Kurz TPO a OZO PO

Podrobnosti
Typ akce: Školení
Určeno pro: nové OZO PO
Rozsah kurzu: 160 vyučovacích hodin během 20 dnů
Další infromace: www.tep-kubickova.cz
Popis kurzu:

Absolventi odborné přípravy jsou připraveni ke zkoušce odborné způsobilosti ve smyslu §11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, po jejíž úspěšném absolvování jsou připraveni k vyhledávání, posuzování a hodnocení požárního nebezpečí při vykonávaných činnostech či při správě objektů pro právnickou či podnikající fyzickou osobu, zpracovávat dokumentaci PO a provádět školení a odbornou přípravu zaměstnanců. Určeno začínajícím zájemcům v tomto oboru.