Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Adresa:
Výškovická 40
70030 Ostrava - Zábřeh
Česká republika
IČ:    70884561 (rejstřík ARES)
DIČ:  
  www.hzsmsk.cz
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Kontakty

+420 596763311 (Telefonní ústředna na krajském ředitelství)  
sekretariat@hzsmsk.cz (E-mail na sekretariát krajského ředitelství)  
+420 596750937 (Faxové číslo na krajské ředitelství)  
podatelna@hzsmsk.cz (E-mail na podatelnu krajského ředitelství)  

Poptávka

Popis činnosti

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, organizační složka státu.

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Profesionální zásahové jednotky
Státní orgány

bezpečnost práce

Státní orgány

záchrana osob

Státní orgány
Zásahové jednotky

ochrana majetku

Státní orgány