Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 11 z 15
Celkem 299 záznamů
MR 3, s.r.o.

Zpracování a vedení dokumentace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Poskytování poradenství a školení zaměstnanců.

MS Solution s.r.o.

poradenství v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany

Navy MAX, s.r.o.

Nabízíme řešení v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provádíme odborný audit a kontroly stávající dokumentace.

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

bezpečnost a hygiena práce, požární ochrana, revize technických zařízení, prohlášení o shodě výrobku, zpracování dokumentace BOZP a PO, poradenství, konzultace, školení

Oldřich Rovinský

Nabídka služeb koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a specialisty na požární ochranu.

Pavel Doksanský - PAMAR

Poskytování servisu v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či hygieny práce. Provádíme školení zaměstnanců.

Pavel Kruliš

Poskytování poradenských služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej pracovních pomůcek.

Pavel Lukáš - TESPO

servis a prodej hasicích přístrojů, hydrantů a příslušenství, montáž a opravy požárních prostupů a protipožárních zařízení, zpracování a vedení dokumentace požární ochrany a bezpečnosti práce, prodej bezpečnostních tabulek a prostředků BOZP

Pavel Pavlas, PAMI

konzultační, poradenské a popř. auditorské činnosti ve všech oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce

Pavel Veselý | člen pkpo

komplexní řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)

PAVUS, a.s.

činnost autorizované osoby AO 216 a certifikačních orgánů pro výrobky a systémy jakosti, technická normalizace, zkoušení požárně technických vlastností konstrukcí a hmot, expertizní činnost

PB Alfa, s.r.o.

Prodáváme hasičské přístroje práškové, vodní i pojízdné práškové a sněhové, dále hadice a proudnice. Provádíme kontroly a opravy hasicích přístrojů.

PCS servis, spol. s r.o.

Poskytování poradenství v oblastech požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, nakládání s odpady a obaly.

PELAMIS s.r.o.

poradenská činnost v oblasti životního prostředí, PO, BOZP, HACCP, ADR

PERITAS servis s.r.o. | člen pkpo

komplexní služby v oblasti požární ochrany, požární prevence a bezpečnosti práce

Petra Čadová BEPPO

poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Petr Deraha

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce

Petr Kohout, HASIČSKÝ SERVIS | člen pkpo

komplexní služby v oboru požární ochrana, bezpečnost práce a ochrana zdraví, vypracování dokumentace PO a BOZP, kontroly a opravy zařízení pro zásobování požární vodou (hydrantů) a požárních klapek, prodej a zajištění oprav a kontrol hasicích přístrojů - požární hadice, hydrantové skříně, proudnice a další technické prostředky požární ochrany, požární signalizace (EPS), komplexní řešení problematiky osobních ochranných pracovních prostředků včetně dodávek, vyhodnocení rizik a vypracování provozních a bezpečnostních předpisů a pravidel, zajištění revizí pro všechny druhy vyhrazených technických zařízení včetně případných oprav, prodej výstražných a bezpečnostních tabulek a značek, řešení problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání, středisko vzdělávání PO a BOZP

Petr Matějek

Poskytování servisu a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Petr Semerák

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, havarijního plánování a odpadového hospodářství.

předchozí 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 další Strana 11 z 15
Celkem 299 záznamů