Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 12 z 17
Celkem 379 záznamů
Libor Fontán

kompletní správa nemovitostí v soukromém i firemním sektoru, požární bezpečnost, školení, revize plynových a tlakových zařízení

Libor Junek - SAWO K.K.S.

Poskytování služeb odborně způsobilé osoby v oblasti bezpečnosti práce i prevence rizik a požární ochrany včetně požárně bezpečnostního řešení staveb.

L+M Conzulting, s.r.o.

Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO. Revize a prodej hasících přístrojů a hydrantových systémů. Tvorba dokumentací a evakuačních plánů.

Luboš Čuka

Provádíme školení PO a BOZP. Nabízíme požárně bezpečnostní řešení staveb a prodej, montáž a revize hasicích přístrojů, hydrantů a požárních ucpávek.

Luboš Pultar

Provádíme kontrolu, servis a prodej hasicích přístrojů, požárních vodovodů, hydrantů i protipožárních klapek včetně elektrické požární signalizace.

Lucie Hrušková

požárně bezpečnostní řešení k projektovým dokumentacím staveb, technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany - vypracování kompletní dokumentace požární ochrany, zajištění kontrolní činnosti, konzultace a poradenská činnost, semináře, odborné přednášky a odborná vyjádření v oblasti požární ochrany

Luděk Zeman

Nabízíme poradenství, školení zaměstnanců, zpracování dokumentace v oblasti BOZP a PO. Provádím kontroly pracovišť a montáž hasicích přístrojů.

LUMBRE s.r.o. | člen pkpo

posouzení požární odolnosti dveří, stanovení rozsahu zkoušek požární odolnosti, konzultace v oblasti požadavků na výrobky

Ľudovít Müller - MOVOZ

Prodej a revize hasicích přístrojů, bezpečnostních tabulek a požárních vodovodů. Poskytování služeb v požární ochraně a bezpečnosti práce.

MANS CZ, s.r.o.

Do našeho portfolia služeb patří komplexní služby v oblastech bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (po) a inženýrské činnosti v investiční výstavbě. Nabízíme poradenský servis, provádění školení zaměstnanců, identifikace rizik na pracovištích, vypracování příslušné dokumentace..ad.

MARAKOU, s.r.o.

Prodej hasicích přístrojů.

Marek Nawrath

Poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbách a služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Marie Hubková - BOZPO Pelhřimov

Poskytujeme služby, poradenství a školení v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, činnosti koordinátora BOZP na stavbě. Dodáváme bezpečnostní a požární tabulky

Martina Hrabětová

Poradenství v oblasti systému managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, bezpečnosti práce a požární ochrany.

Martin Kuna

poradenství v oblasti BOZP a PO

Martin Pek

Nabízíme služby v oblasti požární ochrany staveb a bezpečnosti práce. Provádíme kontroly požárně bezpečnostních zařízení.

Matyáš Kalenda - Požární prevence

Zajišťujeme komplexní služby na úseku požární ochrany - prodej hasicích přístrojů, dokumentaci PO, online i prezenční formu školení požární ochrany, zákonné revize věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, poradenství a konzultace. Vše za nízké ceny!

Michaela Svobodová - T.M.S servis

Nabídka poradenství i školení v oblasti bezpečnosti a požární ochrany.

Michal Kolman

Poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Michal Němec

Prodej, montáže a opravy hasicích přístrojů, elektrické požární signalizace, požárních vodovodů, hydrantů a klapek či nouzového osvětlení.

předchozí 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 další Strana 12 z 17
Celkem 379 záznamů