Základní kurz BOZP

Podrobnosti
Typ akce: Školení
Určeno pro: nové bezpečnostní techniky
Rozsah kurzu: 120 vyučovacích hodin během 15 dnů
Další infromace: www.rovs.cz
Popis kurzu:

Základní kurz bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (technik BOZP) K získání odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci rizik Dle novely zákoníku práce platné od 1. 1. 2001 je zaměstnavatel povinen zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou. Předpokladem této osoby je dosažení 18 let věku a získání odborného vzdělání a doby odborné praxe. Cílem kurzu je: poskytnout základní znalosti potřebné pro činnost bezpečnostního technika naučit reagovat na problematiku BOZP ve výrobním procesu naučit vedení dokumentace BOZ naučit činnosti spojené se zaváděním a realizací prvků v systému řízení BOZP Absolventi kurzu obdrží osvědčení, které je opravňuje vykonávat činnost BT. Získaná kvalifikace odpovídá požadavkům na odbornou způsobilost osob pro prevenci rizik podle Bezpečnostně technického požadavku č.0011/01 (vydal Český úřad bezpečnosti práce v listopadu 2001). Kurzy probíhají s akreditací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.