Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 15 z 19
Celkem 379 záznamů
Petr Semerák

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, havarijního plánování a odpadového hospodářství.

Petr Škoda

Zabýváme se bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a koordinací staveb. Provádíme revize hasící a vyhrazené požární techniky.

Petr Zborník

Nabídka služeb v oblasti BOZP a požární ochrany. Provádění revizí a prodej hasicích přístrojů, hydrantů, CO2 lahví, protipožárních nátěrů a klapek.

POHASERVIS s.r.o.

Služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantových systémů.

POHAS, s.r.o.

Naše společnost POHAS s.r.o zajišťuje komplexní služby z níže uvedeného seznamu a širokou nabídku zboží pro firmy, dílny, hasičské sbory, záchranáře a širokou veřejnost. Vaše ochrana zdraví a bezpečnost jsou pro nás prioritou. Klademe maximální důraz na spokojenost našich zákazníků a na kvalitu námi poskytovaných služeb. Nabízíme kompletní sortiment v oblasti bezpečnosti práce Pracovní oděvy a speciální obleky Osobní ochranné pracovní prostředky Ochranné pomůcky Prostředky první pomoci Mycí, čistící a desinfekční prostředky Detektory, analyzátory a měřící přístroje Prodej a kompletní servis hasicích přístrojů. Montáž, revize a opravy požárních hydrantů a hydrantových systémů. Požární hlásiče, detektory CO2 Výstražné a bezpečnostní tabulky a fotoluminiscenční značení Požární tmely a ucpávky Práce ve výškách a nad hloubkami Osvětlovací technika Čerpadla, elektrocentrály, nářadí Osobní výstroj a výzbroj pro hasiče, policii a záchranáře Pracovní a zásahové obleky, oděvní součástky, rukavice, obuv Požární hadice, proudnice, savice, armatury Osobní výzbroj, žebříky, lana, doplňky Detektory a měřící přístroje Kompletní vybavení pro požární sport Ekologie. Prevence a likvidace havárií Havarijní soupravy Sorbenty Sběrné nádoby, úkapové vany Čistící, gumové a protiúnavové rohože Výbava vozidel a řidičů, ADR Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie. Odborná poradenská činnost v oblasti BOZP, PO a ekologie. Servis a pravidelné revize hasicích přístrojů, požárních hydrantů, včetně oprav a plnění HP. Revize hromosvodů, elektrozařízení, elektro spotřebičů a ručního nářadí. Montáž a kontroly protipožárních ucpávek. Montáž a revize elektrické požární signalizace. Revize plynu, tlakových nádob, zdvihacích zařízení. Školení , kontroly a dokumentace v oblasti požární ochrany. Dodávka a instalace požárně bezpečnostního značení a značení únikových cest v objektech. Zajištění evidence a registrace odpadů, kontrola nakládání s odpady. Výškové práce – horolezeckou a speleologickou technikou, automobilová plošina. Údržba zeleně – prořez a kácení stromů, sekání trávy. Správa a údržba nemovitostí. Mezinárodní autodoprava a pronájem vozidel.

PoPoS CZ spol. s r.o.

poradenství v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO), hygieny práce - odborné kurzy a školení - revize a prodej hasících přístrojů, hydrantů a hlásičů - poradenství v nakládání s odpady

PORUCHY.CZ - Česká republika, spol. s r.o.

Smluvní správa vyhrazených technických zařízení, plynových, tlakových, protipožárních, elektrických a spalinových cest.

PO servis, s.r.o.

Provádíme komplexní servis v požární bezpečnosti staveb se zvláštním zaměřením na bytové domy - preventivní prohlídky, kontroly, revize, zkoušky a opravy všech požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany. Servisujeme: hasicí přístroje, hydranty, suchovody, požární ucpávky a nátěry, klapky a dveře, nouzové osvětlení, požární signalizaci, zařízení pro odvod tepla a kouře. Dále provádíme revize a opravy elektroinstalace a hromosvodů, revize a kontroly plynových rozvodů.

PO SLUŽBY Mělník s.r.o. | člen pkpo

Petr Maštálko - Protipožární zabezpečení staveb Firma Petr Maštálko byla založena v roce 1999 jako specializovaná firma v oblasti protipožárního zabezpečování staveb. Kompletní montáže systémů požární ochrany, ucpávky prostupů technologie, protipožární nátěry, nástřiky, stěny, klapky, obložení stěn-stropů,obložení ocelové konstrukce, protipožární sklo, uzávěry (dveře,vrata,rolety,revizní dvířka apod.). Zaměstnanci firmy Petr Maštálko získali zkušenosti u firem jako Energovod Praha a.s. a Elektro Market Servis Mělník, jsou držiteli platných osvědčení firem HILTI , INTUMEX, PROMAT, QUALICHEM atd. Dále naše firma zabezpečuje poradenství a školení v oblasti PO, požární projekty, posouzení, revize, dodávku a montáže EPS, EZS, UPS, SHZ.A od roku 2002 je provozu půjčovna el.nářadí Hilti a vrtání diamantovou technikou.

POTES s.r.o. | člen pkpo

prodej, kompletní servis a poradenství v oblasti hasicí techniky

POUR SERVIS, s.r.o.

poradenství, školení a revizí v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požární a bezpečnostní servis s.r.o.

Nabídka služeb v oborech požární ochrana včetně požárně bezpečnostních řešení staveb a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Požární ochrana - Bezpečnost práce, Kotyza Jiří

Komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce, školení a poradenství, preventivní kontroly objektů, prodej hasících přístrojů, hydrantů, kouřových hlásičů, požárně-bezpečnostních tabulek a provádění revizí, oprav, vč. protipožárních ucpávek.

Požární služby Ústí n.L., spol. s r.o.

komplexní služby v PO a BOZP, revize, opravy, montáže, hasicí přístroje, hydrantové systémy a stavební konstrukce. Fotoluminscenční bezpečnostní tabulky - vynikající design a vlastnosti.

Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o.

služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; bezpečnost práce, požární ochrana, pracovní hygiena - systémy řízení BOZP, OHSAS 18001, chemické látky

PREPO - TEAM s.r.o.

technicko-organizační služby v oblasti PO a BP, odborná posouzení, preventivní kontroly, zpracování dokumentace, školení, poradenství, kontroly a revize hasicích přístrojů a hydrantů, elektrických a plynových zařízení, kotelen, tlakových nádob, zdvíhacích zařízení, vysokozdvižných vozíků, prodej bezpečnostních tabulek, hasicích přístrojů a hydrantů

PREVENTADO s.r.o.

bezpečnost práce a požární ochrana, vypracování a vedení dokumentace, e-learningová školení BOZP a PO včetně první pomoci, kategorizace prací

PREVENT MORAVA s.r.o.

Požární ochrana, bezpečnost práce, školení PO, BOZP. Zpracování dokumentace PO a BOZP. Provádíme revize – hasicí přístroje, hydranty, protipožární nátěry. Koordinátor BOZP. Jistící systémy a zajištění osob proti pádu z výšky a do hloubky.

PREVENT s.r.o.

poradenství, hodnocení rizik, outsourcing, kategorizace, školení, audity, systémy řízení, informační servis, e-learning, firemní informační portály, vedení agendy - řízená dokumentace, OHSAS v oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany

PRHAS, s.r.o. | člen pkpo

profesionální hasičské služby - prodej, servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů

předchozí 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 další Strana 15 z 19
Celkem 379 záznamů