IQservis, s.r.o.

Adresa:
Živcová 990/22
15300 Praha 5 -Radotín
Česká republika
IČ:    02712199 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ02712199
  www.iqservis.cz
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP - Koordinátor BOZP na staveništi - Požární ochrana a požární prevence - Požárně bezpečnostní řešení stavby - Kominictví - Kamnářství

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Spalinové cesty (komíny)
Technicko-organizační činnost
Odborný dozor
Poradenství
Projektování a ostatní odborné služby
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik
Software a hardware

bezpečnost práce

Bezpečnostní zařízení pracoviště
Technicko-organizační činnost
Poradenství
Koordinátor BOZP
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik
Software a hardware

ochrana majetku

Bezpečnostní kování, zámky, klíčové systémy