HASTEP, spol. s r.o.

Adresa:
Pohraniční stráže 492
417 01 Dubí 1
Česká republika
IČ:    64050149 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ64050149
  www.hastep.cz
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

servis a prodej hasicích přístrojů a zařízení

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Dýchací technika
Komunikační technika
Oděvy a oděvní součástky, obuv
Osobní výzbroj, žebříky, doplňky
Detektory, analyzátory a měřící přístroje
Zvuková a světelná výstražná zařízení
Hadice, proudnice, savice, armatury
Hasiva
Hasicí přístroje a jiné hasební prostředky
Zařízení pro zásobování požární vodou
Stabilní hasicí zařízení
Autonomní hlásiče
Požární uzávěry otvorů
Požárně bezpečnostní zařízení pracoviště
Požární tmely a ucpávky
Technicko-organizační činnost
Odborný dozor
Montáž, servis, údržba, opravy
Revizní činnost
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Státní orgány
Stanice a zbrojnice - zařízení, vybavení

bezpečnost práce

Informativní a výstražná zařízení a značení
Technicko-organizační činnost
Odborný dozor
Montáž, servis, údržba, opravy

ochrana majetku

Pulty centralizované ochrany
Ostraha a ochrana objektů