Obchodní a zprostředkovatelské služby

Filtrovat podle   
Strana 5 z 10
Celkem 231 záznamů
HP SERVIS

externí kontroly a dílenské opravy hasicích přístrojů, provozní a výchozí kontroly požárních vodovodů, prodej a servis hasicích přístrojů do automobilů, domácností, provozů, rekreačních objektů, garáží, prodej prostředků požární ochrany, výkup nevyužitých opravitelných hasicích přístrojů, zpracování výpočtu a rozmístění ručních hasicích přístrojů, základní a doplňkové dokumentace v požární ochraně, zpracování výpočtu požární bezpečnosti staveb pro projektové práce

IDEAL SPACE, s.r.o.

prodej prostředků protipožární ochrany - hasicí přístroje, hydrantové vybavení, navijákové systémy, skříně a bezpečnostní tabulky!

IDEAL TECH s.r.o.

Prodej, revize a opravy hasicích přístrojů, hydrantů, bezpečnostních tabulek, hlásičů kouře. Dále nabídka tlakových lahví

Indu-Light Praha s.r.o.

projektování, výroba a prodej střešních světlíků včetně větrání a ochrany proti požáru

Ing. David Navrátil

Služby - bezpečnost práce - požární ochrana - koordinátor BOZP - komplet.

Ing. Dušan Fiedler

revize a opravy hasicích přístrojů, požárních vodovodů (hydrantů) a požárních klapek; školení PO a BOZP; vypracování dokumentace v oblastech PO a BOZP, posouzení požárního nebezpečí objektů a činností, technických zpráv požární ochrany k projektové dokumentaci staveb a rekonstrukcí objektů; PRODEJ: kompletní vybavení pro HZS a SDH včetně vybavení pro požární sport, hasicí přístroje přenosné i pojízdné, požární a průmyslové hadice, savice, proudnice, ventily, redukce, armatury, spojky, hydrantové skříně a boxy - prázné i kompletně vybavené, čerpadla, agregáty, hasiva, sorbenty, odborná literatura a výstražné tabulky PO a BOZP

Ing. Jan Valenta

Prodej, revize a servis hasicích přístrojů, požárních vodovodů, komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce.

Ing. Jiří Hackenwald

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Ing. Jiří Havránek, CSc.

Výroba a prodej ohebných protipožárních zpěňovatelných těsnicích pásek Flexpandit

Ing. Jiří Hotovec

technicko-organizační činnost v oblasti PO a BOZP, prodej bezpečnostních a požárních tabulek, servis, prodej a revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů, autorizovaná osoba podle zákona č. 157/98 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

Ing. Jiří Kollar - D.I.K. Consulting Praha

požární technika - výhradní zástupci a prodejci firem Rosenbauer Int. AG a Bronto Skylift AG v České republice

Ing. Josef Hruban - IZOSTAV

Prodej a aplikace protipožárních izolací: - protipožární intumescentní nátěr na ocel PLAMOSTOP P9 - protipožární transparentní nátěr na dřevo PLAMOSTOP D - protipožární omítkovina PYROTHERM Realizace požární ochrany stavebních konstrukcí - ocelových, betonových, dřevěných, kabelových rozvodů a vzduchotechniky Poradenství v oblasti protipožární ochrany staveb

Ing. Pavel Suchoň

Poskytování revizí, oprav, prodej hasicích přístrojů, hydrantů a uzávěrů. Nabídka komplexních služeb v PO a BOZP.

Ing. Vít Hofman

Nabídka služeb bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO). Nabízíme OUTSOURCING BOZP, PO, poradenství, identifikaci nebezpečí, analýzu rizik, hodnocení a řízení rizik, kategorizaci prací, školení, zpracování dokumentace BOZP, PO, poskytování OOPP, provádění kontrolní a auditní činnosti či řešení pracovních úrazů.

Ing. Zdeněk Semerád - Požární ochrana a BOZP

Provádíme revize, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantů. Požární služby a bezpečnost práce. Požární a bezpečnostní dokumentace. Školení požární ochrany a BOZP. Audity požární ochrany a BOZP.

Ivana Palová

Nabídka komplexních služeb v oblasti požární ochrany. Prodej hasicích přístrojů a hydrantů. Projektování staveb a zajištění odborného dozoru staveb.

Jana Pošvancová

Prodej technických plynů a hasicích přístrojů. Nabídka plnění CO2.

Jan Chudý

Prodej, montáž, servis a revize hasících přístrojů i hydrantů. Nabídka požárních hlásičů, detektorů kouře, hlásičů oxidu uhelnatého a hasících sprejů.

Jan Vasko

Kontrola hasicích přístrojů a požárních vodovodů - Zajištění oprav hasicích přístrojů - Montáž hasicích přístrojů a hydrantových systémů - Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů, bezpečnostních tabulek a jiné techniky - Prodej všech produktů fy PROMAT Praha

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další Strana 5 z 10
Celkem 231 záznamů