Kalendář

Slouží k zveřejňování informací o odborných akcích jako jsou veletrhy, výstavy, konference, kurzy a školení.

Vkládání informací je umožněno pouze klientům s placenou registrací „Standard“ nebo „Plus.“

Upozornění:

Jste-li uživatelem placené služby „Plus“ nebo „Standard“ můžete požádat o aplikaci „Export XML“, která umožní přenášení Vámi vložených informací do našeho kalendáře na Vaše stránky. Informace vložíte na jedno místo a budete mít jistotu, že identické informace jsou v našem kalendáři i na Vašich stránkách.

Obory

Typy akcí

Datum konáníŘetězová pila a křovinořezy

Typ akce: Školení
Popis:Cílem je zajistit zaměstnancům, provádějící práce s řetězovou pilou a křovinořezem školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce ve smyslu požadavkz § 133 odst. 1 písm e) zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Ověření písemným testem a pohovorem. Získání osvědčení a záznam o školení. TERMÍN: dle potřeby

Specializovaná přípr. ke zk. prevence rizik BOZP

Typ akce: Školení
Popis:2 denní příprava se zaměřením na odpovědi ke zkouškám Informace: Kubičková 603 44 11 71

Vyhláška č. 50/78 Sb. + zkoušky

Typ akce: Školení
Popis:V kurzu budou probrány všechny CSN elektro, které jsou součástí zkoušky dle vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb. Po úspěšném absolvování zkooušky dle této vyhlášky může být pracovník pověřen činností na el. zařízení jako pracovník s vyšší kvalifikací, to znamená v rozsahu § 5, 6, 7, 8, 10, 11.

Ekolog podniku

Typ akce: Školení
Popis:Posluchači si osvojí základní informace ze všech oblastí ochrany životního prostředí (odpadové hospodářství, ochrany vod a ovzduší) se zaměřením na vstup do EU a jsou po závěrečném ověření znalostí připraveni aplikovat do technické praxe správné postupy při sledování a vedení evidence zdrojů znečištění ovzduší a vody, vedení evidence odpadů, při posuzování vlivu staveb na životní prostředí a pod. Akreditace MŠMT ČR.

Základní výcvikový kurz kontrolorů HP

Typ akce: Školení
Popis:V průběhu výcvikového kurzu získá posluchač průvodní dokumentaci na kontroly hasicích přístrojů produkce Hastex & Haspr s.r.o., Kodreta Štefanov s.r.o., Kodreta s.r.o. Myjava, Pyrokontrol s.r.o. a Tepostop s.r.o. Přelouč tak, jak to požaduje ust. vyhl. MV ČR č 246/2001 Sb. Po absolvování výcvikového kurzu získá absolvent oprávnění a certifikát na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií: Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo čisté hasivo Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek Kategorie 5: hasicí přístroje CO2 Zahájení kurzu je vždy v pondělí v 10,00 hodin.

Hydrantové systémy - montáže, kontroly, opravy

Typ akce: Školení
Popis:Současná legislativa (zákon č.267/2001 Sb., vyhláška č.246/2001 Sb. - výběr, ČSN 730873, ČSN 671-1, 671-2, 671-3 a související). Montáže, kontroly, opravy hydrantových systémů: Pavliš a Hartmann spol. s r.o. (kompletní nabídka) R.M.Manfredi (dovozce GEOS AGT s.r.o.) HASIL (NOHA) VOS a.s. Písek HAWLE SOMATI Výzbrojna požární ochrany a.s.

Obnovovací výcvikový kurz kontrolorů HP

Typ akce: Školení
Popis:V průběhu výcvikového kurzu získá posluchač průvodní dokumentaci na kontroly hasicích přístrojů produkce Hastex & Haspr s.r.o., Kodreta Štefanov s.r.o., Kodreta s.r.o. Myjava, Pyrokontrol s.r.o. a Tepostop s.r.o. Přelouč tak, jak to požaduje ust. vyhl. MV ČR č 246/2001 Sb. Po absolvování výcvikového kurzu získá absolvent oprávnění a certifikát na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií: Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo čisté hasivo Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek Kategorie 5: hasicí přístroje CO2. Zahájení kurzu je vždy v 9,00 hodin.

Obnovovací výcvikový kurz kontrolorů HP

Typ akce: Školení
Popis:Po absolvování výcvikového kurzu získáte oprávnění na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií: Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo halon Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek Kategorie 5: hasicí přístroje CO2. Zahájení kurzu je vždy v 9,00 hodin.

.Bezpečnostní technici a OZO v prevenci rizik

Typ akce: Školení
Popis:Základní teoretické znalosti ve všech oborech činnosti bezpečnostního technika se zaměřením na rizika pracovních činností.Pomaturitní rekvalifikační studium. Zakončeno závěrečným ověřením znalostí,získáním osvědčení. Následné zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik akreditovány MPSV ČR.

Ke zkouškám TPO a OZO PO spec.příprava

Typ akce: Školení
Popis:Představuje specializovanou přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti v oblasti PO formou rozboru odpovědí k otázkám k tématickým okruhům a na základě podrobnějších znalostí je absolvent lépe připraven ke zkoušce k získání odborné způsobilosti ve smyslu § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, která se koná před komisí MV ČR.Určeno pro pokročilé.

předchozí 1 2 3 další Strana 2 z 3
Celkem 23 záznamů