Technicko-organizační činnost

Filtrovat podle   
Strana 13 z 17
Celkem 329 záznamů
Petr Gřeš PETRES

technicko-organizační činnost v BOZP a PO, školení zaměstnanců, odborná příprava požárních hlídek, prodej ochranných pracovních prostředků a bezpečnostních tabulek

Petr Hanžl - HP

technicko organizační činnost v oblasti PO a BP, školení, revize, poradenství, prodej prostředků PO

Petr Kohout, HASIČSKÝ SERVIS | člen pkpo

komplexní služby v oboru požární ochrana, bezpečnost práce a ochrana zdraví, vypracování dokumentace PO a BOZP, kontroly a opravy zařízení pro zásobování požární vodou (hydrantů) a požárních klapek, prodej a zajištění oprav a kontrol hasicích přístrojů - požární hadice, hydrantové skříně, proudnice a další technické prostředky požární ochrany, požární signalizace (EPS), komplexní řešení problematiky osobních ochranných pracovních prostředků včetně dodávek, vyhodnocení rizik a vypracování provozních a bezpečnostních předpisů a pravidel, zajištění revizí pro všechny druhy vyhrazených technických zařízení včetně případných oprav, prodej výstražných a bezpečnostních tabulek a značek, řešení problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání, středisko vzdělávání PO a BOZP

Petr Matějek

Poskytování servisu a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Petr Semerák

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, havarijního plánování a odpadového hospodářství.

Petr Škoda

Zabýváme se bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a koordinací staveb. Provádíme revize hasící a vyhrazené požární techniky.

Petr Zborník

Nabídka služeb v oblasti BOZP a požární ochrany. Provádění revizí a prodej hasicích přístrojů, hydrantů, CO2 lahví, protipožárních nátěrů a klapek.

POHASERVIS s.r.o.

Služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantových systémů.

PoPoS CZ spol. s r.o.

poradenství v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO), hygieny práce - odborné kurzy a školení - revize a prodej hasících přístrojů, hydrantů a hlásičů - poradenství v nakládání s odpady

POUR SERVIS, s.r.o.

poradenství, školení a revizí v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požární a bezpečnostní servis s.r.o.

Nabídka služeb v oborech požární ochrana včetně požárně bezpečnostních řešení staveb a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Požární ochrana - Bezpečnost práce, Kotyza Jiří

Komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce, školení a poradenství, preventivní kontroly objektů, prodej hasících přístrojů, hydrantů, kouřových hlásičů, požárně-bezpečnostních tabulek a provádění revizí, oprav, vč. protipožárních ucpávek.

Požární služby Ústí n.L., spol. s r.o.

komplexní služby v PO a BOZP, revize, opravy, montáže, hasicí přístroje, hydrantové systémy a stavební konstrukce. Fotoluminscenční bezpečnostní tabulky - vynikající design a vlastnosti.

Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o.

služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; bezpečnost práce, požární ochrana, pracovní hygiena - systémy řízení BOZP, OHSAS 18001, chemické látky

PREPO - TEAM s.r.o.

technicko-organizační služby v oblasti PO a BP, odborná posouzení, preventivní kontroly, zpracování dokumentace, školení, poradenství, kontroly a revize hasicích přístrojů a hydrantů, elektrických a plynových zařízení, kotelen, tlakových nádob, zdvíhacích zařízení, vysokozdvižných vozíků, prodej bezpečnostních tabulek, hasicích přístrojů a hydrantů

PREVENTADO s.r.o.

bezpečnost práce a požární ochrana, vypracování a vedení dokumentace, e-learningová školení BOZP a PO včetně první pomoci, kategorizace prací

PREVENT MORAVA s.r.o.

Požární ochrana, bezpečnost práce, školení PO, BOZP. Zpracování dokumentace PO a BOZP. Provádíme revize – hasicí přístroje, hydranty, protipožární nátěry. Koordinátor BOZP. Jistící systémy a zajištění osob proti pádu z výšky a do hloubky.

PREVENT s.r.o.

poradenství, hodnocení rizik, outsourcing, kategorizace, školení, audity, systémy řízení, informační servis, e-learning, firemní informační portály, vedení agendy - řízená dokumentace, OHSAS v oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany

Pro Experience s.r.o.

Technicko-inženýrské a servisní služby v oblasti PO

Prometheus Nymburk, s.r.o.

Prodej hasících přístrojů a hydrantů včetně revizí. Technicko-organizační činnost v oblasti PO a BOZP.

předchozí 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 další Strana 13 z 17
Celkem 329 záznamů