Technicko-organizační činnost

Filtrovat podle   
Strana 9 z 14
Celkem 329 záznamů
Jiří Zámečník - Hymax

prodej, servis, revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů - hydrantů, plnění CO2, zpracování požární dokumentace, prodej bezpečnostních tabulek, školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

JJTrend s.r.o.

Bezpečnostní agentura, provozování půltů, videopultů, autocarpultu centralizované ochrany po celém uzemí ČR,SR, montáže EZS, EPS, CCTV a veškerých technických prostředků (zahraničí mimo SR vždy na dotaz). Bezpečnost práce a požární ochrana.

J.K. marketing s.r.o.

služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany, školení, zavedení systému BOZP, PO, účast při kontrolách OUIP, HZS, hygieny apod, služby koordinátora BOZP na staveništi

JMK s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Poskytujeme technické služby.

Josef Brzoň

Revizní, kontrolní, školící a poradenská činnost v oblasti tlakových a plynových zařízení, bezpečnosti práce a požární ochrany v objektech.

Josef Hoferica

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Josef Maier

zpracování požárně bezpečnostních řešení - autorizovaný technik požární bezpečnosti staveb, technicko-organizační činnost požární ochrany a BOZP OZO PO a OZO v prevenci rizik

Josef Steinmetz

Služby v oblasti PO a BOZP - kompletní dokumentace a školení - kontroly hasicích přístrojů a hydrantových systémů, prodej nových hasicích přístrojů, bezpečnostní tabulky a značky. Prodej a opravy lodí a lodního příslušenství.

JP gas, s.r.o.

Činnosti odborně způsobilé osoby v oblasti PO a v prevenci rizik BOZP, opravy,montáže a revize plynových, tlakových zařízení na PB a ZP, revize a montáže uzemnění objektů třídy A a B, obchodní činnost.

Karel Bidlo

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany a BP, revize a servis hydrantů a HP

Karel Geiger

Prodáváme hydranty, protipožární dveře, plynové, vodní a práškové hasící přístroje. Nabízíme školení, revize, opravy a prodej hasicí techniky.

Karel Grigar

Poskytování kompletních služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Karel Jařabáč - BEHYP

technicko-organizační činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - školení, odborný dozor a zpracování vnitřních směrnic

Karimex Praha, s.r.o.

Zajišťujeme služby v oblasti BOZP a PO, zpracování dokumentace, provádění školení, požárně bezpečnostních prohlídek pracovišť

Karla Schweigerová

komplexní řešení zajištění PO a BOZP, projektování PBS

Kateřina Jiřičková - Neraservis

Požární ochrana, BOZP, koordinátor BOZP na staveništi, revize a prodej hasicích přístrojů a hydrantů, další služby v oblasti PO a BOZP - outsourcing.

KESO Praha spol. s r.o.

správa nemovitostí, revize technických zařízení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO) - revize hasících přístrojů, hydrantů, požárních dveří a ucpávek, revize regálů a ostatního technického zařízení - školení BOZP a PO - zpracování dokumentace BOZP a PO

KLIKA - BP, a.s. | člen pkpo

Naše řešení zahrnují veškeré produkty a služby, které zajistí požární ochranu maximálního rozsahu: řešení požární bezpečnosti staveb – audit, projekce, montáž, servis a revize; výroba, projekce a instalace plynového stabilního hasicího zařízení – FK-KOMPLET®; projekce a instalace stabilního hasicího zařízení vysokotlakého vodního mlhového – HI-FOG®; ochrana rackových skříní – FK-RACK; požární ochrana ocelových a betonových konstrukcí omítkovinou PERLIFOC®; elektrická požární signalizace; přenosné hasicí přístroje a hydranty; komplexní služby v oblasti BOZP a PO

KONTROL SERVIS, s.r.o.

Technická činnost v oblasti protikorozních povrchových ochran, ocelových konstrukcí, ochranných povlaků, požární ochrany, hasicí přístroje.

Koordinátor CV s.r.o.

služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vč. služby koordinátora BOZP na staveništi

předchozí 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 další Strana 9 z 14
Celkem 329 záznamů