽÁRNÍ SERVIS

revize a opravy hasicích přístrojů, požárních vodovodů (hydrantů) a požárních klapek; školení PO a BOZP; vypracování dokumentace v oblastech PO a BOZP, posouzení požárního nebezpečí objektů a činností, technických zpráv požární ochrany k projektové dokumentaci staveb a rekonstrukcí objektů; PRODEJ: kompletní vybavení pro HZS a SDH včetně vybavení pro požární sport, hasicí přístroje přenosné i pojízdné, požární a průmyslové hadice, savice, proudnice, ventily, redukce, armatury, spojky, hydrantové skříně a boxy - prázné i kompletně vybavené, čerpadla, agregáty, hasiva, sorbenty, odborná literatura a výstražné tabulky PO a BOZP

předchozí 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 další Strana 7 z 12
Celkem 299 záznamů