Dräger Safety s.r.o.

Adresa:
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Česká republika
IČ:    26700778 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ26700778
  www.draeger.cz
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

Bezpečnostní a zdravotnická technika Dräger. Detekční, dýchací a potápěcí technika.

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Dýchací technika
Prostředky pro práci na vodě
Speciální ochranné obleky
Detektory, analyzátory a měřící přístroje

bezpečnost práce

Ochrana dýchacích orgánů
Detektory, analyzátory a měřící přístroje

záchrana osob

Detektory, analyzátory

ochrana majetku

Detektory kovů, výbušnin, drog