Články

Chcete informovat o dění ve Vaší firmě nebo organizaci? Chcete přilákat návštěvníky na Vaše stránky? Napište zajímavý článek a zveřejněte jej u nás.

Upozornění:

Komerční články sloužící k propagačním účelům firmy mohou publikovat pouze naši klienti využívající placené služby „Plus.“ O zveřejnění odborných článků dodaných jinými uživateli, které nemají za cíl propagaci konkrétní firmy nebo výrobku, rozhoduje výhradně provozovatel portálu.

Jak to funguje:

  1. Na naší mailovou adresu nám zašlete článek ve formátu pdf, ilustrační foto ve formátu jpg nebo gif o max. velikostí 150 *150 px, autor (max. 30 znaků), název článku (max. 50 znaků) a krátkou anotaci (max. 300 znaků).
  2. Administrátor našeho serveru provede kontrolu, zda článek neporušuje ustanovení našich podmínek poskytování služeb a umístí jej na portál.