Odborný dozor

Filtrovat podle   
Strana 10 z 12
Celkem 235 záznamů
PREVENTADO s.r.o.

bezpečnost práce a požární ochrana, vypracování a vedení dokumentace, e-learningová školení BOZP a PO včetně první pomoci, kategorizace prací

PREVENT MORAVA s.r.o.

Požární ochrana, bezpečnost práce, školení PO, BOZP. Zpracování dokumentace PO a BOZP. Provádíme revize – hasicí přístroje, hydranty, protipožární nátěry. Koordinátor BOZP. Jistící systémy a zajištění osob proti pádu z výšky a do hloubky.

Pro Experience s.r.o.

Technicko-inženýrské a servisní služby v oblasti PO

PROFIRE s.r.o. | člen pkpo

zabezpečení a zajištění povinností na úseku požární ochrany ve firmách, výkon osoby odborně způsobilé a provádění poradenské činnosti na úseku požární ochrany, zpracování dokumentace požární ochrany obcí, prodej hasících přístrojů, hydrantových systémů, bezpečnostních a výstražných tabulek, absorbčních látek na likvidaci ropných látek a kyselin, protipožárních uzávěrů (přepážek a dveří), krytů hasících přístrojů, skříněk, autodržáků, revize a údržba hydrantů, hasicích přístrojů, požárních klapek, ochrana staveb proti šíření požáru

Prometheus Nymburk, s.r.o.

Prodej hasících přístrojů a hydrantů včetně revizí. Technicko-organizační činnost v oblasti PO a BOZP.

PTBP conzult, s.r.o.

Provádění služeb v oblastech požární ochrany, bezpečnosti práce, hygieny práce, ergonomie a ekologie.

Pyrodon,s.r.o.

Komplexní služby v oblasti PO a BOZP Internetový obchod Velkoobchodní činnost

PYROSERVIS a.s. | člen pkpo

komplexní služby v oblasti PO a BOZP - prodej prostředků PO, servis hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení, protipožární ochrana staveb, technicko-organizační činnost v PO a BOZP, činnost koordinátora BOZP na stavbách, požárně bezpečnostní řešení staveb, technický dozor investora v oblasti PO, audity PO

PYRO, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Identifikace a zhodnocení rizik. Nabídka školení, zpracování dokumentace, začlenění PO.

PYROS spol. s r.o.

Protipožární vybavení, hasicí přístroje, čerpadla a zařízení Protipožární, zabezpečovací a bezpečnostní systémy, instalace Protipožární, zabezpečovací a ochranná zařízení, distributoři Ochrana zdraví, bezpečnost práce a prevence nehod, poradenství

qdq services, s.r.o.

Provozujeme znalecký ústav. Nabízíme služby autorizovaného inspektora, inženýring či poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

REBAPO, s.r.o.

Zajišťujeme požární prevence a školení bezpečnosti práce, ekologie. Prodáváme hasící techniku.

REDCOCK a.s. | člen pkpo

Komplexní služby požární ochrany a bezpečnosti práce, zpracování veškeré dokumentace PO a BOZP, školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP, odborná příprava preventistů PO a preventivních požárních hlídek, kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů (PHP) a požárních hydrantů včetně stanovení potřebného množství hasicích přístrojů v objektech, projekční činnost – požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘS), prodej bezpečnostních značek a tabulek (i fotoluminiscenčních dle nařízení vlády č.11/2001 Sb.), prodej a instalace automatických hasicích systémů (AHS) a lokálních stabilních hasicích zařízení (LSHZ, SHZ) Tepostop Přelouč.

RED FIRE s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v oblasti požární ochrany a hygieny práce.

RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

komplexní činnosti v oblasti energetického hospodářství, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně výkonu koordinátora BOZP při práci na staveništi, bezpečnostního poradce k přepravě nebezpečných věcí po silnici ADR, a v železniční dopravě RID, požární ochran

RITAS, s.r.o.

Komplexní služby v oblasti BOZP a PO včetně služeb odborně způsobilé osoby v těchto oblastech. Prodej hasicích přístrojů, kontroly atd. Poradenství v oblasti ISO 9001, bezpečnostní poradenství, studie a audity, personální poradenství, systémy atd.

RNDr. Adam Véle, Ph.D. - OIKOS

služby v hygieně a bezpečnosti práce (BOZP), požární ochraně (PO), podnikové a průmyslové ekologii (vody, odpady, ovzduší, chemické látky apod.)

R-SERVIS LOŠEK s.r.o.

prodej, revize a opravy hasících přístrojů, hydrantů, požárních klapek, požární nátěry, montáž, opravy a kontroly požárních ucpávek, fotoluminiscenčního značení a havarijních souprav. Nabídka poradenství v oblasti bezpečnosti

SAFEA IVS, s.r.o.

Poskytování odborných prací, poradenské a kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, provozu technických zařízení a požární ochrany.

Safety Architects s.r.o.

poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

předchozí 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 další Strana 10 z 12
Celkem 235 záznamů