Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 13 z 15
Celkem 299 záznamů
PYRO, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Identifikace a zhodnocení rizik. Nabídka školení, zpracování dokumentace, začlenění PO.

qdq services, s.r.o.

Provozujeme znalecký ústav. Nabízíme služby autorizovaného inspektora, inženýring či poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Radek Hrach

Komplexní zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce, zpracování havarijních plánů.

Radek Műhl HASIČ-servis

Kompletní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

Radek Novotný - PROHAS

Prodej výstroje a vybavení pro hasiče a záchranáře. Opravy techniky a technických prostředků, nástavby a vestavby vozidel.

REBAPO, s.r.o.

Zajišťujeme požární prevence a školení bezpečnosti práce, ekologie. Prodáváme hasící techniku.

REDCOCK a.s. | člen pkpo

Komplexní služby požární ochrany a bezpečnosti práce, zpracování veškeré dokumentace PO a BOZP, školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP, odborná příprava preventistů PO a preventivních požárních hlídek, kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů (PHP) a požárních hydrantů včetně stanovení potřebného množství hasicích přístrojů v objektech, projekční činnost – požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘS), prodej bezpečnostních značek a tabulek (i fotoluminiscenčních dle nařízení vlády č.11/2001 Sb.), prodej a instalace automatických hasicích systémů (AHS) a lokálních stabilních hasicích zařízení (LSHZ, SHZ) Tepostop Přelouč.

RED FIRE s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v oblasti požární ochrany a hygieny práce.

RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

komplexní činnosti v oblasti energetického hospodářství, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně výkonu koordinátora BOZP při práci na staveništi, bezpečnostního poradce k přepravě nebezpečných věcí po silnici ADR, a v železniční dopravě RID, požární ochran

Richard Staněk | člen pkpo

komplexní služby v oblasti PO a BOZP a hygieny práce - školení, dokumentace, vyhodnocení rizik, stanovení bezpečných postupů práce, zastupování před úřady, šetření prac.úrazů,kategorizace prací, orientační měření hluku a osvětlení na pracovištích... Revize PHP a hydrantů + dodávky a opravy. Revize a montáž požárně bezpečnostních zařízení PROMAT a Mandík. Revize jeřábů, Tlakových nádob, včetně montáže a stavebních zkoušek, vysokozdvižných vozíků, kotelen a středotlakých kotlů, včetně školení obsluh uvedených vyhrazených techických zařízení

RITAS, s.r.o.

Komplexní služby v oblasti BOZP a PO včetně služeb odborně způsobilé osoby v těchto oblastech. Prodej hasicích přístrojů, kontroly atd. Poradenství v oblasti ISO 9001, bezpečnostní poradenství, studie a audity, personální poradenství, systémy atd.

RNDr. Adam Véle, Ph.D. - OIKOS

služby v hygieně a bezpečnosti práce (BOZP), požární ochraně (PO), podnikové a průmyslové ekologii (vody, odpady, ovzduší, chemické látky apod.)

ROK servis - Ing. Jiří Jochovič

bezpečnost práce, požární ochrana, revize, elektro, plyn, školení obsluh motor. vozíků, chemické látky, ochranné pomůcky, bezpečnostní tabulky, software pro zvýšení efektivity práce s bezpečnostními listy a revizními kartami

Roman Majkus - hasicí technika

Prodej hasicích přístrojů a hydrantů.

SAFEA IVS, s.r.o.

Poskytování odborných prací, poradenské a kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, provozu technických zařízení a požární ochrany.

Safety Architects s.r.o.

poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

SaFire s.r.o.

Koordinace BOZP na stavbách. Zajišťování požární ochrany a BOZP ve firmách a organizacích. Snižování výrobních nákladů. Zavádění štíhlé výroby Lean.

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, školení zaměstnanců a činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Sdružení Konzultant Kolman & Kolman

Bezpečnost práce a požární ochrana. Kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí, technické zprávy PO, poradenská činnost, školení zaměstnanců, revize technických zařízení, školení řidičů referentů. mobil 602 435 711

předchozí 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 další Strana 13 z 15
Celkem 299 záznamů