LUING PYREX, spol. s r.o.

Adresa:
Marxova 372/6
736 01 Havířov - Město
Česká republika
IČ:    64608484 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ64608484
  www.luingpyrex.cz
  www.ehasici.cz člen pkpo
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Kontakty

+420 597 317 111 (sekretariát)  

Poptávka

Popis činnosti

Hasiva, sorbenty, hasičská a záchranářská technika, služby v PO, BOZP a odpadech, hasicí přístroje, hydranty, značení, požární bezpečnost staveb, protipožární nátěry, obklady, omítky, ucpávky, přepážky, uzávěry, ZOKT, projekční činnost, revize tlakových, plynových a zvedacích zařízení

Certifikace

OHSAS 18001:2008, ISO 1401:2005, ISO 9001:2009,

Kontaktní místa

+/- Název Adresa Stát
+/- servisní středisko a obchod Šenovská 544
Ostrava-Bartovice 71700
Česká republika
popis činnosti:

Nomenklatura

požární ochrana

Zásahové automobily
Přívěsy s příslušenstvím, kontejnery
Čerpadla a jiné agregáty k použití u zásahu
Odsavače kouře a přetlakové ventilátory
Osvětlovací technika
Vyprošťovací a zvedací zařízení
Dýchací technika
Komunikační technika
Práce ve výškách a nad hloubkami
Oděvy a oděvní součástky, obuv
Speciální ochranné obleky
Osobní výzbroj, žebříky, doplňky
Speciální technika, výzbroj a výstroj
Zařízení a prostředky pro evakuaci
Detektory, analyzátory a měřící přístroje
Zvuková a světelná výstražná zařízení
Hadice, proudnice, savice, armatury
Hasiva
Hasicí přístroje a jiné hasební prostředky
Zařízení pro zásobování požární vodou
Stabilní hasicí zařízení
Autonomní hlásiče
Požární uzávěry otvorů
Požární klapky
Požárně bezpečnostní zařízení pracoviště
Zařízení pro odvod tepla a kouře
Zvyšování pož. odolnosti a snižování hořavosti
Požární tmely a ucpávky
Ostatní stavební konstrukce a materiály (požární sklo a pod.)
Informativní a výstražné značení
Profesionální zásahové jednotky
Dobrovolné zásahové jednotky
Likvidace následků požárů
Technicko-organizační činnost
Poradenství
Požární asistenční služby
Montáž, servis, údržba, opravy
Revizní činnost
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Projektování a ostatní odborné služby
Vybavení pro požární sport
Stanice a zbrojnice - zařízení, vybavení

bezpečnost práce

Pracovní oděvy a speciální obleky
Ochrana těla
Ochrana rukou
Ochrana nohou
Ochrana hlavy
Ochrana zraku a tváře
Ochrana sluchu
Ochrana dýchacích orgánů
Ochrana proti hluku
Ochrana proti chladu
Ochrana proti sálavému teplu
Ochrana proti výbuchům a přetlaku
Technické prostředky
Speciální nářadí
Detektory, analyzátory a měřící přístroje
Informativní a výstražná zařízení a značení
Technicko-organizační činnost
Poradenství
Koordinátor BOZP
Ostatní odborné služby
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Revize - elektro
Revize (plyn)
Revize (tlakové nádoby)
Revize (zdvihací zařízení)
Revize (ostatní)

záchrana osob

Havarijní plánování
Protipovodňová ochrana
Dekontaminace
Evakuace osob, zvířat a materiálu
Dopravní prostředky, sanitky a speciální nástavby
Transportní prostředky
Vyprošťovací prostředky
Ostatní vybavení a pomůcky
Ochrana před utonutím
Speciální technika, výzbroj a výstroj
Osvětlovací technika a pomůcky
Oděvy a oděvní součástky, obuv
Státní orgány
Zásahové jednotky

ochrana majetku

Speciální technika, zařízení a pomůcky