Technicko-organizační činnost

Filtrovat podle   
Strana 8 z 13
Celkem 329 záznamů
Jarmila Bařinková - BAŘINKA

technicko-organizační činnost v PO a BP

Jaroslav Ceral

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany.

Jaroslav Krátký - SEPOZA s.r.o.

Zajišťujeme komplexní požární ochranu objektů a staveb. Kontroly, servis, opravy, revize. Prodáváme hasicí přístroje přenosné, pojízdné, práškové, sněhové, vodní, pěnové, hydranty. Provádíme požární ochranu, školení, požární dozor, bezpečnost práce.

JCA s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti BOZP, PO, životního prostředí a služby koordinátora BOZP.

J.Č. AQUATEST, s.r.o.

Prodej a revize hasicích přístrojů. Prodej požárního vybavení a hydrantových systémů na objednávku. Prodej ochranných skříní na hasicí přístroje.

Jindra Andrlová, A-SERVIS

služby v oblasti požární prevence - PO, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP

JIPO - PB s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v požární ochraně. Zajišťujeme bezpečnostní dozor na stavbách.

Jiří Bělohorský HASPRO

prodej, údržba, plnění a opravy hasicích přístrojů zahraniční i naší výroby, prodej hydrantových skříní kompletních i samostatných dílů s příslušenstvím, pravidelné kontroly a periodické zkoušky těchto zařízení, další služby v požární ochraně a bezpečnosti práce

Jiří Bláha

komplexní služby na úseku PO a BOZP

Jiří Huml - Servis hasicích přístrojů

kompletní servis v oblasti vybavení hasicími přístroji (dodání, rozmístění, montáž, revize, opravy) - nástěnné hydranty a ostatní vybavení rozvodů pro zásobování požární vodou - revize požárních požárních vodovodů a suchovodů – další služby v oblastech PO a B.O.Z.P. (preventivní kontroly, zpracování dokumentace, poradenská činnost)

Jiří Chval

Poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Jiří Lodr

PO, BOZP, požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, členění činností, dokumentace PO, školení, stanovení počtu PHP, preventivní požární prohlídky, kategorizace prací, analýza rizik, školení, pracovní úrazy, kontroly PHP a BOZP, revize.

Jiří Mečíř PROTIPOŽÁRNÍ SERVIS

revize a opravy hasicích přístrojů, požárních vodovodů (hydrantů) a požárních klapek; školení PO a BOZP; vypracování dokumentace v oblastech PO a BOZP, posouzení požárního nebezpečí objektů a činností, technických zpráv požární ochrany k projektové dokumentaci staveb a rekonstrukcí objektů; PRODEJ: kompletní vybavení pro HZS a SDH včetně vybavení pro požární sport, hasicí přístroje přenosné i pojízdné, požární a průmyslové hadice, savice, proudnice, ventily, redukce, armatury, spojky, hydrantové skříně a boxy - prázné i kompletně vybavené, čerpadla, agregáty, hasiva, sorbenty, odborná literatura a výstražné tabulky PO a BOZP

Jiří Molík

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadového hospodářství.

Jiřina Jiskrová

Prodej, servis a revize hasicích přístrojů a hydrantových systémů. Zpracování a vedení dokumentace PO a BOZP. Nabídka výstroje a výzbroje. Plnění CO2.

Jiří Seidl

Kompletní služby a zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce – školení, odborné přípravy, zpracování veškeré dokumentace BOZP a PO, dodáme hasící přístroje, tabulky a bezpečnostní značení včetně instalace.

Jiří Syrový

Zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracování a průběžné vedení veškeré potřebné dokumentace na míru, vč. pravidelného i odborných školení ad. Zajištění revizí elektro, plyn, tlakové nádoby, zdvíhací zařízení - provádějí smluvní, dlouhodobě prověření revizní technici. Dodávky, montáž a pravidelné revize hasících přístrojů a hydrantů. Značení únikových východů, dodávky firemních lékárniček.

Jiří Šaláta

Poskytování kompletních služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Koordinace BOZP na staveništích.

Jiří Štelčík - ETOS

služby v oblasti řízení průmyslové energetiky, ekologie a bezpečnosti

Jiří Válek

Nabízím revize hasicích přístrojů, hydrantů a ostatní techniky. Prodávám hasicí přístroje i požární vodovody.

předchozí 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 další Strana 8 z 13
Celkem 329 záznamů