Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 16 z 19
Celkem 379 záznamů
Pro Experience s.r.o.

Technicko-inženýrské a servisní služby v oblasti PO

PROFIRE s.r.o. | člen pkpo

zabezpečení a zajištění povinností na úseku požární ochrany ve firmách, výkon osoby odborně způsobilé a provádění poradenské činnosti na úseku požární ochrany, zpracování dokumentace požární ochrany obcí, prodej hasících přístrojů, hydrantových systémů, bezpečnostních a výstražných tabulek, absorbčních látek na likvidaci ropných látek a kyselin, protipožárních uzávěrů (přepážek a dveří), krytů hasících přístrojů, skříněk, autodržáků, revize a údržba hydrantů, hasicích přístrojů, požárních klapek, ochrana staveb proti šíření požáru

Projekty PO, s.r.o.

dokumentace požární ochrany, služby požárního technika, havarijní plány, prevence průmyslových havarií, evakuační plány

Prometheus Nymburk, s.r.o.

Prodej hasících přístrojů a hydrantů včetně revizí. Technicko-organizační činnost v oblasti PO a BOZP.

Provádění a dozory staveb s.r.o. | člen pkpo

Provádíme stavební dozor, projekce a realizace staveb i soudní znalectví v oblasti stavebnictví. Nabízíme služby koordinátora bezpečnosti práce.

Průmyslové systémy s.r.o. | člen pkpo

komplexní služby v PO a BOZP Instalace a revize požárních zařízení (ucpávky, dveře)

PTBP conzult, s.r.o.

Provádění služeb v oblastech požární ochrany, bezpečnosti práce, hygieny práce, ergonomie a ekologie.

Pyrodon,s.r.o.

Komplexní služby v oblasti PO a BOZP Internetový obchod Velkoobchodní činnost

PYROSERVIS a.s. | člen pkpo

komplexní služby v oblasti PO a BOZP - prodej prostředků PO, servis hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení, protipožární ochrana staveb, technicko-organizační činnost v PO a BOZP, činnost koordinátora BOZP na stavbách, požárně bezpečnostní řešení staveb, technický dozor investora v oblasti PO, audity PO

PYRO, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Identifikace a zhodnocení rizik. Nabídka školení, zpracování dokumentace, začlenění PO.

PYROS spol. s r.o.

Protipožární vybavení, hasicí přístroje, čerpadla a zařízení Protipožární, zabezpečovací a bezpečnostní systémy, instalace Protipožární, zabezpečovací a ochranná zařízení, distributoři Ochrana zdraví, bezpečnost práce a prevence nehod, poradenství

PZB spol. s r.o.

projekce, dodávka, servis, SHZ, EPS, FireDeTec, inženýrské a obchodní služby

qdq services, s.r.o.

Provozujeme znalecký ústav. Nabízíme služby autorizovaného inspektora, inženýring či poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Radek Hrach

Komplexní zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce, zpracování havarijních plánů.

Radek Műhl HASIČ-servis

Kompletní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

Radek Novotný - PROHAS

Prodej výstroje a vybavení pro hasiče a záchranáře. Opravy techniky a technických prostředků, nástavby a vestavby vozidel.

REBAPO, s.r.o.

Zajišťujeme požární prevence a školení bezpečnosti práce, ekologie. Prodáváme hasící techniku.

REDCOCK a.s. | člen pkpo

Komplexní služby požární ochrany a bezpečnosti práce, zpracování veškeré dokumentace PO a BOZP, školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP, odborná příprava preventistů PO a preventivních požárních hlídek, kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů (PHP) a požárních hydrantů včetně stanovení potřebného množství hasicích přístrojů v objektech, projekční činnost – požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘS), prodej bezpečnostních značek a tabulek (i fotoluminiscenčních dle nařízení vlády č.11/2001 Sb.), prodej a instalace automatických hasicích systémů (AHS) a lokálních stabilních hasicích zařízení (LSHZ, SHZ) Tepostop Přelouč.

RED FIRE s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v oblasti požární ochrany a hygieny práce.

RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

komplexní činnosti v oblasti energetického hospodářství, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně výkonu koordinátora BOZP při práci na staveništi, bezpečnostního poradce k přepravě nebezpečných věcí po silnici ADR, a v železniční dopravě RID, požární ochran

předchozí 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 další Strana 16 z 19
Celkem 379 záznamů