Certifikace, zkušebnictví a výzkum

Filtrovat podle   
Strana 1 z 1
Celkem 10 záznamů
www.csias.cz
Institut pro testování a certifikaci a.s. Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství | www.csias.cz

Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Praha. Pracoviště č. 4 - Požárně technická laboratoř - ČIA akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4 zaměřená na zkoušky požárně technických charakteristik hořlavých kapalin, plastů, textilních materiálů, stavebních výrobků, materiálů do interiérů motorových a kolejových vozidel, kabelů, ochranných pracovních prostředků, nebezpečných látek, přípravků a odpadů.

Detail
www.promatpraha.cz
Promat s.r.o.| člen pkpo | www.promatpraha.cz

Promat s.r.o. je technicky zaměřená firma, která se zabývá preventivní protipožární ochranou staveb, působí již řadu let v různých zemích Evropy i světa. Firma vyvinula speciální protipožární systémy - požárně ochranné desky pro všechny oblasti stavebnictví, požární sklo, požární stěrky, nátěry a tmely a požárně ochranné manžety. Díky neustálému rozvoji výroby a sortimentu se zařadila mezi přední specialisty v oblasti požární bezpečnosti…

Detail
www.tupo.cz
Technický ústav požární ochrany | www.tupo.cz

Technický ústav PO (TÚPO) je technickým zařízením MV-GŘ HZS ČR. Hlavní aktivity: - výzkum a vývoj v oblasti PO, - zjišťování příčin vzniku požárů a požárně technické expertízy závažných požárů v ČR, - posuzování shody, certifikace a akreditované zkušebnictví: požární techniky, technických prostředků PO a OOPP pro hasiče a záchrannou službu, - normalizační činnost v oblasti PO, viz www.mvcr.cz

Detail
BASTL – Požární uzávěry Praha s.r.o.

* výroba dodávka a montáž typizovaných i atypických dveří,oken a stěn s požární odolností * dodávka a montáž přenosných HP * technické a poradenské služby v oblasti PO * dodávka a montáž bezdrátových EZS k ochraně majetku a osob včetně hlásičů kouře * projektová činnost, poradenství, PBŘ staveb

Běla Lakosilová - B+L

služby v oblasti PO a BOZP, správa budov a nemovitostí, komplexní protipožární zabezpečení staveb a budov

FENCL SAFETY s.r.o. | člen pkpo

Komplexní služby v oblasti BOZP, PO, ochranně životního prostředí a havarijního plánování. Posuzování ergonomie a stavu pracovních podmínek na pracovištích. Posuzování požární odolnosti stavebních konstrukcí a prvků. Projektování staveb a zpracování požárně bezpečnostního řešení.

GComp spol. s r.o.

Elektronická školení BOZP - bezpečnosti práce - jsou určena pro pracovníky v administrativě. Pořádat školení bezpečnosti práce ukládá zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Školení tvoří výkladová část, certifikační test a potvrzení o absolvování.

LUMBRE s.r.o. | člen pkpo

posouzení požární odolnosti dveří, stanovení rozsahu zkoušek požární odolnosti, konzultace v oblasti požadavků na výrobky

PAVUS, a.s.

činnost autorizované osoby AO 216 a certifikačních orgánů pro výrobky a systémy jakosti, technická normalizace, zkoušení požárně technických vlastností konstrukcí a hmot, expertizní činnost

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

požární zkoušky stavebních hmot a materiálů, protipožárních nátěrů, obkladů apod. (stanovení požární odolnosti a stupně hořlavosti)

Strana 1 z 1
Celkem 10 záznamů