Informativní a výstražné značení

Filtrovat podle   
Strana 6 z 9
Celkem 165 záznamů
Michal Pešek

Prodej, revize a servis hasicích přístrojů a hydrantů včetně poradenství v oblasti požární ochrany. Zpracování požární dokumentace. Plnění co2 lahví.

Milan Jandourek

Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, odpadového hospodářství.

Miloslav Bárta

Prodej zboží pro hasiče a dalšího protipožárního vybavení.

MINI-MAX, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Miroslava Vaculíková

Zajištění požární ochrany, bezpečnosti práce a požární bezpečnosti staveb. Nabídka školení a zpracování dokumentace. Prodej bezpečnostních tabulek.

Miroslav Veselý-"AGENTURA G+P WILKE"

prodej ADR havarijních souprav a výstražných cedulí, hasicích přístrojů do dopravních prostředků včetně krytů a autodržáků

Monika Marková

Poskytujeme kontrolu, servis a prodej hasicích přístrojů

NESPO plus s.r.o.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO), hasicí přístroje, hydranty, bezpečnostní tabulky - fotoluminicsenční. Školení pro firmy.

Pavel Bábík, s.r.o. | člen pkpo

prodej a servis hasicích přístrojů, prodej, instalace a servis hydrantových systémů, požární hadice, proudnice, savice, rozdělovače, vysokotlaké hadice, proudnice a vestavby (s vlastní nádrží 400 až 800 litrů), pneumatické teleskopické stožáry, pracovní a zásahové obleky pro hasiče, dobíjecí svítilny do výbušného prostředí, požární uzávěry (dveře) ve všech rozměrech, provedení a požární odolnosti, protipožární nátěry, výstražné a bezpečnostní tabulky a fotoluminisenční značení, kompletní vybavení pro požární sport, technicko-organizační činnost v oboru požární ochrany, školení a odborná příprava v oboru požární ochrany, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pavel Doksanský - PAMAR

Poskytování servisu v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či hygieny práce. Provádíme školení zaměstnanců.

Pavel John

Prodej, kontrola, opravy a plnění hasicích přístrojů. Servis a prodej požárních vodovodů. Dodávka značení

Pavel Kmoch

Prodej a servis požární techniky a materiálu.

Pavel Lukáš - TESPO

servis a prodej hasicích přístrojů, hydrantů a příslušenství, montáž a opravy požárních prostupů a protipožárních zařízení, zpracování a vedení dokumentace požární ochrany a bezpečnosti práce, prodej bezpečnostních tabulek a prostředků BOZP

PCS servis, spol. s r.o.

Poskytování poradenství v oblastech požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, nakládání s odpady a obaly.

Petr Gřeš PETRES

technicko-organizační činnost v BOZP a PO, školení zaměstnanců, odborná příprava požárních hlídek, prodej ochranných pracovních prostředků a bezpečnostních tabulek

Petr Kohout, HASIČSKÝ SERVIS | člen pkpo

komplexní služby v oboru požární ochrana, bezpečnost práce a ochrana zdraví, vypracování dokumentace PO a BOZP, kontroly a opravy zařízení pro zásobování požární vodou (hydrantů) a požárních klapek, prodej a zajištění oprav a kontrol hasicích přístrojů - požární hadice, hydrantové skříně, proudnice a další technické prostředky požární ochrany, požární signalizace (EPS), komplexní řešení problematiky osobních ochranných pracovních prostředků včetně dodávek, vyhodnocení rizik a vypracování provozních a bezpečnostních předpisů a pravidel, zajištění revizí pro všechny druhy vyhrazených technických zařízení včetně případných oprav, prodej výstražných a bezpečnostních tabulek a značek, řešení problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání, středisko vzdělávání PO a BOZP

Petr Machara – PROBO

Prodej kompletní hasičské výstroje a výzbroje.

Petr Semerák

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, havarijního plánování a odpadového hospodářství.

Petr Škoda

Zabýváme se bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a koordinací staveb. Provádíme revize hasící a vyhrazené požární techniky.

POHASERVIS s.r.o.

Služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantových systémů.

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 další Strana 6 z 9
Celkem 165 záznamů