Kalendář

Slouží k zveřejňování informací o odborných akcích jako jsou veletrhy, výstavy, konference, kurzy a školení.

Vkládání informací je umožněno pouze klientům s placenou registrací „Standard“ nebo „Plus.“

Upozornění:

Jste-li uživatelem placené služby „Plus“ nebo „Standard“ můžete požádat o aplikaci „Export XML“, která umožní přenášení Vámi vložených informací do našeho kalendáře na Vaše stránky. Informace vložíte na jedno místo a budete mít jistotu, že identické informace jsou v našem kalendáři i na Vašich stránkách.

Obory

Typy akcí

Datum konání.Další odborná příprava PO

Typ akce: Školení
Popis:3 denní kurz k novinkám v oblasti PO v rámci celoživotního vzdělávání OZO PO

Management BOZP v praxi podniků ČR

Typ akce: Školení
Popis:V týdenním odborném kurzu si posluchači vyslechnou vysoce odborné přednášky, zaměřené na systémy řízení v podnicích (např. Bezpečný podnik), prevence závažných havarií, analýzy rizik, dokumentace, systém kvalifikací a pod. Po časové prodlevě budou před odbornou komisí ověřeny jejich znalosti a budou obhajovat písemnou práci, kterou mohou využít ve svém podniku Určeno pro posluchače, kteří prošli základním kurzem BOZP! Informace: Ivana Kubičková mobil 603 44 11 71

Koordinátor na staveništi - kurz a zkoušky

Typ akce: Školení
Popis:2 denní příprava , zaměřena na rozbor otázek ke zkouškám

FIRECLUB

Typ akce: Školení
Popis:

Tradiční setkání uživatelů programu WinFire Office a bezpečnostních techniků

PROGRAM ŠKOLENÍ:

STŘEDA

 • Prezence účastníků od 15.00 hodin
 • Zahájení školení v 16.00 hodin
 • Nové informace z legislativy
 • Večeře
 • Diskusní večer

ČTVRTEK

 • Snídaně
 • 9.00-12.00 ČSN 730834 Změny staveb
 • Oběd
 • 14.00-15.00 Změna ČSN 730875 Stanovení podmínek pro navrhování EPS
 • 15.00-17.00 ČSN 730833 Bydlení a ubytování
 • Večeře
 • Projednání připomínek a návrhů

PÁTEK

 • Snídaně
 • Poradna pro efektivnější používání programů WINFIRE OFFICE
 • Odborné dotazy
 • Oběd
 • Ukončení semináře do 12.00 hodin

Cena činí 5000Kč bez DPH a 6000Kč s DPH. Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 1000Kč bez DPH, 1200Kč s DPH.
V případě zájmu pouze o výuku a oběd(bez ubytování a snídění a večeří) je cena stanovena na 2400Kč bez DPH, 2800Kč s DPH.
U všeho možnost úhrady i bez DPH. Po provedení platby na náš účet bude vystaven řádný daňový doklad, který Vám bude předán na semináři, nebo zaslán poštou. Proto na závazné objednávce vyplňte všechny položky.

Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, wifi a TV, s plnou penzí a občerstvením v průběhu školení. Na hotelu je tak sauna a bazén se slanou teplou vodou.

AutoClub Morávka Malebná obec Morávka vklíněná mezi masívy Travnatého a Slavíče, leží 520 m.n.m. a rozkládá se po obou březích stejnojmenné řeky v pěkném prostředí Beskyd na Moravě.

Dopravní spojení vlakem si můžete zjistit na: www.idos.cz

Závazná přihláška s oznámením o platbě a celou pozvánkou ke školení:
Závazná přihláška s oznámením o platbě a celou pozvánkou ke školení:
Závazná přihláška ve formátu .DOC
Závazná přihláška ve formátu .ZIP

Adresa a Kontakt

Autoclub Hotel – infolinka:
Tel.: 774 33 00 00
e-mail: info@moravka.com
http://www.moravka.com/

Umístění:
N 49° 35.752´
E 18° 31.320´

Ing.Weissbrod Rudolf – mobil: +420 603 583 695

Kapacita semináře je vždy omezena!!

Akred.MPSV - zkoušky prevence rizik

Typ akce: Školení
Popis:- Zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik §9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Bližší podrobnosti na vyžádání zašleme. - Nabízíme též 2 denní Specializovanou přípravu ke zkouškám pro bezpečnostní techniky, kteří získali kvalifikaci před nabytím účinnosti zákona č. 309/2006 Sb.

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a ekologie

Typ akce: Školení
Popis:Nové právní předpisy v oblasti PO, BOZP a ochrany životního prostředí

Školení a zkoušky OZ v elektrotechnice (vyhl.50)

Typ akce: Školení
Popis:Školení z Vyhl. 50/1978 Sb. se závěrečným ověřením znalostí odborné způsobilosti. Informace Ivana Kubičková - T.E.P. 603 44 11 71

Základní kurz BOZP

Typ akce: Školení
Popis:Základní kurz bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (technik BOZP) K získání odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci rizik Dle novely zákoníku práce platné od 1. 1. 2001 je zaměstnavatel povinen zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou. Předpokladem této osoby je dosažení 18 let věku a získání odborného vzdělání a doby odborné praxe. Cílem kurzu je: poskytnout základní znalosti potřebné pro činnost bezpečnostního technika naučit reagovat na problematiku BOZP ve výrobním procesu naučit vedení dokumentace BOZ naučit činnosti spojené se zaváděním a realizací prvků v systému řízení BOZP Absolventi kurzu obdrží osvědčení, které je opravňuje vykonávat činnost BT. Získaná kvalifikace odpovídá požadavkům na odbornou způsobilost osob pro prevenci rizik podle Bezpečnostně technického požadavku č.0011/01 (vydal Český úřad bezpečnosti práce v listopadu 2001). Kurzy probíhají s akreditací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Novinky v BOZP

Typ akce: Školení
Popis:Novinky v BOZP Rozvoj dovedností bezpečnostního technika v praxi Lektoři: Bc. Marcela Dobřanská, Ing. Zdeněk Juránek, MUDr. Anna Hrnčířová, Ing. Václava Kociánová, Jan Šosták Cíl kurzu: Vzhledem k neustálým změnám v předpisech BOZP je nutná orientace bezpečnostních techniků v těchto změnách. K tomu by jim měl pomoci tento kurz. Obsahem kurzu bude seznámení s novinkami v legislativě a českých technických normách za období od května 2005 do doby konání kurzu a seznámení s očekávaným vývojem legislativy BOZP. Tento kurz je zaměřen na plyn, plynová zařízení, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, novelu zákona o chemických látkách a přípravcích, novelu silničního zákona č. 361/2000 Sb., která vstoupí v platnost v polovině roku 2006. Součástí kurzu je i zaměření na rozvoj osobnosti lektora – tentokrát bude pozornost věnována asertivitě, řeči těla a metodám pro aktivní výcvik a vyučování. Odborný program: - Plyn, plynová zařízení - Novinky v legislativě BOZP a připravované změny - Chemické látky a chemické přípravky - Rozvoj osobnosti lektora - Doprava a dopravní zařízení Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu

Management BOZP v praxi podniků ČR

Typ akce: Školení
Popis:V 2 týdenním odborném kurzu si posluchači vyslechnou vysoce odborné přednášky, zaměřené na systémy řízení v podnicích (např. Bezpečný podnik), prevence závažných havarií, analýzy rizik, dokumentace, systém kvalifikací a pod. Po časové prodlevě budou před odbornou komisí ověřeny jejich znalosti a budou obhajovat písemnou práci, kterou mohou využít ve svém podniku Určeno pro posluchače, kteří prošli základním kurzem BOZP! Informace: Ivana Kubičková mobil 603 44 11 71

1 2 3 další Strana 1 z 3
Celkem 23 záznamů