Technicko-organizační činnost

Filtrovat podle   
Strana 7 z 12
Celkem 329 záznamů
Ing. Pavel Pekař - POPEPA

projektové zpracování požárně bezpečnostních řešení, dokumentace BOZP dle provozovaných činností včetně odborných konzultací

Ing. Pavel Suchoň

Poskytování revizí, oprav, prodej hasicích přístrojů, hydrantů a uzávěrů. Nabídka komplexních služeb v PO a BOZP.

Ing. Petr Dostál, s.r.o.

Bezpečnost práce, požární ochrana, kontroly, školicí činnost v oblasti BOZP a PO. Zpracování dokumentace, poradenská činnost.

Ing. Petr Szczypka

Nabídka poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany osobních údajů. Provádění školení, seminářů a kurzů.

Ing. Radek Pindur

technicko-organizační činnost v oblasti PO, BP a ekologie

Ing. Renata Kocourková

Provádění technicko organizační činnosti v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce. Dodáváme bezpečnostní tabulky.

Ing. Richard Heger

kompletní a profesionální služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

Ing. Tomáš Bičán

komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti i ochraně zdraví při práci - koordinátor BOZP na staveništi - - školení - hasící přístroje - požární značení

Ing. Viktor Zawadzki

Služby v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, přepravy a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Ing. Vít Hofman

Nabídka služeb bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO). Nabízíme OUTSOURCING BOZP, PO, poradenství, identifikaci nebezpečí, analýzu rizik, hodnocení a řízení rizik, kategorizaci prací, školení, zpracování dokumentace BOZP, PO, poskytování OOPP, provádění kontrolní a auditní činnosti či řešení pracovních úrazů.

Ing. Vladimír Skácal

Zabýváme se bezpečností práce, požární ochranou a prevencí rizik v oblasti nakládání nebezpečných chemických látek a odpadů.

Ing. Vlastimil Trnečka

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a zdraví při práci. Dodávky hasicích přístrojů.

Ing. Zbigněv Stalmach-BHP Consult

konzultantská a poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ing. Zdeněk Semerád - Požární ochrana a BOZP

Provádíme revize, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantů. Požární služby a bezpečnost práce. Požární a bezpečnostní dokumentace. Školení požární ochrany a BOZP. Audity požární ochrany a BOZP.

IRERO s.r.o.

technicko-organizační činnost v oblasti PO a BOZP

Jana Formánková

komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Jana Křiklavová

dodávka služeb v oblasti BOZP a PO - zavedení systému managementu BOZP-OHSAS 18001, zpracování a vedení dokumentace, provádění školení a odborné přípravy, komplexní výkon odborně způsobilé osoby v BOZP a PO, spolupráce s orgány státního požárního dozoru, zprostředkování odborných školení a revizí vyhrazených technických zařízení

JANÍČEK - NAVRÁTIL s.r.o.

Zabýváme se službami v oblasti požární ochrany. Nabízíme prodej, servis a kontrolu hasicích přístrojů, požárních vodovodů i hlásičů a jiné.

Jan Skácal

OSVČ poskytujicí služby v oblasti BOZP a PO, Koordinator na stavenisti dle 309/2006 Sb., ...

předchozí 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 další Strana 7 z 12
Celkem 329 záznamů