Technicko-organizační činnost

Filtrovat podle   
Strana 15 z 17
Celkem 329 záznamů
Safety Architects s.r.o.

poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

SaFire s.r.o.

Koordinace BOZP na stavbách. Zajišťování požární ochrany a BOZP ve firmách a organizacích. Snižování výrobních nákladů. Zavádění štíhlé výroby Lean.

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, školení zaměstnanců a činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Sdružení Konzultant Kolman & Kolman

Bezpečnost práce a požární ochrana. Kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí, technické zprávy PO, poradenská činnost, školení zaměstnanců, revize technických zařízení, školení řidičů referentů. mobil 602 435 711

SEASPOL s.r.o. | člen pkpo

požární ochrana a bezpečnost práce, zpracování dokumentace PO a BOZP, provádění školení, hasicí přístroje, bezpečnostní značení, nebezpečné látky - školení AO, vysokozdvižné vozíky - školení, příprava na certifikaci BOZP OHSAS (ISO)

Security management, s.r.o.

Poskytování poradenství v oblasti ochrany informací, osobních údajů a majetku. Provádění auditů, administrativního školení a zpracování dokumentace.

SEOS CZ s.r.o.

EPS, EZS, kamerové systémy, detekce plynů, kontrola přístupu osob, automatické lokální hašení, vypracování dokumentace PO, posouzení požárního nebezpečí, konzultační a realizační činnost v požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

S.E.Q. spol. s r.o.

poradenství v oblasti systémů řízení, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany

SEVA Controls, s.r.o.

Poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

SLOP. LP s.r.o.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a veškeré revize (plynu, elektro, hromosvodů, hydrantů atd.). Nabízíme pracovní oděvy, pracovní obuv, zdravotní obuv, hasicí přístroje, požární hlásiče, bezpečnostní tabulky.

Smoos s.r.o.

Bezpečností agentura - ostraha a ochrana objektů a bytů, ostraha objektu přes pult centralizované ochrany (PCO), fyzická ostrahu objektů, kulturních a společenských akcí, přeprava hotovosti a cenin, projekce, montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémů (EZS), zajištění funkce bezpečnostního a požárního technika

Soptík - 1 spol. s r.o.

Naší hlavní činností je požární ochrana, bezpečnost práce a koordinace bezpečnosti práce při stavbách, dále revize přenosných hasicích přístrojů, požárních klapek, požárních ucpávek, uzemnění, plynových zařízení, elektrospotřebičů, elektroinstalací a požárních vodovodů. Prodáváme veškerou požární techniku, zařízení a hasicí přístroje. Projektování v oblasti požární bezpečnosti staveb. Dále provádíme revize a kontroly plynových zařízení a odborné prohlídky kotelen.

Stanislava Rosická - Linekap

přezkoumání a zhodnocení rizikovosti firem z hlediska bezpečnosti práce včetně doporučení k nápravě

Stanislav Houdek bt servis

služby v oblasti BOZP, PO a ekologie, prodej přenosných hasících přístrojů, hadic, armatur, hydrantů a příslušenství, bezpečnostních výstražných tabulek, materiálu pro likvidaci technologických a ekologických havárií, protipožárních těsnicích hmot, hasiv - pěnidla, prášků, osobní výstroje a výzbroje pro hasiče, osobních ochranných pracovních prostředků

Stanislav Sučan

Nabízíme revize i prodej hasicích přístrojů a hydrantů. Poskytujeme poradenství a školení v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

Svatopluk Winkler

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Revize technických zařízení a školení pro manipulační vozíky a zvedací zařízení.

Šárka Stejskalová

Zpracování a vedení kompletní dokumentace Školení BOZP, PO, ekologie, systém kvality Zajištění bezpečnostních tabulek Zprostředkování revizí Zajištění pracovně právních služeb

Školící a servisní středisko GESTR

kompletní servis v oblasti bezpečnosti práce

TARGA SERVIS s.r.o.

kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

předchozí 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 další Strana 15 z 17
Celkem 329 záznamů