KONTROL s.r.o.

Adresa:
Barvířská 495
434 01 Most
Česká republika
IČ:    64651908 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ64651908
  www.kon-trol.cz
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie, nakládání s chemickými látkami a přípravky

Certifikace

ISO 9001:2009

Nomenklatura

požární ochrana

Hasicí přístroje a jiné hasební prostředky
Zařízení pro zásobování požární vodou
Technicko-organizační činnost
Odborný dozor
Poradenství
Revizní činnost
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik

bezpečnost práce

Ochrana proti výbuchům a přetlaku
Ochrana proti úrazům el. proudem a přepětí
Práce s nebezpečnými materiály
Technicko-organizační činnost
Odborný dozor
Poradenství
Koordinátor BOZP
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik
Revize - elektro
Revize (plyn)
Revize (tlakové nádoby)
Revize (zdvihací zařízení)
Revize (ostatní)