Technicko-organizační činnost

Filtrovat podle   
Strana 11 z 17
Celkem 329 záznamů
Marie Hubková - BOZPO Pelhřimov

Poskytujeme služby, poradenství a školení v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, činnosti koordinátora BOZP na stavbě. Dodáváme bezpečnostní a požární tabulky

Martina Hrabětová

Poradenství v oblasti systému managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, bezpečnosti práce a požární ochrany.

Martin Kuna

poradenství v oblasti BOZP a PO

Martin Pek

Nabízíme služby v oblasti požární ochrany staveb a bezpečnosti práce. Provádíme kontroly požárně bezpečnostních zařízení.

MEICO SYSTEM`S s.r.o.

ochranné prostředky pro práci ve výškách, montáž, revize, školení - bezpečnost práce - hodnocení rizik

Michaela Svobodová - T.M.S servis

Nabídka poradenství i školení v oblasti bezpečnosti a požární ochrany.

Michal Hill

Nabízíme hasicí přístroje a požární hydranty, jejich prodej, opravy a revize. Zajišťujeme požární ochranu, školení, začlenění PO a BOZP.

Michal Kolman

Poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Michal Vagenknecht

odborný poradce v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany - kompletní zpracování dokumentace, zajištění školení

Milan Jandourek

Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, odpadového hospodářství.

Milan Palůch

KONZULTACE – AUDITY – ŠKOLENÍ – ZPRACOVÁNÍ INTERNÍCH SMĚRNIC, BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ, POSTUPŮ A PŘEDPISŮ PRO OBLAST BEZPEČNOSTI PRÁCE – HYGIENY – POŽÁRNÍ OCHRANY

Milan Pinčák

Formou outsourcingu zajišťujeme komplexní řešení ochrany životního prostředí, PO a BOZP.

Milan Vilímek - VM PROFI

komplexní služby v oblastech bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny, emisí kotelny, požární ochrany a technických zařízení

Milena Komárková

Kompletní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a v oblasti požární ochrany.

MINI-MAX, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Miroslava Vaculíková

Zajištění požární ochrany, bezpečnosti práce a požární bezpečnosti staveb. Nabídka školení a zpracování dokumentace. Prodej bezpečnostních tabulek.

Miroslav Bořek

Nabídka komplexních služeb v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce. Servis, prodej a revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů.

Miroslav Müller

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Miroslav Rutrich

Nabídka služeb koordinátora BOZP pro práci na staveništích. Pořádání školení BOZP a požární ochrany.

Miroslav Šeiner - BEPR

Bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana. Systém prevence firem.

předchozí 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 další Strana 11 z 17
Celkem 329 záznamů