Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 11 z 16
Celkem 379 záznamů
Karel Grigar

Poskytování kompletních služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Karel Hrbek

služby v oblasti požární ochrany - zpracování dokumentace, školení, prodej hasicích přístrojů, bezpečnostního značení, revize hasicích přístrojů, hydrantů a nouzového osvětlení, montáž a revize požárních klapek, požárních dveří, požárních ucpávek

Karla Schweigerová

komplexní řešení zajištění PO a BOZP, projektování PBS

Kartex - požární ochrana staveb, s.r.o. | člen pkpo

kompletní požární ochrana staveb - smluvní prodejce společnosti Promat se skladem ve Starém Plzenci - dodávka a montáž - revizní dvířka, požární zasklení, kabelové kanály, ucpávky, podhledy, příčky a stěny - cenové nabídky a poradenství

Kateřina Jiřičková - Neraservis

Požární ochrana, BOZP, koordinátor BOZP na staveništi, revize a prodej hasicích přístrojů a hydrantů, další služby v oblasti PO a BOZP - outsourcing.

K.B.K. fire, s.r.o.

výroba, projekce, dodávky, revize systému Zařízení pro odvod kouře a tepla, poradenská činnost v oblasti požárního větrání;výroba, projekce, dodávky systému protipožárních nátěrů a nástřiků HEAT SHIELD

KB Stavební s.r.o.

služby v oblasti požární bezpečnosti stavby - projektovou dokumentaci staveb, modelové simulace požáru, provozní dokumentaci požární ochrany, výkon funkce odborně způsobilé osoby

KESO Praha spol. s r.o.

správa nemovitostí, revize technických zařízení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO) - revize hasících přístrojů, hydrantů, požárních dveří a ucpávek, revize regálů a ostatního technického zařízení - školení BOZP a PO - zpracování dokumentace BOZP a PO

kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o. | člen pkpo

Projekty, dodávky, montáže, revize a servisy vodních a plynových stabilních hasících zařízení (SHZ) a detekce EPS. Požární ochrana dat, technologií, strojů, místností, kuchyní a dalších. Provádění požárních ucpávek a door fan testů (DFT), neboli zkoušek těsností místností. Komplexní služby v oblasti objektové EPS, EZS, EVAC a CCTV.

KLIKA - BP, a.s. | člen pkpo

Naše řešení zahrnují veškeré produkty a služby, které zajistí požární ochranu maximálního rozsahu: řešení požární bezpečnosti staveb – audit, projekce, montáž, servis a revize; výroba, projekce a instalace plynového stabilního hasicího zařízení – FK-KOMPLET®; projekce a instalace stabilního hasicího zařízení vysokotlakého vodního mlhového – HI-FOG®; ochrana rackových skříní – FK-RACK; požární ochrana ocelových a betonových konstrukcí omítkovinou PERLIFOC®; elektrická požární signalizace; přenosné hasicí přístroje a hydranty; komplexní služby v oblasti BOZP a PO

Knauf AMF s.r.o.

výrobce a dodavatel stropních podhledových systémů s požární odolností na bázi minerální vlny, kovu, dřeva a sádry

KONTROL SERVIS, s.r.o.

Technická činnost v oblasti protikorozních povrchových ochran, ocelových konstrukcí, ochranných povlaků, požární ochrany, hasicí přístroje.

Koordinátor CV s.r.o.

služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vč. služby koordinátora BOZP na staveništi

KOUBA ENGINEERING s.r.o.

služby v oblasti BOZP & PO, koordinátor BOZP dle z. 309/2006 Sb.

KROTITEL RIZIK, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany včetně činnosti koordinátora BOZP.

KRYL spol. s r.o.

prodej, servis, kontroly, údržba, plnění a opravy hasicích přístrojů, prodej plnicích zařízení práškových HP fy VULKAN, prodej servis, údržba a opravy hydrantových systémů, prodej bezpečnostních tabulek, poradenská činnost v oblasti požární ochrany, školení PO a BOZP

Kvapilík

prodej, revize a servis hasicích přístrojů a hydrantů,revize a opravy požárních klapek, bezpečnostní tabulky, bezpečnostní a fotoluminiscenční značení, školení a dokumentace v PO,protiskluzné pásky, protipožární ucpávky,sorbenty a havarijní soupravy, ochranné pomůcky a oděvy, technické služby k ochraně osob a majetku - servis, montáže EPS

LA - PO fire, s.r.o.

Nabízíme komplexní zajištění oblasti BOZP a PO, audity PO a BOZP (zpracování dokumentace, školení, vedení lhůt kontrol, revizí) včetně kontrol, revizí, oprav hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostního zařízení (např. dveře, nouzové osvětlení atd.). Prodej PHP, bezpečnostního značení, hlásičů. Plnění lahví CO2. Revize elektro, plynu, tlak. nádob. Kontroly objektů, zpracování požárně bezpečnostního řešení. Služby pro SVJ, bytová družstva, správy majetku. Zastoupení u HZS, OIBP, KHS.

Lenka Průžková

Kontroly a prodej hasicích přístrojů, revize hydrantů. Provádění preventivních prohlídek objektů. Nabídka služeb v oblasti BOZP.

Libor Fontán

kompletní správa nemovitostí v soukromém i firemním sektoru, požární bezpečnost, školení, revize plynových a tlakových zařízení

předchozí 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 další Strana 11 z 16
Celkem 379 záznamů