Dopravně informační služba Slaný

Adresa:
Stehlíkova 1506
27401 Slaný 1
Česká republika
IČ:    26646986 (rejstřík ARES)
DIČ:  
  rescue.slansko.cz
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Kontakty

312 526 081 (i fax, vedoucí operátor)  
rescueslany@volny.cz  
603 434 630, 721 136 994 (vedoucí operátor)  
721 727 152 (Jaroslav Hais - operátor 2, Třebízského 838)  
http://rescue.slansko.cz  

Poptávka

Popis činnosti

záchranný monitoring CH 9 CB provoz dopravního infokanálu 10 CB technická pomoc v dopravě (řízení provozu při DN, uzavírkách apod.) komunikace při krizových situacích záchrana osob a majetku monitoring při mimořádných událostech

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Komunikační technika
Informativní a výstražné značení
Profesionální zásahové jednotky
Technicko-organizační činnost
Spolky, nadace a profesní sdružení
Informační, operační a navigační systémy

bezpečnost práce

Technicko-organizační činnost
Spolky, nadace a profesní sdružení

záchrana osob

Krizové řízení
Monitoring a výstražné systémy
Komunikační prostředky
Spolky, nadace a profesní sdružení
Zásahové jednotky

ochrana majetku

Kontrola vstupu a pohybu osob
Systémy lokalizace, vyhledávání a monitorování
Spolky, nadace a profesní sdružení
Zvuková a světelná výstražná zařízení a systémy
Komunikační technika