MHZ Praha spol. s r.o.

Adresa:
Budějovická 6
252 42 Jesenice u Prahy
Česká republika
IČ:    61679445 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ61679445
  
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

Společnost je výhradním zástupcem několika zahraničních výrobců v ČR a některé z nich zastupuje i na Slovensku. Jedná se např. o firmy Adaro (ruční a náhlavní svítilny provedení Ex), Airstar (balonová světla), Aquafast (plovoucí čepadla), Gimaex (CAS, automobilové žebříky a speciální automobily,vybavení pro likvidaci chemických havárií,dekontaminační systémy), Leader (přetlakové ventilátory a odsavače kouře), One Seven of Germany (stabilní pěnové hasící systémy), Resqtec (vyprošťovací hydraulická zařízení,zvedací vaky,systémy pro vyprošťování letadel).

Certifikace

ISO 9001:2009

Nomenklatura

požární ochrana

Zásahové automobily
Přívěsy s příslušenstvím, kontejnery
Letecká technika
Automobilové žebříky, plošiny a jiné nástavby
Čerpadla a jiné agregáty k použití u zásahu
Vyprošťovací a zvedací zařízení
Osobní výzbroj, žebříky, doplňky
Detektory, analyzátory a měřící přístroje
Hasicí přístroje a jiné hasební prostředky
Odsavače kouře a přetlakové ventilátory
Likvidace ekologických havárií
Speciální technika, výzbroj a výstroj
Hasiva
Zařízení pro zásobování požární vodou
Osvětlovací technika
Stabilní hasicí zařízení
Profesionální zásahové jednotky
Dobrovolné zásahové jednotky
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Montáž, servis, údržba, opravy

bezpečnost práce

Speciální nářadí
Osvětlení
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Montáž, servis, údržba, opravy

záchrana osob

Báňská záchranná služba
Civilní ochrana
Montáž, servis, údržba, opravy
Dekontaminace
Vyprošťovací prostředky
Dopravní prostředky, sanitky a speciální nástavby
Vyhledávání osob
Speciální technika, výzbroj a výstroj