KLIKA - BP, a.s.

Adresa:
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava
Česká republika
IČ:    25555316 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ25555316
  www.klika.cz
člen pkpo
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

Naše řešení zahrnují veškeré produkty a služby, které zajistí požární ochranu maximálního rozsahu: řešení požární bezpečnosti staveb – audit, projekce, montáž, servis a revize; výroba, projekce a instalace plynového stabilního hasicího zařízení – FK-KOMPLET®; projekce a instalace stabilního hasicího zařízení vysokotlakého vodního mlhového – HI-FOG®; ochrana rackových skříní – FK-RACK; požární ochrana ocelových a betonových konstrukcí omítkovinou PERLIFOC®; elektrická požární signalizace; přenosné hasicí přístroje a hydranty; komplexní služby v oblasti BOZP a PO

Certifikace

Kontaktní místa

+/- Název Adresa Stát
+/- Pobočka Vysoké Mýto Dráby 850
Vysoké Mýto 566 01
Česká republika
popis činnosti:
telefon:727 917 328 (Jiří Klouček, obchodní ředitel)

Nomenklatura

požární ochrana

Hasiva
Stabilní hasicí zařízení
Elektrická požární signalizace
Zvyšování pož. odolnosti a snižování hořavosti
Požární tmely a ucpávky
Technicko-organizační činnost
Odborný dozor
Poradenství
Revizní činnost
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Projektování a ostatní odborné služby
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik

bezpečnost práce

Technicko-organizační činnost
Odborný dozor
Poradenství
Ostatní odborné služby
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik
Revize - elektro
Revize (plyn)
Revize (tlakové nádoby)
Revize (zdvihací zařízení)