M-SERVICES s.r.o.

Adresa:
Václavská 1087
537 01 Chrudim II
Česká republika
IČ:    28815246 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ28815246
  www.m-services.cz
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

Provádíme revize elektro, spotřebičů, hromosvodů, tlakových nádob, zdvihacích zařízení, hasících přístrojů, hydrantů či vysokozdvižných vozíků.

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Hadice, proudnice, savice, armatury
Hasicí přístroje a jiné hasební prostředky
Zařízení pro zásobování požární vodou
Požární uzávěry otvorů
Požární klapky
Požárně bezpečnostní zařízení pracoviště
Hromosvody
Požární tmely a ucpávky
Nouzové (evakuační) osvětlení
Montáž, servis, údržba, opravy
Revizní činnost

bezpečnost práce

Technické prostředky
Montáž, servis, údržba, opravy
Revize - elektro
Revize (plyn)
Revize (tlakové nádoby)
Revize (zdvihací zařízení)
Revize (ostatní)