Základní odborná příprava preventistů PO

Podrobnosti
Typ akce: Školení
Určeno pro: zaměstnance, určené k vedení požární knihy
Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin během 5 dnů
Další infromace: www.tep-kubickova.cz
Popis kurzu:

Absolvováním týdenního kurzu se závěrečným ověřením znalostí získají posluchači kvalifikaci preventisty PO. Absolventi získají přehled o základních povinnostech vyplývajících pro právnickou či podnikající fyzickou osobu ze současně platných předpisů PO, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jsou schopni zpracování a aktualizování jednoduché dokumentace PO. (Opakovanou odbornou přípravu preventistů PO nabízíme na semináři Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP, které pořádáme 2x ročně.) NA VYŽÁDÁNÍ ZAŠLEME AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU!