Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 9 z 14
Celkem 379 záznamů
Ivan Matějček s.r.o. | člen pkpo

* realizace prací pro zvýšení požární ochrany stavebních konstrukcí * komplexní služby v oblasti PO vč. revizí požárních konstrukcí a PBŘ * technického poradenství v oblasti PO * suchá výstavba * záměčnícké konstrukce * elektromontážní práce

Jana Formánková

komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Jana Křiklavová

dodávka služeb v oblasti BOZP a PO - zavedení systému managementu BOZP-OHSAS 18001, zpracování a vedení dokumentace, provádění školení a odborné přípravy, komplexní výkon odborně způsobilé osoby v BOZP a PO, spolupráce s orgány státního požárního dozoru, zprostředkování odborných školení a revizí vyhrazených technických zařízení

JANÍČEK - NAVRÁTIL s.r.o.

Zabýváme se službami v oblasti požární ochrany. Nabízíme prodej, servis a kontrolu hasicích přístrojů, požárních vodovodů i hlásičů a jiné.

Jan Skácal

OSVČ poskytujicí služby v oblasti BOZP a PO, Koordinator na stavenisti dle 309/2006 Sb., ...

Jaroslav Ceral

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany.

Jaroslav Krátký - SEPOZA s.r.o.

Zajišťujeme komplexní požární ochranu objektů a staveb. Kontroly, servis, opravy, revize. Prodáváme hasicí přístroje přenosné, pojízdné, práškové, sněhové, vodní, pěnové, hydranty. Provádíme požární ochranu, školení, požární dozor, bezpečnost práce.

Jaroslav Vidim

Zajištění komplexních služeb v oblasti protipožární ochrany. Revize, opravy a prodej hasicích přístrojů.

Jaroslav ŽÁLČÍK - HATECH - hasicí technika

kompletní sortiment výzbroje a výstroje pro HZS a SDH

JCA s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti BOZP, PO, životního prostředí a služby koordinátora BOZP.

J.Č. AQUATEST, s.r.o.

Prodej a revize hasicích přístrojů. Prodej požárního vybavení a hydrantových systémů na objednávku. Prodej ochranných skříní na hasicí přístroje.

Jindřich Havlátko

Technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany. Služby v PO. Školení, dokumentace, vyhledávání rizik, navrhování opatření v rozsahu zákona a prováděcí vyhlášky v PO, dalších předpisů. Poradenská činnost.

JIPO - PB s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v požární ochraně. Zajišťujeme bezpečnostní dozor na stavbách.

Jiří Bláha

komplexní služby na úseku PO a BOZP

Jiří Franc

poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Jiří Huml - Servis hasicích přístrojů

kompletní servis v oblasti vybavení hasicími přístroji (dodání, rozmístění, montáž, revize, opravy) - nástěnné hydranty a ostatní vybavení rozvodů pro zásobování požární vodou - revize požárních požárních vodovodů a suchovodů – další služby v oblastech PO a B.O.Z.P. (preventivní kontroly, zpracování dokumentace, poradenská činnost)

Jiří Chotívka

zařízení pro ověřování průtokových parametrů odběrných míst požární vody podle ČSN EN 671-3 a ČSN 730873/03/ - tlakové agregáy a rozvaděče - přenosné skládací montážní stojany na usnadnění montáže a manipulace s přenosnými hasicími přístroji

Jiří Chval

Poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Jiří Lodr

PO, BOZP, požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, členění činností, dokumentace PO, školení, stanovení počtu PHP, preventivní požární prohlídky, kategorizace prací, analýza rizik, školení, pracovní úrazy, kontroly PHP a BOZP, revize.

předchozí 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 další Strana 9 z 14
Celkem 379 záznamů