Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 13 z 19
Celkem 379 záznamů
Michal Rada

Odborné konzultace v oblasti organizace ochrany obyvatelstva a nouzového plánování; asistence při tvorbě informačních systémů CO pro obyvatele; oprávnění seznamovat se se zvláštními a neveřejnými skutečnostmi

Michal Vagenknecht

odborný poradce v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany - kompletní zpracování dokumentace, zajištění školení

Milan Jandourek

Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, odpadového hospodářství.

Milan Palůch

KONZULTACE – AUDITY – ŠKOLENÍ – ZPRACOVÁNÍ INTERNÍCH SMĚRNIC, BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ, POSTUPŮ A PŘEDPISŮ PRO OBLAST BEZPEČNOSTI PRÁCE – HYGIENY – POŽÁRNÍ OCHRANY

Milan Pinčák

Formou outsourcingu zajišťujeme komplexní řešení ochrany životního prostředí, PO a BOZP.

Milan Soukup

Nabízíme revize, servis, prodej hasicích přístrojů a požárních hydrantů. Provádíme revize požárních klapek.

Milan Vilímek - VM PROFI

komplexní služby v oblastech bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny, emisí kotelny, požární ochrany a technických zařízení

Milan Zetek - HESTIA

Agentura požárně technických a poradenských služeb. Nabízíme mimo jiné tyto činnosti v oblasti požární ochrany: - zpracování dokumentace požární ochrany - požárně preventivní prohlídky objektů - kontroly hasicích přístrojů a hydrantů - školení o požární ochraně - prodej a montáž hlásičů požáru

Milena Komárková

Kompletní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a v oblasti požární ochrany.

Miloš Merta

Prodej, kontroly a opravy hasicích přístrojů a hydrantů. Provádění školení požární ochrany.

MINI-MAX, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Miroslava Dostálová

poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany pro všechny podnikatelské subjekty - poradenství, dokumentace, školení, kontroly

Miroslava Vaculíková

Zajištění požární ochrany, bezpečnosti práce a požární bezpečnosti staveb. Nabídka školení a zpracování dokumentace. Prodej bezpečnostních tabulek.

Miroslav Bořek

Nabídka komplexních služeb v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce. Servis, prodej a revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů.

Miroslav Kratochvíl - SEHAP-K

revize, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantů, školení v oblasti PO a BOZP, vedení požární dokumentace a zpracování technických zpráv PO, prodej a opravy savicových hadic, pracovních pomůcek a oděvů

Miroslav Müller

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Miroslav Rutrich

Nabídka služeb koordinátora BOZP pro práci na staveništích. Pořádání školení BOZP a požární ochrany.

MR 3, s.r.o.

Zpracování a vedení dokumentace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Poskytování poradenství a školení zaměstnanců.

MS Solution s.r.o.

poradenství v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany

Navy MAX, s.r.o.

Nabízíme řešení v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provádíme odborný audit a kontroly stávající dokumentace.

předchozí 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 další Strana 13 z 19
Celkem 379 záznamů