Technicko-organizační činnost

Filtrovat podle   
Strana 12 z 17
Celkem 329 záznamů
Monika Marková

Poskytujeme kontrolu, servis a prodej hasicích přístrojů

MR 3, s.r.o.

Zpracování a vedení dokumentace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Poskytování poradenství a školení zaměstnanců.

MS Solution s.r.o.

poradenství v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany

Navy MAX, s.r.o.

Nabízíme řešení v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provádíme odborný audit a kontroly stávající dokumentace.

NESPO plus s.r.o.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO), hasicí přístroje, hydranty, bezpečnostní tabulky - fotoluminicsenční. Školení pro firmy.

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

bezpečnost a hygiena práce, požární ochrana, revize technických zařízení, prohlášení o shodě výrobku, zpracování dokumentace BOZP a PO, poradenství, konzultace, školení

Oldřich Rovinský

Nabídka služeb koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a specialisty na požární ochranu.

Pavel Bábík, s.r.o. | člen pkpo

prodej a servis hasicích přístrojů, prodej, instalace a servis hydrantových systémů, požární hadice, proudnice, savice, rozdělovače, vysokotlaké hadice, proudnice a vestavby (s vlastní nádrží 400 až 800 litrů), pneumatické teleskopické stožáry, pracovní a zásahové obleky pro hasiče, dobíjecí svítilny do výbušného prostředí, požární uzávěry (dveře) ve všech rozměrech, provedení a požární odolnosti, protipožární nátěry, výstražné a bezpečnostní tabulky a fotoluminisenční značení, kompletní vybavení pro požární sport, technicko-organizační činnost v oboru požární ochrany, školení a odborná příprava v oboru požární ochrany, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pavel Doksanský - PAMAR

Poskytování servisu v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či hygieny práce. Provádíme školení zaměstnanců.

Pavel Kruliš

Poskytování poradenských služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej pracovních pomůcek.

Pavel Lukáš - TESPO

servis a prodej hasicích přístrojů, hydrantů a příslušenství, montáž a opravy požárních prostupů a protipožárních zařízení, zpracování a vedení dokumentace požární ochrany a bezpečnosti práce, prodej bezpečnostních tabulek a prostředků BOZP

Pavel Pavlas, PAMI

konzultační, poradenské a popř. auditorské činnosti ve všech oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce

Pavel Veselý | člen pkpo

komplexní řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)

PB Alfa, s.r.o.

Prodáváme hasičské přístroje práškové, vodní i pojízdné práškové a sněhové, dále hadice a proudnice. Provádíme kontroly a opravy hasicích přístrojů.

PCS servis, spol. s r.o.

Poskytování poradenství v oblastech požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, nakládání s odpady a obaly.

PELAMIS s.r.o.

poradenská činnost v oblasti životního prostředí, PO, BOZP, HACCP, ADR

PERITAS servis s.r.o. | člen pkpo

komplexní služby v oblasti požární ochrany, požární prevence a bezpečnosti práce

Perspekta, spol. s r.o.

komplexní služby v oboru PO a BOZP

Petra Čadová BEPPO

poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Petr Deraha

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce

předchozí 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 další Strana 12 z 17
Celkem 329 záznamů