Bezpečnost práce

 
Filtrovat podle   
Strana 10 z 15
Celkem 569 záznamů
HASÍ TO spol.s r.o. | člen pkpo

požární ochrana, bezpečnost práce, školení, kontroly, dokumentace, kontroly a servis PBZ a VPPO- požární hydranty, hasicí přístroje, požární nátěry, konstrukce, klapky, ucpávky apod.

HASKO, spol. s r.o.

Poskytování poradenství v oblasti protipožární ochrany a bezpečnosti práce. Prodej a servis hasicích přístrojů.

HASPO, spol. s r.o.

prodej, revize a opravy přenosných a pojízdných hasících přístrojů, kontroly a opravy požárních vodovodů, prodej, pronájem, plnění lahví na CO2 pro potravinářské a technické účely, základní dokumentace a školení v PO a BOZP, provádění protipožárních nátěrů, prodej hydrantových skříní a jejich vybavení, požárních hadic, proudnic, těsnění a součástek čerpadel, ochranných pracovních pomůcek a bezpečnostních tabulek

Hastech Servis, s.r.o.

Servis, prodej a montáž prostředků požární ochrany, ucpávek, PO, BOZP

HASTEKO s.r.o.

Provádíme revize, opravy, prodej hasicích přístrojů, hydrantů, požárních hlásičů, protipožárních dveří, revizních dvířek,bezpečnostních tabulek. Služby v oblasti PO a BOZP. Požární bezpečnost staveb - nátěry, ucpávky.... ( Promat, Intumex ).

HASVEL s.r.o.

Nabízíme hasicí přístroje, revize a požární techniku.

Helísek hasicí servis s.r.o.

Servis, kontrola, montáž a prodej hasicích přístrojů, požárních hydrantů a hlásičů, bezpečnostního značení a příslušenství

H - Komplet, s.r.o. | člen pkpo

Prodej, dodávky, montáž, údržba, opravy , revize -hasicí prístroje (vodní, práškové, sněhové(CO2),pěnové, s tzv. čistým hasivem) -hydranty - požárně bezpečnostní zařízení pro zásobování požární vodou -vyhrazená elektrická zařízení s napětím do i nad 1000V -elektrická požární signalizace (EPS), -elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) Revize, kontroly provozuschopnosti -požární klapky (vzduchotechnika) -tlakové nádoby -stabilní hasicí zařízení (SHZ) Montáž protipožárních příček, zabezpečení pož. prostupů Dodávky a montáž protipožárních dveří, uzávěrů Protipožární nátěry a nástřiky, ošetření -ocelových konstrukcí -vzduchotechnického zařízení -dřevených krovu -kabelů Projektování elektrických zařízení Zpracování a vedení dokumentace PO a BOZP Školení PO a BOZP, preventivní činnosti PO a BOZP Zpracování požárně - technické zprávy k projektu Požární a bezpečnostní tabulky Plnění lahví CO2

HOF, s.r.o.

montáže a servis bezpečnostních EZS, kamerových CCTV a požárních EPS systémů, dálkově ovládaných vjezdových závor, elektronických plotů, revize elektro

Holík International s.r.o.

speciální rukavice pro hasiče, armádu a policii, bezpečnostní a zásahová obuv ELTEN.

H.O.Sp. s.r.o.

Nabídka komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

Hošek prevence s.r.o.

technicko-organizační činnost v PO a BOZP, revize a opravy technických zařízení PO, požární klapky, OOP, revize a prodej hasicích přístrojů, školení PO a BOZP, poradenství

HUKOS s.r.o.

Specializujeme se na optické emisní spektrometry a na rentgenové analyzátory pro měření chemického složení materiálů. Kromě toho nabízíme přístroje pro měření radiace, zařízení pro přípravu vzorků pro metalografii a termokamery pro bezkontaktní měření teploty.

IGNIS PLUS s.r.o.

vypracování dokumentace PO, výkon funkce požárního technika , statutární zastoupení při kontrolách státního pož. dozoru, školení požárních hlídek, preventistů a vedoucích pracovníků o PO, revize hydrantů, hasicích přístrojů, provádění preventivních požárních kontrol, odborné konzultace - posouzení pracovního rizika, zařazování prací do kategorizací, vypracování a vedení předepsané dokumentace (směrnice pro OOPP, směrnice pro řízení bezpečnosti práce podniku, místních provozních předpisů, dopravního řádu, traumatologického plánu, …) školení vedoucích pracovníků na úseku BOZP, zajištění pravidelných revizí vyhrazených technických zařízení, odborné konzultace

IHAS s.r.o.

komplexní služby v oblasti protivýbuchové ochrany - hodnocení rizik výbuchu a následků výbuchů včetně softwarových simulací, stanovování opatření proti výbuchu, vyšetřování příčin havárií a pracovních úrazů, zapříčiněných výbuchem nebo požárem, stanovení technicko bezpečnostních parametrů hořlavých látek, měření úniku hořlavých prachů, plynů a par kapalin, zpracování veškeré dokumentace, inspekce zařízení, znalecká činnost v oblasti výbušnosti průmyslových prachů, plynů a par kapalin

INECO průmyslová ekologie s.r.o.

akreditovaná měření pracovního prostředí, prašnost, chemické látky, mikroklimatické podmínky, hluk, vibrace

Ing. Antonín Konečný PROKON | člen pkpo

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, kontroly, revize a opravy hasících přístrojů a prostředků požární ochrany, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ing. Antonín Štanc | člen pkpo

Komplexní zajišťování agend PO a BOZP - Posouzení požárního nebezpečí a zpracování technických zpráv PO - Školení, poradenství, metodické vedení

Ing. Daniel Chrobok

bezpečnostní poradce pro přepravy nebezpečných věcí po silnici, autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Ing. Daniel Tvrdý - DT safety

technicko-organizační činnost v oblasti PO a BP

předchozí 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 další Strana 10 z 15
Celkem 569 záznamů