Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 8 z 13
Celkem 379 záznamů
Ing. Ondřej Faldyna

odborné poradenství v oblasti požární bezpečnosti staveb, projekce požárně bezpečnostního řešení, dokumentace požární ochrany

Ing. Pavel Chlup

Poskytování služeb v oblasti školení požární ochrany, bezpečnosti a zaškolování pracovníků.

Ing. Pavel KOLÁŘ (BEPO Ostrava)

Školení BOZP a PO on-line po celé ČR. Bezpečnost práce na míru, služby BOZP a PO komplexně. E-shop BOZP s produkty a službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Ing. Pavel Pekař - POPEPA

projektové zpracování požárně bezpečnostních řešení, dokumentace BOZP dle provozovaných činností včetně odborných konzultací

Ing. Pavel Suchoň

Poskytování revizí, oprav, prodej hasicích přístrojů, hydrantů a uzávěrů. Nabídka komplexních služeb v PO a BOZP.

Ing. Petr Dostál, s.r.o.

Bezpečnost práce, požární ochrana, kontroly, školicí činnost v oblasti BOZP a PO. Zpracování dokumentace, poradenská činnost.

Ing. Petr Szczypka

Nabídka poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany osobních údajů. Provádění školení, seminářů a kurzů.

Ing. Radek Pindur

technicko-organizační činnost v oblasti PO, BP a ekologie

Ing. Richard Heger

kompletní a profesionální služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

Ing. Tomáš Bičán

komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti i ochraně zdraví při práci - koordinátor BOZP na staveništi - - školení - hasící přístroje - požární značení

Ing. Vít Hofman

Nabídka služeb bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO). Nabízíme OUTSOURCING BOZP, PO, poradenství, identifikaci nebezpečí, analýzu rizik, hodnocení a řízení rizik, kategorizaci prací, školení, zpracování dokumentace BOZP, PO, poskytování OOPP, provádění kontrolní a auditní činnosti či řešení pracovních úrazů.

Ing. Vladimír Skácal

Zabýváme se bezpečností práce, požární ochranou a prevencí rizik v oblasti nakládání nebezpečných chemických látek a odpadů.

Ing. Vladislav BANASINSKÝ - EHBH

výkon činností osoby odborně způsobilé, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany včetně zpracování a vedení potřebné dokumentace PO v souladu s platnými právními předpisy, poradenská činnost pro obce v oblasti požární ochrany a při připravě na řešení krizových situací, poradenství při nákupu techniky

Ing. Vlastimil Brtníček

požárně bezpečnostní řešení staveb, dokumentace požární ochrany, školení a odborná příprava, poradenství

Ing. Vlastimil Trnečka

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a zdraví při práci. Dodávky hasicích přístrojů.

Ing. Zbyněk Valdmann | člen pkpo

projekční činnost požární bezpečnosti a projektování zařízení k odvodu tepla a kouře

Ing. Zdeněk Semerád - Požární ochrana a BOZP

Provádíme revize, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantů. Požární služby a bezpečnost práce. Požární a bezpečnostní dokumentace. Školení požární ochrany a BOZP. Audity požární ochrany a BOZP.

IRERO s.r.o.

technicko-organizační činnost v oblasti PO a BOZP

ITEAD a.s.

krizové plány a posouzení požárně nebezpečných činností a objektů

Ivana Palová

Nabídka komplexních služeb v oblasti požární ochrany. Prodej hasicích přístrojů a hydrantů. Projektování staveb a zajištění odborného dozoru staveb.

předchozí 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 další Strana 8 z 13
Celkem 379 záznamů