Technicko-organizační činnost

Filtrovat podle   
Strana 6 z 11
Celkem 329 záznamů
IHAS s.r.o.

komplexní služby v oblasti protivýbuchové ochrany - hodnocení rizik výbuchu a následků výbuchů včetně softwarových simulací, stanovování opatření proti výbuchu, vyšetřování příčin havárií a pracovních úrazů, zapříčiněných výbuchem nebo požárem, stanovení technicko bezpečnostních parametrů hořlavých látek, měření úniku hořlavých prachů, plynů a par kapalin, zpracování veškeré dokumentace, inspekce zařízení, znalecká činnost v oblasti výbušnosti průmyslových prachů, plynů a par kapalin

Ing. Antonín Konečný PROKON | člen pkpo

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, kontroly, revize a opravy hasících přístrojů a prostředků požární ochrany, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ing. Antonín Štanc | člen pkpo

Komplexní zajišťování agend PO a BOZP - Posouzení požárního nebezpečí a zpracování technických zpráv PO - Školení, poradenství, metodické vedení

Ing. Daniel Tvrdý - DT safety

technicko-organizační činnost v oblasti PO a BP

Ing. David Doležal

Poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti.

Ing. David Navrátil

Služby - bezpečnost práce - požární ochrana - koordinátor BOZP - komplet.

Ing. Dušan Fiedler

revize a opravy hasicích přístrojů, požárních vodovodů (hydrantů) a požárních klapek; školení PO a BOZP; vypracování dokumentace v oblastech PO a BOZP, posouzení požárního nebezpečí objektů a činností, technických zpráv požární ochrany k projektové dokumentaci staveb a rekonstrukcí objektů; PRODEJ: kompletní vybavení pro HZS a SDH včetně vybavení pro požární sport, hasicí přístroje přenosné i pojízdné, požární a průmyslové hadice, savice, proudnice, ventily, redukce, armatury, spojky, hydrantové skříně a boxy - prázné i kompletně vybavené, čerpadla, agregáty, hasiva, sorbenty, odborná literatura a výstražné tabulky PO a BOZP

Ing. Hana Martiníková

služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práce a požární ochrany

Ing. Ivan Matějovský

Prevence rizik (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)-Znalecká činnost (soudní znalec v oboru BOZP)-Požární ochrana-Požární bezpečnost staveb- VZDĚLÁVÁNÍ-Rekvalifikace /Školení/Kurzy/ Semináře BEZPEČNOST PRÁCE / PREVENCE RIZIK (BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI) - komplexní zajištění BOZP - poradenství - zpracování dokumentace BOZP - školení zaměstnanců - prověrky stavu BOZP - audity stavu BOZP - vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců - kategorizace prací - koordinátor BOZP na staveništi ZNALECKÁ ČINNOST (ČINNOST SOUDNÍHO ZNALCE) - provádění znalecké činnosti a zpracování a zpracování znaleckých posudků pro obor bezpečnost práce- specializace bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lese a na pracovištích a činnostech obdobného charakteru (zákon 36/1967Sb., o znalcích a tlumočnících) POŽÁRNÍ OCHRANA - komplexní zajištění PO - poradenství - zpracování dokumentace PO - školení zaměstnanců - prověrky stavu PO - audity stavu PO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb VZDĚLÁVÁNÍ-Rekvalifikace /Školení/Kurzy/ Semináře - základní kurzy a periodické školení obsluh přenosných řetězových pil, křovinořezů, motorových vyžínačů, travních sekaček - zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce - zaměstnanců v oblasti požární ochrany

Ing. Ivo Štěpánek - BPPO servis

technicko-organizační a poradenská činnost v oblasti BOZP, PO a životního prostředí

Ing. Jan Janíček

služby v oblasti BOZP a požární ochrany, servis a opravy plynových zařízení, revize a školení v oblasti zdvihacích zařízení

Ing. Jan KAREL – JK PROJEKTY

Poskytování služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provádění funkce koordinátora bezpečnosti staveb.

Ing. Jan Valenta

Prodej, revize a servis hasicích přístrojů, požárních vodovodů, komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce.

Ing. Jaroslav Slavík

poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, služby koordinátora BOZP na stavbách

Ing. Jiří Hackenwald

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Ing. Jiří Polok

veškeré činnosti v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce pro malé a střední firmy

Ing. Marek Eich

Poskytování služeb a poradenství v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a odborné způsobilosti osob.

Ing. Marek Zeman

Poskytování poradenských a školících služeb v oblasti BOZP a PO. Prodej a odborná instalace bezpečnostních tabulek.

Ing. Pavel Chlup

Poskytování služeb v oblasti školení požární ochrany, bezpečnosti a zaškolování pracovníků.

Ing. Pavel KOLÁŘ (BEPO Ostrava)

Školení BOZP a PO on-line po celé ČR. Bezpečnost práce na míru, služby BOZP a PO komplexně. E-shop BOZP s produkty a službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 další Strana 6 z 11
Celkem 329 záznamů