Technicko-organizační činnost

Filtrovat podle   
Strana 14 z 17
Celkem 329 záznamů
Průmyslové systémy s.r.o. | člen pkpo

komplexní služby v PO a BOZP Instalace a revize požárních zařízení (ucpávky, dveře)

PTBP conzult, s.r.o.

Provádění služeb v oblastech požární ochrany, bezpečnosti práce, hygieny práce, ergonomie a ekologie.

Pyrodon,s.r.o.

Komplexní služby v oblasti PO a BOZP Internetový obchod Velkoobchodní činnost

PYROSERVIS a.s. | člen pkpo

komplexní služby v oblasti PO a BOZP - prodej prostředků PO, servis hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení, protipožární ochrana staveb, technicko-organizační činnost v PO a BOZP, činnost koordinátora BOZP na stavbách, požárně bezpečnostní řešení staveb, technický dozor investora v oblasti PO, audity PO

PYRO, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Identifikace a zhodnocení rizik. Nabídka školení, zpracování dokumentace, začlenění PO.

PYROS spol. s r.o.

Protipožární vybavení, hasicí přístroje, čerpadla a zařízení Protipožární, zabezpečovací a bezpečnostní systémy, instalace Protipožární, zabezpečovací a ochranná zařízení, distributoři Ochrana zdraví, bezpečnost práce a prevence nehod, poradenství

qdq services, s.r.o.

Provozujeme znalecký ústav. Nabízíme služby autorizovaného inspektora, inženýring či poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Radek Hrach

Komplexní zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce, zpracování havarijních plánů.

Radek Műhl HASIČ-servis

Kompletní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

Radek Novotný - PROHAS

Prodej výstroje a vybavení pro hasiče a záchranáře. Opravy techniky a technických prostředků, nástavby a vestavby vozidel.

REBAPO, s.r.o.

Zajišťujeme požární prevence a školení bezpečnosti práce, ekologie. Prodáváme hasící techniku.

REDCOCK a.s. | člen pkpo

Komplexní služby požární ochrany a bezpečnosti práce, zpracování veškeré dokumentace PO a BOZP, školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP, odborná příprava preventistů PO a preventivních požárních hlídek, kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů (PHP) a požárních hydrantů včetně stanovení potřebného množství hasicích přístrojů v objektech, projekční činnost – požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘS), prodej bezpečnostních značek a tabulek (i fotoluminiscenčních dle nařízení vlády č.11/2001 Sb.), prodej a instalace automatických hasicích systémů (AHS) a lokálních stabilních hasicích zařízení (LSHZ, SHZ) Tepostop Přelouč.

RED FIRE s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v oblasti požární ochrany a hygieny práce.

RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

komplexní činnosti v oblasti energetického hospodářství, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně výkonu koordinátora BOZP při práci na staveništi, bezpečnostního poradce k přepravě nebezpečných věcí po silnici ADR, a v železniční dopravě RID, požární ochran

Richard Staněk | člen pkpo

komplexní služby v oblasti PO a BOZP a hygieny práce - školení, dokumentace, vyhodnocení rizik, stanovení bezpečných postupů práce, zastupování před úřady, šetření prac.úrazů,kategorizace prací, orientační měření hluku a osvětlení na pracovištích... Revize PHP a hydrantů + dodávky a opravy. Revize a montáž požárně bezpečnostních zařízení PROMAT a Mandík. Revize jeřábů, Tlakových nádob, včetně montáže a stavebních zkoušek, vysokozdvižných vozíků, kotelen a středotlakých kotlů, včetně školení obsluh uvedených vyhrazených techických zařízení

RITAS, s.r.o.

Komplexní služby v oblasti BOZP a PO včetně služeb odborně způsobilé osoby v těchto oblastech. Prodej hasicích přístrojů, kontroly atd. Poradenství v oblasti ISO 9001, bezpečnostní poradenství, studie a audity, personální poradenství, systémy atd.

RNDr. Adam Véle, Ph.D. - OIKOS

služby v hygieně a bezpečnosti práce (BOZP), požární ochraně (PO), podnikové a průmyslové ekologii (vody, odpady, ovzduší, chemické látky apod.)

ROK servis - Ing. Jiří Jochovič

bezpečnost práce, požární ochrana, revize, elektro, plyn, školení obsluh motor. vozíků, chemické látky, ochranné pomůcky, bezpečnostní tabulky, software pro zvýšení efektivity práce s bezpečnostními listy a revizními kartami

Roman Majkus - hasicí technika

Prodej hasicích přístrojů a hydrantů.

SAFEA IVS, s.r.o.

Poskytování odborných prací, poradenské a kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, provozu technických zařízení a požární ochrany.

předchozí 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 další Strana 14 z 17
Celkem 329 záznamů