STIMAX International, s.r.o.

Adresa:
Emilie Dvořákové 546/7
415 01 Teplice-Trnovany
Česká republika
IČ:    26780763 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ26780763
  www.hoc-teplice.cz
  www.e-hasici.cz
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Kontakty

+420 472 714 017 (prodejna Teplice)  
+420 475 600 950 (prodejna Ústí n.Labem)  

Poptávka

Popis činnosti

Nabídka požární výstroje i výzbroje pro hasiče a zboží v oblasti požární bezpečnosti staveb. Autorizované zastoupení značek: FOMTEC-DAFO - hasiva - pěnidla, prášky, pěnotvorné armatury, monitory MSA SAFETY - přilby Gallet, dýchací technika Auer, detekce, termokamery, Ochrana hlavy, očí, sluchu atp. SKEDCO - rescue systém SAFE TIME - polohovací pásy, postroje, lana, lezecká výstroj TOP BAGAGE - exkluzivní tašky na výstroj a výzbroj pro hasiče

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Zásahové automobily
Automobilové žebříky, plošiny a jiné nástavby
Přívěsy s příslušenstvím, kontejnery
Plavidla a vznášedla
Čerpadla a jiné agregáty k použití u zásahu
Odsavače kouře a přetlakové ventilátory
Osvětlovací technika
Vyprošťovací a zvedací zařízení
Dýchací technika
Komunikační technika
Likvidace ekologických havárií
Práce ve výškách a nad hloubkami
Prostředky pro práci na vodě
Oděvy a oděvní součástky, obuv
Speciální ochranné obleky
Osobní výzbroj, žebříky, doplňky
Speciální technika, výzbroj a výstroj
Zařízení a prostředky pro evakuaci
Detektory, analyzátory a měřící přístroje
Zvuková a světelná výstražná zařízení
Hadice, proudnice, savice, armatury
Hasiva
Hasicí přístroje a jiné hasební prostředky
Zařízení pro zásobování požární vodou
Stabilní hasicí zařízení
Autonomní hlásiče
Zařízení pro odvod tepla a kouře
Zvyšování pož. odolnosti a snižování hořavosti
Požární tmely a ucpávky
Výrobky a materiály se sníženou hořlavostí
Informativní a výstražné značení
Profesionální zásahové jednotky
Dobrovolné zásahové jednotky
Likvidace následků požárů
Revizní činnost
Vybavení pro požární sport
Stanice a zbrojnice - zařízení, vybavení
Literatura, tisk, tiskopisy, multimédia

bezpečnost práce

Pracovní oděvy a speciální obleky
Ochrana těla
Ochrana rukou
Ochrana nohou
Ochrana hlavy
Ochrana zraku a tváře
Ochrana sluchu
Ochrana dýchacích orgánů
Ochrana proti hluku
Ochrana proti jedům a žíravinám
Ochrana proti sálavému teplu
Ochrana proti pádu
Technické prostředky
Speciální nářadí
Prostředky první pomoci
Detektory, analyzátory a měřící přístroje
Informativní a výstražná zařízení a značení

záchrana osob

Červený kříž
Zdravotnická záchranná služba
Letecká záchranná služba
Speleologická záchranná služba
Horská služba
Báňská záchranná služba
Vodní záchranná služba
Civilní ochrana
Havarijní plánování
Krizové řízení
Protipovodňová ochrana
Vyprošťovací prostředky
Zdravotnické vybavení a pomůcky
Práce ve výškách a nad hloubkami
Komunikační prostředky
Speciální technika, výzbroj a výstroj
Detektory, analyzátory
Osvětlovací technika a pomůcky
Oděvy a oděvní součástky, obuv

ochrana majetku

Prostředky osobní ochrany