Novinky v BOZP

Podrobnosti
Typ akce: Školení
Určeno pro: Bezpečnostní techniky
Rozsah kurzu: 32 vyučovacích hodin během 2 dnů
Další infromace: www.rovs.cz
Popis kurzu:

Novinky v BOZP Rozvoj dovedností bezpečnostního technika v praxi Lektoři: Bc. Marcela Dobřanská, Ing. Zdeněk Juránek, MUDr. Anna Hrnčířová, Ing. Václava Kociánová, Jan Šosták Cíl kurzu: Vzhledem k neustálým změnám v předpisech BOZP je nutná orientace bezpečnostních techniků v těchto změnách. K tomu by jim měl pomoci tento kurz. Obsahem kurzu bude seznámení s novinkami v legislativě a českých technických normách za období od května 2005 do doby konání kurzu a seznámení s očekávaným vývojem legislativy BOZP. Tento kurz je zaměřen na plyn, plynová zařízení, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, novelu zákona o chemických látkách a přípravcích, novelu silničního zákona č. 361/2000 Sb., která vstoupí v platnost v polovině roku 2006. Součástí kurzu je i zaměření na rozvoj osobnosti lektora – tentokrát bude pozornost věnována asertivitě, řeči těla a metodám pro aktivní výcvik a vyučování. Odborný program: - Plyn, plynová zařízení - Novinky v legislativě BOZP a připravované změny - Chemické látky a chemické přípravky - Rozvoj osobnosti lektora - Doprava a dopravní zařízení Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu