HPH SERVIS spol. s r.o.

Adresa:
Kunín 182
742 53 Kunín
Česká republika
IČ:    25381385 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ25381385
  www.hphservis.cz
člen pkpo
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

prodej a kompletní servis hasicích přístrojů, montáže, revize a opravy požárních hydrantů a hydrantových systémů, požární dveře, stěny a uzávěry, protipožární nátěry a nástřiky, požární bezpečnost staveb, školení, dokumentace, zprávy PO, BP

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Hasicí přístroje a jiné hasební prostředky
Zařízení pro zásobování požární vodou
Revizní činnost
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Technicko-organizační činnost
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik
Zvyšování pož. odolnosti a snižování hořavosti
Požární uzávěry otvorů

bezpečnost práce

Technicko-organizační činnost