Požární bezpečnost s.r.o.

Adresa:
Královský vršek 3545/42
586 01 Jihlava
Česká republika
IČ:    27660940 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ27660940
  www.vyzbrojna.cz
  www.vyzbrojna.cz člen pkpo
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Kontakty

+420 724 796 110 (zakázkový specialista p.Entlicher)  
poptavky@vyzbrojna.cz (e-mail pro zasílání poptávek)  
+420 606 934 924 (hotline, prodejna Jihlava)  
http://www.vyzbrojna.cz (e-shop)  
+421 904 011 467 (obchodní zástupce pro Slovensko p.Urdovič)  

Poptávka

Popis činnosti

Hasičská a záchranářská výstroj a výzbroj. Dodáváme vše pro hasiče, záchranáře a požární bezpečnost staveb. Požární ochrana a bezpečnost práce pro organizace a podnikatele. Revize, opravy, prodej, montáž, dokumentace, školení, outsourcing PO a BOZP.

Certifikace

ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:1999, ISO 19011:2003

Kontaktní místa

+/- Název Adresa Stát
+/- středisko Jihlava Královský Vršek 3545/42
Jihlava 58601
Česká republika
popis činnosti:středisko Jihlava, sídlo společnosti, centrální sklad, administrativa, administrace e-shopu, revize a opravy hasicích přístrojů, služby PO a BOZP
telefon:+420 567 304 242 (pevná linka prodejna)
e-mail:jihlava@vyzbrojna.cz (e-mail)
+/- středisko Hradec Králové Zemědělská 909/2
Hradec Králové 50003
Česká republika
popis činnosti:prodejna
telefon:+420 495 407 431 (pevná linka prodejna)
e-mail:hradec@vyzbrojna.cz (e-mail prodejna)
+/- středisko Praha Pikovická 870/7
Praha 4 Braník 14700
Česká republika
popis činnosti:středisko Praha, prodejna, servisní středisko oprav hasicích přístrojů; služby PO a BOZP
telefon:+420 244 462 015 (pevná linka prodejna)
telefon:+420 725 076 222 (revize a opravy HP)
e-mail:praha@vyzbrojna.cz (e-mail prodejna)
+/- středisko Zlín Kvítková 2898
Zlín 76001
Česká republika
popis činnosti:prodejna
telefon:+420 577 105 927 (pevná linka prodejna)
e-mail:zlin@vyzbrojna.cz (e-mail prodejna)
+/- středisko Havlíčkův Brod Lidická 1043
Havlíčkův Brod 58001
Česká republika
popis činnosti:prodejna, revize a opravy hasicích přístrojů
telefon:+420 569 421 101 (pevná linka prodejna)
e-mail:havlbrod@vyzbrojna.cz (e-mail prodejna)
+/- středisko Plzeň Slovanská Alej 2669
Plzeň 30632
Česká republika
popis činnosti:prodejna, revize a opravy hasicích přístrojů
telefon:+420 602 662 279 (mobil prodejna)
e-mail:plzen@vyzbrojna.cz (e-mail prodejna)
+/- středisko Opava Jaselská 31
Opava 746 01
Česká republika
popis činnosti:prodejna, revize a opravy hasicích přístrojů
telefon:+420 553 732 151 (pevná linka prodejna)
e-mail:opava@vyzbrojna.cz (e-mail prodejna)
+/- středisko Nové Město na Moravě Školní 448
Nové Město na Moravě 59231
Česká republika
popis činnosti:prodejna, revize a opravy hasicích přístrojů
telefon:+420 566 618 555 (pevná linka prodejna)
e-mail:novemesto@vyzbrojna.cz (e-mail prodejna)

Popis e-shopu

kompletní sortiment vybavení, výzbroje a výstroje pro dobrovolné i profesionální hasiče a záchranáře

Nomenklatura

požární ochrana

Zásahové automobily
Čerpadla a jiné agregáty k použití u zásahu
Odsavače kouře a přetlakové ventilátory
Osvětlovací technika
Vyprošťovací a zvedací zařízení
Dýchací technika
Komunikační technika
Likvidace ekologických havárií
Práce ve výškách a nad hloubkami
Prostředky pro práci na vodě
Oděvy a oděvní součástky, obuv
Speciální ochranné obleky
Osobní výzbroj, žebříky, doplňky
Speciální technika, výzbroj a výstroj
Zařízení a prostředky pro evakuaci
Detektory, analyzátory a měřící přístroje
Zvuková a světelná výstražná zařízení
Hadice, proudnice, savice, armatury
Hasiva
Hasicí přístroje a jiné hasební prostředky
Zařízení pro zásobování požární vodou
Stabilní hasicí zařízení
Autonomní hlásiče
Požární uzávěry otvorů
Požární klapky
Požárně bezpečnostní zařízení pracoviště
Zvyšování pož. odolnosti a snižování hořavosti
Požární tmely a ucpávky
Výrobky a materiály se sníženou hořlavostí
Informativní a výstražné značení
Profesionální zásahové jednotky
Dobrovolné zásahové jednotky
Likvidace následků požárů
Technicko-organizační činnost
Odborný dozor
Poradenství
Požární asistenční služby
Montáž, servis, údržba, opravy
Revizní činnost
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Projektování a ostatní odborné služby
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik
Státní orgány
Vybavení pro požární sport
Stanice a zbrojnice - zařízení, vybavení
Vlajky, znaky, poháry, medaile, historie, sběratelství

bezpečnost práce

Pracovní oděvy a speciální obleky
Ochrana těla
Ochrana rukou
Ochrana nohou
Ochrana hlavy
Ochrana sluchu
Ochrana dýchacích orgánů
Ochrana proti hluku
Ochrana proti sálavému teplu
Ochrana proti pádu
Ochrana proti úrazům el. proudem a přepětí
Zařízení a prostředky pro údržbu OOPP
Bezpečnostní zařízení pracoviště
Osvětlení
Prostředky první pomoci
Detektory, analyzátory a měřící přístroje
Informativní a výstražná zařízení a značení
Údržba OOPP, sanační, čistící a desinfekční služby
Technicko-organizační činnost
Poradenství
Koordinátor BOZP
Ostatní odborné služby
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Montáž, servis, údržba, opravy
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik
Revize (tlakové nádoby)
Revize (ostatní)
Státní orgány

záchrana osob

Vodní záchranná služba
Civilní ochrana
Kynologie
Havarijní plánování
Krizové řízení
Krizové plánování
Civilní nouzové plánování
První pomoc
Protipovodňová ochrana
Vyprošťovací prostředky
Zdravotnické vybavení a pomůcky
Ostatní vybavení a pomůcky
Ochrana před utonutím
Ochrana proti biologickému nebezpečí a radiaci
Práce ve výškách a nad hloubkami
Komunikační prostředky
Speciální technika, výzbroj a výstroj
Detektory, analyzátory
Osvětlovací technika a pomůcky
Oděvy a oděvní součástky, obuv
Odborné služby
Poradenství
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik
Zásahové jednotky

ochrana majetku

Oděvy a oděvní součástky, obuv
Komunikační technika