Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 14 z 19
Celkem 379 záznamů
NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

bezpečnost a hygiena práce, požární ochrana, revize technických zařízení, prohlášení o shodě výrobku, zpracování dokumentace BOZP a PO, poradenství, konzultace, školení

NV-PRO PO, s.r.o.

Nabídka poradenství a dodávek v oblasti projekční činnosti v požární ochraně.

Oldřich Rovinský

Nabídka služeb koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a specialisty na požární ochranu.

OMEPS PRAHA s.r.o.

protipožární prostupy instalací, požárně dělící konstrukce

Pavel Doksanský - PAMAR

Poskytování servisu v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či hygieny práce. Provádíme školení zaměstnanců.

Pavel Kruliš

Poskytování poradenských služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej pracovních pomůcek.

Pavel Lukáš - TESPO

servis a prodej hasicích přístrojů, hydrantů a příslušenství, montáž a opravy požárních prostupů a protipožárních zařízení, zpracování a vedení dokumentace požární ochrany a bezpečnosti práce, prodej bezpečnostních tabulek a prostředků BOZP

Pavel Moc

Zajišťování požární ochrany v souladu s právními předpisy. Zpracování dokumentace mimo požárně bezpečnostního řešení.

Pavel Pavlas, PAMI

konzultační, poradenské a popř. auditorské činnosti ve všech oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce

Pavel Veselý | člen pkpo

komplexní řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)

PAVUS, a.s.

činnost autorizované osoby AO 216 a certifikačních orgánů pro výrobky a systémy jakosti, technická normalizace, zkoušení požárně technických vlastností konstrukcí a hmot, expertizní činnost

PB Alfa, s.r.o.

Prodáváme hasičské přístroje práškové, vodní i pojízdné práškové a sněhové, dále hadice a proudnice. Provádíme kontroly a opravy hasicích přístrojů.

PCS servis, spol. s r.o.

Poskytování poradenství v oblastech požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, nakládání s odpady a obaly.

PELAMIS s.r.o.

poradenská činnost v oblasti životního prostředí, PO, BOZP, HACCP, ADR

PERITAS servis s.r.o. | člen pkpo

komplexní služby v oblasti požární ochrany, požární prevence a bezpečnosti práce

Perspekta, spol. s r.o.

komplexní služby v oboru PO a BOZP

Petra Čadová BEPPO

poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Petr Hanžl - HP

technicko organizační činnost v oblasti PO a BP, školení, revize, poradenství, prodej prostředků PO

Petr Matějek

Poskytování servisu a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Petr Semerák

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, havarijního plánování a odpadového hospodářství.

předchozí 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 další Strana 14 z 19
Celkem 379 záznamů