Požární klapky

Filtrovat podle   
Strana 3 z 3
Celkem 48 záznamů
SEVA Controls, s.r.o.

Poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Stanislav Budil - VZTservis

montáž a revize požárních klapek

TARGA SERVIS s.r.o.

kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

THT Polička, s.r.o. | člen pkpo

Výrobce mobilní hasicí techniky, požárního příslušenství, armatur a vozidel na technické a ekologické havárie

TOP security s.r.o.

montáž, revize, servis EPS, hasicích přístrojů, požárních uzávěrů, požárních ucpávek, hydrantů, sprinklerů, požárních klapek, požárního odvětrání, služby osoby odborně způsobilé v PO, školení PO příprava materiálů ke kolaudacím, služby v oblasti ochrany objektů, majetku, převozy peněz a cenin, detektivní služby, doprovody VIP osobám,

VEVA Plus spol. s r.o.

Komplexní činnosti v PO a BOZP, kontroly a revize VPPO, PBZ a vyhrazených technických zařízení.

Vladimír Kalík - SDRUŽENÍ HASIP

Revize a služby v oboru požární ochrany, kontroly požárních hydrantů a hasicích přístrojů, zpracování dokumentace, prodej požárního materiálu.

VPR GROUP s. r. o. | člen pkpo

služby na úseku požární ochrany - zpracování a vedení dokumentace, provedení preventivních požárních prohlídek, školení zaměstnanců a odborná příprava preventivních požárních hlídek, požárně bezpečnostního řešení ke stavebnímu řízení, věcné prostředky požární ochrany ( požární hadice, hydrantové systémy, hasící přístroje), kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek, opravy a instalace požárních ucpávek, dodávka a montáž hasících přístrojů a hydrantových systémů, revize elektrických spotřebičů

předchozí 1 2 3 Strana 3 z 3
Celkem 48 záznamů