Technicko-organizační činnost

Filtrovat podle   
Strana 10 z 15
Celkem 329 záznamů
KOUBA ENGINEERING s.r.o.

služby v oblasti BOZP & PO, koordinátor BOZP dle z. 309/2006 Sb.

KROTITEL RIZIK, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany včetně činnosti koordinátora BOZP.

KRYL spol. s r.o.

prodej, servis, kontroly, údržba, plnění a opravy hasicích přístrojů, prodej plnicích zařízení práškových HP fy VULKAN, prodej servis, údržba a opravy hydrantových systémů, prodej bezpečnostních tabulek, poradenská činnost v oblasti požární ochrany, školení PO a BOZP

Kvapilík

prodej, revize a servis hasicích přístrojů a hydrantů,revize a opravy požárních klapek, bezpečnostní tabulky, bezpečnostní a fotoluminiscenční značení, školení a dokumentace v PO,protiskluzné pásky, protipožární ucpávky,sorbenty a havarijní soupravy, ochranné pomůcky a oděvy, technické služby k ochraně osob a majetku - servis, montáže EPS

Ladislav Šálek - REVIZNÍ TECHNIK

specialista bezpečnosti práce a revizní technik - poradenské služby a konzultace, školení v oblasti BOZP, vyhotovení předpisů a zpracování dokumentace, kontroly pracovišť, hodnocení rizik, šetření pracovních úrazů, externí výkon funkcí, provedení revizí a revizních zkoušek

LA - PO fire, s.r.o.

Nabízíme komplexní zajištění oblasti BOZP a PO, audity PO a BOZP (zpracování dokumentace, školení, vedení lhůt kontrol, revizí) včetně kontrol, revizí, oprav hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostního zařízení (např. dveře, nouzové osvětlení atd.). Prodej PHP, bezpečnostního značení, hlásičů. Plnění lahví CO2. Revize elektro, plynu, tlak. nádob. Kontroly objektů, zpracování požárně bezpečnostního řešení. Služby pro SVJ, bytová družstva, správy majetku. Zastoupení u HZS, OIBP, KHS.

Lenka Průžková

Kontroly a prodej hasicích přístrojů, revize hydrantů. Provádění preventivních prohlídek objektů. Nabídka služeb v oblasti BOZP.

LEX consulting, s.r.o.

Komplexní celorepublikové služby v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ekologie (EKO), nebezpečných chemických látek a přípravků (NCHL), energetiky (ENERG) - revize vyhrazených technických zařízení (VTZ)

Libor Junek - SAWO K.K.S.

Poskytování služeb odborně způsobilé osoby v oblasti bezpečnosti práce i prevence rizik a požární ochrany včetně požárně bezpečnostního řešení staveb.

L+M Conzulting, s.r.o.

Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO. Revize a prodej hasících přístrojů a hydrantových systémů. Tvorba dokumentací a evakuačních plánů.

Lubomír Imrich SERVIS - POBP

technicko-organizační činnost v oblasti PO a BP

Luboš Čuka

Provádíme školení PO a BOZP. Nabízíme požárně bezpečnostní řešení staveb a prodej, montáž a revize hasicích přístrojů, hydrantů a požárních ucpávek.

Luboš Pultar

Provádíme kontrolu, servis a prodej hasicích přístrojů, požárních vodovodů, hydrantů i protipožárních klapek včetně elektrické požární signalizace.

Luděk Skala

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Luděk Zeman

Nabízíme poradenství, školení zaměstnanců, zpracování dokumentace v oblasti BOZP a PO. Provádím kontroly pracovišť a montáž hasicích přístrojů.

LUMBRE s.r.o. | člen pkpo

posouzení požární odolnosti dveří, stanovení rozsahu zkoušek požární odolnosti, konzultace v oblasti požadavků na výrobky

Ľudovít Müller - MOVOZ

Prodej a revize hasicích přístrojů, bezpečnostních tabulek a požárních vodovodů. Poskytování služeb v požární ochraně a bezpečnosti práce.

MANS CZ, s.r.o.

Do našeho portfolia služeb patří komplexní služby v oblastech bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (po) a inženýrské činnosti v investiční výstavbě. Nabízíme poradenský servis, provádění školení zaměstnanců, identifikace rizik na pracovištích, vypracování příslušné dokumentace..ad.

Marek KREJCAR - M.R.K.

činnost odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení - zpracování a vedení dokumentace, kontroly, revize a zkoušky tlakových nádob, parních kotlů a plynových zařízení, provádění periodických školení

Marek Nawrath

Poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbách a služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

předchozí 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 další Strana 10 z 15
Celkem 329 záznamů